102 Bibliotek. Sökningsverksamheter.1020 Allmänt. 1021 Uppgift, nytta, startande och utveckling av bibliotek. Samarbete mellan bibliotek. 1022 Bibliotekslokaler. Biblioteksinredning. Planlösning.Rumsfördelning. Uppställning av böcker. Bokmagasin. Bokhyllor. Läsesalar. Studieplatser. Administrationslokaler. 1023 Administration. Biblioteksledning. Bibliotekspersonal. 1024 Utnyttjande av bibliotek. Reglementen. Villkor för tillträde. Öppethållande. Bokutlåning. Interurbanlån. Bokskador. Bokförluster. 1025 Biblioteksteknik. 1026 Fackbibliotek. Specialbibliotek. Företagsbibliotek. 1027 Allmänbibliotek, som omfattar alla eller ett flertal ämnesområden. 1028 Läsning. Lästeknik. Läsrådgivning. 1029 Dokumentation. Dokumentation, litteraturtjänst. I 102 ingår bla sökning på Internet och i elektroniska databaser o d.
(SAB A, Ab, DC 020-029. DK 020-028, 002)Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:
En länkkatalog.
Sven Wimnells systemtabell.
Särskilda sidor med Sven Wimnells klassifikationssystem.
Om metataggar.
Något från IT-kommissionen.
Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602
Sunet
Myndigheter under departementen i maj 2008En länkkatalog.


Sven Wimnell 080424: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf)

Innehåll:
. Sunets Webbkatalog nivå 1.
. Om en lista med myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW- områdena 1-9.
. Om kompletteringar med länkar i nivå 2 i Sunets Webbkatalog 080412
   och Mölndals länkar.
. Om kompletteringar med länkar i Länkskafferiet.
    Först om ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
    Så till Länkskafferiet.
. Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
. Om bristerna i lärarutbildningen.
. Myndigheten för Skolutveckling IT FÖR PEDAGOGER Länkskafferiet.
   Nivå 1 och 2.

Listan enligt sidorna 146-168 i
Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)
Listan är en förteckning över myndigheter mm enligt sverige.se på Internet 050116. (Sedan dess har några på sverige.se avgått och några andra tillkommit).

Listan har kompletterats med :

Länkar i SUNETs Webbkatalog. från Internet 080412.
KTHNOCs Webbkatalog

Länkar i Mölndals bibliteks Länkkatalog, från Internet 080419.
Länkkatalog. Mölndals stadsbibliotek

Länkar i Länkskafferiet hos Myndigheten för skolutveckling, från Internet 080421.
Länkskafferiet

Länkförteckning:
SW Klassifikationssystem för verksamheter.
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2 Religiösa verksamheter o d.
3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.

Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor.

  Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
 • Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
 • Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
 • Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan gälla:
  * De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella värden och funktioner.
  * De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
 • Individens sociala miljö - sociala samhälle. De sociala miljöerna gäller kort uttryckt människornas psykiska samspel.

  Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avseendena igång av människornas verksamheter :
 • Individernas viljor.
 • Kollektiva viljor.
 • Handlingar för kroppen ( ekonomiska- teknologiska handlingar ).
 • Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella handlingar).
  Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.


  Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.
 • A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
 • A1
  Att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
 • A2
  Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av
  * individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven,
  * individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet,
  * individens fysiska miljö-fysiska samhälle,
  * individens sociala miljö- sociala samhälle.
 • B Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
 • B1
  Att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
 • B2
  Att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.


  Individer och samhällen planerar framtiden.
  Planeringar är verksamheter som går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter omständigheterna i varje planeringsfall :
 • Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
 • Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
 • Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
 • Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

  Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
  Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av deras
 • psykiska och
 • kroppsliga förhållanden och av deras
 • fysiska och
 • sociala miljöer.


Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

    Svenskarna kan nu på Internet få tillgång till miljontals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man är skicklig och har tur kan man i Internet hitta svar på många frågor som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av åtgärder som förespråkas på Internet.
    Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram. Det finns sökanordningar med fasta ämnesindelningar som man kan gå in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt valda och ordnade. De som tillhandahåller länkar har för det mesta ändrat så att ämnesrubrikerna och ämneskatalogerna är borta och istället finns bara en rad där man skriver in ett sökord. Ämneskatalogerna var en hjälp att få fram det man sökte. Med det nu vanligaste söksättet att skriva in ett ord måste man veta vad man söker och man måste veta vilket ord man ska använda, vilket inte alltid är lätt.
    På svenska tycks nu, när det gäller heltäckande kataloger, finnas kvar bara Sunet, Mölndals länkkatalog, Länkskafferiet och Sven Wimnells klassifikationssystem. Länkskafferiet riktar sig till skolbarn, skolungdomar och deras lärare och förefaller vara ofullständigare än Sunet och Mölndalskatalogen.

    I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

    I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man söka på utbildningar och lediga jobb.

    I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till förbättring av arbetsrutinerna.

    Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer.
    Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.

    I det uppgjorda systemet anges sökanordningar på Internet och ges länkar till Internetsidor.


Om ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.

    Sven Wimnells hemsida lades in på Internet den 29 april 1998. Då fanns Sunets länkkatalog på Internet ordnad som en ämneskatalog, och deras länkar sorterades in i Sven Wimnells klassifikationssystem. Det fanns också ett Skoldatanät på Internet som innehöll ett Länkskafferi i en ämneskatalog och länkarna i skafferiet sorterades också in. Vid den tiden fanns också många andra ämneskataloger, där utbuden var ordnade under 10-20 ämnerubriker.
    Sedan dess har de som tillhandahåller länkar för det mesta ändrat så att ämnesrubrikerna och ämneskatalogerna är borta och istället finns bara en rad där man skriver in ett sökord. Ämneskatalogerna var en hjälp att få fram det man sökte. Med det nu vanligaste söksättet att skriva in ett ord måste man veta vad man söker och man måste veta vilket ord man ska använda, vilket inte alltid är lätt.
    På svenska tycks nu, när det gäller heltäckande kataloger, finnas kvar bara Sunet, Mölndals länkkatalog, Länkskafferiet och Sven Wimnells klassifikationssystem. Länkskafferiet riktar sig till skolbarn, skolungdomar och deras lärare och förefaller vara ofullständigare än Sunet och Mölndalskatalogen.
    Sunets huvudområden är nu samma som för tio år sedan, men nivåerna därunder har naturligtvis ändrats något. Sunets katalog tillkom i Internets barndom och har ingen klar ämnesfördelning som är något bra underlag för samhällsplanering. Adresserna är ändrade sedan början.
    Mölndals katalog är heltäckande eftersom den bygger på det svenska bibliotekssystemet SAB, som kan ta hand om all litteratur, alla dokument. Felet med SAB är att systemet har en uppbyggnad som inte helt passar till samhällsplaneringens problem. Adresserna i katalogen är något ändrade sedan början men bygger på SAB-beteckningarna.
    Länkskafferiets ämnesområden passar inte heller väl till samhällsplaneringen problem. Deras adresser är också ändrade sedan början.
    Sunets och Länkafferiets ämnen är ordnade i alfabetsordning och inte efter någon logik i fråga om ämnesinnehåll. SAB-systemet som Mölndalskatalogen bygger på tillkom omkring 1920 och innan demokrati med rösträtt för alla var införd. Maktfördelningen var annan i Sverige då än nu, och det märks i SAB-systemet, där politik och inflytande inte har satt spår i uppbyggnaden.
    SABsystemet är ett svenskt system som skiljer sig från system i andra länder. Vanliga i världen är DC- och DK-systemen, som har en bättre uppbyggnad, men också de är inte helt anpassade till dagens och framtidens värld.
    När SAB-systemet infördes i Sverige byggde det på svenska bibliotekstraditioner. Man övervägde att istället använda DC-DK-uppläggen, men en motvilja mot de systemen fanns i det förhållandet att de klassar sjukvård ihop med teknologi. DC-DK har sjukvård på 61 och teknologi på 62 i avdelning 6 för ekonomiska verksamheter. Det var förskräckligt menade man, att se sjukvård som ett tekniskt ämne. Men sjukvård är teknik, vilket kommer till uttyck bl a i de organtransplantationer man gör nu och all teknisk apparatur i sjukvården.
    Bibliotekssystemen sorterar dokument. I SW-systemet sorteras verksamheter. I SW-systemet används bibliotekssystemens sorteringssystem för dokument i princip på så sätt att verksamheter som åstadkommer dokument får samma plats som dokumenten. En grisuppfödare får sålunda samma plats som ett dokument om grisuppfödning. Eftersom SW-systemet ska användas för samhällsutveckling är det viktigt att man får grepp om det som påverkar utvecklingen. Det är bl a grisuppfödare som påverkar utvecklingen, det är inte dokumenten som påverkar.
    DC-systemet tillkommet i USA är äldst och tillkom på 1800-talet, innan demokratins genombrott. DK är en senare variant av DC-systemet, som tillkommit i Europa. SW-systemet har DC-DK som utgångspunkt, men vissa förändringar har skett, huvudsakligen bestående i att vissa verksamheter i avdelning 3 har flyttats till 6-9. Flyttningen har en grund i att avdelning 3 gjorts till en politisk avdelning som innehåller de demokratiskt valda politiska organens verksamheter, några hjälpvetenskaper och platser för politiska krav.
    Avdelning 1 innehåller dels verksamheter som samlar det gemensamma vetandet och värderandet som finns i dokument och dels individernas inre verksamheter i form av kunskaper och värderingar o d. Avdelning 2 gäller religion och kan ses som bihang till avdelning 1 eftersom religion handlar om inre verkligheter. Avdelningarna 1 och 2 bildar tillsammans verksamheter som gäller det som finns inne i huvudet på individerna och i det gemensamma huvudet som bildas av mänsklighetens samlade vetande, för det mesta vetande av döda personer som fömedlas av dokument.
    Avdelning 3 blir sedan en avdelning för de politiska verksamheterna, dvs det gemensamma styrandet av samhällena.
    Avdelning 6 blir en avdelning av verksamheter som är till kroppslig nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2, dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
    Avdelningarna 7-9 blir avdelningar för verksamheter som är till psykisk nytta och som styrs av dels individernas verksamheter i avdelning 1+2, dels av de gemensamma styrningarna i avdelning 3.
    Avdelning 4 är en ny avdelning där verksamheterna går ut på att klargöra hur alla olika verksamheter påverkar varandra.
    Den väsentliga skillnaden mellan SW-systemet och DC-DK är alltså att det sorteras verksamheter i SW-systemet och dokument i DC-DK, samt att några verksamheter i DC-DK-avdelning 3 i SW-systemet flyttats till 6-9. Samt att avdelning 4 i SW-systemet fått sin nya innebörd. Omflyttningarna har gjorts så att de knappast stör dem som använder DC-DK-systemen.
    Om man bläddrar igenom redovisningen av avdelningarna 1-9 i det följande och underavdelningarna kan man finna det hela enkelt.

Så till Länkskafferiet.

    Sunet har vad man kan tro inga ambitioner att se sin Webbkatalog som hjälpmedel i samhällsplaneringen och det är väl bäst att de fortsätter med sitt upplägg. Mölndals bibliotek följer SAB-systemet i sin Länkkatalog och kan inte gärna ändra sin katalog. Sven Wimnells hemsida fyller tio år den 29 april 2008. Alla tio åren har Sunets och Mölndals kataloger funnits i samma upplägg, de är stabila över tiden och det är ett värde.
    När det gäller Länkskafferiet är det annorlunda:
    Skolutvecklingsverket anger att Länkskafferiet är IT för pedagoger. Det kan ställas krav om att Länkskafferiet skall vara bra för lärarna och eleverna, men skafferiet är inte lämpligt uppbyggt för skolan.
    Sven Wimnells klassifikationssystem är upplagt för att fylla de krav som kan ställas på ett informationssystem för skolan.
    Skolans problem har behandlats bl a i

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Upplysande i sammanhanget är bl a Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

    En sammanställning om Länkskafferiet finns i Sven Wimnell: 021231 Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter .(http://wimnell.com/omr107b.html)
    Skoldatanätet tycks vara nedlagt i den form det hade 021231 och ersatt med en sida “IT för pedagoger. IT-resurser för undervisning”,
IT för pedagoger
    På den sidan finns “För elever Länkskafferiet I Länkskafferiet hittar dina elever kvalitetsgranskade länkar för skolarbete. Länkskafferiet riktar sig främst till elever mellan 10 och 15 år, men här finns länkar även för gymnasieelever.”
    Att Länkskafferiet främst riktar sig till dem mellan 10 och 15 år innebär inte att det ska vara sämre än nödvändigt. Det bör naturligtvis vara till för gymnasieelever och fylla kraven man kan ha på undervisningen i både grundskolan och gymnasiet. Det bör också vara till hjälp för lärarna.
    Länkskafferiet borde också vara till nytta för högskolorna och universiteten och för alla som slutat skolor och börjat förvärvsarbete och behöver kunskaper för att kunna delta i samhällsutvecklingen både vid valen och mellan valen till de demokratska församlingarna.
    Skolutvecklingsmyndigheten lär ha till uppgift att utveckla skolan och i det ingår att utveckla skolans informationssystem. Länkskafferiet bör uvecklas så att det blir som Sven Wimnells klassifikationssystem, det enda system som är anpassat efter samhällsplaneringens problem.
    Utbildningsfrågor är i stöpsleven. Högskoleverket har inget inflytande över lärarutbildningen, högskolorna bestämmer om lärarutbildning. Varken Högskoleverket eller Utbildningsdepartementet har någon förteckning över landets professurer/professorer. Utbildningsdepartemetet borde ha möjlighet ge direktiv till skolutvecklingsverket eller dess eventuella efterföljare, eftersom det varit tal om att lägga ned verket.
    Det finns inte tid eller utrymme att nu gå närmare in på hur det ska gå till att ändra/utveckla Länkskafferiet.
    I länkkatalogen omr102h.pdf borde finnas med professurer/professorer men det är inte med, det har inte gått att få tag på förteckningar. Försöken finns iSven Wimnells systemtabell:

O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om
       samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
________________________________________________

O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
________________________________________________

O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas
       verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
________________________________________________

O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40 Systemvetenskap
O....41-49. Samband o samordning mellan olika
       verksamheter.
________________________________________________

O....5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
________________________________________________

O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska
      verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d.
      Veterinärverks
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,
      jakt, fiske

O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.
O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648
      tvätt o d)

O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm.
      hushållsarbete.

O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
O....658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling och
      arbetsmarknad
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
       anläggningar
________________________________________________

O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.

O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar,
       arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
________________________________________________

O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
________________________________________________

O....9 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.Biogr.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och
      forntidshistoria.
O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i
      Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- och
       Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. RymdenSärskilda sidor med Sven Wimnells klassifikationssystem.


Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)


Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)


Den 20 juli 2000 inlagt som pdf-fil: En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och SAB. Innehåller också sammanställningar om samhällsplaneringens problem och verksamheter, arbetsställen och myndigheter mm enligt Sverige direkt fördelade på områden i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr102b.pdf)
Tryck här för att få fram pdf-filen

    
Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på
bibliotekssystemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK (söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html)
Tryck här för att komma till särskild sida med detta.


SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)


Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna även ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. ÖVERSIKT ÖVER MÖLNDALS STADSBIBLIOTEKS LÄNKKATALOG. (Inlagd 011231). Innehåller över 12 000 utvalda länkar. Med summariska sifferhänvisningar till Sven Wimnells systemtabell.
(Flyttad från 102 till särskild sida 102g)


Många länkar till Internet finns i en sammanställning om Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter som nås med följande länk (även på område 107 och 7957): (http://wimnell.com/omr107b.html)
Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter


Den 5 aug 2000 inlagt som pdf-fil: SAFARIs klassifikationssystem CERIF inlagt i områden enligt SW klassifikationssystem. http://wimnell.com/omr102c.pdf
020923: SAFARI skall läggas ned. Ersätts av http://www.forskning.se


Sven Wimnell 020528 pdf-fil : Svenska regeringens årsbok om EU 2001.
(http://wimnell.com/omr353d.pdf) En version där avsnitten huvudsakligen ordnats enligt SW klassifikationssystem.


SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr106b.html)


En pdf-fil på 23 sidor med ett sammandrag om samhällsplaneringens problem har lagts in 001109.
Samhällsplaneringens problem (23 sidor) (http://wimnell.com/omr01a.pdf )


Den har 010601 ersatts av en pdf-fil med 51 sidor :
Samhällsplaneringens problem (51 sidor) (http://wimnell.com/omr01c.pdf )


En pdf-fil på 59 sidor inlagd 011218. Kompletterad 020218, nu 201 sidor (justerad 020307 och 020324 ):
Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr01d.pdf)


En pdf-fil på 72 sidor inlagd 011231:
Den mjuka infostrukturen. (http://wimnell.com/omr01e.pdf)


En pdf-fil på 44 sidor inlagd 020125:
Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen. (http://wimnell.com/omr01f.pdf)


En pdf-fil på 35 sidor inlagd 020202 (justerad 020307 och omr63+omr656:020324) :
Samhällsplaneringens problem. Verksamheter som formar framtiden. (http://wimnell.com/omr01g.pdf)


En pdf-fil på 112 sidor inlagd 020606:
Sven Wimnell 020606: Den mjuka infostrukturen. (http://wimnell.com/omr01h.pdf)


En pdf-fil inlagd 020923, kompletterad 021005 och 021022:
Sven Wimnell 020920, kompletterad 021005 och 02102: Samhällsplaneringens problem, IT-kommisionen och den mjuka infostrukturen (71 sidor). (http://wimnell.com/omr01i.pdf)


Se vidare område 40.Om metataggar.

020517:
Sven Wimnell. Om metataggar. (http://wimnell.com/omr102f.pdf) 000810 inlagt en PDF-fil om sökning på Internet och om hur man kan förse dokumenten på Internet med metadata enligt Dublin Core så att det blir lättare att hitta dem med sökmaskinerna. Reviderad 020428 och med några kompletteringar om XML, RDF od. Kompletterad 020517 med Statskontorets vägledning om XML och metadata.

Men mycket kan ha hänt sedan dess.Något från IT-kommissionen.

IT-kommissionen nedlagd.

010415:
Från IT-kommissionens skrivelse till Regeringen 2001-03-20. (Se 654):
" Hitta rätt i kulturarvet
     Inom kultursektorn har arbete pågått under lång tid med att systematisera och digitalisera information bl.a. hos museer, bibliotek och arkiv. På biblioteksområdet finns LIBRIS som den gemensamma ”generalkatalogen”, tillsammans med folkbibliotekens system BURK och alla större bibliotek har egna biblioteksadministrativa system med digitala kataloger och funktioner bl.a. för hantering av interurbanlån och extern sökning, bl.a. via Internet. Museerna har på motsvarande sätt arbetat fram system och principer för föremålsbeskrivning utifrån internationella samverkansprojekt och de olika museernas hittillsvarande erfarenheter av datoriserade kataloger mm. Syftet har här bl.a. varit att göra samlingarna tillgängliga för forskare både i Sverige och utomlands, samt i ökande grad även för en bredare intresserad allmänhet. På arkivområdet har digitaliseringen inte kunnat täcka mer än en bråkdel av materialet. Den hittills mest utnyttjade tekniken har varit mikrografi, på senare år kombinerad med förmedling av material på CD. Ett grundelement i dagens system är den Nationella Arkivdatabasen, NAD som förvaltas av Riksarkivet.
     Länge har det varit en ambition att kunna samutnyttja och samsöka i de olika och delvis överlappande informationsmängder som finns i museer, bibliotek och arkiv, t ex efter uppgifter och material som berör en person, en plats eller andra företeelser. Där har en viktig diskussion gällt en organisatorisk samordning, kanske också sammanslagning, av de tre typerna av institutioner. En annan har gällt digitaliseringen av information och vilka behov och krav som olika samsökningstjänster kan och bör tillgodose.
     Utvecklingen i Norden och i vissa andra EU-länder, bl.a. Storbritannien, har den senaste tiden gått emot ett ökat integrationstänkande. Det kan väntas öka förutsättningarna för ett mer fruktbart internationellt samarbete kring principer och standards för även digitalisering av information. ”Digitalisering av kulturarvet” är också ett allt mer centralt ämne i EU:s satsningar på innehåll och tjänsteutveckling. I sammanhanget kommer bevarandefrågorna behöva lyftas fram - digital lagringsteknik är en del av lösningen men samtidigt kanske en del av ett framtida problem.
     Ett genomgripande arbete har utförts, med bas i Sydsverige, för att pröva samutnyttjande av information i praktiken mellan de tre institutionstyperna och skapa förutsättningar för samsökning (bl.a. informationsstrukturering, terminologi och kvalitetsgranskning).
     Förutsättningar finns därför för en förnyad satsning på ökad tillgänglighet till central information om kulturarvet.
IT-kommissionens rekommendation
     Kulturrådet, i samverkan med Riksarkivet och Kungliga Biblioteket, eller en särskild utredning bör ges i uppdrag att utarbeta en strategi för fortsatt digitalisering av information i arkiv, bibliotek och museer i sådan form att samsökning och ökad samverkan underlättas. Strategin kan bygga på befintliga planer hos resp institutioner, och omfatta uppgifter som kan uppfattas som okomplicerade att digitalisera. Att göra kulturinstitutionernas redan digitaliserade material tillgängligt på Internet i en enhetlig form bör prioriteras i ett första skede. Parallellt med denna del av strategiarbetet bör mer forskningsinriktade insatser göras för att se hur ett integrerat informationsmaterial bäst bör väljas ut, struktureras och bearbetas för att ge användarna internt inom institutionerna, nationellt och internationellt bästa utbyte av de framtida tjänsterna. "Från omr102 har tagits bort sökmotorer, ämneskataloger o d som fanns på Internet 1999. Det borttagna finns i:
Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)


Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 102 ingår bibliotek.

Statens kulturråd

Box 7843, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-679 72 60
Fax: 08-611 13 49

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Bibliotek
Kulturmiljövård
Muséer
Samhällets kulturutgifter
Studieförbund

Kultur och fritid

Publicering av statistik sker bl.a. på: Statens kulturråds webbplats

Bibliotek

 Skolbiblioteksstatistik
 Forskningsbiblioteksstatistik
 Folkbiblioteksstatistik

 Ansvarig myndighet är Statens kulturråd

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/KUSUNET:

REFERENSER

Bibliotek

Databaser

Biblioteksvetenskap

Litteratur

Skolbibliotek

Universitets- och högskolebibliotek

Internet i Sverige:

Webbkatalogen

Domännamnsregistret

ISOC-SE

II-stiftelsen

Netnod

Internet i världen:

NORDUnet

ISOC

IETF

W3C

Övrig webbinformation: (Sökmotorer):

Yahoo, Webcrawler, AltaVista, Google, Alltheweb, Sesam

Se också omåde 654

Bibliotek. Förteckning över bibliotek i Sverige :

ab katalogsök - En funktion för samtida sökning i flera olika bibliotekskataloger i Stockholms län.

Alingsås biblioteks studerandesida - Startsida för dig som söker studerar eller söker information. Adresser till referens- och uppslagsverk, ämnesportaler, praktiska sidor samt även en del av lokalt intresse.

Alvesta Bibliotek - Folk- och gymnasiebibliotek. Webkatalog, bokbuss, skolbibliotekscentral. Filialer i Moheda, Vislanda, Grimslöv och Lönashult.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek - Ett centrum för information och forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer.

Arbetarrörelsens minnesbibliotek - Vi är en ideéllt arbetande förening som har tagit till uppgift att samla skrifter och litteratur om arbetare och arbetarrörelsen i Göteborgsområdet.

Barnens bibliotek - Boktips, boktips på teckenspråk. Länkar till författare och barnboksfigurer. Faktalänkar. Tävlingar. För barn upp till ca 14 år.

Barnens Polarbibliotek - Barnens Polarbibliotek med webbtidningen Flingan.

Biblioteken i Botkyrka - Information om Botkyrkas bibliotek. Här kan du även söka i bibliotekets katalog och databaser.

Biblioteken i Huddinge - Beskrivning av verksamheten på folkbiblioteken i Huddinge. Bibliotekskatalogen med möjlighet att låna om böcker själv, reservera böcker och boka internetdator på biblioteket m.m. Även information om Konsument Huddinge.

Biblioteken i Höganäs kommun - Biblioteken i Höganäs kommun, Viken, Jonstorp och Nyhamnsläge.

Biblioteken på gotland - Stads- och högskolebibliotek på Gotland -

Bibliotekskataloger på Internet - Uppsala universitetsbiblioteks guide till bibliotekskataloger på Internet. Allmänna förteckningar, ordsökningsformulär, samt ett urval av viktiga kataloger. Korta beskrivningar, login-instruktioner, söktips.

Bollebygds bibliotek - Om bibliotek och kultur i Bollebygd igår, idag och imorgon.

Bollnäs bibliotek - Huvudbiblioteket i Bollnäs, Arbrå filialbibliotek och Kilafors filialbibliotek.

Dag Hammarskjöldbiblioteket - Depåbibliotek för FN-material. Här finns litteratur i ämnena freds-och säkerhetsfrågor, globala ekonomiska och sociala frågor samt mänskliga rättigheterfrågor.

Danderyds bibliotek - Folkbibliotekens i Danderyds kommun virtuella bibliotek med bibliotekskatalog, öppettider, program och utställningar, barnverksamhet, nya böcker, tidningar och tidskrifter m.m.

Eskilstuna stads- och länsbibliotek

Falu Stadsbibliotek - Falu stadsbiblioteks virtuella bibliotek.

Folkbiblioteken i Lund

Goethe-Institut Stockholm, Informationscentrum (Bibliotek) - Det tyska kulturinstitutets bibliotek ger svar på frågor om Tyskland. Tyngdpunkten ligger på ny tysk litteratur, nutidshistoria och tysk konst och kultur.

Göteborgs stadsbibliotek - Stadsbibliotekets internetinformation.

Haninge bibliotek - Presentationer av nya böcker och aktuella länkar. Bibliotekets katalog samt Huvudbibliotekets och filialernas adresser, telefonnummer och öppettider. Bibliotekets olika tjänster.

Järfälla folkbibliotek

Karlstads stadsbibliotek

Kristianstad Stadsbibliotek

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Bibliotek - Ett specialbibliotek och arkiv för agrar- och skoghistorisk litteratur.

Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek

Kurdiska Biblioteket - En religiöst och politiskt obunden institution med uppgift att värna om yttrandefriheten samt att samla, bevara, tillhandahålla och sprida kurdisk litteratur.

LIBRIS webbplats - LIBRary Information System är ett bibliotekssystem med funktioner för sökning, katalogisering och fjärrlån (lån mellan bibliotek). Avdelningen för LIBRIS vid Kungl. biblioteket ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av systemet.

Lidingö stadsbibliotek

Linghems bibliotek - Bibliotek på entreprenad.

Linköpings stadsbibliotek

Lunds universitets bibliotek

Länsbibliotek Sydost

Länsbibliotek Uppsala - Regionala biblioteksfrågor - mediaförsörjning, rådgivning, utveckling, och utbildning till folkbiblioteken i Uppsala län.

Länsbibliotek Västmanland - Vår övergripande uppgift är att samordna, stödja och utveckla biblioteksverksamheten i länet. Kalendarium, en av länsbibliotekens viktigaste uppgifter är att anordna kurser, konferenser och studiedagar.

Länsbiblioteket i Västerbotten - En administrativ enhet under Länsutvecklingsenheten i Västerbottens läns landsting.

Länsbiblioteket i Örebro län - Har som uppgift att ge stöd till biblioteken i länets 12 kommuner. Detta stöd består av rådgivning, fortbildning information, utvecklingsinsatser, och kompletterande medieförsörjning.

Marks kommuns bibliotek

Miljöbiblioteket i Lund - Biblioteket samt en samling miljörelaterade länkar.

Mångkulturellt centrum - Mångkulturellt centrum, Fittja gård, är ett forum för forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald. -

Mölndals stadsbibliotek - Portal för Mölndals stadsbibliotek.

Mörbylånga kommunbibliotek - Har förutom en omfattande ölandssamling mycket foto-, konst-, musiklitteratur och cd-skivor. I Mörbylånga och Färjestaden finns det också tillgång till musikrum med cd-skivor, noter och musiklitteratur.

Norrköpings Stadsbibliotek

Nybro bibliotek - Förutom stadsbiblioteket finns en uppsökande verksamhet där bibliotekets resurser förs ut till skolorna och till de boende utanför centralorten med hjälp av bokbussens regelbundna turer.

Patent- och registreringsverkets bibliotek - I Bibliotekets samlingar hittar du litteratur och informationstjänster för studier och forskning inom alla ämnesområden med anknytning till PRVs verksamhet.

Polishögskolans bibliotek - En nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden.

Regionbibliotek Stockholm - Består av länsbibliotek för Stockholms län, och lånecentral för mellansverige.

Regionbibliotek Västra Götaland

Ronneby Bibliotek - Bibliotekskatalog, biblioteksguide, informationssökning, boktips.

Sambiblioteket i Härnösand - Är det gemensamma biblioteket för Härnösands kommun, Mittuniversitetet i Härnösand och Länsbiblioteket Västernorrland.

Samisk bibliotekskonsulent - Information om litteratur på samiska och om samer samt information om Samisk depåbibliotek.

Sigtuna kommuns bibliotek

Sollentuna bibliotek

Statens musikbibliotek - Sveriges enda offentliga specialbibliotek för musik, gr. 1771 som Musikaliska akademiens bibliotek. Stora forskningssamlingar, utlån av moderna noter och musikböcker.

Stockholms stadsbibliotek - Huvudbibliotek, läsesalong, stadsdelsbibliotek, bibliotek på sjukhus och servicehus.

Svenska Akademiens Nobelbibliotek - Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett specialbibliotek med skönlitteratur och litteraturvetenskap som huvudinriktning. Biblioteket förmedlar fjärrlån, företrädes vis till forskare via LIBRIS fjärrlånemodul.

Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteken - Sveriges lantbruksuniversitet, biblioteken. Allmän information om biblioteken samt ett www användargränssnitt mot databasen LUKAS

Säffle bibliotek - Sedvanlig folkbiblioteksverksamhet med utlåning av böcker, tidskrifter, tal- och kassettböcker, video och CD-rom, samt social biblioteksverksamhet - sk "Boken kommer".

Södertälje stadsbibliotek

T&T Virtual Library - Virtuellt bibliotek för gamla handskrifter och manuskrift digitaliserade med Touch and Turns teknik. Bibliotekstjänsten har utvecklats i samarbete med institutioner, museer och bibliotekt från hela Europa.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Statlig myndighet och nationell lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till läshandikappade.

Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala bibliotek.

Tingsryds bibliotek

Tjörns kommunbibliotek - På biblioteket kan du låna böcker, tidskrifter, filmer, CD, kurser, ljudböcker, läsa dagstidningar, släktforska, kopiera, prova på multimedia och Internet, se på utställningar eller bara träffa folk.

Trollhättans Stadsbibliotek

TT-Magasinet - Visar vilka utländska tidningar och tidskrifter som kan läsas på biblioteken i mellersta Sverige.

Tyresö Bibliotek - Hemsida med information om huvudbiblioteket och filialen i Trollbäcken. Utbud av service, öppethållande, adress och katalog on-line.

Uppsala stadsbibliotek - I Uppsala kommun finns sammanlagt 18 små och stora bibliotek. Här finns information om öppettider, vad som händer på biblioteken och länkar till bibliotekskatalogen och andra e-tjänster.

Uppvidinge bibliotek - Folk- och gymnasiebibliotek. Filialer i Åseda, Lenhovda, Alstermo, Älghult och Nottebäck. Webbkatalog, Bok- och länktips, databaser, bibliotekens öppettider.

Varbergs bibliotek

Vitterhetsakademiens bibliotek - Ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är: arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

Vägverkets bibliotek - Litteratur om vägbyggnad, transporter, trafiksäkerhet och miljö.

Vänersborgs bibliotek

Västerviks kommunbibliotek - Här finns också Visbiblioteket, som är ett specialbibliotek för den svenska visan, samt Kunskapskällans Forskningsbibliotek, med många unika volymer från 1600-, 1700- och 1800-talen

Västerås stadsbibliotek - Sök i vår katalog, länklista, information om biblioteket.Förteckning över Universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

Anna Lindh-biblioteket - Ett vetenskapligt bibliotek för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik, ersätter Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets tidigare bibliotek.

Biblioteket på Handelshögskolan i Stockholm - Svenskt ansvarsbibliotek inom ekonomiområdet.

Biblioteket på Lärarhögskolan i Stockholm

Biblioteket vid Högskolan i Kalmar

Chalmers tekniska högskolas bibliotek - Information om tjänster och resurser vid Chalmers bibliotek.

Göteborgs universitetsbibliotek

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet - Presentation av skolans utbildningar och om forsknings- och utvecklingsprojekt. Här återfinns aktuell information om fristående kurser och om vår omfattande föreställnings- och konsertverksamhet.

Högskolans i Borås bibliotek - Huvudämnena är biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi, data, teknik, pedagogik och textil konfektion. Bibliotekskatalogen är tillgänglig på Internet.

Högskolebiblioteket Blekinge Tekniska Högskola - Biblioteket består av två enheter. Biblioteket Gräsvik i Karlskrona vars huvudämnen är humaniora, fysisk planering och telekommunikation samt Infocenter i Ronneby vars huvudämnen är datalogi och ekonomi.

Högskolebiblioteket i Gävle

Högskolebiblioteket i Jönköping

Högskolebiblioteket i Skövde - Med information om verksamheten vid biblioteket och länkar till platser av särskilt intresse.

Högskolebiblioteket Mälardalens högskola

Idrottshögskolans bibliotek - Världens äldsta bibliotek av sitt slag med bl.a. en unik samling idrottshistorisk litteratur. På bibliotekets hemsida får Du information om bibliotekets samling och tjänster m.m.

Karlstads Universitetsbibliotek Karolinska Institutet. Universitetsbiblioteket - Expertbibliotek för medicin.

Konstfacks bibliotek - Biblioteket samlingar omfattar i första hand litteratur inom ämnesområdena konst, design och konsthantverk. Hemsidan innehåller information om biblioteket och dess samlingar, bland annat kan man söka i bibliotekets katalog.

KTHB - Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek.

KTHB, Studsvikbiblioteket - Energi, energirelaterad miljöteknik. Rapportlitteratur.

Linköpings Universitetsbibliotek - Bibliotekets katalog, kvartersbiblioteken, länksamlingar. Våra samlingar riktar sig till forskare och studenter men allmänheten är också välkommen.

Luleå universitetsbibliotek

Malmö Högskola Bibliotek och IT - Ansvarar för högskolans informationsförsörjning, IT-service och telefoni.

Matematikbiblioteket KTH - Samling av böcker, videos, tidskrifter mm inom matematik och vissa titlar i angränsande områden. Lån eller fjärrlån. Svårighetsgrad anges med färgkoder. Områdesindelat. Från populärnivå upp till inledningen av doktorandnivån.

Stockholms universitetsbibliotek - Ansvarsbibliotek för juridik i Sverige.

Studentbiblioteket i Örnsköldsvik - Ett samarbete mellan Mitthögskolan och Umeå universitet i Örnsköldsvik.

Södertörns högskolebibliotek

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Uppsala universitetsbibliotek

Örebro universitetsbibliotek - Biblioteket har omkring 800 läsplatser, femtusen hyllmeter vetenskaplig litteratur, tidskrifter, databaser och offentligt material från EU.


Databaser. Databaser som är tillgängliga för allmänheten:

Internetregister

Allt om revision - Här kan du få information om det mesta som rör revisorsyrket, allt från utbildningskrav till inblick i revisionsyrkets vardag samt praktiska råd och information till dig som är nybliven revisorsassistent.

Artikelarkivet.se - En sida med förhoppning om att kunna samla alla välskrivna artiklarna på en och samma plats. Det finns ett antal kategorier och underkategorier för er att välja och vraka mellan.

Bizbook - Sveriges enda totala företagsguide med ca 1.600.000 beslutsfattare, fördelade på 980.000 företag. Hitta beslutsfattare eller det företag du söker. Företags- och adressuppgifter. Hämta detaljerad information om företag och beslutsfattare som abonnent.

Databas över certifierade företag - Sveriges mest kompletta och regelbundet uppdaterade databas över företag med ett eller flera erhållna ledningssystem.

Detta Händer - Kulturnät Sveriges evenemangskalender. Den ägs och drivs av Föreningen för Kulturnät Sverige i samarbete med turist-, fritids- och kulturorganisationer i hela landet.

Föreningen Släktdata - Information om släktforskning i Sverige. Föreningen Släktdatas registerarkiv för nedladdning och sökning.

Grammotex - När skivbutiken söker efter en CD eller kassett används vår databas. För att söka information, beställa artiklar och förmedla statistik över försäljning.

Gula Sidorna - Sveriges största sökmotor för dig som vet vad du behöver hjälp med, men inte vilket företag eller vilken organisation som kan hjälpa dig. Landets alla Gula Sidorna kataloger från Telia på ett och samma ställe.

Gynop-registret - Användarsida för Gynop-registret, kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi

infoligo.com - Söktjänst för Sveriges största tidningar och artikelkällor

Informationssökning - Informationsadministration, informationssökning i databaser via Internet.

InfoTorg - Sveriges största onlinetjänst. Vi erbjuder ett stort utbud av information från officiella och välrenommerade källor om alla företag, personer, fordon och fastigheter i Sverige samt den mest kompletta tjänsten för juridisk information.

internetmedicin.se - Ett verktyg för läkare inom den svenska sjukvården. Kontinuerlig uppdatering. En gedigen bank av aktuella behandlingsöversikter skrivna av svenska experter, kontrollerade av ett vetenskapligt råd. Kostnadsfritt. Utan lösenord.

Korsordslösningar - Databas med sökmöjligheter lämpade för korsordslösare och eller konstruktörer.

Kulturarv Östergötland - Hemsida för länets samlade kulturarvsmaterial. Ett nätverk för såväl större institutioner som mindre föreningar och privatpersoner med intresse för östgötsk kulturhistoria. Målgruppen omfattar såväl fritids- som yrkesforskare, skolan och allmänheten.

Lagrummet - Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.

LärarResursen - Ett hjälpmedel för lärare att dela med sig av sina idéer och sitt material till andra lärare. Ämnesvisa kategorier. Bygger på e-post som skickas till resursen och som sedan läggs ut på internet i html-form.

Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog - Över 20.000 utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket.

Nyregistrering.se - Databas med alla nyregistrerade företag i Sverige efter verksamhetsområde.

omvandla.nu - På denna sida kan du omvandla mått, översätta språk och mycket mer. Alla länkar fyller någon typ av praktisk funktion.

Referensbiblioteket - Ett virtuellt referensbibliotek för folkbibliotek och gymnasiebibliotek med länkar till informativa, kvalitetsgranskade webbsidor. Utvecklad av lånecentralerna i Malmö, Stockholm och Umeå.

Riktnummer.nu - Sökbart register över riktnummer och landsnummer.

Safir - Guide till Internet-resurser inom alla ämnen, gjord av Universitetsbiblioteket i Lund. De kvalitetsbedömda resurserna är särskilt intressanta för studenter och forskare. I Safir hittar man också en guide till sökning på Internet.

Scandinavian Working Papers in Business Administration - Forskningsrapporter i företagsekonomi från nordiska universitetsinstitutioner och forskningsinstitut. Sök efter författare, nyckelord, ämne och ord i titeln eller sammanfattningen. Länkar till fulltextversioner av rapporterna.

Scandinavian Working Papers in Economics - Forskningsrapporter i nationalekonomi från nordiska universitetsinstitutioner och forskningsinstitut. Sök efter författare, nyckelord, ämne och ord i titeln eller sammanfattningen. Länkar till fulltextversioner av rapporterna.

Statistiska centralbyrån - SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i samhällsdebatt och i forskning.

Sweden Open Line - Marknadsför de Svenska Kommunerna och då framför allt deras näringsliv och turism. Här kan Du finna 288 kommuner och successivt kommer alla företag att läggas in i ett väl strukturerat och lättsökt branschregister.

Svensk Lokalhistorisk Databas - Ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga via Internet.

Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD - SSD arkiverar och förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till Göteborgs universitet.

Svenska fartkameror - Här hittar du lite allmän information om svenska fartkameror och dessutom ett gratis alternativ till Mios egen kameradatabas för dig som kör MioMapV3.

Svenska Psykoterapeutregistret - Leg psykologer och psykoterapeuter i hela landet. Psykoterapiinformation, frågelåda.

SverigeKatalogen - Katalog med länkar till svenska samhällsfunktioner som kommuner, myndigheter och organisationer.

Sveriges Nationalatlas - SNA - Vägen till ökad kunskap om Sverige. Ett geografiskt perspektiv på Sverige där kartan samverkar med text och andra illustrationer.

The Sawmill Database - En databas med svenska och utländska sågverk. Produktionsstatistik, adresser, kartor mm.

TT-Magasinet - Visar vilka utländska tidningar och tidskrifter som kan läsas på biblioteken i mellersta Sverige.


Myndigheter under departementen i maj 2008.

Utbildningsdepartementet

Kungliga bibliotekets webbplats

Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

Kulturdepartementet

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410 Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr102.html