31 Statistik-och demografiverksamheter o d310 Allmänt. 311 Statistikens teori o metoder. 312 Demografi, befolkningsstsatistik. 313 Statistik, världen. 314 Europa. 315 Asien. 316 Afrika. 317 Nord- och Mellanamerika. 318 Sydamerika. 319 Statistik Ocenaien och övriga områden.
(SAB Oi, Oj. DC, DK 31)Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Statistiska centralbyrån. SCB.
Statistiska centralbyrån. SCB. Och SW-systemet.
Ålderschock gynnar globala tillväxten.
SCB:s Företagsregister 1999.

31 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602
Myndigheter under departementen i maj 2008Statistiska centralbyrån. SCB.

Myndigheter och ämnesområden.

Från internet 070602

Statistikansvariga myndigheter

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/ delområde. Den följande förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen.

Arbetsmiljöverket
Brottsförebyggande rådet
Centrala studiestödsnämnden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Fiskeriverket
Försäkringskassan
Högskoleverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kemikalieinspektionen
Konjunkturinstitutet
Medlingsinstitutet
Naturvårdsverket
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Riksgälden
Skogsstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Sveriges lantbruksuniversitet
Turistdelegationen
NUTEK har övertagit statistikansvaret från 2006-01-01


 

Arbetsmiljöverket 

Ekelundsvägen 16, 171 84 Solna
Tfn: 08-730 90 00
Fax: 08-730 19 67

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Arbetsskador
Arbetsmiljö


 

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Box 1386, 111 93 Stockholm
Tfn: 08-401 87 00
Fax: 08-411 90 75

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Brott
För brott lagförda personer
Kriminalvård
Återfall i brott


 

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

851 82 Sundsvall
Tfn: 060-18 60 00
Fax: 060-18 61 92

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Studiestöd


 

Domstolsverket

Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Tfn: 036-15 53 00
Fax 036-16 57 21

Ansvarar för officiell statistik på området
Rättsväsende:
Domstolarnas verksamhet


 

Ekonomistyrningsverket

Box 43 316, 104 30 Stockholm
Tfn: 08-690 43 00
Fax: 08-690 43 50

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Taxering
Utfallet av statsbudgeten


 

Finansinspektionen

Box 7831, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35

Ansvarar för officiell statistik på området
Finansmarknad:
Finansräkenskaper
Aktieägarstatistik
In- och utlåningsstatistik
Finansiella företag utom försäkringsföretag
Försäkringsföretag


 

Fiskeriverket

Box 423, 401 26 Göteborg
Tfn: 031-743 03 00
Fax: 031-743 04 44

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord, skogsbruk och fiske:
Fiske
Vattenbruk


 

Försäkringskassan

103 51 Stockholm
Tfn: 08-786 90 00
Fax: 08-411 27 89

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Socialförsäkring:
Stöd till barnfamiljer
Stöd vid sjukdom och handikapp
Stöd vid ålderdom


 

Högskoleverket

Box 7851, 103 99 Stockholm
Tfn: 08-453 70 00
Fax: 08-453 70 50

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Högskoleväsende


 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)

Studentplan 3, 831 40 Östersund
Tfn: 063-16 66 00
Fax: 063-16 66 01

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Nystartade företag
Internationella företag
Konkurser och offentliga ackord


 

Kemikalieinspektionen (KemI)

Box 2, 172 13 Sundbyberg
Tfn: 08-519 411 00
Fax: 08-735 76 98

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljövård och naturresurshushållning:
Kemikalier; försäljning och användning


 

Konjunkturinstitutet (KI)

Box 3116, 103 62 Stockholm
Tfn: 08-453 59 00
Fax: 08-453 59 80

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Priser och konsumtion:
Hushållens inköpsplaner


 

Medlingsinstitutet

Box 1236, 111 82 Stockholm
Tfn: 08-545 292 40
Fax: 08-650 68 36

Ansvarar för officiell statistik på området
Arbetsmarknad:
Löner och arbetskostnader


 

Naturvårdsverket

106 48 Stockholm
Tfn: 08-698 10 00
Fax: 08-20 29 25

Ansvarar för officiell statistik på området
Miljö:
Miljötillstånd
Miljöbalkens tillämpning
Avfall
Utsläpp
Belastning


 

NUTEK

117 86 Stockholm
Tel: 08-681 91 00
E-post: nutek@nutek.se  

Ansvarar för officiell statistik på området
Näringsverksamhet:
Inkvartering 

Riksgälden

103 74 Stockholm
Tfn: 08-613 45 00
Fax: 08-21 21 63

Ansvarar för officiell statistik på området
Offentlig ekonomi:
Statlig upplåning och statsskuld


 

Skogsstyrelsen

551 83 Jönköping
Tfn: 036-35 93 00
Fax: 036-16 61 70

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Sysselsättning i skogsbruket
Produktion i skogsbruket


 

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm
Tfn: 08-555 530 00
Fax: 08-555 532 52

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Hälso- och sjukvård:
Hälsa och sjukdomar
Hälso- och sjukvård
Dödsorsaker
Socialtjänst:
Individ- och familjeomsorg
Äldre- och handikappomsorg
Stöd och service till funktionshindrade


 

Statens energimyndighet

Box 310, 631 04 Eskilstuna
Tfn: 016-544 20 00
Fax: 016-544 19 00

Ansvarar för officiell statistik på området
Energi:
Tillförsel och användning av energi
Energibalanser
Prisutvecklingen inom energiområdet


 

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Box 17 213
104 62 Stockholm
Tfn: 08-506 206 000
Fax: 08-506 206 10

Ansvarar för officiell statistik på området
Transporter och kommunikationer:
Bantrafik
Luftfart
Postverksamhet
Sjöfart
Televerksamhet
Vägtrafik
Kommunikationsvanor


 

Statens jordbruksverk (SJV)

551 82 Jönköping
Tfn: 036-15 50 00
Fax: 036-19 05 46

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
Jordbrukets ekonomi
Jordbrukets struktur
Produktion i jordbruket
Sysselsättning i jordbruket
Prisutveckling i jordbruket


 

Statens kulturråd

Box 7843, 103 98 Stockholm
Tfn: 08-679 72 60
Fax: 08-611 13 49

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Kultur och fritid:
Bibliotek
Kulturmiljövård
Muséer
Samhällets kulturutgifter
Studieförbund


 

Statens skolverk

Alströmergatan 12 106 20 Stockholm
Tfn: 08-527 332 00
Fax: 08-24 44 20

Ansvarar för officiell statistik på området
Utbildning och forskning:
Skolväsende och barnomsorg


 

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB, Stockholm
Box 24300
104 51 Stockholm
Tfn: 08-506 940 00
Fax: 08-661 52 61

SCB, Örebro
701 89 Örebro
Tfn: 019-17 60 00
Fax: 019-17 70 80

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Medborgarinflytande:
Allmänna val
Partisympatier
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Kommunernas finanser
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning


 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

901 83 Umeå
Tfn: 090-16 58 00
Fax: 090-14 19 15

Ansvarar för officiell statistik på området
Jord- och skogsbruk, fiske:
RiksskogstaxeringarUppdaterad: 2007-05-11

 

Statistik efter ämne

I en bilaga till statistikförordningen (SFS 2001:100) anges vilka områden som omfattas av officiell statistik och vilken myndighet som ansvarar för statistiken på respektive område/ delområde. Den följande förteckningen bygger på uppgifter i bilagan till statistikförordningen.

AM  Arbetsmarknad
BE  Befolkning
BO   Boende, byggande och bebyggelse
EN  Energi
FM  Finansmarknad
HA  Handel med varor och tjänster
HE  Hushållens ekonomi
HS  Hälso- och sjukvård
JO  Jord- och skogsbruk, fiske
KU   Kultur och fritid
LE  Levnadsförhållanden
ME  Medborgarinflytande
MI  Miljö
NR   Nationalräkenskaper
NV  Näringsverksamhet
OE  Offentlig ekonomi
PR  Priser och konsumtion
RV  Rättsväsende
SF  Socialförsäkring m.m.
SO  Socialtjänst m.m.
TK  Transporter och kommunikationer

UF 

Utbildning och forskning


Uppdaterad: 2006-03

Arbetsmarknad

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Länksymbol Arbetskraftsbarometern
Länksymbol Arbetskraftsprognosen
Länksymbol Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft
Länksymbol Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Arbetskraftsundersökningar

Länksymbol Arbetskraftsundersökningar (AKU)

Arbetsmiljö

Länksymbol Arbetsmiljöundersökningen
Länksymbol Arbetsorsakade besvär

Arbetsskador

Länksymbol Arbetsskador, preliminära uppgifter
Länksymbol Arbetsskador

Funktionshindrade

Länksymbol Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden

Löner och arbetskostnader

Länksymbol Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)
Länksymbol Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor
Länksymbol Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)
Länksymbol Konjunkturstatistik, löner för landsting (KLL)
Länksymbol Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)
Länksymbol Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)
Länksymbol Labour cost index
Länksymbol Labour Cost Survey (LCS)
Länksymbol Lönestrukturstatistik, hela ekonomin
Länksymbol Lönestrukturstatistik, landstingskommunal sektor
Länksymbol Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor
Länksymbol Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)
Länksymbol Lönestrukturstatistik, statlig sektor
Länksymbol Structure of Earnings Survey (SES)

Lönesummor

Länksymbol Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM)
Länksymbol Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Sjuklöner

Länksymbol Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

Länksymbol Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)
Länksymbol Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Länksymbol Yrkesregistret med yrkesstatistik

Vakanser och arbetslöshet

Länksymbol Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Övrigt

Länksymbol Analysverksamhet arbetsmarknad
Länksymbol Fokus på näringsliv och arbetsmarknad
Länksymbol Integrerad databas för arbetsmarknadsstudier

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/AM


Befolkning

Befolkningens sammansättning

Länksymbol Befolkningsstatistik

Befolkningens storlek och förändringar

Länksymbol Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB)

Befolkningsframskrivningar

Länksymbol Befolkningsframskrivningar
Länksymbol Demografisk analys

Länkar till relaterade statistikprodukter

Länksymbol Barn- och familjestatistik
Länksymbol Hushållens ekonomi
Länksymbol Hälso- och sjukvård
Länksymbol Jämställdhetsstatistik
Länksymbol Tidsanvändningsundersökningen
Länksymbol Tätorter; arealer, befolkning
Länksymbol Äktenskapsregistret

Allmän statistik

Länksymbol Namnstatistik

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/BE


Boende, byggande och bebyggelse

Allmän statistik

Länksymbol Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok

Bostads- och hyresuppgifter

Länksymbol Avgifter/hyror för nybyggda lägenheter
Länksymbol Hyror i bostadslägenheter

Bostadsbyggande och ombyggnad

Länksymbol Bostadsbestånd (kalkylerat)
Länksymbol Nybyggnad av bostäder
Länksymbol Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Länksymbol Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler

Byggnadskostnader

Länksymbol Nybyggnadskostnader för bostadshus

Fastighetspriser och lagfarter

Länksymbol Fastighetspriser och lagfarter

Fastighetstaxeringar

Länksymbol Fastighetstaxeringar

Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus

Länksymbol Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU)
Länksymbol Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/BO


Energi

Energibalanser

Länksymbol Kommunala energibalanser (KOMENBAL)
Länksymbol Kvartalsvisa energibalanser
Länksymbol Årliga energibalanser

Prisutvecklingen inom energiområdet

Länksymbol Energipriser på naturgas och el
Länksymbol Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer)
Länksymbol Priser på naturgas och på transport av naturgas

Tillförsel och användning av energi

Länksymbol Energianvändning i fritidshus
Länksymbol Energianvändning inom byggsektorn
Länksymbol Energianvändning inom skogsbruket
Länksymbol Energianvändningen inom fiskesektorn
Länksymbol Energistatistik för flerbostadshus
Länksymbol Energistatistik för lokaler
Länksymbol Energistatistik för småhus
Länksymbol Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler
Länksymbol Industrins energianvändning
Länksymbol Kvartalsvis bränslestatistik
Länksymbol Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik
Länksymbol Månatlig elstatistik
Länksymbol Oljeleveranser kommunvis redovisning
Länksymbol Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/EN


Finansmarknad

Aktieägarstatistik

Länksymbol Aktieägarstatistik

Finansiella företag förutom försäkringsföretag

Länksymbol Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder
Länksymbol Finansiella företag, årsbokslut
Länksymbol Värdepappersfonder, tillgångar och skulder

Finansräkenskaper

Länksymbol Finansräkenskaper, kvartal
Länksymbol Finansräkenskaper, År
Länksymbol Sparbarometern

Försäkring

Länksymbol Försäkringsbolagens årsredogörelser
Länksymbol Försäkringsbolagens kapitalplaceringar

Övrigt

Länksymbol Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR)

Kortadress : www.scb.se/FM


Handel med varor och tjänster

Inrikeshandel

Länksymbol Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper
Länksymbol Omsättning - SCB:s Momsregister
Länksymbol Omsättning inom tjänstesektorn

Utrikeshandel

Länksymbol Utrikeshandel med varor

Kortadress : www.scb.se/HA


Hushållens ekonomi

Hushållen utgifter

Länksymbol Hushållens utgifter (HUT)

Inkomster och inkomstfördelning

Länksymbol Fördelnings- Analytiskt Statistiksystem för Inkomster och Transfereringar
Länksymbol Företagsregister och individdatabas (FRIDA)
Länksymbol Förmögenhetsstatistik
Länksymbol Hushållens ekonomi (HEK)
Länksymbol Inkomststatistik - totalräknad
Länksymbol Longitudinell individdatabas (LINDA)
Länksymbol Skatter och taxerade inkomster

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.


Uppdaterad: 2006-10-26

Kortadress : www.scb.se/HE


Hälso- och sjukvård

Publicering av statistik sker bl.a. på: Socialstyrelsens webbplats

Dödsorsaker

Länksymbol Dödsorsaker

Hälsa och sjukdomar

Länksymbol Aborter
Länksymbol Amning
Länksymbol Assisterad befruktning
Länksymbol Cancer
Länksymbol Hjärtinfarkter
Länksymbol Medicinsk födelseregistrering
Länksymbol Missbildningsregistrering
Länksymbol Sjukdomar i sluten vård
Länksymbol Skaderegistret
Länksymbol Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård
Länksymbol Steriliseringsregistret

Hälso- och sjukvård

Länksymbol Hälso- och sjukvårdens kostnader
Länksymbol Hälso- och sjukvårdens verksamhet
Länksymbol Hälso- och sjukvårdspersonal
Länksymbol Läkemedelsförsäljning
Länksymbol Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok (HSSA)

 Ansvarig myndighet är Socialstyrelsen (SoS)

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/HS


Jord- och skogsbruk, fiske

Allmän statistik

Länksymbol Jordbruksstatistisk Årsbok (JÅ)
Länksymbol Livsmedelsstatistik
Länksymbol Skogsstatistisk årsbok

Fiske

Länksymbol Det yrkesmässiga fisket i sötvatten
Länksymbol Saltsjöfiskets fångster

Jordbrukets ekonomi

Länksymbol Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)
Länksymbol Jordbrukarhushållens inkomster
Länksymbol Jordbruksekonomiska undersökningen

Jordbrukets produktion

Länksymbol Animalieproduktion
Länksymbol Normskördar
Länksymbol Skörd av potatis
Länksymbol Skörd av slåttervall
Länksymbol Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
Länksymbol Skörd för ekologisk och konventionell odling
Länksymbol Skörd av trädgårdsväxter
Länksymbol Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Jordbrukets struktur

Länksymbol Jordbruksmarkens användning
Länksymbol Höstsådda arealer
Länksymbol Trädgårdssektorn
Länksymbol Husdjur
Länksymbol Nötkreatur i december
Länksymbol Företag och företagare i jordbruket
Länksymbol Jordbruksföretagens driftsinriktning
Länksymbol Hästar
Länksymbol Jordbruksföretagens kombinationsverksamheter

Prisutvecklingen i jordbruket

Länksymbol Mark- och arrendepriser
Länksymbol Prisindex och priser på livsmedelsområdet

Produktion i skogsbruket

Länksymbol Polytax - miljöhänsyn och återväxtresultat efter föryngringsavverkning
Länksymbol Lager av massaved och massaflis
Länksymbol Lager av barrsågstimmer
Länksymbol Skoglig statistikinformation
Länksymbol Skogsentreprenörer
Länksymbol Storskogsbrukets kostnader
Länksymbol Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk
Länksymbol Rundvirkespriser
Länksymbol Rotpostpriser
Länksymbol Åtgärdsstatistik storskaligt skogsbruk

Riksskogstaxeringar

Länksymbol Skogsdata - aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Sysselsättning i jordbruket

Länksymbol Sysselsättning i jordbruket

Sysselsättning i skogsbruket

Länksymbol Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket

Vattenbruk

Länksymbol Vattenbruk

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/JO


Kultur och fritid

Publicering av statistik sker bl.a. på: Statens kulturråds webbplats

Bibliotek

Länksymbol Skolbiblioteksstatistik
Länksymbol Forskningsbiblioteksstatistik
Länksymbol Folkbiblioteksstatistik

Kulturmiljövård

Länksymbol Kulturmiljöstatistik

Länkar till relaterade statistikprodukter

Länksymbol Tidsanvändningsundersökningen
Länksymbol Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Museer

Länksymbol Museer och konsthallar

Samhällets kulturutgifter

Länksymbol Offentliga kulturinsatser i regionalt perspektiv

Studieförbund

Länksymbol Studieförbunden

 Ansvarig myndighet är Statens kulturråd

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/KU


Levnadsförhållanden

Allmän statistik

Länksymbol Barn- och familjestatistik

Jämställdhet

Länksymbol Jämställdhetsstatistik

Levnadsförhållanden

Länksymbol Tidsanvändningsundersökningen
Länksymbol Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/LE


Medborgarinflytande

Allmän statistik

Länksymbol Undersökning av förtroendevalda i kommuner och landsting

Allmänna val

Länksymbol Allmänna val, valresultat
Länksymbol Allmänna val, valdeltagandeundersökningen
Länksymbol Allmänna val, valundersökningen
Länksymbol Allmänna val, nominerade och valda
Länksymbol Europaparlamentsval, valresultat
Länksymbol Europaparlamentsval, valdeltagandeundersökningen
Länksymbol Europaparlamentsval, valundersökningen
Länksymbol Folkomröstningar, valresultat
Länksymbol Folkomröstningar, valdeltagandeundersökningen
Länksymbol Folkomröstningar, valundersökningen

Partisympatier

Länksymbol EU- och EMU-sympatier
Länksymbol Partisympatiundersökningen (PSU)

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/ME


Miljö

Avfall

Länksymbol Nationellt datavärdskap för avfall
Länksymbol Översikt av återvinningsnivåer för material/varugrupper med producentansvar

Belastning

Länksymbol Tillförsel av fosfor till kusten, regionaliserat
Länksymbol Statistik för avrinningsområden
Länksymbol Belastning på Östersjön

Gödselmedel och kalk

Länksymbol Gödselmedel i jordbruket, förbrukningsstatistik genom intervjuer
Länksymbol Kväve- och fosforbalanser för svensk åkermark och jordbrukssektor
Länksymbol Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog
Länksymbol Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Kemikalier, försäljning och användning

Länksymbol Bekämpningsmedel i jordbruket, antal försålda hektardoser
Länksymbol Bekämpningsmedel i jordbruket, förbrukningsstatistik genom jordbrukarintervjuer
Länksymbol Flödesanalyser för kemiska ämne
Länksymbol Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel
Länksymbol Miljö- och hälsofarliga kemikalier
Länksymbol Överblick över kemikalier

Markanvändning

Länksymbol Arbetsplatsområden utanför tätort
Länksymbol Boendet och förändringar i boendet i fritidshus och småhus
Länksymbol Statistik baserad på Nationella VägDataBasen
Länksymbol Markanvändning enligt Svenska MarktäckeData (SMD)
Länksymbol Bebyggd mark i områden enl. Naturresurslagen/Miljöbalken
Länksymbol Skyddad natur
Länksymbol Kust, stränder och öar
Länksymbol Småorter; arealer, befolkning
Länksymbol Tätorter; arealer, befolkning
Länksymbol Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)
Länksymbol Bebyggd mark i strandskyddsområden
Länksymbol Fritidshusområden
Länksymbol Grönytor i och omkring tätorter
Länksymbol Markanvändningen i tätorter och förändringar i markanvändningen
Länksymbol Markanvändningen i Sverige
Länksymbol Land- och vattenarealer

Miljöbalkens tillämpning

Länksymbol Miljösanktionsavgifter (MSA)

Miljöekonomi och hållbar utveckling

Länksymbol Miljöräkenskaper
Länksymbol Miljöskyddskostnader
Länksymbol Indikatorer för hållbar utveckling

Miljötillstånd

Länksymbol Luft - miljötillstånd
Länksymbol Kust och hav - miljötillstånd
Länksymbol Sötvatten - miljötillstånd

Utsläpp

Länksymbol Miljö och hälsoskadliga utsläpp till luft
Länksymbol Utsläpp av växthusgaser
Länksymbol Utsläpp till vatten och slamproduktion
Länksymbol Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige
Länksymbol Luft; internationell rapportering

Vattenanvändning

Länksymbol Industrins vattenanvändning
Länksymbol Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige

Övrigt

Länksymbol Miljö övrigt

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/MI


Nationalräkenskaper

Nationalräkenskaper

Länksymbol Nationalräkenskaper, kvartalsvis (NR)
Länksymbol Nationalräkenskaper, årsvis (NR)
Länksymbol Aktivitetsindex (AI)
Länksymbol Nationalräkenskaper, äldre definitioner enligt SNA68
Länksymbol Regionalräkenskaper
Länksymbol Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering (ESSPROS)
Länksymbol Excessive Deficit Procedure

Kortadress : www.scb.se/NR


Näringsverksamhet

Allmän statistik

Länksymbol Snabbindikator på konjunkturen

Industrins kapacitetsutnyttjande

Länksymbol Industrins kapacitetsutnyttjande

Industrins lager

Länksymbol Industrins lager

Industrins leveranser och order

Länksymbol Industrins leverans- och orderläge

Industriproduktionens utveckling

Länksymbol Industriproduktionsindex

Inkvartering

Länksymbol Inkvarteringsstatistik

Internationella företag

Länksymbol Forskning och utveckling i internationella företag
Länksymbol Strukturstudie av näringslivet i Sverige
Länksymbol Svenskägda koncerner med dotterbolag i utlandet
Länksymbol Utlandsägda företag

Konkurser och offentliga ackord

Länksymbol Konkurser och offentliga ackord

Nystartade företag

Länksymbol Uppföljning av nystartade företag
Länksymbol Nystartade företag

Näringslivets investeringar

Länksymbol Näringslivets investeringar

Näringslivets struktur

Länksymbol Branschnyckeltal
Länksymbol Branschundersökningar inom tjänstesektorn
Länksymbol Företagens ekonomi
Länksymbol Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder
Länksymbol Företagens utländska handelskrediter
Länksymbol Företagsdatabasen FDB
Länksymbol Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn
Länksymbol Industrins förbrukning av inköpta varor och tjänster
Länksymbol Industrins varuproduktion
Länksymbol Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar

Omsättning - SCB:s Momsregister

Länksymbol Omsättning - SCB:s Momsregister

SCB:s Företagsregister

Länksymbol SCB:s Företagsregister

Kortadress : www.scb.se/NV


Offentlig ekonomi

Allmän statistik

Länksymbol Fördelnings- Analytiskt Statistiksystem för Inkomster och Transfereringar
Länksymbol Årsbok för offentlig ekonomi

Taxering

Länksymbol Taxeringsutfallet; inkomst- och förmögenhetstaxering

Kommunernas finanser

Länksymbol Årsbok för Sveriges kommuner
Länksymbol Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner
Länksymbol Välfärdstjänster i den ekonomiska statistiken
Länksymbol Kommunalekonomisk utjämning
Länksymbol Kommunägda företag
Länksymbol Räkenskapssammandrag för kommuner
Länksymbol Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder
Länksymbol Kommunalskatterna

Utfallet av statsbudgeten

Länksymbol Tidsserier statsbudgeten

Statlig upplåning och statsskuld

Länksymbol Statens nettolånebehov
Länksymbol Den svenska statsskulden

Kortadress : www.scb.se/OE


Priser och konsumtion

Länksymbol Konsumentprisindex (KPI)

Länksymbol Tjänsteprisindex (TPI)
Länksymbol Prisindex i producent- och importled (PPI)

Länksymbol Köpkraftsparitetsundersökningen (PPP)

Länksymbol Byggnadsprisindex (BPI)
Länksymbol Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Länksymbol Hushållens utgifter (HUT)

Länksymbol Hushållsbarometern

Länksymbol Effekterna av den sänkta bokmomsen

Kortadress : www.scb.se/PR


Rättsväsende

 

Länksymbol Misstänkta personer
Länksymbol Uppklarade brott
Länksymbol Anmälda brott

Länksymbol Personer lagförda för narkotikabrott
Länksymbol Personer lagförda för brott

Länksymbol Domstolsstatistik

Länksymbol Kriminalvård

Länksymbol Återfall i brott

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/RV


Socialförsäkring m.m.

Publicering av statistik sker bl.a. på Försäkringskassans webbplats

Stöd till barnfamiljer

Länksymbol Vårdbidrag
Länksymbol Bilstöd
Länksymbol Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
Länksymbol Assistansersättning
Länksymbol Underhållsstöd
Länksymbol Föräldraförsäkring

Stöd vid sjukdom och handikapp

Länksymbol Handikappersättring
Länksymbol Sjuk- och aktivitetsersättning
Länksymbol Ohälsomått
Länksymbol Dagersättning sjukförmåner
Länksymbol Sjukfall
Länksymbol Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor

Stöd vid ålderdom

Länksymbol Fondsparande i premiepensionssystemet
Länksymbol Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

 Ansvarig myndighet är Försäkringskassan

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/SF


Socialtjänst m.m.

Publicering av statistik sker bl.a. på Socialstyrelsens webbplats

 

Individ- och familjeomsorg

Länksymbol Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik
Länksymbol Ekonomiskt bistånd, årsrapport
Länksymbol Familjerätt
Länksymbol Insatser för barn och unga - mängduppgifter
Länksymbol Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU
Länksymbol Insatser för vuxna med missbruksproblem

Stöd och service till funktionshindrade

Länksymbol Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS

Äldre- och handikappomsorg

Länksymbol Funktionshindrade personer. Kommunala insatser
Länksymbol Äldre - vård och omsorg. Kommunala insatser

 Ansvarig myndighet är Socialstyrelsen (SoS)

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/SO


Transporter och kommunikationer

Publicering av statistik sker bl.a. på SIKA:s webbplats

Bantrafik

Länksymbol Järnvägsstatistik

Kommunikationsvanor

Länksymbol Den nationella reseundersökningen
Länksymbol Varuflödesundersökning

Luftfart

Länksymbol Luftfartsstatistik

Postverksamhet

Länksymbol Postverksamhet

Sjöfart

Länksymbol Hamnar och stuverier samt tjänster inom sjötransport
Länksymbol Kostnader och intäkter för sjöfartsföretag
Länksymbol Rederistatistik
Länksymbol Svenska och utländska fartyg i svensk regi
Länksymbol Transportarbetet efter svenska kusten vid transporter med utrikes gods
Länksymbol Utrikes och inrikes trafik med fartyg

Televerksamhet

Länksymbol Televerksamhet

Vägtrafik

Länksymbol Inrikes och utrikes trafik med svenska lastbilar
Länksymbol Inrikes trafik med svenska lastbilar
Länksymbol Statistikregistret för fordon
Länksymbol Utrikes trafik med svenska lastbilar
Länksymbol Varutansporter med lätta lastbilar
Länksymbol Vägtrafikskador

Allmän statistik

Länksymbol Sektorsövergripande statistik för transportsektorn

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/TK


Utbildning och forskning

Statistiken belyser hela utbildningsväsendet i Sverige: förskola, grundskola, gymnasieskola, olika former av vuxenutbildning, högskoleutbildning och forskning samt övergången från skola till arbetsliv. SCB har också en omfattande uppdragsverksamhet - dvs. skräddarsydda statistikprodukter som betalas av användarna /kunderna - i anslutning till produktionen av den officiella statistiken.

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Länksymbol Arbetskraftsbarometern
Länksymbol Arbetskraftsprognosen
Länksymbol Trender och prognoser om utbildning och arbetsmarknad
Länksymbol Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft

Skolväsende och barnomsorg

Länksymbol Elever i kompletterande utbildningar
Länksymbol Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: barn och personal per 15 oktober
Länksymbol Grundskolan: elever per 15 oktober
Länksymbol Grundskolan: slutbetyg
Länksymbol Gymnasieskolan: elever per 15 oktober
Länksymbol Gymnasieskolan: slutbetyg
Länksymbol Gymnasieskolan: Sökande och intagna
Länksymbol Komvux: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Länksymbol Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning
Länksymbol Nationellt centrum för flexibelt lärande: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Länksymbol Registret över pedagogisk personal (lärarregistret)
Länksymbol Skolregistret
Länksymbol Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat
Länksymbol Svenskundervisning för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat
Länksymbol Sär- och specialskolan: elever per 15 oktober
Länksymbol Vuxenutbildning för utvecklingsstörda: elever per 15 oktober
Länksymbol Ämnesprov årskurs 9: resultat

Högskoleväsende

Länksymbol Forskarstuderande och examina i forskarutbildning
Länksymbol Personal vid universitet och högskolor
Länksymbol Studerande och examina i högskolans grundutbildning
Länksymbol Sökande och antagna till högskolans grundutbildning
Länksymbol Årsrapport för universitet och högskolor och NU-databasen

Forskning

Länksymbol Forskning och utveckling i Sverige
- översikt, internationella jämförelser mm

Länksymbol Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn
Länksymbol Forskning och utveckling inom företagssektorn
Länksymbol Forskning och utveckling inom statliga myndigheter
Länksymbol Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn
Länksymbol Forskning och utvecklingsverksamhet inom kommuner och landsting
Länksymbol Innovationsverksamhet i Sverige
Länksymbol Statliga anslag till forskning och utveckling

Studiestöd

Länksymbol Beviljning av studiestöd
Länksymbol Återbetalning av studiestöd

Befolkningens utbildning

Länksymbol Befolkningens studiedeltagande
Länksymbol Befolkningens utbildning
Länksymbol Elevpaneler för longitudinella studier
Länksymbol Folkhögskolan vår- och höstterminen
Länksymbol Folkhögskoleuppföljning
Länksymbol Forskarexaminerades arbetsmarknad
Länksymbol Förskollärare
Länksymbol Gymnasieungdomars studieintresse
Länksymbol Högutbildade utrikes födda
Länksymbol Inträdet på arbetsmarknaden
Länksymbol Kostnader för utbildningsväsendet
Länksymbol Lärarförsörjningen
Länksymbol Nybörjare i komvux
Länksymbol Personalutbildningsstatistik
Länksymbol Registret över Befolkningens utbildning
Länksymbol Sektorsövergripande publicering av utbildningsstatistik
Länksymbol Svensk utbildning i internationell statistik
Länksymbol Utbildningsstatistisk årsbok
Länksymbol Vuxnas lärande

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/UFStatistiska centralbyrån. SCB. Och SW-systemet.

Myndigheter och ämnesområden.

Från internet 070602

Delar av det förtecknade har lagts in på områdena 10-99 enligt följande:


102 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 102 ingår bibliotek.

Statens kulturråd

Kultur och fritid


31 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Statistiska centralbyrån (SCB)

Befolkning


32 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Medborgarinflytande


34 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 34 ingår domstolarnas verksamheter.

Domstolsverket

Rättsväsende


61 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Socialtjänst ingår i 7951.

Kemikalieinspektionen (KemI)

Socialstyrelsen

Hälso- och sjukvård


63 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Fiskeriverket

Skogsstyrelsen

Statens jordbruksverk (SJV)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jord- och skogsbruk, fiske


644 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 644 ingår försörjning med vatten och avlopp och avfallshantering. Länkar om det se 71.

Statens energimyndighet

Energi


647 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Konjunkturinstitutet (KI)

Boende, byggande och bebyggelse

Hushållens ekonomi

Priser och konsumtion


653 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Konjunkturinstitutet (KI)

Handel med varor och tjänster

Priser och konsumtion


654 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 654 ingår televerksamheter. Andra kommunikationer ingår i 656.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Transporter och kommunikationer


656 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Televerksamheter ingår i 654.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)

Transporter och kommunikationer


657 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Riksgälden

Finansmarknad

Nationalräkenskaper

Offentlig ekonomi

Socialförsäkring m.m.


658 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Arbetsmiljöverket 

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)

Medlingsinstitutet

NUTEK

Arbetsmarknad

Näringsverksamhet


69 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Boende, byggande och bebyggelse


70 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Statens kulturråd

Kultur och fritid


71 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Naturvårdsverket

Miljö

I 71 ingår kulturmiljövård enligt Kulturrådet.

Kultur och fritid


72 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Boende, byggande och bebyggelse


73 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 73 ingår museer enligt Kulturrådet.

Kultur och fritid


791-794 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 791-794 ingår kulturinsatser från Kulturrådet. Se 70.

Kultur och fritid


7951 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Hälso-och sjukvård ingår i 61.

Socialstyrelsen

Levnadsförhållanden

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst m.m.


7952-7956 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Domstolsverksamheter ingår i 34.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Rättsväsende


7957 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Högskoleverket

Statens skolverk

Utbildning och forskning

I 7957 ingår bl a studieförbund enligt Kulturrådet.

Kultur och fritidDN 7 januari 2004 sid 4:

"Ålderschock gynnar globala tillväxten"

Framtidsforskare varnar för alltför dystra profetior om åldrandets effekter på västvärldens ekonomier:

Befolkningen blir allt äldre i stora delar av världen. Åldrande uppfattas ofta som något negativt, men effekterna av den globala ålderschock som väntar är övervägande positiva. För de allra flesta länder medför trenden mot högre medelålder snabbt växande inkomster. Det gäller speciellt länder i Latinamerika, Nordafrika, Mellanöstern, Sydostasien och Sydasien. Det är slutsatsen i en ny rapport som presenteras av forskarna Bo Malmberg och Thomas Lindh vid Institutet för framtidsstudier. De varnar också för alltför dystra profetior om åldrandets effekter på den rika västvärldens ekonomier.

En befolkning som blir allt äldre. Det är 2000-talets viktigaste demografiska trend. Inte bara i de rikaste länderna, utan över stora delar av världen.

Åldrande uppfattas ofta som något negativt. Men effekterna av den globala ålderschock som väntar är övervägande positiva. För de allra flesta länder medför trenden mot högre medelålder snabbt växande inkomster. Detta är huvudslutsatsen i den rapport från Institutet från framtidsstudier, som i dag presenteras vid ett internationellt seminarium i Stockholm.

Rapporten bygger på ny forskning som visar att förbättrad hälsa, lägre dödlighet och förskjutningar i åldersstrukturen fungerar som en mäktig hävstång för ekonomisk utveckling.

Förbättrad hälsa och lägre dödlighet skapar förutsättningar för högre produktivitet och ökade investeringar i både mänskligt och fysiskt kapital. För en människa som ser fram emot att leva ett långt liv blir det mer lönsamt att satsa på en högre utbildning. Behovet av en trygg ålderdom stimulerar till ett ökat sparande.

En viktig långsiktig konsekvens av lägre dödlighet är att barnafödandet sjunker. I länder med hög medellivslängd föds det ofta mindre än två barn per kvinna. I länder med hög dödlighet föder kvinnor ofta mellan fyra och åtta barn.

Övergången från högt till lågt barnafödande har visat sig ge upphov till stora ekonomiska fördelar. I länder med högt barnafödande blir försörjningsbördan tung. Ofta utgör barn yngre än 15 år omkring hälften av befolkningen. När fertiliteten sjunker minskar försörjningsbördan drastiskt.

Den situation som uppstår har av den amerikanske professorn David Bloom beskrivits som en "demografisk gåva". När försörjningsbördan sjunker kan ju en större andel av samhällets resurser satsas på investeringar i utbildning, infrastruktur, handel, forskning och teknisk utveckling. Om dessa möjligheter utnyttjas på rätt sätt kan det skede då barnafödandet faller bli den period då ett land slutgiltigt bryter sig loss ur fattigdomens grepp.

Demografiska förändringar är en av flera viktiga förklaringsfaktorer när det gäller ekonomisk utveckling. Skillnader mellan länder vad gäller till exempel institutionella förhållanden och geografiskt läge spelar också in.

Demografin har dock ett unikt förklaringsvärde så till vida att befolkningsförändringar kan förutses för lång tid framåt. Genom att kombinera befolkningsprognoser med modeller över det förväntade sambandet mellan demografisk struktur och inkomstnivå, är det möjligt att ta fram scenarier för den ekonomiska tillväxten i olika delar av världen.

Den rapport vi presenterar i dag visar att den ekonomiska utvecklingen i världen under de kommande femtio åren kan sammanfattas i fyra scenarier.

* Det första scenariot beskriver utvecklingen för de regioner som vi traditionellt uppfattar som den rika världen: Nordamerika, Västeuropa, Japan och Australien. Länder i dessa regioner kan enligt rapporten se fram emot ytterligare ett eller två decennier av ekonomisk tillväxt. Efter 2020 försämras emellertid tillväxtutsikterna i dessa höginkomstländer i takt med att en allt större del av befolkningen pensioneras.

* Ett liknande scenario uppvisar de östasiatiska länder som under 1970- 1980- och 1990-talet ofta betecknades som "de asiatiska tigrarna": Korea, Hongkong, Singapore och - under det senaste decenniet - Kina. Även här fortsätter tillväxten under de närmaste två årtiondena, men den bromsas kraftigt efter 2020.

* Störst är dramatiken i det tredje scenariot, som beskriver den framtida ekonomiska utvecklingen för länder i Latinamerika, Nordafrika, Mellanöstern, Sydostasien och Sydasien. I dessa folkrika regioner kommer medelinkomsterna enligt rapporten att tre- eller fyrdubblas fram till 2050. Eftersom de länder som beskrivs i det tredje scenariot är många, och därtill i flera fall folkrika, är detta det scenario som kommer att sätta den starkaste prägeln på världens ekonomi under de kommande decennierna.

* Det fjärde scenariot, slutligen, gäller för de länder som i dag är de allra fattigaste. Dessa länder - som huvudsakligen återfinns i Afrika söder om Sahara - kommer enligt rapportens prognoser inte att få någon nämnvärd förbättring i medelinkomsterna under de närmast tjugo åren. Först efter 2020 kan vi förvänta oss att tillväxten skjuter fart även i denna del av världen.

De fyra scenarierna återspeglar betydelsen av förbättrad hälsa, längre livslängd och en mer förmånlig ålderssammansättning. Den mest positiva ekonomiska utvecklingen förväntas i de länder, som under de närmaste decennierna kommer i åtnjutande av "den demografiska gåvan", det vill säga en mer gynnsam ålderssammansättning. Indien, Indonesien, Egypten och andra låg- och medelinkomstländer får fart på tillväxten när födelsetalen faller och andelen arbetsföra i befolkningen stiger kraftigt.

På motsvarande sätt kan den förväntat svaga utvecklingen i Afrika söder om Sahara förklaras med att länderna i denna region ännu kännetecknas av höga födelsetal, hög dödlighet och kort livslängd. Över 40 procent av befolkningen i flertalet länder söder om Sahara består i dag av barn. Sjukligheten i form av bland annat hiv och malaria är omfattande, och incitamenten för utbildning och sparande är svaga.

Den inkomstutveckling som vi beskriver i rapporten innehåller två typer av osäkerheter.

För det första bygger prognoserna på att FN:s antaganden om framtida förändringar i fertilitet och mortalitet är riktiga. Historiskt har FN ofta lyckats pricka rätt när det gäller den allmänna trenden. Dock har man haft svårt att förutsäga exakt när fertilitetsnedgången börjar accelerera. En möjlighet är därför att vissa länder i Afrika kan få uppleva ett snabbare fall i födelsetalen än det som FN förutsäger. Detta skulle enligt vår modell möjliggöra en tidigare övergång till en mer stabil ekonomisk utveckling.

På motsvarande sätt finns det osäkerheter i FN:s prognoser över den framtida mortaliteten. FN räknar med att hiv-epidemin i Afrika bromsas upp inom en tioårsperiod, men för detta finns det naturligtvis inga garantier. I takt med att övriga delar av världen häver sig upp ur fattigdomen borde emellertid utrymmet för omfattande internationella hälso- och utbildningssatsningar i länderna söder om Sahara öka.

Sådana satsningar skulle kunna bidra till en mer positiv utveckling, inte bara genom en sänkt dödlighet utan också genom en snabbare övergång till lägre födelsetal.

En andra typ av osäkerhet gäller våra antaganden om ett generellt samband mellan demografisk struktur och inkomster. Kommer detta samband, som vi har identifierat i data för de senaste 40 åren, att gälla även i framtiden? Mot bakgrund av att sambandet återfinns i ett stort antal länder under olika historiska skeden, har vi skäl att anta att det är stabilt. Vi måste dock vara öppna för att sambandet ändrar karaktär över tid.

Den framtidsbild som vi tecknar i vår rapport är, som vi ser det, i grunden positiv. Flertalet länder i världen är på väg in i en gynnsam demografisk fas med goda möjligheter till ökande inkomster. Erfarenheten från de länder som hittills har lyckats uppnå ökande medelinkomster visar också att den förändringsprocess som är på gång har en potential att gynna alla samhällsgrupper - inte bara de rikaste.

Med de tillväxttal, som enligt vår prognos kan förväntas för folkrika stater som Indien, Kina och Indonesien, finns det goda förutsättningar att uppnå målet om en halverad världsfattigdom till år 2015.

Om vi väljer att i stället fokusera på utvecklingen i de rikaste länderna blir bilden självklart mindre ljus.

Vi vill dock lyfta ett varningens finger mot alltför dystra profetior om åldrandets effekter på västvärldens ekonomier. När vi lever allt längre blir det oundvikligen så att andelen äldre i befolkningen ökar. Exakt vad detta åldrande kommer att betyda för samhällsekonomin kan vi emellertid inte säga något säkert om i dag, eftersom vi ännu inte har någon erfarenhet av detta demografiska skede.

Hittills har mänskligheten klarat av att förena en ökad medellivslängd med fortsatt stigande produktivitet. Om detta blir möjligt också i framtiden återstår att se.

I framtiden kommer de globala relationerna inte längre att präglas av den uppdelning mellan rika västländer och fattiga u-länder, som vi har lärt oss att leva med under det senaste halvseklet. Den snabba ekonomiska utvecklingen är på väg att skapa nya starka aktörer på den globala arenan. Mot den bakgrunden finns det goda skäl för Europa att redan i dag begrunda hur det globala samarbetet ska vara organiserat när Europas andel av världsekonomin krymper till kanske hälften av vad den är i dag.


Två framtidsfrågor
kräver särskild uppmärksamhet. Det första gäller den internationella migrationen. Den andra handlar om hoten mot miljön.

De flesta människor som i dag vill invandra till Europa kommer just från de länder, bland annat i Nordafrika och Mellersta Östern, som blir framtidens tillväxtländer. Det är viktigt att EU lyckas skapa former för denna migration, till gagn för välfärden i båda sändarländer och mottagarländer. En välfungerande migrationspolitik kan också bidra till att bygga upp goda relationer mellan Europa och de länder som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att höra till världens starkaste ekonomier.

Skyddet av den globala miljön är en avgörande framtidsfråga. Detta understryks av våra prognoser över den framtida ekonomiska utvecklingen i världen. Med snabbt ökande inkomster i flera av världens mest folkrika länder, ökar påfrestningarna på redan i dag hårt exploaterade naturresurser och ekosystem. Denna aspekt av den globala ålderschocken måste få större uppmärksamhet, inte minst i det internationella miljösamarbetet.

Ett första steg för att tydliggöra allvaret i situationen, är att samordna demografiskt baserade modeller för den ekonomiska utvecklingen med klimatforskarnas scenarier för de globala koldioxidutsläppen.

Den demografiska utvecklingen skapar möjligheter för en mer rättvis och jämlik värld. De möjligheterna har vi ett ansvar för att realisera.

Bo Malmberg
Thomas LindhSCB:s Företagsregister 1999.

991010:

Ekonomi: SCB:s Företagsregister 1999:
Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren- SNI A 01-Q99.
Och fördelat på områden enligt SW klassifikationssystem för verksamheter.

Uppgifterna från SCBs Företagsregister : Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren och storleksklass
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab1.asp
t o m
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab8.asp
Senast uppdaterad: 1999-10-01

Se särskild sida som nås med följande länk:

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem.

(http://wimnell.com/omr106b.html)31 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

Statistiska centralbyrån (SCB)

SCB, Stockholm
Box 24300
104 51 Stockholm
Tfn: 08-506 940 00
Fax: 08-661 52 61

SCB, Örebro
701 89 Örebro
Tfn: 019-17 60 00
Fax: 019-17 70 80

Ansvarar för officiell statistik på områdena
Arbetsmarknad:
Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider
Lönesummor
Vakanser och arbetslöshet
Arbetskraftsundersökningar
Befolkning:
Befolkningens storlek och förändringar
Befolkningens sammansättning
Befolkningsframskrivningar
Invandring och asylsökande
Bostäder och byggande:
Fastighetspriser och lagfarter
Fastighetstaxeringar
Bostadsbyggande och ombyggnad
Byggnadskostnader
Intäkter, kostnader och outhyrt i flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter
Bygglovsstatistik för bostäder och lokaler
Handel med varor och tjänster:
Inrikeshandel
Utrikeshandel
Hushållens ekonomi:
Hushållens utgifter
Inkomster och inkomstfördelning
Levnadsförhållanden:
Levnadsförhållanden
Jämställdhet
Medborgarinflytande:
Allmänna val
Partisympatier
Miljö:
Miljöekonomi och hållbar utveckling
Markanvändning
Vattenanvändning
Gödselmedel och kalk
Nationalräkenskaper:
Nationalräkenskaper
Näringsverksamhet:
Näringslivets investeringar
Näringslivets struktur
Industriproduktionens utveckling
Industrins leveranser och order
Industrins lager
Industrins kapacitetsutnyttjande
Offentlig ekonomi:
Kommunernas finanser
Priser och konsumtion:
Konsumentprisindex
Prisindex i producent- och importled
Köpkraftspariteter
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex för byggnader
Utbildning och forskning:
Forskning
Befolkningens utbildning


Befolkning

Befolkningens sammansättning

Länksymbol Befolkningsstatistik

Befolkningens storlek och förändringar

Länksymbol Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB)

Befolkningsframskrivningar

Länksymbol Befolkningsframskrivningar
Länksymbol Demografisk analys

Länkar till relaterade statistikprodukter

Länksymbol Barn- och familjestatistik
Länksymbol Hushållens ekonomi
Länksymbol Hälso- och sjukvård
Länksymbol Jämställdhetsstatistik
Länksymbol Tidsanvändningsundersökningen
Länksymbol Tätorter; arealer, befolkning
Länksymbol Äktenskapsregistret

Allmän statistik

Länksymbol Namnstatistik

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/BEMyndigheter under departementen i maj 2008.

Finansdepartementet.

Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr31.html