Företagsregistret och klassifikationssystemet (SW) för verksamheter:991010:

Ekonomi: SCB:s Företagsregister 1999:
Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren- SNI A01-Q99

Uppgifterna från SCBs Företagsregister : Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren och storleksklass>
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab1.asp
t o m
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab8.asp
Senast uppdaterad: 1999-10-01

SNI-KOD Näringsgren SUMMA ANTAL

00000 Näringsgren okänd 135631

A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk 141523
A 01111 Spannmålsodlare m.fl. 499
A 01112 Vallodlare 10
A 01113 Potatisodlare 85
A 01114 Sockerbetsodlare 4
A 01115 Odlare av jordbruksväxter, blandat 55
A 01117 Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter 90
A 01119 Övriga odlare av jordbruksväxter 68
A 01121 Odlare av köksväxter på friland 154
A 01122 Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland 264
A 01123 Odlare av köksväxter i växthus 197
A 01124 Odlare av prydnadsväxter i växthus 495
A 01125 Odlare av köks-, prydnads- o plantskoleväxter, blandat 91
A 01127 Odl av växter,blandat,mest köks-,prydn-,plantsk.växter 75
A 01129 Svampodlare m.fl 74
A 01131 Frukt- och bärodlare 185
A 01137 Odlare av växter, blandat, mest frukt och bär 27
A 01139 Kryddväxtodlare m.fl.; bärplockare 20
A 01211 Mjölkproducenter 404
A 01212 Nötköttsproducenter 259
A 01213 Producenter av mjölk och nötkött, blandat 98
A 01217 Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 92
A 01221 Fåruppfödare 102
A 01222 Getuppfödare 18
A 01223 Uppfödare av får o getter, blandat 7
A 01227 Husdjursföretag, blandad drift, mest får och getter 9
A 01228 Stuterier och andra hästuppfödare m.fl. 1602
A 01231 Smågrisuppfödare 109
A 01232 Slaktsvinsuppfödare 182
A 01233 Uppfödare av smågrisar och slaktsvin, blandat 32
A 01237 Husdjursföretag, blandad drift, mest svin 15
A 01241 Äggproducenter 99
A 01242 Slaktkycklingsuppfödare 15
A 01243 Fjäderfäföretag, blandad drift 152
A 01247 Husdjursföretag, blandad drift, mest fjäderfä 5
A 01249 Övriga fjäderfäföretag 50
A 01251 Renskötare 722
A 01252 Pälsdjursuppfödare 176
A 01253 Bi-, mask- och andra smådjursuppfödare 185
A 01254 Uppfödare av sällskapsdjur 234
A 01259 Andra djuruppfödare 111
A 01300 Blandat jordbruk (växtodl i kombination m djurskötsel) 128179
A 01410 Serviceföretag till växtodling 1499
A 01420 Serviceföretag till djurskötsel, ej veterinärer 886
A 01500 Jägare o viltvårdare inkl serviceföretag 80
A 01900 Småbruk 3808

A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 15374
A 02011 Skogsägare; producenter av skog på rot, leveransvirke 9477
A 02012 Skogsvårdsföretag 949
A 02013 Avverkningsföretag 3384
A 02014 Skogsfröplantager och skogsplantskolor 66
A 02019 Övriga skogsbruksföretag 1072
A 02021 Virkesmätningsföreningar 173
A 02029 Övriga serviceföretag till skogsbruk 253

B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138
B 05011 Trålfiskare, i saltvatten 493
B 05012 Övriga saltvattensfiskare 319
B 05013 Sötvattensfiskare 82
B 05021 Matfiskodlare 147
B 05022 Sättfiskodlare 43
B 05023 Kräftdjursodlare 32
B 05024 Blötdjursodlare 12
B 05025 Vattenväxtodlare 10

SNI 10-37 gäller industrier för varor o d . Av utrymmesskäl medtages här bara huvudrubrikerna för 10-37. Hela 10-37 finns i område 66-68 i Sven Wimnells system.

CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146

CA 11 Ind för utv av råpetrol o naturgas inkl serviceföret 20

CB 13 Metallmalmsgruvor 45

CB 14 Annan industri för mineralutvinning 631

DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324

DA 16 Tobaksindustri 3

DB 17 Textilindustri 1650

DB 18 Beklädnadsindustri; pälsindustri 1657

DC 19 Garverier; ind f reseff, handväskor, skodon o.d. 409

DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 5705

DE 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 525

DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 8 827

DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59

DG 24 Kemisk industri 930

DH 25 Gummi- och plastvaruindustri 1 555

DI 26 Jord- och stenvaruindustri 1774

DJ 27 Stål- och metallverk 384

DJ 28 Industri för metallvaror utom maskiner o apparater 9 671

DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 5 286

DL 30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 441

DL 31 Annan elektroindustri 1 381

DL 32 Teleproduktindustri 647

DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2 098

DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 707
DM 35 Annan transportmedelsindustri 1 309

DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719

DN 37 Återvinningsindustri 133

E 40 El-, gas- och värmeverk 2316
E 40100 Elverk 1978
E 40200 Gasverk; distr av gasformiga bränslen via rörnät 17
E 40300 Värmeverk m.m. 321

E 41 Vattenverk 667
E 41000 Vattenverk 667

F 45 Byggindustri 52659
F 45110 Entreprenörer för rivning av hus och markarbeten 6356
F 45120 Entreprenörer för markundersökning 35
F 45211 Husbyggnadsentreprenörer 11556
F 45212 Entreprenörer för andra byggnadsverk 414
F 45221 Byggnadsplåtslagerier 2401
F 45229 Övriga entreprenörer för takarbeten 330
F 45230 Väg- o markanläggningsentreprenörer 1360
F 45240 Vattenbyggnadsentreprenörer 134
F 45250 Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 3046
F 45310 Elinstallationsfirmor 7697
F 45320 Isoleringsfirmor 337
F 45331 Rörfirmor 4422
F 45332 Ventilationsfirmor 1535
F 45333 Kyl- och frysinstallationsfirmor 294
F 45339 Övriga VVS-firmor 102
F 45340 Andra bygginstallationsfirmor 121
F 45410 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 401
F 45420 Firmor för byggnads- och snickeriarbeten 2739
F 45430 Golv- och väggbeläggningsfirmor 2175
F 45441 Målerier 4972
F 45442 Glasmästerier 926
F 45450 Andra firmor för slutbehandling av byggnader 67
F 45500 Uthyrningsfirmor för bygg- o anläggn.maskin m förare 1239

G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer 19741
G 50101 Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323
G 50102 Handel med personbilar 3540
G 50103 Handel med husvagnar och husbilar 239
G 50201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753
G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
G 50204 Däckserviceverkstäder 962
G 50301 Partih m reservd o tillbeh 865
G 50302 Detaljh m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar 957
G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634
G 50500 Bensinstationer 2826

G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 45630
G 51110 Agenturh m jordbr.råvaror, djur, text.råvaror o -halvfabr 61
G 51120 Agenturh m bränsle, malm, metaller o ind.kemikalier 176
G 51130 Agenturhandel med virke och byggmaterial 274
G 51141 Agenturh m maskin,ind.utr, fartyg etc, ej datorer m.m. 715
G 51142 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 143
G 51150 Agenturh m möbler,hushålls- och järnhandelsvaror 267
G 51160 Agenturhandel m textilier, kläder, skodon o lädervaror 782
G 51170 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 300
G 51180 Agenturhandel med annat specialsortiment 348
G 51190 Agenturhandel med blandat sortiment 418
G 51210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 590
G 51220 Partihandel med blommor och växter 306
G 51230 Partihandel med levande djur 111
G 51240 Partihandel med hudar, skinn och läder 159
G 51310 Partihandel med frukt och grönsaker 587
G 51320 Partihandel med kött och köttvaror 262
G 51330 Partih med mejeriprodukter, ägg, matolja o matfett 140
G 51340 Partih med alkoholhaltiga och andra drycker 351
G 51350 Partihandel med tobak 26
G 51360 Partihandel med socker, choklad o sockerkonfektyr 224
G 51370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 80
G 51380 Partih m andra livsmedel,bl.a. fisk,skal- o blötdjur 1718
G 51390 Icke spec partihandel medlivsmedel, drycker o tobak 713
G 51410 Partihandel med textilier 1025
G 51420 Partihandel med kläder och skodon 2064
G 51431 Partih med hushållsmaskiner och -apparater 382
G 51432 Partihandel med radio- och TV-apparater 449
G 51433 Partihandel med fonogram o videokassetter 203
G 51434 Partihandel med elartiklar 896
G 51440 Partih med glas och porslin tapeter, rengöringsmedel 829
G 51450 Partihandel med parfym och kosmetika 517
G 51460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 985
G 51471 Partihandel med möbler och inredningsvaror 812
G 51472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 883
G 51473 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 386
G 51479 Partihandel med övriga hushållsvaror 3343
G 51510 Partihandel med bränslen 832
G 51520 Partihandel med metaller och metallmalmerv 714
G 51530 Partih med virke, andra byggmaterial o sanitetsgods 4702
G 51541 Partihandel med järnhandelsvaror 842
G 51542 Partihandel med VVS-armatur 1195
G 51550 Partihandel med kemiska produkter 1018
G 51561 Partihandel med industriförnödenheter 435
G 51562 Partihandel med emballage 486
G 51569 Partihandel med övriga insatsvaror 944
G 51570 Partihandel med avfallsprodukter, skrothandel 1017
G 51610 Partihandel med vertygsmaskiner 511
G 51620 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 456
G 51630 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 44
G 51640 Partih med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 3272
G 51651 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 626
G 51652 Partih med datoriserad materialhanteringsutrustn 280
G 51653 Partihandel m teleprodukter och elektronikkomponenter 1282
G 51659 Partih m övriga maskiner f industri, handel o sjöfart 4317
G 51660 Partih m maskiner o verktyg f jordbruk inkl traktorer 647
G 51700 Övrig partihandel 485

G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personl artiklar 65334
G 52111 Varuhus och stormarknader, mest livsm, drycker o tobak 107
G 52112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment 8269
G 52121 Andra varuhus och stormarknader 102
G 52129 Övriga butiker med brett sortiment 152
G 52210 Frukt- och grönsaksaffärer 576
G 52220 Kött- och charkuteriaffärer 181
G 52230 Fiskaffärer 457
G 52241 Brödbutiker 786
G 52242 Konfektyrbutiker 773
G 52250 Systembutiker 401
G 52260 Tobaksaffärer 2549
G 52271 Hälsokostbutiker 914
G 52279 Övriga specialbutiker med livsmedel 1690
G 52310 Apotek 913
G 52320 Sjukvårdsbutiker 125
G 52330 Parfymaffärer 930
G 52410 Garn-, tyg- och sybehörsaffärer 1961
G 52421 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat 3781
G 52422 Herrklädesaffärer 641
G 52423 Damklädesaffärer 1969
G 52424 Barnklädesaffärer 515
G 52425 Pälsaffärer 105
G 52431 Skoaffärer 1240
G 52432 Väskaffärer 351
G 52441 Möbel- och mattaffärer 1321
G 52442 Hemtextilbutiker 579
G 52443 Bosättningsaffärer 2296
G 52444 Elaffärer 457
G 52451 Butiker för vitvaror och andra hushållsmaskiner 680
G 52452 Radio- och TV-affärer 1705
G 52453 Skiv- och videobutiker 529
G 52454 Musikhandel 426
G 52461 Järn-, bygg- och VVS-varuhandel 1515
G 52462 Färghandel 952
G 52471 Bok- och pappershandel 929
G 52472 Tidningshandel 384
G 52481 Optiker 1094
G 52482 Fotoaffärer 652
G 52483 Uraffärer 457
G 52484 Guldsmedsaffärer 1129
G 52485 Sportaffärer 3537
G 52486 Leksaksaffärer 682
G 52487 Blomster- och trädgårdsvaruhandel 2497
G 52488 Zooaffärer 832
G 52491 Konsthandel och gallerier 900
G 52492 Mynt- och frimärksaffärer 99
G 52493 Datorbutiker 1322
G 52494 Telebutiker 362
G 52495 Tapet- och golvbeläggningshandel 167
G 52496 Båt- och båttillbehörshandel 578
G 52499 Övriga specialbutiker 1611
G 52501 Antikvariat och antikvitetsaffärer 1003
G 52509 Butiker med övriga begagnade varor 571
G 52611 Postorderhandel, brett sortiment 108
G 52612 Postorderhandel med textilier och konfektion 96
G 52613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 63
G 52614 Postorderhandel med mediavaror; bokklubbar 78
G 52615 Postorderhandel med bosättningsvaror 52
G 52619 Postorderhandel med övriga varor 220
G 52621 Torg- och marknadshandel med livsmedel 285
G 52629 Torg- och marknadshandel med övriga varor 517
G 52631 Provisionshandel 604
G 52632 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 236
G 52633 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 178
G 52639 Övrig detaljhandel, ej i butik 489
G 52710 Skomakerier,klackbarer m.m. 610
G 52720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 1942
G 52730 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145
G 52740 Andra rep.verkst f hus- hållsartiklar o personl art 957

H 55 Hotell och restauranger 21568
H 55111 Hotell med restaurang utom konferensanläggningar 1400
H 55112 Konferensanläggningar 321
H 55120 Hotell utan restaurang 531
H 55210 Vandrarhem m.m. 218
H 55220 Campingplatser m.m. 452
H 55230 Stugbyar m.m. 334
H 55300 Restauranger 16898
H 55400 Barer och pubar 60
H 55510 Personalmatsalar 483
H 55521 Cateringföretag för 19
H 55522 Centralkök för sjukhus 7
H 55523 Centralkök för skolor, omsorgs- o a institutioner 138
H 55529 Övriga cateringföretag 707

I 60 Landtransportföretag 27392
I 60100 Järnvägsbolag 414
I 60211 Kollektivtrafikföretag 139
I 60212 Linjebussföretag 618
I 60220 Taxiföretag 8837
I 60230 Charterbussföretag m.m. 463
I 60240 Åkerier 16913
I 60300 Rörtransportföretag 8

I 61 Rederier 816
I 61101 Rederier för färjtrafik över hav 49
I 61102 Rederier för övrig havs- och kustsjöfart 389
I 61200 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar 378

I 62 Flygbolag 294
I 62100 Linjeflygbolag 153
I 62200 Charter- och taxiflygbolag 141

I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedl 5442
I 63110 Godsterminaler 145
I 63120 Centrala varulager och magasin 188
I 63210 Övriga serviceföretag till landtransport 368
I 63220 Hamnföretag o a serviceföretag till sjöfart 404
I 63230 Flygplatser o a serviceföretag till luftfart 209
I 63301 Researrangörer 698
I 63302 Resebyråer 1102
I 63303 Turistbyråer 574
I 63400 Speditörer, lastbilscentraler, skeppsmäklare 1754

I 64 Post- och telekommunikationsföretag 3725
I 64110 Posten 1398
I 64120 Budbils-, kurir- och andra postföretag 365
I 64201 Nätdriftsstationer 1821
I 64202 Radiostationer 69
I 64203 Kabel-TV-företag 72

J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518
J 65110 Riksbanken 11
J 65120 Affärs-, spar- och föreningsbanker 2575
J 65210 Finansiella leasingbolag 369
J 65220 Andra finansiella bolag 325
J 65231 Investmentbolag 155
J 65232 Värdepappersfonder 1083

J 66 Försäkringsbolag 946
J 66011 Fondförsäkringsbolag 13
J 66012 Övriga livförsäkringsbolag 209
J 66020 Pensionsfonder, försäkringsföreningar 164
J 66030 Skadeförsäkringsbolag 560

J 67 Serviceföretag till finansiell verksamhet 2341
J 67110 Adm serviceföretag till finansförmedling 22
J 67120 Fondkommissionärer m.fl. 946
J 67130 Andra serviceföretag till finansförmedling 459
J 67201 Försäkringsmäklare 616
J 67202 Övr serviceföretag t försäkr o pensionsfondsverks 298

K 70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43018
K 70110 Markexploatörer 40
K 70120 Handel med egna fastigheter 107
K 70201 Fastighetsbolag, bostäder 8010
K 70202 Fastighetsbolag, industrilokaler 6558
K 70203 Fastighetsbolag, andra lokaler 7229
K 70204 Bostadsrättsföreningar 11029
K 70209 Övriga fastighetsbolag 3085
K 70310 Fastighetsmäklare 3898
K 70321 Rikskooperativa fastighetsförvaltare 440
K 70329 Övriga fastighetsförvaltare på uppdrag 2622

K 71 Uthyrningsfirmor 5132
K 71100 Biluthyrare 607
K 71210 Uthyrare av andra landtransportmedel 365
K 71220 Fartygsuthyrare 30
K 71230 Flygplansuthyrare 116
K 71310 Uthyrare av jordbruksmaskiner o jordbruksredskap 114
K 71320 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner 986
K 71330 Uthyr av kontorsmaskiner o kontorsutr inkl datorer 251
K 71340 Andra maskinuthyrare 1561
K 71401 Videofilmuthyrare 489
K 71402 Uthyrare av andra varor f personligt och hushållsbruk 613

K 72 Datakonsulter och dataservicebyråer 16096
K 72100 Maskinvarukonsulter 998
K 72201 Datakonsulter 11704
K 72202 Programvaruproducenter 1752
K 72300 Dataservicebyråer 779
K 72400 Databasvärdar och databasförmedlare 102
K 72500 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486
K 72600 Övriga dataföretag 275

K 73 Forsknings- o utvecklings- (FoU) institutioner 2030
K 73101 Naturvetenskapliga FoU-institutioner 259
K 73102 Tekniska FoU-institutioner 572
K 73103 Medicinska FoU-institutioner 782
K 73104 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60
K 73105 Tvärvetenskapl FoU-inst m tyngdp nat.vet o teknik 63
K 73201 Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121
K 73202 Humanistiska FoU-institutioner 150
K 73203 Tvärvetensk FoU-inst m tyngdp sam.vet o humaniora 23

K 74 Andra företagsservicefirmor 90553
K 74111 Advokatbyråer m.m. 3625
K 74112 Patentbyråer m.m. 294
K 74120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 12909
K 74130 Marknads- o opinionsundersökningsbyråer 525
K 74140 Konsultbyråer avs företags organisation, informat m.m. 18635
K 74150 Holdingbolag 649
K 74201 Arkitektkontor 2249
K 74202 Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer 19523
K 74300 Tekniska provnings- och analysföretag 717
K 74401 Reklambyråer 7953
K 74402 Annonsförmedlingsbyråer 505
K 74403 Direktreklamföretag 411
K 74409 Övriga marknadsföringsföretag 1360
K 74500 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595
K 74600 Företag f bevakn o säkerhetstjänst, detektivbyråer 688
K 74701 Städföretag 4611
K 74702 Sanerings- och desinfektionsföretag 490
K 74703 Skorstensfejare 392
K 74811 Porträttfotoateljéer 797
K 74812 Reklamfotoateljéer 824
K 74813 Press- och övriga fotografer 1136
K 74814 Fotolaboratorier 368
K 74820 Förpackningsfirmor 158
K 74830 Kontorsservice- och översättningsbyråer 3106
K 74841 Byråer för grafisk formgivning och service 2552
K 74842 Andra formgivare 1804
K 74843 Inkasso- och kreditkontrollbyråer 196
K 74844 Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 522
K 74849 Diverse övriga företagsservicefirmor 2959

L 75 Civila myndigheter och försvaret 5368
L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ 796
L 75112 Inspekterande, kontroll o tillståndsgiv myndigheter 225
L 75113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter 246
L 75114 Informationsverk 48
L 75121 Myndigheter som adm grundskola o gymnasieskola 220
L 75122 Myndigheter som adm högskola och forskning 68
L 75123 Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86
L 75124 Myndigheter som adm social verksamhet 302
L 75125 Myndigheter som adm kultur, miljö, boende m.m. 267
L 75131 Myndigheter som adm infrastrukturprogram 219
L 75132 Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk o fiske 182
L 75133 Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162
L 75134 Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33
L 75140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135
L 75211 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden 9
L 75212 Myndigheter som handlägger biståndsverksamhet 30
L 75221 Militära operativa ledningsmyndigheter 15
L 75222 Armén 88
L 75223 Marinen 13
L 75224 Flygvapnet 12
L 75225 Centrala militära myndigheter 69
L 75226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 159
L 75231 Åklagarväsendet 48
L 75232 Domstolar 152
L 75233 Kriminalvårdsanstalter 150
L 75240 Polisen 363
L 75250 Brandförsvaret 861
L 75300 Försäkringskassorna 410

M 80 Utbildningsväsendet 13682
M 80100 Grundskolan 4995
M 80210 Gymnasieskolans studieförberedande linjer 466
M 80220 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer m.m. 350
M 80301 Högskolor o institutioner m utbildn f tekniska yrken 71
M 80302 Högsk o inst med utbildn f adm, ekon o sociala yrken 68
M 80303 Högskolor o institutionerm utb f undervisningsyrken 26
M 80304 Högskolor o institutioner med utbildning f vårdyrken 67
M 80305 Högskolor o inst med utb f kultur- o informationsyrken 54
M 80309 Övriga högskolor 18
M 80410 Trafikskolor 900
M 80421 Kommunala vuxenskolor o.d. 264
M 80422 AMU-center 298
M 80423 Folkhögskolor 190
M 80424 Studieförbunden o frivillig organisationernas utb enhet 1450
M 80425 Personalutbildningsföretag 1507
M 80426 Kommunala musikskolor 176
M 80427 Utbildningsserviceföretag 2141
M 80429 Övriga utbildningsinstitut 641

N 85 Enh för hälso- o sjukvård, socialtjänst, veterinärer 38888
N 85110 Slutenvårdskliniker, sjukhem 909
N 85120 Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168
N 85130 Tandläkarmottagningar 3731
N 85140 Andra enheter för hälso- och sjukvård 6293
N 85200 Veterinärkliniker 813
N 85311 Servicehus, service- lägenheter o ålderdomshem 2519
N 85312 Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659
N 85313 Hem för vård eller boende 903
N 85314 Flyktingförläggningar 50
N 85315 Inackorderingshem 137
N 85321 Förskolor 9818
N 85322 Fritidshem, familje- daghem o.d. 2063
N 85323 Hemtjänst, dagcentraler 2604
N 85324 Socialkontor 925
N 85325 Humanitära hjälporganisationer 296

O 90 Reningsverk, avfalls- anläggn, renhållningsverk 1633
O 90001 Reningsverk 618
O 90002 Annläggn f insaml, sort o omlastn av ej miljöfarl avfall 520
O 90003 Anläggn f kompostering och rötning av ej miljöf avfall 9
O 90004 Anläggn för deponering av ej miljöfarligt avfall 23
O 90005 Anl f mottagn, omlastn och mellanlagr av miljöf avfall 57
O 90006 Anl f behandl o slutförvar av miljöfarligt avfall 11
O 90007 Övriga avfallsanläggningar 65
O 90008 Gatu- o renhållningsverk, slamsugningsföretag m.m. 330

O 91 Intresseorganisationer och religiösa samfund 15495
O 91111 Branschorganisationer 749
O 91112 Arbetsgivarorganisationer 185
O 91120 Yrkesorganisationer 202
O 91200 Arbetstagarorganisationer 2247
O 91310 Religiösa samfund 6181
O 91320 Politiska partier och organisationer 770
O 91330 Andra intresseorganisationer 5161

O 92 Enheter för rekreation, kultur och sport 26029
O 92110 Film- och videoproduktionsbolag 1620
O 92120 Film- och videodistributionsbolag 111
O 92130 Biografer 311
O 92200 Radio- och TV-bolag 572
O 92310 Artister och producenter av konstnärliga etc alster 6597
O 92320 Teater- och konserthusföretag o.d. 703
O 92330 Nöjesparker 120
O 92340 Dans- och andra nöjesarrangörer 568
O 92400 Nyhets- och bildbyråer 151
O 92511 Folkbibliotek 1340
O 92512 Forsknings- och specialbibliotek 12
O 92513 Arkiv 113
O 92520 Museer och kulturminnesinstitutioner 622
O 92530 Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat 37
O 92611 Skidsportanläggningar 61
O 92612 Golfbanor, golfklubbar 491
O 92613 Motorbanor 12
O 92614 Trav- och galoppbanor 110
O 92615 Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724
O 92621 Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765
O 92622 Tävlingsstall 2324
O 92623 Sportskolor, båtklubbar m.m 464
O 92624 Sportarrangörer 171
O 92625 Sportadministratörer 499
O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487
O 92721 Ridskolor och uthyrningsstall 954
O 92722 Förvaltare av sportfiskevatten 122
O 92729 Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 1968

O 93 Andra serviceföretag 17415
O 93011 Industri- och institutionstvätterier 183
O 93012 Konsumenttvätterier 548
O 93021 Frisörsalonger 11674
O 93022 Skönhetssalonger 1226
O 93030 Begravningsbyråer m.m. 642
O 93040 Inrättningar för kroppsvård 2887
O 93050 Övriga serviceföretag 255

P 95 Förvärvsarbete i hushåll 4
P 95000 Förvärvsarbete i hushåll 4

Q 99 Internat organisationer, utländska ambassader o.d. 45
Q 99000 Internat organisationer,utländska ambassader o.d. 45
(A-Q) TOTALT 873468


Företagsregistret och klassifikationssystemet (SW) för verksamheter.


991010:

Ekonomi: SCB:s Företagsregister 1999:
Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren- SNI A 01-Q99

Uppgifterna från SCBs Företagsregister : Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren och storleksklass
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab1.asp
t o m
http://www.scb.se/ekonomi/foretagsreg/foretagsregtab8.asp
Senast uppdaterad: 1999-10-01

SW-nummer. SNI-KOD. Näringsgren. SUMMA ANTAL ARBETSSTÄLLEN.

00000 Näringsgren okänd 135631 (15,5% av alla 873468)

SW 63: A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk 141523

SW 63: A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 15374

SW 63: B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138

SW 66-68: CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146

SW 66-68: CA 11 Ind för utv av råpetrol o naturgas inkl serviceföret 20

SW 66-68: CB 13 Metallmalmsgruvor 45

SW 66-68: CB 14 Annan industri för mineralutvinning 631

SW 66-68: DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324

SW 66-68: DA 16 Tobaksindustri 3

SW 66-68: DB 17 Textilindustri 1650

SW 66-68: DB 18 Beklädnadsindustri; pälsindustri 1657

SW 66-68: DC 19 Garverier; ind f reseff, handväskor, skodon o.d. 409

SW 66-68: DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 5705

SW 66-68: DE 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 525

SW 66-68+655: DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 8 827

SW 655: DE 22110 Bokförlag 1 182
SW 655: DE 22121 Dagstidningsförlag 616
SW 655: DE 22122 Annonstidningsförlag 152
SW 655: DE 22130 Tidskriftsförlag 757
SW 655: DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
SW 655: DE 22150 Andra förlag 631

SW 66-68: DE 22210 Dagstidningstryckerier 42
SW 66-68: DE 22221 Tidskriftstryckerier 143
SW 66-68: DE 22222 Boktryckerier, övriga tryckerier 2 742
SW 66-68: DE 22230 Bokbinderier och industri för trycksaksbehandling 253
SW 66-68: DE 22240 Ind för sättning och annan framst av tryckoriginal 502
SW 66-68: DE 22250 Annan grafisk industri 624
SW 66-68: DE 22310 Företag för reproduktion av ljudinspelningar 43
SW 66-68: DE 22320 Företag för reproduktion av videoinspelningar 34
SW 66-68: DE 22330 Företag för reproduktion av data och datorprogram 60

SW 66-68: DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59

SW 66-68: DG 24 Kemisk industri 930

SW 66-68: DH 25 Gummi- och plastvaruindustri 1 555

SW 66-68: DI 26 Jord- och stenvaruindustri 1774

SW 66-68: DJ 27 Stål- och metallverk 384

SW 66-68: DJ 28 Industri för metallvaror utom maskiner o apparater 9 671

SW 66-68: DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 5 286

SW 66-68: DL 30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 441

SW 66-68: DL 31 Annan elektroindustri 1 381

SW 66-68: DL 32 Teleproduktindustri 647

SW 66-68: DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2 098

SW 66-68: DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 707

SW 66-68: DM 35 Annan transportmedelsindustri 1 309

SW 66-68: DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719

SW 66-68: DN 37 Återvinningsindustri 133

SW 644: E 40 El-, gas- och värmeverk 2316

SW 644: E 41 Vattenverk 667

SW 69: F 45 Byggindustri 52659

SW 653+ 66-68: G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer 19741

653: G 50101 Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323
653: G 50102 Handel med personbilar 3540
653: G 50103 Handel med husvagnar och husbilar 239

66-68: G 50201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753
66-68: G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
66-68: G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
66-68: G 50204 Däckserviceverkstäder 962

653: G 50301 Partih m reservd o tillbeh 865
653: G 50302 Detaljh m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar 957

653+ 66-68: G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634

653: G 50500 Bensinstationer 2826

SW 653: G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 45630

SW 653+ 66-68: G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personl artiklar 65334

SW 66-68: G 52710 Skomakerier,klackbarer m.m. 610
SW 66-68: G 52720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 1942
SW 66-68: G 52730 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145
SW 66-68: G 52740 Andra rep.verkst f hus- hållsartiklar o personl art 957

SW 641-642+ 643: H 55 Hotell och restauranger 21568

SW 643: H 55111 Hotell med restaurang utom konferensanläggningar 1400
SW 643: H 55112 Konferensanläggningar 321
SW 643: H 55120 Hotell utan restaurang 531
SW 643: H 55210 Vandrarhem m.m. 218
SW 643: H 55220 Campingplatser m.m. 452
SW 643: H 55230 Stugbyar m.m. 334

SW 641-642: H 55300 Restauranger 16898
SW 641-642: H 55400 Barer och pubar 60
SW 641-642: H 55510 Personalmatsalar 483
SW 641-642: H 55521 Cateringföretag för 19
SW 641-642: H 55522 Centralkök för sjukhus 7
SW 641-642: H 55523 Centralkök för skolor, omsorgs- o a institutioner 138
SW 641-642: H 55529 Övriga cateringföretag 707

SW 656: I 60 Landtransportföretag 27392

SW 656: I 61 Rederier 816

SW 656: I 62 Flygbolag 294

SW 656: I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedl 5442

SW 656+654: I 64 Post- och telekommunikationsföretag 3725

SW 656: I 64110 Posten 1398
SW 656: I 64120 Budbils-, kurir- och andra postföretag 365

SW 654: I 64201 Nätdriftsstationer 1821
SW 654: I 64202 Radiostationer 69
SW 654: I 64203 Kabel-TV-företag 72

SW 657: J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518

SW 657: J 66 Försäkringsbolag 946

SW 657: J 67 Serviceföretag till finansiell verksamhet 2341

SW 647: K 70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43018

SW 653: K 71 Uthyrningsfirmor 5132

SW 651: K 72 Datakonsulter och dataservicebyråer 16096

SW även 66-68: K 72500 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486
K SW xx: 73 Forsknings- o utvecklings- (FoU) institutioner 2030

5: K 73101 Naturvetenskapliga FoU-institutioner 259
62: K 73102 Tekniska FoU-institutioner 572
61: K 73103 Medicinska FoU-institutioner 782
63: K 73104 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60
62: K 73105 Tvärvetenskapl FoU-inst m tyngdp nat.vet o teknik 63
7957: K 73201 Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121
7957: K 73202 Humanistiska FoU-institutioner 150
7957: K 73203 Tvärvetensk FoU-inst m tyngdp sam.vet o humaniora 23

SW xx: K 74 Andra företagsservicefirmor 90553

34: K 74111 Advokatbyråer m.m. 3625
34: K 74112 Patentbyråer m.m. 294
657: K 74120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 12909
659: K 74130 Marknads- o opinionsundersökningsbyråer 525
658: K 74140 Konsultbyråer avs företags organisation, informat m.m. 18635
657: K 74150 Holdingbolag 649
72: K 74201 Arkitektkontor 2249
62: K 74202 Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer 19523
62: K 74300 Tekniska provnings- och analysföretag 717
659: K 74401 Reklambyråer 7953
659: K 74402 Annonsförmedlingsbyråer 505
659: K 74403 Direktreklamföretag 411
659: K 74409 Övriga marknadsföringsföretag 1360
658: K 74500 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595
644 K 74600 Företag f bevakn o säkerhetstjänst, detektivbyråer 688
648: K 74701 Städföretag 4611
648: K 74702 Sanerings- och desinfektionsföretag 490
644: K 74703 Skorstensfejare 392
77: K 74811 Porträttfotoateljéer 797
77: K 74812 Reklamfotoateljéer 824
77: K 74813 Press- och övriga fotografer 1136
77+ 68: K 74814 Fotolaboratorier 368
656: K 74820 Förpackningsfirmor 158
651: K 74830 Kontorsservice- och översättningsbyråer 3106
76: K 74841 Byråer för grafisk formgivning och service 2552
74: K 74842 Andra formgivare 1804
657: K 74843 Inkasso- och kreditkontrollbyråer 196
659: K 74844 Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 522
658: K 74849 Diverse övriga företagsservicefirmor 2959

SW xx: L 75 Civila myndigheter och försvaret 5368

35: L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ 796
652: L 75112 Inspekterande, kontroll o tillståndsgiv myndigheter 225
657: L 75113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter 246
907: L 75114 Informationsverk 48
7957: L 75121 Myndigheter som adm grundskola o gymnasieskola 220
7957: L 75122 Myndigheter som adm högskola och forskning 68
61: L 75123 Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86
7951: L 75124 Myndigheter som adm social verksamhet 302
7951: L 75125 Myndigheter som adm kultur, miljö, boende m.m. 267
71: L 75131 Myndigheter som adm infrastrukturprogram 219
63: L 75132 Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk o fiske 182
658: L 75133 Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162
658: L 75134 Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33
6520: L 75140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135
6520: L 75211 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden 9
7951: L 75212 Myndigheter som handlägger biståndsverksamhet 30
SW 6525: L 75221 Militära operativa ledningsmyndigheter 15
SW 6525: L 75222 Armén 88
SW 6525: L 75223 Marinen 13
SW 6525: L 75224 Flygvapnet 12
SW 6525: L 75225 Centrala militära myndigheter 69
L SW 6525: 75226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 159
34: L 75231 Åklagarväsendet 48
34: L 75232 Domstolar 152
7955: L 75233 Kriminalvårdsanstalter 150
7955: L 75240 Polisen 363
61: L 75250 Brandförsvaret 861
657: L 75300 Försäkringskassorna 410

SW 7957: M 80 Utbildningsväsendet 13682

N 85 Enh för hälso- o sjukvård, socialtjänst, veterinärer 38888

SW 61: N 85110 Slutenvårdskliniker, sjukhem 909
SW 61: N 85120 Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168
SW 61: N 85130 Tandläkarmottagningar 3731
SW 61: N 85140 Andra enheter för hälso- och sjukvård 6293
SW 61: N 85200 Veterinärkliniker 813

SW 643: N 85311 Servicehus, service- lägenheter o ålderdomshem 2519
SW 643: N 85312 Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659
SW 643: N 85313 Hem för vård eller boende 903
SW 643: N 85314 Flyktingförläggningar 50
SW 643: N 85315 Inackorderingshem 137

SW 7957: N 85321 Förskolor 9818
SW 7957: N 85322 Fritidshem, familje- daghem o.d. 2063
SW 643: N 85323 Hemtjänst, dagcentraler 2604

SW 7951: N 85324 Socialkontor 925
SW 7951: N 85325 Humanitära hjälporganisationer 296

SW 644: O 90 Reningsverk, avfalls- anläggn, renhållningsverk 1633

SW xx: O 91 Intresseorganisationer och religiösa samfund 15495

658: O 91111 Branschorganisationer 749
658: O 91112 Arbetsgivarorganisationer 185
658: O 91120 Yrkesorganisationer 202
658: O 91200 Arbetstagarorganisationer 2247
2: O 91310 Religiösa samfund 6181
36-39: O 91320 Politiska partier och organisationer 770
7959: O 91330 Andra intresseorganisationer 5161

SW xx: O 92 Enheter för rekreation, kultur och sport 26029

7914: O 92110 Film- och videoproduktionsbolag 1620
655: O 92120 Film- och videodistributionsbolag 111
7914: O 92130 Biografer 311
7914 O 92200 Radio- och TV-bolag 572
75-77: O 92310 Artister och producenter av konstnärliga etc alster 6597
792: O 92320 Teater- och konserthusföretag o.d. 703
7914-7919 O 92330 Nöjesparker 120
7914-7919 O 92340 Dans- och andra nöjesarrangörer 568
907: O 92400 Nyhets- och bildbyråer 151
102: O 92511 Folkbibliotek 1340
102: O 92512 Forsknings- och specialbibliotek 12
101: O 92513 Arkiv 113
739: O 92520 Museer och kulturminnesinstitutioner 622
7914-7919: O 92530 Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat 37
SW 796-799: O 92611 Skidsportanläggningar 61
SW 796-799: O 92612 Golfbanor, golfklubbar 491
SW 796-799: O 92613 Motorbanor 12
SW 796-799: O 92614 Trav- och galoppbanor 110
SW 796-799: O 92615 Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724
SW 796-799: O 92621 Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765
SW 796-799: O 92622 Tävlingsstall 2324
SW 796-799: O 92623 Sportskolor, båtklubbar m.m 464
SW 796-799: O 92624 Sportarrangörer 171
SW 796-799: O 92625 Sportadministratörer 499
SW 796-799+ 794: O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487
SW 796-799: O 92721 Ridskolor och uthyrningsstall 954
SW 796-799: O 92722 Förvaltare av sportfiskevatten 122
SW 793: O 92729 Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 1968

SW xx: O 93 Andra serviceföretag 17415

648: O 93011 Industri- och institutionstvätterier 183
648: O 93012 Konsumenttvätterier 548
646: O 93021 Frisörsalonger 11674
646: O 93022 Skönhetssalonger 1226
61: O 93030 Begravningsbyråer m.m. 642
646: O 93040 Inrättningar för kroppsvård 2887
646: O 93050 Övriga serviceföretag 255

SW 649: P 95 Förvärvsarbete i hushåll 4
SW 649: P 95000 Förvärvsarbete i hushåll 4

SW 6524 Q 99 Internat organisationer, utländska ambassader o.d. 45
6524: Q 99000 Internat organisationer,utländska ambassader o.d. 45

(A-Q) TOTALT 873468


Antal arbetsställen 1998 .Fördelat på områden i Sven Wimnells klassifikationssystem.

Uppgifterna från SCBs Företagsregister 1999 : Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgren och storleksklass. Senast uppdaterad: 1999-10-01


SW-nummer. SNI-KOD. Näringsgren. SUMMA ANTAL ARBETSSTÄLLEN.


101: O 92513 Arkiv 113

102: O 92511 Folkbibliotek 1340
102: O 92512 Forsknings- och specialbibliotek 12

2: O 91310 Religiösa samfund 6181

34: K 74111 Advokatbyråer m.m. 3625
34: K 74112 Patentbyråer m.m. 294
34: L 75231 Åklagarväsendet 48
34: L 75232 Domstolar 152

35: L 75111 Stats- o kommunledande, lagstift o normerande organ 796

36-39: O 91320 Politiska partier och organisationer 770

5: K 73101 Naturvetenskapliga FoU-institutioner 259

61: K 73103 Medicinska FoU-institutioner 782
61: L 75123 Myndigheter som adm hälso- o sjukvård 86
61: L 75250 Brandförsvaret 861

SW 61: N 85110 Slutenvårdskliniker, sjukhem 909
SW 61: N 85120 Hälso- och sjukvårdsmottagningar 5168
SW 61: N 85130 Tandläkarmottagningar 3731
SW 61: N 85140 Andra enheter för hälso- och sjukvård 6293
SW 61: N 85200 Veterinärkliniker 813

61: O 93030 Begravningsbyråer m.m. 642


62: K 73102 Tekniska FoU-institutioner 572
62: K 73105 Tvärvetenskapl FoU-inst m tyngdp nat.vet o teknik 63
62: K 74202 Byggkonsultbyråer, tekniska konsultbyråer 19523
62: K 74300 Tekniska provnings- och analysföretag 717

SW 63: A 01 Jordbruk och serviceföretag till jordbruk 141523

SW 63: A 02 Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 15374

SW 63: B 05 Fiskare, vattenbrukare inkl serviceföretag 1138

63: K 73104 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 60
63: L 75132 Myndigheter som adm jordbruk,skogsbruk o fiske 182


SW 641-642: H 55300 Restauranger 16898
SW 641-642: H 55400 Barer och pubar 60
SW 641-642: H 55510 Personalmatsalar 483
SW 641-642: H 55521 Cateringföretag för 19
SW 641-642: H 55522 Centralkök för sjukhus 7
SW 641-642: H 55523 Centralkök för skolor, omsorgs- o a institutioner 138
SW 641-642: H 55529 Övriga cateringföretag 707

SW 643: H 55111 Hotell med restaurang utom konferensanläggningar 1400
SW 643: H 55112 Konferensanläggningar 321
SW 643: H 55120 Hotell utan restaurang 531
SW 643: H 55210 Vandrarhem m.m. 218
SW 643: H 55220 Campingplatser m.m. 452
SW 643: H 55230 Stugbyar m.m. 334

SW 643: N 85311 Servicehus, service- lägenheter o ålderdomshem 2519
SW 643: N 85312 Gruppbostäder för psykiskt utvecklingsstörda 2659
SW 643: N 85313 Hem för vård eller boende 903
SW 643: N 85314 Flyktingförläggningar 50
SW 643: N 85315 Inackorderingshem 137
SW 643: N 85323 Hemtjänst, dagcentraler 2604


SW 644: E 40 El-, gas- och värmeverk 2316

SW 644: E 41 Vattenverk 667

SW 644: O 90 Reningsverk, avfalls- anläggn, renhållningsverk 1633

644: K 74600 Företag f bevakn o säkerhetstjänst, detektivbyråer 688
644: K 74703 Skorstensfejare 392


646: O 93021 Frisörsalonger 11674
646: O 93022 Skönhetssalonger 1226
646: O 93040 Inrättningar för kroppsvård 2887
646: O 93050 Övriga serviceföretag 255

SW 647: K 70 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 43018

648: K 74701 Städföretag 4611
648: K 74702 Sanerings- och desinfektionsföretag 490
648: O 93011 Industri- och institutionstvätterier 183
648: O 93012 Konsumenttvätterier 548

SW 649: P 95000 Förvärvsarbete i hushåll 4

SW 651: K 72 Datakonsulter och dataservicebyråer 16096
SW även 66-68: K 72500 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486
651: K 74830 Kontorsservice- och översättningsbyråer 3106

652: L 75112 Inspekterande, kontroll o tillståndsgiv myndigheter 225
6520: L 75140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 135
6520: L 75211 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden 9
6524: Q 99000 Internat organisationer,utländska ambassader o.d. 45

SW 6525: L 75221 Militära operativa ledningsmyndigheter 15
SW 6525: L 75222 Armén 88
SW 6525: L 75223 Marinen 13
SW 6525: L 75224 Flygvapnet 12
SW 6525: L 75225 Centrala militära myndigheter 69
L SW 6525: 75226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 159

SW 653+ 66-68: G 50 Handel m o serv.verkst f motorfordon; bensinstationer 19741

653: G 50101 Handel med lastbilar, bussar och specialbilar 323
653: G 50102 Handel med personbilar 3540
653: G 50103 Handel med husvagnar och husbilar 239

66-68: G 50201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753
66-68: G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
66-68: G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
66-68: G 50204 Däckserviceverkstäder 962

653: G 50301 Partih m reservd o tillbeh 865
653: G 50302 Detaljh m reservd o tillbeh till motorf, ej motorcyklar 957

653+ 66-68: G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634

653: G 50500 Bensinstationer 2826

SW 653: G 51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 45630

SW 653+ 66-68: G 52 Detaljh, reparation hushålls- o personl artiklar 65334

SW 66-68: G 52710 Skomakerier,klackbarer m.m. 610
SW 66-68: G 52720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 1942
SW 66-68: G 52730 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145
SW 66-68: G 52740 Andra rep.verkst f hus- hållsartiklar o personl art 957

SW 653: K 71 Uthyrningsfirmor 5132


SW 654: I 64201 Nätdriftsstationer 1821
SW 654: I 64202 Radiostationer 69
SW 654: I 64203 Kabel-TV-företag 72

SW 655: DE 22110 Bokförlag 1 182
SW 655: DE 22121 Dagstidningsförlag 616
SW 655: DE 22122 Annonstidningsförlag 152
SW 655: DE 22130 Tidskriftsförlag 757
SW 655: DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
SW 655: DE 22150 Andra förlag 631

SW 656: I 60 Landtransportföretag 27392

SW 656: I 61 Rederier 816

SW 656: I 62 Flygbolag 294

SW 656: I 63 Serviceföretag t transport; resebyrå o transportförmedl 5442

SW 656: I 64110 Posten 1398
SW 656: I 64120 Budbils-, kurir- och andra postföretag 365

656: K 74820 Förpackningsfirmor 158


SW 657: J 65 Banker och andra kreditinstitut 4518

SW 657: J 66 Försäkringsbolag 946

SW 657: J 67 Serviceföretag till finansiell verksamhet 2341

657: K 74120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 12909
657: K 74150 Holdingbolag 649
657: K 74843 Inkasso- och kreditkontrollbyråer 196
657: L 75113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter 246
657: L 75300 Försäkringskassorna 410


658: K 74140 Konsultbyråer avs företags organisation, informat m.m. 18635
658: K 74500 Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 595
658: K 74849 Diverse övriga företagsservicefirmor 2959
658: L 75133 Myndigheter som adm arbetsmarknadsprogram 162
658: L 75134 Myndigheter som adm andra näringslivsprogram 33
658: O 91111 Branschorganisationer 749
658: O 91112 Arbetsgivarorganisationer 185
658: O 91120 Yrkesorganisationer 202
658: O 91200 Arbetstagarorganisationer 2247

659: K 74130 Marknads- o opinionsundersökningsbyråer 525
659: K 74401 Reklambyråer 7953
659: K 74402 Annonsförmedlingsbyråer 505
659: K 74403 Direktreklamföretag 411
659: K 74409 Övriga marknadsföringsföretag 1360
659: K 74844 Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 522

SW 66-68: CA 10 Kolgruvor och torvindustri 146

SW 66-68: CA 11 Ind för utv av råpetrol o naturgas inkl serviceföret 20

SW 66-68: CB 13 Metallmalmsgruvor 45

SW 66-68: CB 14 Annan industri för mineralutvinning 631

SW 66-68: DA 15 Livsmedels- och dryckesvaruindustri 3324

SW 66-68: DA 16 Tobaksindustri 3

SW 66-68: DB 17 Textilindustri 1650

SW 66-68: DB 18 Beklädnadsindustri; pälsindustri 1657

SW 66-68: DC 19 Garverier; ind f reseff, handväskor, skodon o.d. 409

SW 66-68: DD 20 Ind f trä o varor av trä, kork, rotting, ej möbler 5705

SW 66-68: DE 21 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 525

SW 66-68+655: DE 22 Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 8 827

SW 655: DE 22110 Bokförlag 1 182
SW 655: DE 22121 Dagstidningsförlag 616
SW 655: DE 22122 Annonstidningsförlag 152
SW 655: DE 22130 Tidskriftsförlag 757
SW 655: DE 22140 Fonogramutgivare 1 046
SW 655: DE 22150 Andra förlag 631

SW 66-68: DE 22210 Dagstidningstryckerier 42
SW 66-68: DE 22221 Tidskriftstryckerier 143
SW 66-68: DE 22222 Boktryckerier, övriga tryckerier 2 742
SW 66-68: DE 22230 Bokbinderier och industri för trycksaksbehandling 253
SW 66-68: DE 22240 Ind för sättning och annan framst av tryckoriginal 502
SW 66-68: DE 22250 Annan grafisk industri 624
SW 66-68: DE 22310 Företag för reproduktion av ljudinspelningar 43
SW 66-68: DE 22320 Företag för reproduktion av videoinspelningar 34
SW 66-68: DE 22330 Företag för reproduktion av data och datorprogram 60

SW 66-68: DF 23 Ind f stenkolsprod, raff, petroleumprod o kärnbränsle 59

SW 66-68: DG 24 Kemisk industri 930

SW 66-68: DH 25 Gummi- och plastvaruindustri 1 555

SW 66-68: DI 26 Jord- och stenvaruindustri 1774

SW 66-68: DJ 27 Stål- och metallverk 384

SW 66-68: DJ 28 Industri för metallvaror utom maskiner o apparater 9 671

SW 66-68: DK 29 Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 5 286

SW 66-68: DL 30 Industri för kontorsmaskiner o datorer 441

SW 66-68: DL 31 Annan elektroindustri 1 381

SW 66-68: DL 32 Teleproduktindustri 647

SW 66-68: DL 33 Ind f precisions-, medicinska o optiska instr; ur 2 098

SW 66-68: DM 34 Industri för motorfordon, släpfordon o påhängsvagnar 707

SW 66-68: DM 35 Annan transportmedelsindustri 1 309

SW 66-68: DN 36 Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 4719

SW 66-68: DN 37 Återvinningsindustri 133

66-68: G 50201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 7753
66-68: G 50202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder 1335
66-68: G 50203 Bilel- och bilelektronikverkstäder 307
66-68: G 50204 Däckserviceverkstäder 962
653+ 66-68: G 50400 Motorcykelhandel inkl reparationsverkstäder 634

SW 66-68: G 52710 Skomakerier,klackbarer m.m. 610
SW 66-68: G 52720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 1942
SW 66-68: G 52730 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 145
SW 66-68: G 52740 Andra rep.verkst f hus- hållsartiklar o personl art 957

SW även 66-68: K 72500 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 486

77+ 68: K 74814 Fotolaboratorier 368


SW 69: F 45 Byggindustri 52659

71: L 75131 Myndigheter som adm infrastrukturprogram 219

72: K 74201 Arkitektkontor 2249

739: O 92520 Museer och kulturminnesinstitutioner 622

74: K 74842 Andra formgivare 1804

75-77: O 92310 Artister och producenter av konstnärliga etc alster 6597

76: K 74841 Byråer för grafisk formgivning och service 2552

77: K 74811 Porträttfotoateljéer 797
77: K 74812 Reklamfotoateljéer 824
77: K 74813 Press- och övriga fotografer 1136
77+ 68: K 74814 Fotolaboratorier 368

7914: O 92110 Film- och videoproduktionsbolag 1620
655: O 92120 Film- och videodistributionsbolag 111
7914: O 92130 Biografer 311
7914 O 92200 Radio- och TV-bolag 572
7914-7919 O 92330 Nöjesparker 120
7914-7919 O 92340 Dans- och andra nöjesarrangörer 568
7914-7919: O 92530 Botaniska trädgårdar, djurparker o naturreservat 37

792: O 92320 Teater- och konserthusföretag o.d. 703

SW 793: O 92729 Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 1968

SW 796-799+ 794: O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487

7951: L 75124 Myndigheter som adm social verksamhet 302
7951: L 75125 Myndigheter som adm kultur, miljö, boende m.m. 267
7951: L 75212 Myndigheter som handlägger biståndsverksamhet 30
SW 7951: N 85324 Socialkontor 925
SW 7951: N 85325 Humanitära hjälporganisationer 296

7955: L 75233 Kriminalvårdsanstalter 150
7955: L 75240 Polisen 363

7957: K 73201 Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 121
7957: K 73202 Humanistiska FoU-institutioner 150
7957: K 73203 Tvärvetensk FoU-inst m tyngdp sam.vet o humaniora 23

7957: L 75121 Myndigheter som adm grundskola o gymnasieskola 220
7957: L 75122 Myndigheter som adm högskola och forskning 68

SW 7957: M 80 Utbildningsväsendet 13682

SW 7957: N 85321 Förskolor 9818
SW 7957: N 85322 Fritidshem, familje- daghem o.d. 2063


7959: O 91330 Andra intresseorganisationer 5161

SW 796-799: O 92611 Skidsportanläggningar 61
SW 796-799: O 92612 Golfbanor, golfklubbar 491
SW 796-799: O 92613 Motorbanor 12
SW 796-799: O 92614 Trav- och galoppbanor 110
SW 796-799: O 92615 Sporthallar,idrottsplatser o andra sportanläggningar 1724
SW 796-799: O 92621 Idrottsföreningar och professionella idrottare 3765
SW 796-799: O 92622 Tävlingsstall 2324
SW 796-799: O 92623 Sportskolor, båtklubbar m.m 464
SW 796-799: O 92624 Sportarrangörer 171
SW 796-799: O 92625 Sportadministratörer 499
SW 796-799+ 794: O 92710 Spel- och vadhållningsföretag inkl ombud 487
SW 796-799: O 92721 Ridskolor och uthyrningsstall 954
SW 796-799: O 92722 Förvaltare av sportfiskevatten 122

907: L 75114 Informationsverk 48
907: O 92400 Nyhets- och bildbyråer 151


© 2000, 2001, 2002, 2003 Sven Wimnell, arkitekt SAR :
Epost: sven.wimnell@telia.com
021231. Denna sida har adressen
http://www.wimnell.com/omr106b.html