6520-6524 Opolitiska offentliga civila förvaltningsverksamheter.I 652 ingår förvaltning på opolitisk nivå, tjänstemannanivå. Verksamheterna i den politiska förvaltningen ingår i 35.
6520 Allmänt. 6521 Riksdagens opolitiska verksamheter, JO. 6522 Kommunnernas opolitiska förvaltningar, kommunförbund landstingsförbund. 6523 Regeringskansliets opolitiska veksamheter. Statliga myndigheter under departementen, länsstyrelserna. 6524 Opolitiska verksamheter i mellanfolkliga organ (FN, EU o d).( 6525-6529 militära verksamheter)
Verksamheter i speciella fack se specialfacken.

(SAB opolitiska delar av Od. DC, DK opolitiska delar av 35)

Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mölndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:
Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det regeringen arbetar med enligt Internet. 080516.

Nu ska landet stöpas om. 080514.

Meddelande: sverige.se lades ner 080305.
050116: sverige.se,
f d SverigeDirekt, med lista över myndigheter od 050116.

Ersättningar för sverige.se 080518.

030419: På väg mot 24-timmarsmyndigheten.
030329: SCB, årsbok fr Sveriges kommuner 2003.
030123: Struktur och uppgiftsfördelning mellan stat, kommun och landsting ses över.
020517: IT-kommissionen: Vision 2011.Regeringen redovisar på Internet vad den arbetar med.
En stor sammanställning om det på 4,9 MB är "omr353g.pdf". Den finns i mindre delar och delar som berör område 6520-6524 finns efter innehållsförteckningen till den stora sammanställningen.

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.

http://wimnell.com/omr353g.pdf


Innehåll
sid
    3 Regeringskansliet med departementen
    5 Detta arbetar departementen med
    7 Ambassader, konsulat och reseråd
  11 Arbete
  17 Asyl, migration och integration
  28 Boende och byggande
  38 Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
  48 EU
  91 Försvar, skydd och säkerhet
115 Hållbar utveckling
127 Jordbruk, skogsbruk och fiske
156 Kommunikationer, infrastruktur och IT
166 Kultur, medier och fritid
180 Lag och rätt
202 Miljö, energi och klimat
247 Näringsliv, handel och regional tillväxt
306 Samhällsekonomi och statsbudget
372 Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
423 Stat, kommuner och landsting
434 Utbildning och forskning
468 Utrikespolitik och internationellt samarbete
495 Ansvarsområden A-Ö
505 Statsministern och statsråden

Hela sammanställningen:
Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar:

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Ambassader, konsulat och reseråd.
http://wimnell.com/omr353g01.pdf (6523)

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Samhällsekonomi och statsbudget.
http://wimnell.com/omr353g15 .pdf (647+657+658)


Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. Stat, kommuner och landsting.
http://wimnell.com/omr353g17.pdf (6520+657+658+7955)


DN 080512:

"Nu ska landet stöpas om."

"Det råder hektisk aktivitet i landets kommuner och landsting. Den 31 maj ska regeringens samordningsman Jan-Åke Björklund redovisa sin bild av framtidens regionkarta för regeringen. Men än sitter flera pusselbitar löst. Och regeringen är splittrad."


TOVE NANDORF.

"SVERIGE STÅR INFÖR den mest omfattande omorganisationen sedan 1634, då Axel Oxenstierna gjorde sin länsindelning. Det är ett pussel som heter duga.

-Här talar vi "chicken race" på hög nivå, säger Sörmlands moderata landstingsstyrelseordförande Lotta Finstorp.

Ett intryck som intensifieras, nu när bara ett par veckor återstår till dess att samordningsmannen Jan-Åke Björklund ska rapportera till kommunminister Mats Odell och övriga regeringen. Björklund har då samtalat med cirka 4000 politiker från norr till söder.

Han kommer att framföra att minst sex, kanske sju, regioner är redo att ansöka om att få bli en så kallad regionkommun, med egen beskattningsrätt: Storregioner, som inte bara tar över ansvaret för sjukvården, utan som också får betydande inflytande och statliga resurser från länsstyrelserna för regional utveckling.


FORMELLT FINNS INGET regeringskrav på att hela landets 21 län och 20 landsting redan nu ska ha grupperat sig i nya regionkommuner. Tvärtom har statsminister Fredrik Reinfeldt och moderatledningen hittills visat sig mycket kallsinniga till tanken på en snabb regionreform.

Men de andra tre regeringspartierna - c, fp och kd - är klart positiva. Däribland det ansvariga statsrådet, kommunminister Mats Odell (kd), som driver frågan hårt och tillsatt Jan-Åke Björklund, som under året fått omfattande snurr på regionbildningsprocessen.


EN BEDÖVANDE MAJORITET av alla landets kommun- och landstingspolitiker är nämligen för Storregioner. Inklusive många moderater ute i landet.

De anser att dagens länsgränser blivit onaturliga när pendlingsmöjligheterna förbättrats. De tror att de ökar sina chanser att utvecklas och locka till sig nya investeringar om de slår ihop sina län så att de motsvarar dagens reella arbetsmarknadsregioner, och dessutom får ta över statliga resurser och inflytande från länsstyrelserna.

Entusiasterna hoppas att trycket utifrån landet ska få moderatledningen att ge med sig. Redan förra sommaren medgav moderaternas partisekreterare Per Schlingmann att det vore "orimligt" om regeringen satte stopp för regioninitia- tivunderifrån. Förespråkarna tror också att permanentningen av de befintliga storregionerna Skåne och Västra Götaland kommer att tjäna som murbräckor för andra ansökningar.

Mats Odells statssekreterare Dan Ericsson antydde på en konferens i förra veckan att regeringen kommer att lösa frågan enligt regionentusiasternas önskemål: de som varit "duktiga" och nu är färdiga med sina ansökningar ligger först i kön.

Själva processen har något av skoldans över sig.

Vissa län - främst Stockholm - är mer populära och blir in i det sista uppvaktade från alla håll. Men Stockholmspolitikerna avvisar tills vidare alla inviter. Andra, som Östergötland, sänder entusiastiska lockrop både norrut, till Sörmland, och söderut, till Småland. Men hittills har de inte riktigt fått napp från någon, även om nyligen lite trevande samtal inletts med Jönköping och Kalmar.


I SVEALAND ÄR DET hela havet stormar. När det stod klart att Stockholm tills vidare vill vara för sig självt, och nobbar en större Mälardalregion, togs i december initiativ till ett stort Region Svealand. Inbjudna blev alla de sju län som i dag ingår i Uppsala/Örebro siukvårdsregion: Uppsala, Västmanland, Sörmland. Örebro, Gävleborg, Dalarna och Värmland. Sörmland hoppade dock genast av. Inte heller Västmanland tycks nu vilja vara med. Varken politikermajoriteten eller näringslivet ser det vidsträckta "vealand" som någon optimal tillväxt- eller arbetsmarknadsregion.

Båda landstingen har nyligen skrivit till Stockholm och på nytt bett om att få inleda informella samtalmed huvudstatspolitikerna - som emellertid alltså hittills sagt nej till alla sådana propåer.

I Uppsala län har många kommuner i grunden samma invändningar som Sörmland och Västmanland. Men där kröp den borgerliga landstingsmajoriteten förra veckan till korset och går med på att fortsätta diskutera Region Svealand, sedan fyra av de tilltänkta Svealandslänen - Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland - hotat med att annars dra in köp av sjukvård för över en miljard från Akademiska sjukhuset. Sjukhusledningen hotade att säga upp sig om politikerna inte vände.

Fortsätter emellertid Uppsala att ge ett halvhjärtat intryck överväger Värmland att hoppa av och i stället gå söderut till Västra Götaland.


PÅ ANDRA HÅLL l LANDET har kommun- och landstingspolitikerna utan större motsättningar lyckats enas om möjliga framtida regiongränser. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland (minus Sundsvall och Ånge kommuner) har ansökt om att redan 2011 få bilda en gemensam regionkommun.

Jämtlands län, plus Sundsvall och Ange, ansöker i juni om att få bilda regionkommunen Mittsverige.

Halland har ansökt om att på egen hand från 2011 få bilda regionkommun. Likaså lilla Gotland, som i tio års tid haft försöksverksamhet med större självstyre.

Men det finns kritiker som menar att det är fel att jäkta på processen med hjälp av datumet den 31 maj - ett datum satt för att reformen ska kunna genomdrivas redan i valet 2010.


ERIK LANGBY, ordförande för moderaterna i Stockholms län, menar att politikerna nu bara diskuterar på ytan:

-Det är skylten, rubriken, man diskuterar. För eller emot regionkommun? Men alla fyller rubriken med olika innehåll. I stället för att Utgå från varje sakfråga och gå framåt steg för steg.

-Blir färdtjänsten bättre i Norrtälje för att också politiker från Kungsör och 56 andra kommuner ska lägga sig i den? Vill sörmlänningarna verkligen betala två kronor mer i skatt på varje hundralapp för att finansiera Stockholms sjukvård och kollektivtrafik?

De tilltänkta regionerna ser olika fördelar med att bilda regionkommun. Gotland skulle med sina 57000 invånare med god marginal bli den befolkningsmässigt minsta.

En viktig faktor är förstås att ön i sig är en egen arbetsmarknadsregion. Men det handlar också mycket om identiteten, konstaterar kommunalrådet Eva Nypelius, (c) och oppositionsrådet Björn Jansson (s). -Vi gotlänningar blir lätt nationalistiska och slåss för vår egen kultur, säger Björn Jansson, halvt på skämt, halvt på allvar. -I storregion med Stockholm/ Mälardalen skulle några få gotlandspolitiker få svårt att höras i mängden och hävda våra intressen, befarar Eva Nypelius.

Gotland har redan sedan tio år ett utvidgat regionalt självstyre. Som regionkommun skulle Visbypolitikerna dessutom få ta över statens hantering av de för ön viktiga landsbygdsutvecklingspengar som kommer från EU och statskassan.

Samtidigt behöver Gotland även i fortsättningen få ta del av Stockholms specialistsjukvård. Även kring infrastrukturen behövs samarbete med Stockholm och övriga Mälardalen. Arkitekterna bakom region Svealand - som skulle bli näst störst i Sverige, både till ytan (efter Norra Sverige) och befolkningsmässigt (näst Stockholm) - tänker i andra banor.

För dessa län, som länge samarbetat om sjukvården, står vården - mer än regional tillväxt och utveckling - fortsatt i centrum.

-Även om vi som regionkommun skulle få ta över pengar från länsstyrelsen kommer vården att stå för kanske 80 procent av omslutningen, säger Ulric Andersson, socialdemokratisk landstingsordförande i Värmland.

Kritikerna menar att en sjukvårdsregion är en konstlad grund och att de fem länen saknar gemensamma tillväxtförutsättningar.


PER-OLOV SVENSSON, socialdemokratisk ordförande i Region Gävleborg, pekar samtidigt på att en stor regionkommun får större utredningsmuskler och bättre planeringsverktyg än dagens län, och då lättare kan ta upp kampen med storstadsområdena om satsningar på utbildning och infrastruktur:

-Vi får helt andra möjligheter än i dag att komma med genomarbetade förslag till staten som kan konkurrera med till exempel Stockholm, Göteborg och Malmö om exempelvis Vägverkets och Banverkets resurser.

tove.nandorf@dn.se 08-738 2110 "Nedläggning av sverige.se

Sverige.se lades ner 5 mars 2008

Verket för förvaltningsutveckling - Verva meddelade den 29 januari om nedläggning genom pressmeddelande och ett brev till de drygt 1000 organisationer som då fanns representerade på sverige.se. Här nedan besvarar vi vanligt ställda frågor.

Varför läggs sverige.se ner?
Verva har inte längre ett uppdrag att tillhandahålla elektronisk samhällsinformation eller att utveckla portalen.

Hade ni velat behålla den?
För att fylla de krav som bör ställas på svensk förvaltnings gemensamma ingång till offentliga elektroniska tjänster och information skulle sverige.se behöva utvecklas. För att utveckla sverige.se behövs pengar. Verva har framfört idéer till regeringen om hur man kan göra portalen till en del i integrerad information och tjänster i ett större sammanhang. Vi har inte fått gehör för dessa idéer och inte fått något uppdrag/finansiering. Sedan december 2006 har vi haft uppdraget att minimera driften av portalen.

Varför väljer Sverige att inte ha en nationell portal för samhällsinformation?
Bedömningen är regeringens.

Är domänen till salu?
Nej, den kommer inte att säljas eller lånas ut till något annat ändamål om inte regeringen särskilt säger så. Vi länkar heller inte vidare till annan information annat än till Sweden.se som vänder sig till personer utanför Sverige.

Hur har regeringen tagit emot Vervas rapport i maj 2007 om ett nationellt informationssystem?
Det är en fråga för regeringen men vi har inte fått någon indikation på att regeringen kommer att fatta ett beslut om ett nationellt informationssystem inklusive ett nationellt kontaktcenter i enlighet med våra förslag i rapporten.

I regeringens handlingsplan för e-förvaltning talas om behovet av integrerade e-tjänster – tjänster där ärenden som involverar flera myndigheter kan hanteras genom en enda kontaktpunkt.

Vervas rapport om ett nationellt informationssystem

Regeringens handlingsplan för e-förvaltningen finns på regeringens webbplats

Hur drabbas de som jobbar med portalen på Verva?
Nedläggningen av portalen innebär uppsägning av två personer.

I tjänstedirektivet föreskrivs att en kontaktpunkt ska finnas i varje land. Kan inte sverige.se vara den kontaktpunkten?
Kontaktpunkten ska innehålla de krav som ställs på en tjänsteleverantör att utöva en tjänsteverksamhet. Det innebär till exempel att kontaktpunkten ska ha information om vilka regler som gäller vid registrering i en bransch- eller yrkesorganisation.

Denna information är något helt annat än vad sverige.se kunde erbjuda. Visserligen skulle den tekniska plattformen och innehållet kunna användas som en utgångspunkt men det skulle också krävas betydande nyutveckling. Dessutom skulle utformningen av sverige.se behöva förändras även inom andra områden för att motsvara det "kluster" som kontaktpunkten utgör. Någon sådan utveckling finns det idag inga beslut om.

Kommerskollegiums informationssidor om tjänstedirektivet

Varför förs inte verksamheten över till en annan offentlig aktör?
I Vervas utredning "Ett nationellt informationssystem" menar vi att sverige.se, i nuvarande form, inte skulle bidra med större samhällsnytta hos en annan offentlig aktör. Ingen annan myndighet har heller fått regeringens uppdrag att överta driften. En naturlig följd av nedläggningen är dock att undersöka om enskilda delar av portalen passar i någon annan myndighets verksamhet, och i så fall erbjuda dem det materialet.

En kommersiell aktör skulle väl kunna överta sverige.se?
Vi anser att information om offentlig sektor ska ligga nära den som producerar informationen för att vara trovärdig. Därför har möjligheten att låta marknaden ta över den inte utretts närmare.

Får materialet på sverige.se användas?
Det står alla fritt att återanvända allt material på sverige.se utom bilderna som är upphovsrättsskyddade. Designen och utformningen av webbplatsen är inte upphovsrättsskyddad vilket innebär att det kan komma att finnas ett flertal webbplatser som liknar sverige.se. Den som tar över informationen får dock inte uppge att materialet kommer från Verva eller sverige.se eftersom det kan ge en felaktig bild av vem som är avsändare av innehållet. Det är heller inte tillåtet att använda logotypen för sverige.se.

Hur mycket har portalen kostat genom åren?
Totalt har kostnaden varit ca 40 miljoner kronor 1997-2007. Kostnaderna har varierat stort. Mellan 1 och 9 miljoner kronor per år, beroende på vilken utvecklingsintensitet det varit olika år. Kostnaderna är inklusive personal, teknik, utveckling, marknadsföring och avskrivningar.

Hur har sverige.se marknadsförts?
Resurserna för marknadsföring har varit knappa allt sedan starten för elva år sedan. Ett fåtal större kampanjer riktade mot allmänheten har genomförts

 • internetkampanj 2006
 • tematidning om lanseringen av sverige.se 2004
 • en affischkampanj i lokaltrafik 2001
 • medverkan på fack-, skol- och yrkesmässor.

Genom åren har vi genomfört riktade insatser mot studenter, lärare, informatörer och bibliotekarier i form av trycksaker och annonser. Vi har haft stor hjälp av dessa grupper som vidareinformatörer. Totalt har dessa insatser varit små i förhållande till sverige.se:s hela målgrupp och potential.

Hur många besökare hade portalen?
2007 hade sverige.se 86 193 besök per månad i snitt och antalet unika besökare var i snitt 72 669 per månad.

Vilka använde sverige.se?

 • 40 % privatpersoner
 • 29 % verksamma i offentlig sektor
 • 14 % studerande
 • 11 % lärare, bibliotekarier, journalister.

Vad användes sverige.se till?
Varje månad skedde 2.000 nedladdningar av adresslistor över Sveriges myndigheter, kommuner och landsting. Adresslistorna lämnades ut som xls-filer samt i maskinläsbart format (xml). Totalt fanns 1.000 offentliga organisationer listade på sverige.se vars adressuppgifter uppdaterades två gånger per år.

36.000 besökare per månad använde sökmotorn som sökte avgränsat på de 1.000 organisationerna.

Ett urval av Sveriges nationella e-tjänster, ca 120 st, fanns listade och marknadsfördes via startsidan. Alla tjänster och relevanta organisationer fanns också sorterade utifrån 10 livssituationer; Arbeta och försörja sig, Utbilda dig hela livet, Flytta och bo, Flytta till Sverige, Resa och köra bil, Påverka politiken, Planera din pension, Bilda familj och ha barn, Söka vård, Köpa varor och tjänster.

Hur Sverige fungerar beskrevs under rubriken "Så fungerar offentlig sektor" och hela den delen finns översatt till våra sju vanligaste invandrarspråk, till lättläst samt videotolkat till teckenspråk.

Vart ska besökarna vända sig efter nedläggningen?
Vi föreslår till exempel de offentliga organisationernas egna webbplatser eller telefonväxlar och de offentliga register som finns till exempel hos Statistiska centralbyrån.

De organisationer som använde sverige.se:s adressregister måste hitta andra lösningar för detta. Det finns till exempel företag som säljer registerinformation samt gratistjänster som guider och sökmotorer.

Riksdag, regering och Sveriges Kommuner och Landsting är exempel på offentliga aktörer som presenterar information på webben och ger ut material om hur Sverige fungerar ur sitt respektive perspektiv.

Bibliotek och medborgarkontor vet vi av erfarenhet ofta får frågor kring det som sverige.se hanterat

Senast uppdaterad: 2008-03-05
050116:

sverige.se , f d SverigeDirekt

sverige.se lades ner 5 mars 2008. Någon möjlighet att få veta ändringar mellan 050116 och 080305 finns inte, inte heller att få grepp om organisationerna efter 080305.

Sverige.se Från Internet 050116:

Nu finns sverige.se
www.sverige.se
     SverigeDirekt.se upphörde 20 oktober och ersattes av sverige.se. Du styrs automatiskt vidare till sverige.se. Vänligen ändra ditt bokmärke!
     Sverige.se är fortfarande startpunkten för sökningar på alla webbplatser inom den svenska offentliga sektorn. Nyheter är ingångarna; Situationer i livet och E-tjänster. Där hittar du nyttig information och länkar till service på Internet. Du hittar även webbadresser och kontaktuppgifter till kommuner, landsting, myndigheter med mera.
     SverigeDirekt has been replaced by sverige.se. Sverige.se is the official Internet portal for information about Sweden’s public sector. You can search for information by topic and key word, in alphabetical order, or by ministry. Statskontoret 2004

Myndigheter, bolag, organisationer.
www.sverige.se/sverige/templates/EntrancePage____6286.aspx
     Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till Sveriges statliga myndigheter, bolag och affärsdrivande verk. Du hittar också regeringen och Regeringskansliet med alla departementen, riksdagen, universitet och högskolor samt en rad organisationer med statlig finansiering. Kontaktuppgifter och webbplatser från A-Ö:

Listan med myndigheter o d som fanns här förut har 080518 tagits bort och ersatts med en pdf-fil med samma innehåll, som man får genom att klicka på följande länk:

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)080518:

Ersättningar för sverige.seMyndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen finns sammanställda i följande filer som man får genom att klicka på länkarna:

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)


På Sven Wimnells hemsida finns många förteckningar:

område 101: Arkiv.

område 102: Bibliotek och sökanordningar o d.

område 108: Samhällsguiden.

område 61: Patientorganisationer.

område 6520-6524: Länkar från SUNET:

Centrala statliga verk och myndigheter.

Kommuner.
Sveriges samtliga kommuners officiella hemsidor.

Landsting och regioner.
Sveriges samtliga landstings och regioners hemsidor.

Länsstyrelser.
Sveriges samtliga länsstyrelsers hemsidor.

område 658: Fackföreningar och arbetsgivare.

omåde 7957: Skolor och forskningsorgan.

område 90: Dagstidningar.

På alla områden finns länkar av många slag.

Dessutom här en ny sammanställning, utdrag ur regeringens hemsida 080518:

Sven Wimnell 080518:
Myndigheter, bolag mm
och kommittéer
under departementen:

Regeringskansliet med departementen

Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen.

 • Statsrådsberedningen

  Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

 • Arbetsmarknadsdepartementet

  Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik och arbetslivpolitik.

 • Finansdepartementet

  Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, bostäder, länsstyrelser samt kommuner och landsting.

 • Försvarsdepartementet

  Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.

 • Förvaltningsavdelningen

  Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

 • Integrations- och jämställdhetsdepartementet

  Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland annat för integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor och konsumentfrågor.

 • Jordbruksdepartementet

  Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller jordbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.

 • Justitiedepartementet

  Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, migration och asyl.

 • Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

 • Miljödepartementet

  Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.

 • Näringsdepartementet

  Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.

 • Socialdepartementet

  Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.

 • Utbildningsdepartementet

  Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

 • Utrikesdepartementet

  Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.

 • EU-representationen

  EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

 • Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten

  Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.

Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 8 februari 2008


Statsrådsberedningen
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående myndigheter.

 • Expertgruppen för EU-frågor (SIEPS)

  Universitetsvägen 10 F, plan 6
  106 91 Stockholm
  Tfn: 08-16 46 00
  Fax: 08-16 46 66
  E-post: info@sieps.se

 • Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, har till uppgift att bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i europapolitiska frågor med inriktning på områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik. Verksamheten bedrivs inom ramen för tre övergripande temata:

 • * makt och demokrati
  * EU:s roll i världen
  * effekter av EU:s politik.

 • Harpsundsnämnden

  Besöksadress: Harpsund
  Postadress: 640 31, Mellösa
  Tfn: 0157-600 03
  Fax 0157-607 85
  E-post: per.rudengren@telia.com

Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004


Arbetsmarknadsdepartementet
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Arbetsmarknadsdepartementet hör 10 myndigheter, varav en domstol.

 • Arbetsdomstolen

  Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  Box 2018, 103 11 Stockholm
  Telefon 08-617 66 00

 • Arbetsmiljöverket, AV

  AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.
  Box 1259, 171 84 Solna
  Telefon 08-730 90 00

 • Arbetsförmedlingen

  Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
  113 99 Stockholm
  Telefon 08-5860 6000

 • ILO-kommittén

  Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
  ILO-kommittén nås genom:
  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
  Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00

 • Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

  IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar Arbetsmarknadsverket i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som söker jobb inom EU/EES.
  Box 210, 641 22 Katrineholm
  Telefon 0150-48 70 00

 • Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

  IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
  Box 513, 751 20 Uppsala
  Telefon 018-471 70 70

 • Medlingsinstitutet

  Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
  Box 1236, 111 82 Stockholm
  Telefon 08-545 292 40

 • Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

  Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (1987:1245)och om undantag enligt samma lag.
  Nämnden nås genom:
  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
  Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00

 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet

  Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta, och i vissa fall enbart informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EUs viktigaste redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt. Programmen är Växtkraft Mål 3, Equal och Artikel 6.
  Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
  Telefon 08-579 171 00

 • Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

  Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (1949:345).
  Nämnden nås genom:
  Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
  Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00

Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till Arbetsmarknadsdepartementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 3 januari 2008


Finansdepartementet
Myndigheter m.m.

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Finansdepartementet har totalt ett bolag, 34 centrala myndigheter, sex myndigheter i form av AP-fonder samt 21 regionala myndigheter - länsstyrelserna. Därutöver tillkommer tre stiftelser.

 • Första AP-fonden

  Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i förhållande till risken i placeringarna.

 • Andra AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Tredje AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Fjärde AP-fonden

  Se Första AP-fonden.

 • Sjätte AP-fonden

  Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

 • Sjunde AP-fonden

  Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel för de som avstått från att välja någon annan fond (Premiesparfonden) samt en fritt valbar fond inom premiepensionssystemet (Premievalsfonden).

 • Arbetsgivarverket

  Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

 • Bokföringsnämnden

  BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

 • Ekonomistyrningsverket

  ESV är expertmyndigheten för den samlade ekonomistyrningen i staten.

 • Finansinspektionen

  Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
  och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
  finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet. Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system. Myndigheten har till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

 • Finanspolitiska rådet

  Finanspolitiska rådet ska årligen följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken uppnås. Rådet kommer att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i det underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Rådet ska också verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

 • Forskarskattenämnden

  Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

 • Fortifikationsverket

  Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.

 • Kammarkollegiet

  Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

 • Konjunkturinstitutet

  Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. De analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.

 • Krigsförsäkringsnämnden

  Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

 • Kronofogdemyndigheten

  Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn konkurs.

 • Lotteriinspektionen

  Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

 • Länsstyrelserna (21 st.)

  Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

 • Offentliga sektorns särskilda nämnd

 • Premiepensionsmyndigheten (PPM)

  PPM ansvarar för frågor om premiepension enligt lagen om inkomstgrundad ålderspension och lagen med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. PPM samverkar med Försäkringskassan i frågor om det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet.

 • Riksgälden

  Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. Riksgälden ansvarar också för att hantera statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om. Riksgälden ger även statliga garantier och lån, efter beslut av riksdag och regering. Sedan årsskiftet 2007/2008 hanterar Riksgälden även Insättningsgarantin och Investerarskyddet uppgifter som Insättningsgarantinämnden tidigare avsvarade för.

 • Skatterättsnämnden

  Skatterättsnämnden är en myndighet under Finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor. Nämndens ledamöter utses av regeringen.
  Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.

 • Skatteverket

  Skatteverket finns över hela landet och är sedan den 1 januari 2004 en myndighet med huvudkontor i Solna. Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

 • Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

  Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

 • Statens ansvarsnämnd

  Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

 • Statens bostadskreditnämnd

  Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att:
  - bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,
  - förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat,
  - för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av kommunala bostadsföretag,
  - följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av åtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av genomförda åtgärder,
  - pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

 • Statens fastighetsverk

  Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. De äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.

 • Statens pensionsverk

  SPV skall sköta tjänstepensioner med statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen.

 • Statens Personadressregisternämnd (SPAR-nämnden)

  Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga personadressregistret (SPAR). Nämnden är också personuppgiftsansvarig för SPAR.

 • Statens skaderegleringsnämnd (SSRN)

  SSRN avger yttranden i ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga myndigheter.

 • Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)

  PGN inrättades 1988 enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.

 • Statens utlandslönenämnd, UtN (Swedens Board for Overseas Allowances)

  Myndigheten inrättades 1977 enligt avtal om villkor för utlandsstationerade. Myndigheten leds av en nämnd som består av företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att i den utsträckning som regeringen eller Arbetsgivarverket bestämmer, besluta om anställnings och anställningsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands. Nämndens kansli har sitt säte hos Arbetsgivarverket i Stockholm.

 • Statistiska centralbyrån

  Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell statistik och för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer.

 • Statskontoret

  Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

 • Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa

  För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond (sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att i enlighet med de i denna lag givna bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

 • Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank

  Sveriges allmänna hypoteksbank har till uppgift att fullfölja den ombildning som följer av regeringens beslut enligt lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen.

 • Tullverket

  Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

 • Verket för förvaltningsutveckling

  Verket främjar myndighetsutveckling och kompetensförsörjning samt verkar för samarbete mellan myndigheter, stat och kommuner och mellan myndigheter och näringsliv. Verket är också expert på elektronisk förvaltning, i Sverige och utomlands.

 • Bolag

 • AB Svenska spel

  Svenska Spel är Sveriges ledande spelföretag och står för 54 procent av den totala spelmarknaden.

 • Statens bostadsomvandling AB

  Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) är ett aktiebolag med uppgift att omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.

 • Stiftelser

 • Stiftelsen Statshälsan

  Stiftelsens ändamål att främja god arbetsmiljö och motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala fackföreningarna.

 • Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv

  Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.

 • Trygghetsstiftelsen

  Stiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 29 februari 2008
Uppdaterad 11 mars 2008


Försvarsdepartementet
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Försvarsdepartementet hör 10 myndigheter.

 • Försvarsmakten (FM)

  Försvarsmaktens uppgift är att: försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda vår territoriella integritet, bidra till fred och säkerhet i omvärlden och stärka det svenska samhället vid svåra påfrestningar i fred
  Besöksadress: Lidingövägen 24
  Postadress: 107 85 Stockholm
  Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

 • Försvarets materielverk (FMV)

  Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.
  Besöksadress: Banérgatan 62
  Postadress: 115 88 Stockholm
  Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

 • Totalförsvarets pliktverk (TPV)

  Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga samt stöd under deras tjänstgöring.
  Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
  Postadress: 651 80 Karlstad
  Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

 • Försvarets radioanstalt (FRA)

  Försvarets radioanstalt bedriver underrättelsehämtning genom signalspaning. Rapportering sker bland annat till regeringen, Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk.
  Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
  Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
  Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

  Totalförsvarets forskningsinstituts arbetar med forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
  Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
  Postadress: 164 90 Stockholm
  Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

 • Krisberedskapsmyndigheten (KBM)

  Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället. Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationer minskar KBM samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.
  Besöksadress: Kungsgatan 53
  Postadress: Box 599, 101 31 Stockholm
  Telefon 08-593 710 00, Fax 08-593 710 01

 • Kustbevakningen (KBV)

  Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
  Besöksadress:Stumholmen.
  Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
  Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21

 • Statens räddningsverk (SRV)

  Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för frågor om räddningstjänst samt olycks- och skadeförebyggande åtgärder både i Sverige och internationellt.
  Besöksadress: Norra Klaragatan 18
  Postadress: 651 80 Karlstad
  Telefon 054-13 50 00, Fax 054-13 56 00

 • Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF)

  Styrelsen för psykologiskt försvar ger råd och vägledning om massmedieföretagens beredskapsplanering och mediernas beredskap för kriser i samhället. SPF ska även sprida kunskap om och främja information om säkerhetspolitik och totalförsvar samt följa opinionsutveckling av betydelse för det psykologiska försvaret.
  Besöksadress: Olof Palmes gata 29, 3 tr.
  Postadress: Box 2195, 103 15 Stockholm
  Telefon 08-698 33 10, Fax 08-20 80 74

 • Statens haverikommission (SHK)

  Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
  Besöksadress: Teknologgatan 8 C
  Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
  Telefon 08-555 017 70, Fax 08-555 017 90

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 17 februari 2004
Uppdaterad 14 maj 2008


Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och nämnder ligger under Integrations- och jämställdhetsdepartementets ansvarsområde.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet (e-post till Integrations- och jämställdhetsdepartementet)
Publicerad 19 december 2006
Uppdaterad 3 juli 2007


Jordbruksdepartementet
Myndigheter, nämnder m.m.

Följande sorterar under Jordbruksdepartementet:

 • Jordbruksverket

  Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.

 • Veterinära ansvarsnämnden

  Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om disciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

 • Livsmedelsekonomiska institutet

  Livsmedelsekonomiska institutet är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

 • Statens veterinärmedicinska anstalt

  Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

 • Livsmedelsverket

  Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

 • Fiskeriverket

  Fiskeriverket är förvaltningsmyndighet för fiskevård och fiske i Sverige. Fiskeriverket har till uppgift att verka för en god fiskevård, en effektiv fiskenäring och ett utvecklat fritidsfiske.

 • Sametinget

  Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.

 • Styrelsen för samefonden

  Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt hänvisas till Jordbruksdepartementet.

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk produktion.

 • Skogsstyrelsen

  Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör skogsbruket och har till uppgift arr verka för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.

Jordbruksdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 12 maj 2008


Justitiedepartementet
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående myndigheter och nämnder ligger under Justitiedepartementets ansvarsområde.

 • Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

  Box 1386, 111 93 Stockholm
  Tfn 08 - 401 87 00
  Arbetsområde: främja brottsförebyggande arbete och ansvara för officiell statistik för rättsväsendet.

 • Brottsoffermyndigheten (BrOM)

  Box 470, 901 09 Umeå
  Tfn 090 - 70 82 00
  Arbetsområde: prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur brottsofferfonden.

 • Datainspektionen

  Box 8114, 104 20 Stockholm
  Tfn 08 - 657 61 00
  Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet.

 • Domstolsverket (DV)

  551 81 Jönköping
  Tfn 036 - 15 53 00
  Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

 • Ekobrottsmyndigheten (EBM)

  Box 820, 101 36 Stockholm
  Tfn 08 - 762 00 00
  Arbetsområde: Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet.

 • Gentekniknämnden

  Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
  Tfn 08 - 508 846 30
  Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.

 • Justitiekanslern (JK)

  Box 2308, 103 17 Stockholm
  Tfn 08 - 405 10 00
  Arbetsområde: ha tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, att bevaka statens rätt och tillhandagå regeringen med råd och utredningar i juridiska frågor.

 • Kriminalvården

  601 80 Norrköping
  Tfn 077 - 22 80 800
  Arbetsområde: Kriminalvården verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

 • Migrationsverket

  601 70 Norrköping
  Tfn 011-15 60 00
  Arbetsområde: Migrationsverket ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för bosättning i Sverige,
  asylprocessen (från ansökan till uppehållstillstånd eller självmant återvändande), medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

 • Revisorsnämnden

  Box 24014, 104 50 Stockholm
  Tfn 08 - 783 18 70
  Arbetsområde: handlägger frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag.

 • Rikspolisstyrelsen (RPS)

  Box 12256, 102 26 Stockholm
  Tfn 08 - 401 90 00
  Arbetsområde: Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till Rikspolisstyrelsen hör säkerhetspolisen och en enhet för ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

 • Rättshjälpsmyndigheten

  Box 853, 851 24 Sundsvall
  Tfn 060 - 13 46 00
  Arbetsområde: handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

 • Rättsmedicinalverket (RMV)

  111 20 Stockholm
  Tfn 08 - 441 76 00
  Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

  Box 22523, 104 22 Stockholm
  Tfn 08 - 617 98 00
  Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter.

 • Valmyndigheten

  Box 4210, 171 04 Solna
  Tfn 08 - 635 69 00
  Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.

 • Åklagarmyndigheten

  Box 5553, 114 85 Stockholm
  Tfn 08 - 453 66 00
  Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 30 mars 2004
Uppdaterad 2 januari 2008


Kulturdepartementet
Myndigheter och bolag, stiftelser m. m.

Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd myndigheter, bolag och stiftelser.

Myndigheter

Statliga myndigheter är samtliga statliga organ med undantag för riksdagen. Andra myndigheter än domstolarna och regeringen benämns förvaltningsmyndigheter. Statliga förvaltningsmyndigheter finns antingen under regeringen eller riksdagen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Bolag

Bolag (aktiebolag) är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. Det är en form för företagande i vilken delägarna, aktieägarna, i princip är fria från personligt ansvar för företagets skulder. Som statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av staten.

Stiftelse

Stiftelse är ett rättssubjekt som är organiserat i privaträttslig form. En sådan uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av staten.

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 16 januari 2008


Kulturdepartementet
Myndigheter inom kulturområdet

 • Arkitekturmuseets webbplats

  Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället och samhällsplaneringen.

 • Forum för levande historias webbplats

  Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde och rättigheter.

 • Institutet för språk och folkminnens webbplats

  Den tidigare regeringen beslutade i juni 2006 att Språk- och folkminnesinstitutet från och med den 1 juli 2006 får nya uppgifter på språkvårdens område och blir en central myndighet på språkets område. Samtidigt byter myndigheten namn till Institutet för språk och folkminnen.

 • Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten finns i Göteborg, Lund, stockholm, Umeå och Uppsala.

 • Konstnärsnämndens webbplats

  Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

 • Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

  Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 1900.

 • Moderna museets webbplats

  Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats

  Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom konstmuseiområdet.

 • Naturhistoriska riksmuseets webbplats

  Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.

 • Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats

  Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppdrag att ta initiativ, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden. Nämnden samordnar bidragsgivandet till den hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling. Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) på Liljeholmen i Stockholm.

 • Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats

  Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan. Bidrag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

 • Riksantikvarieämbetets webbplats

  Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.

 • Riksarkivet och landsarkivens webbplats

  Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för Landsarkiven. Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg, Härnösand, Lund, Stadsarkivet i Stockholm, Uppsala, Visby, Vadstena, Värmlandsarkiv i Karlstad och Östersund.

 • Riksutställningars webbplats

  Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

 • Statens försvarshistoriska museers webbplats

  Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

 • Statens historiska museers webbplats

  Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

 • Statens konstråds webbplats

  Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar om den offentliga konsten i samhället.

 • Statens kulturråds webbplats

  Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans, musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer, utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.

 • Statens maritima museers webbplats

  Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

 • Statens museer för världskulturs webbplats

  Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

 • Statens musiksamlingars webbplats

  Statens musiksamlingar (SMS) är en central myndighet på musikens område och har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. SMS består av Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv.

 • Svenskt biografiskt lexikons webbplats

  Myndigheten svenskt biografiskt lexikon (SBL) har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon som innehåller biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden.

 • Sveriges författarfonds webbplats

  Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

 • Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats

  Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.

 • Regionala museer

  Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.

 • Blekinge museums webbplats

 • Bohusläns museums webbplats

 • Dalarnas museums webbplats

 • Jämtlands läns museums webbplats

 • Jönköpings läns museums webbplats

 • Kalmar konstmuseums webbplats

 • Kalmar läns museums webbplats

 • Kulturen i Lunds webbplats

 • Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats

 • Länsmuseet Gävleborgs webbplats

 • Länsmuseet Halmstads webbplats

 • Länsmuseet Varbergs webbplats

 • Länsmuseet Västernorrlands webbplats

 • Malmö museers webbplats

 • Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats

 • Norrbottens museums webbplats

 • Regionmuseet Kristianstads webbplats

 • Regionmuseum Västra Götalands webbplats

 • Smålands museums webbplats

 • Stockholms läns museums webbplats

 • Sörmlands museums webbplats

 • Upplandsmuseets webbplats

 • Värmlands museums webbplats

 • Västerbottens museums webbplats

 • Västergötlands museums webbplats

 • Västmanlands läns museums webbplats

 • Örebro läns museums webbplats

 • Östergötlands länsmuseums webbplats

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 22 april 2008


Kulturdepartementet
Myndigheter inom medieområdet

 • Granskningsnämnden för radio och TVs webbplats

  Granskningsnämnden för radio och TV granskar innehållet i redan sända radio- och TV-program och prövar om det överensstämmer med de lagar och tillståndsvillkor som gäller för sändningarna. Granskning sker efter anmälan eller på nämndens eget initiativ och övervakningen omfattar alla svenska programföretag som sänder till allmänheten. Myndigheten har också till uppgift att följa utländska sändningar till svensk allmänhet, samt att publicera rapporter om utvecklingen av radio- och TV-utbudet.

 • Presstödsnämndens webbplats

  Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.

 • Radio- och TV-verkets webbplats

  Radio- och TV-verket (RTVV) har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskild angiven myndighet. RTVV ska följa utvecklingen och svara för statistik rörande hela medieområdet.

 • Statens biografbyrås webbplats

  Statens biografbyrå (Biografbyrån) prövar enligt lagen (1990:656) om granskning och kontroll av filmer och videogram om framställningen i en film eller videogram ska godkännas för visning vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Biografbyrån ska också utöva tillsyn över lagens efterlevnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10 b och 10 c §§ brottsbalken. Biografbyrån lämnar medgivande till åtal och avger yttrande enligt 16 kap. 19 § brottsbalken.

 • Taltidningsnämndens webbplats

  Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om statligt stöd till radio-och kassettidningar.

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 16 januari 2008


Kulturdepartementet
Stiftelser m.m.

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
Uppdaterad 11 april 2008


Kulturdepartementet
Bolag

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 21 maj 2007
Uppdaterad 21 maj 2007


Miljödepartementet
Myndigheter

Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

 • Boverket

  Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

 • Finsk-svenska gränsälvskommissionen

  fattar beslut om åtgärder i gränsälv som innebär byggande i vatten eller vattenreglering eller som kan medföra förorening. Kommissionen beslutar även i fiskefrågor inom gränsälvsöverenskommelsen.

 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling.

 • Kemikalieinspektionen, KemI

  Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska och biotekniska produkter.

 • Kärnavfallsfonden

  Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall.

 • Lantmäteriverket

  Lantmäteriverket är central myndighet för det statliga lantmäteriet. Verket förser samhället med allmänna kartor och annan grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig fastighetsindelning. Verket är även ortnamnsmyndighet.

 • Miljöskadeförsäkringens skadenämnd

  har till uppgift att avge utlåtanden över tvistiga eller principiella skadeersättningsfall inom miljöskadeförsäkringen.

 • Naturvårdsverket

  Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt, inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

 • Småhusskadenämnden

  Fonden för fukt- och mögelskador (Småhusskadenämnden) lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.

 • Statens geotekniska institut, SGI

  Statens geotekniska institut, SGI, ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

 • Statens kärnkraftinspektion, SKI

  Statens kärnkraftinspektion, SKI, kontrollerar att de som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet vid drift av anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av kärnkraftens avfall. SKI ska också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

 • Statens strålskyddsinstitut, SSI

  Statens strålskyddsinstitut, SSI, har i uppdrag att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en säker strålmiljö genom att ge ut föreskrifter och kontrollera att de efterlevs, forska om strålning samt öka kunskapen om strålning och strålskydd genom information och utbildning.

 • Statens va-nämnd

  Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna värmesystem.

 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI

  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.

Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 25 september 2007


Miljödepartementet
Stiftelser, bolag m. m.

Inom departementets och enheternas ansvarsområden
finns även stiftelser, bolag med mera.

 • AB Svenska Miljöstyrningsrådet

  AB Svenska Miljöstyrningsrådet är svenskt registreringsorgan enligt EG:s miljölednings- och miljörevisionsordning, EMAS. Bolaget registrerar även certifierade miljövarudeklarationer, EPD, samt förvaltar och vidareutvecklar EKU-verktyget, ett Internetbaserat system för ekologiskt hållbar upphandling.

 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

  bedriver både forsknings- och uppdragsverksamhet. Forskningen finansieras av staten, forskningsstiftelser, EU och näringslivet. Uppdragsverksamheten omfattar konsultinsatser samt nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

 • Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet

  förvaltar stiftelsens kapital och beslutar om stöd till institutet.

 • Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra,

  är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar årligen hundratals miljoner i forskning, varav huvuddelen i stora forskningsprogram. En mindre del går till projektgrupper genom idéstöd.

 • Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, SIVL,

  äger samtliga aktier i IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

 • Stockholms internationella miljöinstitut, SEI,

  är ett internationellt forskningscentrum för miljö och hållbar utveckling. Institutets huvudsakliga uppgifter är att stödja beslutsfattare, arbeta med institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa områden.

 • Swedesurvey AB

  exporterar svenskt kunnande inom lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk information och fastighetsinformation samt geografisk informationsteknik.

 • Råd inom Miljödepartementets ansvarsområden

  Följande råd ingår också i Miljödepartementets ansvarsområden:
  - Naturvårdsverkets friluftsråd
  - Naturvårdsverkets miljömålsråd
  - Naturvårdsverkets råd för investeringsstöd
  - Naturvårdsverkets tillsyns- och föreskriftsråd
  - Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald

Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 8 februari 2007
Uppdaterad 8 februari 2007


Näringsdepartementet
Myndigheter

Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till Näringsdepartementet hör 28 myndigheter, varav fyra affärsverk och en domstol.

 • Banverket

  Banverket är central förvaltningsmyndighet som ansvarar för att driva, underhålla och utveckla statens spåranläggningar. Banverket har också ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela järnvägstransportsystemet i Sverige. I sektorsansvaret ingår även tunnelbane- och spårvägssystem.
  781 85 Borlänge
  Telefon 0243-44 50 00

 • Bolagsverket

  Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer. Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och registreringsverket, PRV.
  851 81 Sundsvall
  Telefon 060-18 40 00

 • Elsäkerhetsverket

  Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
  Box 4, 681 21 Kristinehamn
  Telefon 0550-851 00

 • Glesbygdsverket

  Glesbygdsverket har regeringens uppdrag att genom påverkan på olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.
  Box 3044, 831 03 Östersund.
  Telefon 063-57 67 00

 • Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

  ITPS ansvarar för att förse det politiska beslutssystemet med omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.
  Studentplan 3, 831 40 Östersund
  Telefon 063-16 66 00

 • Järnvägsstyrelsen

  Järnvägsstyrelsen är en central förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen. Järnvägsstyrelsen ska verka för en hög säkerhet i järnvägs-, spår och tunnelbanesystemen och för en effektiv järnvägsmarknad med en sund konkurrens.
  Box 14, 781 21 Borlänge
  Telefon 0243-24 69 00

 • Konkurrensverket, KKV

  KKV:s övergripande uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i såväl privat som offentlig verksamhet till nytta för konsumenter. Myndigheten övervakar att företagen följer konkurrenslagen, föreslår regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.
  103 85 Stockholm
  Telefon 08-700 16 00

 • Luftfartsstyrelsen

  Luftfartsstyrelsen ansvarar för regler och tillsyn för säkerhet inom svensk luftfart samt övervakar, analyserar och utvärderar luftfartssektorns utveckling.
  Vikboplan 7, 601 73 Norrköping
  Telefon 011-415 21 00

 • Oljekrisnämnden

  Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
  Nämnden nås genom:
  Näringsdepartementet
  103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00

 • Patent- och registreringsverket, PRV

  PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken, personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
  Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
  Telefon 08-782 25 00

 • Post- och telestyrelsen, PTS

  PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
  Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
  Telefon 08-678 55 00

 • Rederinämnden

  Nämndens uppgift är att pröva frågor om statligt stöd till svensk sjöfart och följa upp den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.
  Box 11125, 404 23 GÖTEBORG
  Telefon 031-80 63 40

 • Rikstrafiken

  Myndighetens uppgift är att verka för utveckling och samordning av den kollektiva interregionala persontrafiken och därigenom bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Rikstrafiken svarar som en del av detta arbete för statens upphandling av transportpolitiskt motiverad persontrafik som inte kan bedrivas på kommersiella grunder, t.ex. sovvagnstrafiken mellan norra Sverige och Stockholm/Göteborg.
  Box 473, 851 06 SUNDSVALL
  Telefon 060-67 82 50

 • Rymdstyrelsen

  Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
  Box 4006, 17104 Solna
  Telefon 08-6276480

 • Statens energimyndighet

  Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av elcertifikatsystemet, utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
  Box 310, 631 04 Eskilstuna
  Telefon 016-544 20 00

 • Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

  SIKA arbetar med utredningar, statistik, prognos- och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. Myndigheten ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.
  Akademigatan 2, 831 40 Östersund
  Telefon 063-14 00 00

 • Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

  VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår analyser av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
  581 95 Linköping
  Telefon 013-20 40 00

 • Stängselnämnden

  Stängselnämnden prövar frågor om stängsel utmed järnväg enligt lagen om stängselskyldighet (1945:119).
  Nämnden nås genom:
  Infrastrukturenheten
  Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm
  Telefon 08-405 10 00

 • Sveriges geologiska undersökning, inkl.Bergsstaten, SGU

  SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund, jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
  Box 670, 751 28 Uppsala
  Telefon 018-17 90 00

 • Verket för innovationssystem, VINNOVA

  VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad forskning.
  101 58 Stockholm
  Telefon 08-473 30 00

 • Verket för näringslivsutveckling, Nutek

  Nutek är en nationell myndighet för frågor inom entreprenörskap, företagsutveckling och regional utveckling. Nuteks syfte är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt och välstånd genom fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner.
  117 86 Stockholm
  Telefon 08-681 91 00

 • Vägverket

  Vägverket är statens företrädare på central nivå för frågor inom vägområdet. Vägverket förvaltar statens vägar och har dessutom ett samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt frågor som rör körkort och registerhållning, väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet.
  Röda vägen 1, 781 87 Borlänge
  Telefon 0771-119 119

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 28 januari 2008


Näringsdepartementet
Affärsverk

Till Näringsdepartementets myndigheter hör fyra affärsverk. Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av staten.
Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och verken har lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma sätt som en myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från de tjänster och produkter det tillhandahåller.

 • LFV

  LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla statens flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed sammanhängande verksamhet. Verket driver 19 flygplatser och svarar för flygtrafikledningen i Sverige.
  601 79 Norrköping
  Telefon 011-19 20 00

 • Sjöfartsverket

  Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.
  601 78 Norrköping
  Telefon 011-19 10 00

 • Statens järnvägar

  Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har följande uppgifter:
  - förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
  - fordonsförvaltning
  - administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal, fastigheter, arkiv m.m
  Box 1153
  111 81 Stockholm
  Telefon 08-762 32 00

 • Svenska Kraftnät

  Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.
  Box 526, 162 15 Vällingby
  Telefon 08-739 78 00

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 13 november 2007


Näringsdepartementets domstol

Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.

 • Patentbesvärsrätten

  Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om växtsortsskydd.
  Box 24160, 104 51 Stockholm
  Telefon 08-783 38 50

Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 7 juni 2007


Socialdepartementet
Myndigheter m.m.

Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets verksamhetsområde hör 14 statliga myndigheter, två statligt ägda bolag, ett institut samt en delegation. Till området hör också ett antal kommittéer.

Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 1 oktober 2007


Utbildningsdepartementet
Myndigheter

Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005
Uppdaterad 4 oktober 2007


Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom utbildningsområdet

 • Centrala studiestödsnämndens webbplats

  Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central myndighet för studiesociala frågor. CSN beviljar och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga lån och bidrag för studier på olika nivåer. CSN administrerar även hemutrustningslånet till flyktingar och vissa andra utländska medborgare.

 • Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

  Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

 • Högskolans avskiljandenämnds webbplats

  Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

 • Högskoleverkets webbplats

  Högskoleverket (HSV) är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor och verksamheten består av utvärdering, tillsyn, uppföljning och information. Högskoleverket utvärderar högskoleutbildningar i Sverige, prövar och beviljar examensrätt för grundutbildning eller ger underlag till regeringen över högskolors rätt att utfärda doktorsexamen inom vetenskapsområden. Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom högskolan och högskolesektorn. Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan och ska även svara för information om verksamheten och högskolestudier. Högskoleverket bedömer även utländska utbildningar på eftergymnasial nivå.

 • Institutet för rymdfysiks webbplats

  Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

 • Internationella programkontoret för utbildningsområdets webbplats

  Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor för EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

 • Kungliga bibliotekets webbplats

  Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

 • Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats

  Kungliga Vetenskapsakademien (KVS) är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna, företrädesvis matematik och naturvetenskap. KVA har forskarutbyten med akademier i andra länder

 • Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildnings webbplats

  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning är den centrala förvaltningsmyndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten administrerar ansökningar från anordnare som vill hålla en KY-utbildning, och administrerar också utbetalningar till de anordnare som fått beslut om att anordna KY-utbildning. Myndigheten ansvarar för den statliga tillsynen av KY-utbildningar.

 • Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings webbplats (tidigare Myndigheten för Sveriges nätuniversitet)

  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning har sitt ursprung i Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Rådet för högre utbildning. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska stödja och främja arbetet vid universitet och högskolor i frågor om breddad rekrytering, pedagogisk utveckling, fortsatt stöd till IT-stödd distansutbildning och ny utbildnings- och examensstruktur. Tillsammans med Sveriges universitet och högskolor arbetar myndigheten för att fördjupa kunskap och sprida nya erfarenheter. Studentportalen Nätuniversitetet finns kvar.

 • Myndigheten för skolutvecklings webbplats

  Myndigheten för skolutveckling ska stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskoleverksamhet, skola och vuxenutbildning.

 • Nationellt centrum för flexibelt lärandes webbplats

  Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning.

 • Polarforskningssekretariatets webbplats

  Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

 • Skolverkets webbplats

  Skolverket är central förvaltningsmyndighet för barnomsorgen och det svenska skolväsendet. Skolverkets främsta uppgift är utöva kvalitetskontroll genom uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion. I utbildningsinspektionen ingår både kvalitetsgranskning och tillsyn. Skolverket utarbetar även kursplaner och betygskriterier, utfärdar föreskrifter och allmänna råd samt godkänner fristående skolor.

 • Skolväsendets överklagandenämnds webbplats

  Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till uppgift att pröva vissa överklaganden av beslut inom skolväsendets område enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

 • Specialskolemyndighetens webbplats

  Specialskolemyndigheten (SPM) består av Sveriges sex statliga specialskolor och det centrala kansliet i Örebro. Skolorna är Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Birgittaskolan i Örebro, Åsbackaskolan i Gnesta, Manillaskolan i Stockholm och Kristinaskolan i Härnösand. Det centrala kansliet ligger i Örebro. SPMs uppdrag är att ge elever som är döva och hörselskadade en utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan, samt att ge döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning och elever som är dövblindfödda en utbildning anpassad efter varje elevs förutsättningar.

 • Specialpedagogiska institutets webbplats

  Specialpedagogiska institutet är en rikstäckande myndighet för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Institutet ger råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Institutet främjar utveckling och anpassning av specialpedagogiska läromedel.

 • Statens ljud- och bildarkivs webbplats

  Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom ovanstående områden.

 • Svenska Unescorådets webbplats

  Unesco, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, är Förenta Nationernas (FN) organisation för fred genom samarbete mellan länder inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Svenska Unescorådet är inte detsamma som Unesco, varje land som är med i Unesco ska ha en nationalkommission, som samarbetar med myndigheter, institutioner och personer inom Unescos ansvarsområden och är en länk mellan Unesco och det egna landet. Svenska Unescorådet har till uppgift att främja Unescos verksamhet i Sverige.

 • Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats

  Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

 • Verket för högskoleservices webbplats

  Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet som arbetar i huvudsak på uppdrag åt universitet och högskolor. VHS har tre verksamhetsområden - antagning, systemförvaltning och upphandling. VHS ansvarar för den samordnade antagningen till grundläggande högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor. VHS ansvarar för systemförvaltning av främst studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på uppdrag av bl.a. universitet och högskolor. VHS erbjuder även upphandlingstjänster i form av konsulthjälp till universitet, högskolor och andra statliga myndigheter samt medverkar vid tecknande av statliga ramavtal.

 • Vetenskapsrådets webbplats

  Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. VR har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.

 • Överklagandenämnden för högskolans webbplats

  Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

 • Överklagandenämnden för studiestöds webbplats

  Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiemedel, korttidsstudiestöd, studiehjälp eller återkrav av dessa stöd enligt den lag som gäller från och med den 1 juli 2001. Från och med den 1 januari 2003 prövar ÖKS även överklaganden av CSN:s beslut enligt lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 25 april 2008


Utbildningsdepartementet
Myndigheter inom forskningsområdet

 • Centrala etikprövningsnämnden

  Från den 1 januari 2004 gäller en ny lag om etikprövning av forskning som avser människor. De viktigaste förändringarna från 2004 är att en central och sex regionala nämnder för etikprövning inrättades som fristående myndigheter. Etikprövningen sker i de regionala nämnderna. De regionala nämnderna är indelade i två eller flera avdelningar. Minst en avdelning på varje ort prövar ärenden inom det medicinska vetenskapsområdet (medicin, farmaci, odontologi, vårdvetenskap och klinisk psykologi) medan en prövar ärenden som rör övrig forskning. Centrala etikprövningsnämnden har sitt kansli vid Vetenskapsrådet i Stockholm. De sex regionala nämndernas kanslier ligger vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå och Uppsala samt vid Karolinska Institutet.

 • Europaprogrammens webbplats (tidigare EU/FoU-rådet, numera del av VINNOVA)

  Den 1 januari 2006 integrerades verksamheten inom EU/FoU-rådet i Verket för innovationssystems (VINNOVA) verksamhet, vilket innebär att EU/FoU-rådets verksamhet nu hör till Näringsdepartementets verksamhetsområde. Ansvaret som EU-kommissionens nationella kontaktpunkt, National Contact Point, för det sjätte ramprogrammet har övertagits av enheten för Europaprogrammen på VINNOVA:s internationella enhet. Eftersom Europaprogrammens verksamhet innebär ett nationellt ansvar och delvis går utöver VINNOVA:s ordinarie verksamhet så har en egen webbplats för Europaprogrammen inrättats. Där finns information och rådgivning kring europeiska forskningsprogram av intresse för svenska företag och forskare samt även information om hur man ansöker och deltar.

 • Institutet för rymdfysiks webbplats

  Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

 • Kungliga bibliotekets webbplats

  Kungliga Biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla och tillhandahålla allt som trycks och ges ut i Sverige. KB har också forskningslitteratur på främmande språk inom främst humanistiska vetenskaper.

 • Polarforskningssekretariatets webbplats

  Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

 • Statens ljud- och bildarkivs webbplats

  Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor. I Statens ljud- och bildarkivs uppdrag ingår att samla in och bevara materialet för framtiden och göra det tillgängligt för besökare och forskare. Det är ett av Europas största forskningsarkiv inom ovanstående områden.

 • Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers webbplats

  Institutet för Framtidsstudier är en självständig forskningsstiftelse, som i huvudsak finansieras med statsbidrag, men som även får externa bidrag från offentliga och privata finansiärer. Huvuduppgiften består av att i egen regi eller i samarbete med andra bedriva framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet för att därigenom stimulera till en öppen och bred diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen.

 • Högskoleverkets webbplats (universitet och högskolor)

  Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.

 • Vetenskapsrådets webbplats

  Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla och stödja svensk grundforskning och forskningsinformation inom hela det vetenskapliga fältet. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation

Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005
Uppdaterad 25 april 2008


Utrikesdepartementet
Myndigheter

Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden. Till UD hör elva myndigheter.

 • Exportkreditnämnden, EKN

  Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
  Box 3064
  103 61 Stockholm
  Tel: 08-788 00 00
  Fax: 08-411 81 49

 • Folke Bernadotteakademin

  Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser.
  872 64 Sandöverken
  Tel: 0612-82 200
  Fax: 0612-82 021

 • Inspektionen för strategiska produkter, ISP

  Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen.
  Box 70252
  107 22 Stockholm
  Tel: 08-406 31 00
  Fax: 08-20 31 00

 • Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamarbete, Sadev

  Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete ska bland annat utvärdera det svenska bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt analysera det internationella utvecklingssamarbete.
  Box 1902
  651 19 Karlstad
  Tel: 054-10 37 00

 • Invest in Sweden Agency, ISA

  (Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
  Invest in Sweden Agency ska genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag investerar eller samverkar med svenska företag för att få till stånd nyetableringar och nyinvesteringar i Sverige.
  Box 90
  101 21 Stockholm
  Tel: 08-402 78 00
  Fax: 08-402 78 78

 • Kommerskollegium

  Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och utanför EU.
  Box 6803
  113 86 Stockholm
  Tel: 08-690 48 00
  Fax: 08-30 67 59

 • Nordiska Afrikainstitutet

  Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
  Box 1703
  751 47 Uppsala
  Tel: 018-56 22 00
  Fax: 018-56 22 90

 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC

  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
  Box 878
  501 15 Borås
  Tel: 033-17 77 00
  Fax: 033-10 13 92

 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

  Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en hållbar utveckling.
  105 25 Stockholm
  Tel: 08-698 50 00
  Fax: 08-20 88 64

 • Svenska institutet, SI

  Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.
  Box 7434
  103 91 Stockholm
  Tel: 08-453 78 00
  Fax: 08-20 72 48

Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 9 april 2004
Uppdaterad 2 januari 2007


Aktuella kommittéer/utredningar

Nedan finner du aktuella kommittéer/utredningar fördelade på ansvarigt departement.

Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller det departement som kommittén tillhör. Ring till Regeringskansliet, tfn växel 08-405 10 00.

Departement:

Statsrådsberedningen

Arbetsmarknadsdepartementet

Finansdepartementet

Försvarsdepartementet

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet

Miljödepartementet

Näringsdepartementet

Socialdepartementet

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Avslutade utredningar

När betänkandet är överlämnat till respektive statsråd/departement avslutas utredningen. Information om utredningen och dess direktiv finns i betänkandet, samt i Riksdagens databas.


Beställning av tryckt material

De tryckta utgåvorna, från och med 2000-års utgivning, kan du köpa från Norstedts Juridik/Fritzes:
tfn 08-690 91 90, e-post: order.fritzes@nj.se
Internetadress: www.fritzes.se

De tryckta utgåvorna från år 1999 kan du köpa hos Thomson Fakta:
tfn vx: 08-587 671 00, e-post: order@thomsonfakta.se
Internetadress: www.thomsonfakta.se

Uppdaterad: 01 februari 2008


2008

Statsrådsberedningen

Det finns inga aktuella utredningar från 2008 under Statsrådsberedningen.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 09 maj 2008


2008

Arbetsmarknadsdepartementet

A 2008:01 Lavalutredningen Utredare: Claes Stråth, tfn 08-545 292 40
Sekreterare: Marianne Tejning, tfn 08-405 37 45
Sekreterare:
Tommy Larsson, tfn 08-405 23 53
Sekreterare: Martin Nilsson, tfn 0735-251007
fornamn.efternamn@employment.ministry.se

Direktiv 2008:38
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 15 december 2008.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 14 maj 2008


2008

Finansdepartementet

Fi 2008:02 Kostnadseffektiva ekonomiska styrmedel för avfall som förbränns
Särskild utredare: Lennart Hjalmarsson
Sekreterare: Robert Lundmark, tfn 08-405 52 92
E-post: fornamn.efternamn@finance.ministry.se
Dir. 2008:1
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 28 februari 2009

Fi 2008:01 Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner
Särskild utredare: Staffan Ekebrand, tfn 08-665 04 00
Sekreterare: Ronnie Hedin, tfn 08-405 14 59
E-post: fornamn.efternamn@finance.ministry.se
Dir. 2008:34
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 27 mars 2009

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 15 maj 2008


2008

Försvarsdepartementet

Fö 2008:03 En ny myndighet med ansvar för frågor om samhällets krisberedskap och säkerhet
Kommittéordförande: Helena Lindberg, tfn 08-405 36 21
Sekreterare: Thord Eriksson, tfn 08-405 25 64
Sekreterare: Susanne Adolphi, tfn 08-405 21 89
Sekreterare: Björn Myrberg, tfn 08-405 45 83
Sekreterare: Eva Rundkvist, tfn 08-405 49 54
E-post: fornamn.efternamn@defence.ministry.se
Direktiv 2008:27
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2008.

Fö 2008:02 Frivillig försvarsverksamhet
Särskild utredare: Björn Körlof
Sekreterare: Göran Lindmark
E-post: fornamn.efternamn@defence.ministry.se
Direktiv 2008:2
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 31 oktober 2008.

Fö 2008:01 En förändrad totalförsvarsplikt
Sekreterare: Kim Tuorila, tfn 08-405 46 30
Sekreterare: Petter Nelin, tfn 08-405 29 59
E-post: fornamn.efternamn@defence.ministry.se
Direktiv 2007:147
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 1 februari 2009.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 30 april 2008


2008

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

2008:02 Utredningen om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer
Särskild utredare: Ingela Håkansson, tfn 08-405 42 54
E-post: fornamn.efternamn@integration.ministry.se
Direktiv 2008:35
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 28 februari 2009.

IJ 2008:01 Utredningen om dialog med kommuner om flyktingmottagande
Särskild utredare: Sten Nordin, Riksdagen
Direktiv 2008:16 
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 oktober 2008.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 06 maj 2008


2008

Jordbruksdepartementet

Jo 2008:01 Utredningen om framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk
Särskild utredare: Håkan Larsson, tfn 070-266 72 62
E-post: hakan.larsson@centerpartiet.se
Direktiv 2007:170

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 december 2008.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 02 april 2008


2008

Justitiedepartementet

Ju 2008:08 Utredningen om en ny förvaltningslag
Särskild utredare: Hans Ragnemalm, f.d. regeringsråd
Sekreterare: Catharina Lindqvist, tfn 08-561 690 00
Direktiv 2008:36
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 mars 2010.

Ju 2008:07 Utredningen om översyn av vissa frågor om upphovsrätt
Särskild utredare: Jan Rosén
Sekreterare: Elisabeth Rune
Direktiv 2008:37
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 oktober 2010.

Ju 2008:06 Kommittén om säkerhetskopiors rättsliga status och utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form
Särskild utredare: Henrik Jermsten
E-post: fornamn.efternamn@dom.se
Sekreterare: Lotten Karlén, tfn 031-701 12 14
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se eller
fornamn.efternamn@dom.se
Direktiv 2008:26
Kommittén beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2009.

Ju 2008:05 Utredningen om försörjningskrav vid anhöriginvandring
Särskild utredare: Erik Lempert, tfn 018-16 72 00
Sekreterare: Karin Ståhlbröst, tfn 08-405 53 61
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
Direktiv 2008:12
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 oktober 2008.

Ju 2008:04 Utredningen om översyn av lagen om allmän kameraövervakning m.m.
Särskild utredare: Margareta Åberg, 060-18 66 01
Sekreterare: Åse Sundström, tfn 031-701 12 23
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
Direktiv 2008:22
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 oktober 2009.

Ju 2008:03 Utredningen om tillval och frånval vid hyra av bostadslägenhet
Särskild utredare: Lars Olsson
Sekreterare: Helena Tjörnstrand, tfn 040-35 58 71
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
Direktiv 2008:20
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 26 september 2008.

Ju 2008:02 Utredningen kriminalvårdens effektivitet
Särskild utredare: -
Sekreterare: Richard Murray, tfn 08-405 11 70
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
Direktiv 2008:19
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 12 mars 2009.

Ju 2008:01 Polismetodutredningen
Särskild utredare: Stefan Reimer, tfn 042-19 97 77
Sekreterare: Martin Persson, tfn 042-19 97 52
Sekreterare: Per Lagerlund, tfn 08-405 46 36
E-post: fornamn.efternamn@justice.ministry.se
Direktiv 2007:185
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 maj 2009.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 16 maj 2008


2008

Kulturdepartementet

Inga aktuella utredningar från 2008 finns ännu publicerade under kulturdepartementet.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 08 januari 2008


2008

Miljödepartementet

M 2008:01 Utredningen om avveckling av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion
Särskild utredare: Margareta Meyer Ridbäck, 08-405 28 79
E-post: fornamn.efternamn-efternamn@environment.ministry.se
Direktiv 2008:18
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 september 2009.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 07 maj 2008


2008

Näringsdepartementet

N 2008:02 Sveriges miljöteknikråd
Ordförande:
Kristina Alsér
Huvudsekreterare: Berit Gullbransson
Sekreterare: Maria Delombre
Sekreterare: Catarina Hedar
E-post: fornamn.efternamn@enterprise.ministry.se
Direktiv 2008:31
Rådet beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2010.

N 2008:01 Företagsfinansieringsutredningen
Särskild utredare: Jan-Olle Folkesson
Sekreterare: Klas Brinkhoff, tfn 031-7011241
Sekreterare: Eva Sjöberg, tfn 08-405 16 09

E-post: fornamn.efternamn@enterprise.ministry.se
Direktiv 2007:169
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2008.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 22 april 2008


2008

Socialdepartementet

S 2008:03 Översyn av vissa bestämmelser i tobakslagen i syfte att skydda minderåriga
Direktiv 2008:29
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2008.

S 2008:02 Vistelseutredningen
Särskild utredare: Lars Grönwall, tfn 08-405 23 60
Sekreterare: Helena Nordman, tfn 08-405 24 99
Sekreterare: Pernilla Krusberg, tfn 08-405 28 59
E-post: fornamn.efternamn@social.ministry.se
Direktiv 2008:13
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 april 2009.

S 2008:01 Arbetsförmågeutredningen
Särskild utredare: Anna Hedborg, tfn 08-405 41 74
Sekreterare: Petter Odmark, tfn 08- 405 26 96
Sekreterare: Ole Settergren, tfn 08- 405 19 92
Sekreterare: Patrik Andersson, tfn 08- 405 13 18
E-post: fornamn.efternamn@social.ministry.se
Direktiv 2008:11
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 april 2009.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 29 april 2008


2008

Utbildningsdepartementet

U 2008:03 Utredningen om avveckling av vissa myndigheter på utbildningsområdet
Särskild utredare: Astrid Nensén Uggla, 08-405 43 73
E-post: fornamn.efternamn-efternamn@education.ministry.se
Direktiv 2008:28
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 1 oktober 2009.

U 2008:02 Yrkesdansarutredningen
Särskild utredare: Anders Franzén, 0708-75 16 94
Sekreterare: Per Byström, tfn 08-405 26 58
E-post: fornamn.efternamn@education.ministry.se
Direktiv 2008:32
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 15 december 2008.

U 2008:01 Utredningen för bildandet av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Särskild utredare: Greger Bååth
E-post: gbaath@kfb.spsm.se
Sekreterare: Anders Nordin
E-post: anordin@kfb.spsm.se
Sekreterare: Annika Sundström, tfn 0611-88 781
E-post: asundstrom@kfb.spsm.se
Sekreterare: Patrik Granström, tfn 070-314 39 10
E-post: pgranstrom@kfb.spsm.se
Direktiv 2008:5
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 juni 2008.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 09 maj 2008


2008

Utrikesdepartementet

UD 2008:01 Inremarknadsutredningen
Sekreterare: Anna Renman, tfn 08-405 21 60
E-post: fornamn.efternamn@foreign.ministry.se
Direktiv 2008:24
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den
15 maj 2009.

Avslutade utredningar

Uppdaterad: 16 maj 2008030419:På väg mot 24-timmarsmyndigheten
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)En broschyr från finansdepartementet som börjar såhär:

" 24-timmarsmyndigheten - till nytta för medborgare och företag
     I en internationell jämförelse ligger Sverige mycket långt framme om man ser till hur informationstekniken integreras i samhället. De initiativ som tas för att utveckla den offentliga förvaltningen till att bättre möta medborgares och företagares behov kan samlas i begreppet 24-timmarsmyndigheten.
     Med utgångspunkt i de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är regeringens mål att skapa en förvaltning som ger:

- Tillgänglighet, oberoende av kontorstider och geografisk belägenhet.
- Hög kvalitet i tjänster och bemötande.
- Lyhördhet för medborgares och företagares åsikter och tankar om hur förvaltningen kan bli bättre.
- Enkla och rättvisa regler.
- Största möjliga nytta för medborgare och företagare genom samverkan och en kontinuerlig omprövning och utveckling av verksamheten.

     Det är en omvälvande förvandling vi inom den offentliga förvaltningen befinner oss i. Informationstekniken är både en förutsättning och en viktig del av denna process, men den stora utmaningen är utveckling av ledarskap, verksamhet och samverkan.
     Att förnya den offentliga förvaltningen är en långsiktig uppgift som förutsätter uthållighet och kreativitet. Regeringen kan peka ut riktningen och sätta upp mål för 24-timmarsmyndigheten, men förverkligandet måste varje enskild del av förvaltningen forma på eget sätt och i samverkan med andra. Utmaningen som vi nu står inför är att myndigheter, kommuner och landsting ska kunna ge alla medborgare och företag 24-timmarsmyndighetens alla fördelar. För att möta utmaningen krävs det tre viktiga saker av oss:

- Att vi delar visionen om hur vi kan skapa nytta för medborgare och företag.
- Att vi översätter visionen till vår egen verksamhet.
- Att vi samarbetar för att nå dit.

     Tekniskt sett har den svenska förvaltningen kommit en bra bit på väg. Nu är det dags att ta nästa stora steg - att förnya vårt sätt att arbeta.

Gunnar Lund
Biträdande finansminister "030329:

SCB, Årsbok för Sveriges kommuner 2003 (130 sidor)
(http://www.scb.se/publkat/Filer/OE01SA0301.pdf)

I Årsbok för Sveriges kommuner presenteras ett antal uppgifter om kommuner och landsting. Uppgifterna är huvudsakligen av ekonomisk art, t.ex. skatteunderlag, utgifter och inkomster, men även andra uppgifter av mer allmän karaktär ingår. Vissa data ges också i tidsserier. För att underlätta jämförelser redovisas många av uppgifterna som relationstal.070514:
Det följande från departement kommer från den socialdemokratiska regeringen. Hur den borgerliga regeringen hanterar se regeringen.se

030123:

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen:
Struktur och uppgiftsfördelning mellan stat, kommun och landsting ses över

" Regeringen har idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som förutsättningslöst ska se över strukturen och uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna. Därutöver ska även den svenska förvaltningsmodellen prövas särskilt i ljuset av det svenska EU-medlemskapet.

- Det finns framförallt tre anledningar till översynen. Den första är att strukturen för samhällsorganisationen är tämligen svåröverskådlig och otydlig mellan de olika nivåerna i samhället. Från den enskilde medborgarens utgångspunkt är det svårt att se vilken offentlig institution som ansvarar för vad. Det i sin tur leder till svårigheter att utöva inflytande och utkräva ansvar, säger samordningsminister Pär Nuder och fortsätter:

- Den andra anledningen till översynen är att Sverige genomgår väldiga förändringar som påverkar samhällsorganisationen. I ljuset av bland annat de demografiska utmaningarna och den tilltagande internationaliseringen måste vi ställa oss frågan om dagens samhällsorganisation är ändamålsenlig och klarar av att ge alla människor en god välfärd i hela landet.

- Den tredje anledningen är att regeringen förutsättningslöst vill pröva hur särskilt medlemskapet i EU påverkar den svenska förvaltningsmodellen med ett relativt litet regeringskansli och fristående myndigheter. Utredningen ska besvara frågan om Sverige även i framtiden internationellt kommer att kunna hävda sig med den nuvarande förvaltningsmodellen.

Utredningen ska ledas av landshövding Mats Svegfors.

I direktiven anger regeringen att utredningens arbete ska bedrivas i två etapper. I den första ska utredningen identifiera och övergripande analysera de samhällsförändringar som skulle kunna ge anledning till förändringar av strukturen och uppgiftsfördelningen mellan staten, landstingen och kommunerna samt relationen mellan regeringen och de statliga myndigheterna. Denna del ska redovisas senast den 15 december 2003.

I den andra etappen ska utredningen göra en fördjupad analys och bedömning av strukturen och uppgiftsfördelningen och komma med förslag till förändringar. Till denna del av uppdraget återkommer regeringen med tilläggsdirektiv.

Regeringens kommittédirektiv i sin helhet finns att läsa på www.regeringen.se."
Pdf-fil (120K): http://www.statsradsberedningen.regeringen.se/
Pdf/dir_samhallsorg.pdf


DN 030126 sid A4:

"Svenska myndigheter för starka"

" Vi måste ifrågasätta om våra mycket starka och självständiga myndigheter verkligen matchar ordningen i övriga Europa. Ofta förhandlar nu självständiga svenska tjänstemän med direkta företrädare för olika regeringar inom EU. Det skriver Mats Svegfors som i torsdags utsågs till ordförande i den stora regeringsutredningen om den svenska samhällsorganisationen. Han menar också att vi måste fråga oss om inte ett betydande antal av våra kommuner är för små för att på sikt kunna överleva. Svegfors, landshövding i Västmanland, markerar med dessa utspel redan i utredningens inledningsfas vad han vill uppnå med sitt uppdrag."

" Skinnskattebergs kommun har 4 500 invånare. Kommunen ligger i "mitt" län.
Helgerna tillbringar jag dessutom i Karmansbo, en av den redan lilla kommunens små tätorter.

Kommunen är välskött. Där finns flera starka företag. Jag känner att det lite grand är min kommun. Men likväl, kommer en så liten kommun som Skinnskatteberg att på sikt kunna klara sina välfärdsåtaganden? Är inte ett betydande antal av Sveriges kommuner för små för att på sikt kunna överleva som egna kommuner?

Frågan tillhör de förbjudna. Läkningsprocessen efter de tidigare kommunsammanslagningarna har tagit år, för att inte säga decennier. Men likväl, många små kommuner är redan i dag hårt pressade av en ekvation med två bekanta: en minskande befolkning som genom sina skatter skall finansiera bland annat omsorgen för allt fler äldre.

Möjligen är frågan om kommunens storlek felformulerad. Handlar det i stället om möjligheter till, ja kanske krav på, en radikalt ökad samverkan mellan kommuner. Eller om vem, kommuninvånarna i demokratiska val eller staten i en allt mer omfattande rättighetslagstiftning, som skall bestämma de krav som i framtiden hotar att bli ett antal kommuner övermäktiga.

Frågan om förutsättningarna för de många små kommunerna i landet att på jämlika villkor tillförsäkra medborgarna välfärd är inte akut. Visst, det är tufft och många gånger otacksamt att vara kommunalpolitiker när handlingsutrymmet är praktiskt taget obefintligt. Men det råder inte kris.

Likväl fattade regeringen i torsdags beslut om direktiv till en stor och omfattande utredning som ges i uppdrag att bedöma de samhällsförändringar - demografiska, samhällsekonomiska och teknologiska - som bland annat bestämmer förutsättningarna för de små kommunerna att på sikt överleva som egna kommuner.

Om än en gigantisk uppgift, sakligt sett men kanske än mer politiskt, så är detta likväl bara en av uppgifterna för den nya kommittén.

Till de andra uppgifterna hör att bedöma förutsättningarna för landstingen att i nuvarande struktur hantera de starkt ökade krav som den medicinsk-tekniska utvecklingen medför och därtill om den "svenska förvaltningsmodellen", det vill säga en ordning med mycket starka och självständiga myndigheterna, verkligen matchar ordningen i övriga Europa.


Fortfarande är med detta bara grovt och översiktligt angivet delar av utredningens uppdrag.

Har regeringen fått något slags omvänt solsting? En rad frågor som var och en i och för sig är av mycket stor vikt men som samtliga kännetecknas av att vara politiskt omöjliga tas fram ur mappskåp och skrivbordslådor. Helt öppet och nästan helt utan "om och men" läggs de på en parlamentarisk utredning.

Nej, regeringen vet nog vad den gör. Utredningsdirektiven har förberetts under mycket lång tid. Statsministern har under mer än ett års tid annonserat att det är dags att på allvar överväga ett antal centrala frågor om samhällsorganisationens struktur och uppgiftsfördelning. Vi har en samhällsorganisation som på den statliga sidan bygger på ett arv från 1600-talet och på den kommunala sidan, såväl kommuner som landsting, bygger på 1800-talets stora reformer. Båda dessa traditioner har givit Sverige en offentlig förvaltning och offentlig verksamhet av osedvanligt hög kvalitet. Och det är nog ingen som föreställer sig att vi skall göra oss urarva i förhållande till dessa traditioner. Man skulle kunna säga att det är den raka motsatsen som det handlar om.

Genom stegvisa förändringar nästan överallt i systemet har den sammantagna rationaliteten och överblickbarheten i samhällsorganisationen successivt försämrats. Och därvidlag handlar det både om effektivitet och demokrati, dvs att vi hanterar offentliga uppgifter och offentliga resurser så att medborgarna verkligen får bästa tänkbara utbyte samtidigt som den offentliga verksamheten är begriplig. Väljaren skall kunna förstå vem som beslutar vad och därmed kunna utöva inflytande och utkräva ansvar.

Det är alltid äventyrligt att använda metaforer. Men alla vi som använder dator vet att emellanåt måste man städa ordentligt inte bara på datorns "skrivbord" utan i hela systemet. Successivt lagras det saker i datorn som gör att systemet fungerar trögare och trögare. Så är det också med den svenska samhällsorganisationen. Det finns anledning att stanna upp och jämföra dagens faktiska ordning i samhällsorganisationen med de grundläggande principer som den bygger på.

Men därtill, och kanske lika viktigt, förändras förutsättningarna. Människor formar nya livsmönster. Det hänger samman med IT-utvecklingen men också med infrastrukturens och de kollektiva kommunikationernas utbyggnad. Medborgarna rör sig över kommun- och länsgränser på ett helt annat sätt i dag än bara för ett par decennier sedan. Ur såväl ekonomisk som demokratisk synvinkel innebär detta en djupgående samhällsförändring.

Den teknologiska utvecklingen leder till förändrade livsmönster. Men den påverkar också samhället i alla dess enskildheter. Inte minst påtagligt är detta inom hälso- och sjukvården. Den medicinsk-tekniska utvecklingen är enormt snabb. Detta är verkligen människor till gagn.

Men det förutsätter ökade resurser till denna samhällssektor. Vilka förutsättningar finns för landstingen i dagens struktur att fullt ut hantera denna utmaning?

Sverige är en del av EU. Beredningen av offentliga beslut sker i växelverkan med de andra medlemsländerna och med Bryssel. Med vår förvaltningsmodell innebär detta ofta att företrädare för svenska myndigheter möter förhandlingsmotparter som är departementstjänstemän och som alltså direkt företräder den egna regeringen. Detta är en mycket tydlig aspekt på internationaliseringen, men fortfarande bara en aspekt.

Det är lätt att se omöjligheter. Det finns också en självbild i Europa, och Sverige, av handlingsoförmåga. Komplexiteten är stor, bindningarna från olika intressen stark och demokratin i mediesamhället underställd sensationernas och skandalernas dagordning. Allt låses av allt annat.

Men bilden av omöjlighet och handlingsoförmåga är inte sann. Inte minst här i Sverige har vi ett antal stora och genomgripande samhällsbeslut bakom oss: EU-medlemskapet och dess föregångare EES-avtalet, skattereformen, hanteringen av bankkrisen, pensionsreformen, budgetsaneringen.

Jag tolkar de nu aktuella direktiven, och det utredningsuppdrag som ges däri, som en mycket konkret, men också högst realistisk, ansats att i ett och samma tag hantera ett antal stora och viktiga frågor rörande själva strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen.

Möjligen skulle någon då kunna invända och säga att visst kan stora beslut drivas fram, men bara under galgen. I början av 80-talet utvecklade Ingvar Carlsson, jag tror det var i den socialdemokratiska tidskriften Tiden, denna tes. Samtidigt var just Ingvar Carlsson den statsminister som stod bakom flera av de stora besluten, alla väl motiverade men inget i någon utpräglad utsträckning framdrivet av yttre tvång.

Utredningen om samhällsorganisationen är alldeles uppenbart inte framdriven av något yttre tvång. Problemen finns och är tydliga. Och vi svenskar, som oavsett var vi verkar är ingenjörer till kynne och fostran, har naturligtvis varit och skruvat i samhällsmaskineriets kugghjul redan tidigare. Men ett bra tag innan det gnisslar rejält i maskineriet ger sig regeringen på de stora kugghjulen.

Mycket krävs för att det hela skall lyckas. Och jag är aningen självsvåldig med denna artikel. Jag har fått regeringens uppdrag att leda utredningen om samhällsorganisationen. Men ledamöterna är inte tillsatta. Formerna för den nära dialogen med organisationerna, inte minst företrädare för kommuner och landsting, är inte fastlagda. Utredningsarbetet har alltså inte kommit i gång. Jag skriver i själva födelseögonblicket. Fostret är framfött, men har ännu inte avlåtit sitt första skrik.

Jag skriver inte för att föregripa arbetet tillsammans med parlamentarikerna, inte för att försöka omtolka eller åstadkomma tyngdpunktsförskjutning i de direktiv som regeringen har givit. Och mina ord är inte vägda på egen eller annans guldvåg. Jag skriver därför att förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete är demokratisk öppenhet och mobilisering av all den kvalificerade kunskap och alla goda resurser som finns i det svenska samhället.

Under det närmaste året, fram till den 15 december, skall utredningen beskriva problemen. Efter tilläggsdirektiv skall sedan utredningsarbetet drivas vidare i ett konkret förslagsskede.

Det sätts nu inte i gång stora forskningsprojekt. Utredningens uppgift är inte att producera ny kunskap utan att sammanställa den kunskap som finns och göra det på ett sådant sätt att regering och riksdag får underlag för att fatta beslut.

Likväl måste detta första utredningsskede präglas av öppenhet, oräddhet, fördomsfrihet. I den andan måste utredningen ta till sig kunskap som finns, inte minst efter tidigare stora utredningar: Maktutredningen under Olof Petersson, Kvinnomaktsutredning under Kristina Persson, Förvaltningspolitiska kommissionen under Sten Wickbom och Demokratiutredningen under Bengt Göransson. Samtliga dessa utredningar, och fler med dem, har lämnat efter sig omfattande och kvalificerad samhällsforskning.

Och än mycket mer finns, i tryckt skrift eller än så länge bara tänkt, vid våra forskningsinstitutioner.

Det är nu det skall komma till användning.

MATS SVEGFORS "IT-kommissionen nedlagd.

020517:

IT-kommissionen: Vision 2011.

På område 654 redovisas IT-kommissionens rapport: "Vårt digitala tjänstesamhälle - vision 2011+. Visioner och reflektioner om önskvärda framtider - rapport från IT-kommissionens hearing, 24-25 september 2001. " Korta sammanfattningar av alla visionerna finns på område 12.

Visioner som berör område 652:

“Samhällets tjänster till medborgarna: ”Det skräddarsydda mötet”
     Vision 2011:
I Sverige erbjuds alla medborgare ett nytt möte med myndigheterna som - med teknikens hjälp - gör det lätt att hitta rätt information, att hantera ärenden samt att få insyn, inflytande och kontroll.
     Medborgarna sätts i fokus på ett nytt sätt och erbjuds skräddarsydda vägar till samhällets tjänster i en blandning av digitala och personliga former. Den Digitala Samhällstjänsten, Sveriges Information och ServiceLänken är myndigheternas samlade ansikte mot medborgarna. Bakom kulisserna finns en nätverksförvaltning, där myndigheterna samverkar över gränserna i ärende- och informationsprocesser. Det är förändrade arbetssätt och ny organisation inom förvaltningarna. Samarbetet och den omfattande digitaliseringen har gjort det möjligt att upprätthålla ett rikstäckande nät av serviceställen för de viktiga personliga mötena.
     Det ”digitala folkhemmet” är en lämplig metafor för det goda samhällets service till medborgarna där individen erbjuds en ingång för alla typer av offentlig service och med tre olika servicenivåer beroende på komplexiteten i frågan.
     Ingången till Digitala Samhällstjänsten och Sveriges Information via ”samhällskanalen” minförvaltning.se där 24-timmarsmyndigheten är fullständigt förverkligad med personliga individuellt anpassade tjänster som ger den enskilde en skräddarsydd anslutning till all offentlig verksamhet. Där kan den enskilda medborgaren få information, hantera ärenden, göra bokningar, kontrollera uppgifter, delta i debatten och påverka utvecklingen.
     Här kan också en företagare sköta ett brett spektrum av ärenden med en hög servicenivå, eftersom minförvaltning.se är en gemensam satsning för alla relevanta myndigheter i Sverige samt auktoriserade partners som banker, revisorer, försäkringsbolag m fl.
     Digitala Samhällstjänsten är så funktionell att den kan hantera mellan 80-90 procent av medborgarnas kontakter direkt via nätet. Informationstjänsten Sveriges Information är ett komplement om det uppstår oklarheter. Den bygger på en callcenterverksamhet med interaktiv video (bildsamtal) i direkt anslutning till nättjänsten. Tjänsten kommer upp direkt på skärmen om det är någon fråga som upplevs som speciellt krånglig.
     Nättjänsten stöds av intuitiva gränssnitt med hjälp av ledord och en generell termkatalog som standardiserar inmatningar och begrepp som används.”

Se vidare Vision 2011: Samhällets tjänster till medborgarna (340K):

“Kommunal förvaltning: ”Effektiv med plats för närvaro & dialog”
Vision 2011:
Även i det kommunala perspektivet berör många frågor äldreomsorg och särskilt boende och det innebär att visionerna inom hälso- och sjukvård har klara beröringspunkter. Det finns genom tillgång till olika typer av e-tjänster i kommunen förutsättningar för att var och en på ett enklare sätt ska kunna ta aktiv del i sitt eget och anhörigas behov av t ex vård och omsorg. Motsvarande ordning gäller skolan, utbildning och lärande.
     Gemensamt för kommunvisionerna är att de bygger på en omfattande horisontell integration mellan alla kommuner, deras backoffice-organisationer, sjukvårdens organisationer (landstingen har 2011 upphört att fungera som egna enheter) och statens 24-timmarsmyndigheter.
     Mycket av dialogen med kommunens medborgare sker via gränssnitt som bygger på överföring av bild-ljud-text. Ett spektrum av allmänt tillgängliga kommunala e-tjänster bidrar starkt till ökad jämlikhet, solidaritet, engagemang och delaktighet i inte bara det fysiska, utan också alltmer det virtuella, samhällsbygget, d v s den egna kommunens utveckling.
     Kommunmedborgaren har ett personligt servicekort som kopplat med olika former av säkerhetslösningar ger tillgång till privat information med höga krav på integritet och säkerhet mot t ex skola, vård och omsorg samt olika avgiftsbelagda tjänster. Allmän information finns alltid enkelt tillgänglig. Efterfrågan på kommunala tjänster ökar, men inte resurserna. Inom förvaltningarna har man tillgång till effektiva planerings- och simuleringsverktyg för att kunna höja effektivitet och kvalitet i arbetet. Politikerna utnyttjar den nya tekniken för att skapa en bredare dialog med medborgarna. Detta innebär inte att de demokratiska besluten går fortare, men underlagen för besluten blir bättre.
     Människors rörlighet har ökat. Det kräver nya system för att hålla ordning på tjänster och människors dialog med kommunen i synnerhet och det offentliga i allmänhet. De kommuner som 2011 har klarat detta, har nu kunnat skapa en effektivare, men samtidigt ”långsammare”, kommun med plats för närvaro och dialog.”

Se vidare: Vision 2011: Kommunal verksamhet (288K):Centrala statliga verk och myndigheter

Uppdaterad: Onsdag 16 april 2008

Verkens och myndigheternas officiella hemsidor.

Allmänna reklamationsnämnden

Arbetsförmedlingen - Platsbank, sökandebank och feriebank samt arbetsmarknadsverkets organisation.

Arbetsgivarverket

Arbetsmiljöverket - Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. -

Arkeologi - arkeologiska undersökningar UV Riksantikvarieämbetet UV är en rikstäckande arkeologisk institution och sysslar främst med arkeologi på uppdragsbasis. Här finner du information om aktuell arkeologi på UV, arkeologiska undersökningar, rapporter och tjänster.

Banverket - Vi har ett helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi utvecklar järnvägen för företag, privatpersoner och för miljön.

Barnombudsmannen - Läs om Barnombudsmannens åtaganden och verksamhet. Här finner du remissvar och skrivelser, pressmeddelanden, fakta om barnkonventionen, statistik samt Barnombudsmannens årsrapporter.

Bergsstaten - Beslutar om tillstånd för prospektering, undersökningstillstånd, och för gruvor, bearbetningskoncessioner. Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvor i Sverige.

Bokföringsnämnden

Bolagsverket - Bolagsverket registrerar bl.a. företag, årsredovisningar och företagsinteckningar. Informationen är sökbar i Näringslivsregistret.

Boverket - Central myndighet som arbetar med boende- och livsmiljöfrågor. Här kan du få aktuell information om våra projekt, ansvarsområden och kontaktpersoner.

Brottsförebyggande Rådet - BRÅ arbetar med utveckling, forskning och information inom det kriminalpolitiska området och ansvarar för Sveriges rättsstatistik.

Brottsoffermyndigheten - Myndighetens huvudsakliga uppgift är att tillvarata brottsoffrens behov, rättigheter och intressen. Detta genom att bland annat besluta om brottsskadeersättning och finansiera forskning och projekt på brottsofferområdet.

Centrala Studiestödsnämnden - Aktuell information om studiestöd (studiebidrag och studielån), nyheter och kontaktvägar till CSN.

Datainspektionen - Central myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagen (PuL), kreditupplysningslagen och inkassolagen.

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten - EBM är en åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels operativt på fältet, dels strategiskt som en stabsresurs till statsmakterna i samhällets samlade kamp mot den ekonomiska brottsligheten.

Ekonomistyrningsverket - ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi.

Energimyndigheten - Arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.

Enheten för miljögiftsforskning, Miljöprovbanken, NRM Forskningsenhet med uppdrag att övervaka förekomst av miljögifter i svensk natur samt dessas effekter på faunan. Förfogar över en samling biologiska prover från den yttre miljön.

Exportkreditnämnden - EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer.

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) - Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.

Finansinspektionen - Finansinspektionen (FI) är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Vi bidrar till finanssektorns stabilitet och effektivitet, och verkar för ett gott konsumentskydd.

Fiskeriverket - Fakta om myndigheten Fiskeriverket samt databaser över provfisken, både för sjöar, bäckar och åar/älvar.

FNs informationskontor för de nordiska länderna - Information om FN systemet.

Folkbildningsrådet

Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) - Stödjer grundforskning och tillämpad forskning bl.a. inom socialvetenskap, socialpolitik, välfärd, familjepolitik, barns och ungdomars situation och uppväxtvillkor, liksom forskning om arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad.

Fortifikationsverket - Försvarsfastigheter.

Försvarets materielverk

Glesbygdsverket - Webbplatsen är till för de som är intresserade av gles- och landsbygdsutveckling. Vi har de viktigaste definitionerna av begreppen gles- och landsbygd och presenterar dem i form av kartor. Prenumerera på nyheter och beställ våra rapporter.

Granskningsnämnden för radio och TV

Handikappombudsmannen - Bevakar frågor som angår rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har också ett ansvar för att informera om FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

Hållbarhetsrådet - Skapar möten och nätverk, driver omvärldsanalys och debatt för en hållbar utveckling i samhället. Vi vänder oss till ledare och nyckelpersoner inom forskning, ideella organisationer, kommuner, media, näringsliv, regioner och staten.

Högskoleverket - Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över högskolornas verksamhet. Högskoleverket skall främja förnyelse och stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik.

Inspektionen för strategiska produkter, ISP - Myndighet för exportkontroll av krigsmateriel och strategiska produkter.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering - IFAU ska främja, stödja och genomföra främst utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt.

Institutet för Framtidsstudier - Stiftelse som, i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen.

Institutet för Kvalitetsutveckling

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) - Statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.

Integrationsverket - Information om Integrationsverket och dess verksamhet, bland annat speciell information riktat till kommuner som tar emot flyktingar.

Jordbruksverket - Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik - Arbetar med forskning, utveckling och information inom det teknisk-naturvetenskapliga området.

Justitiekanslern - Har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän.

Jämställdhetsombudsmannen - JämO övervakar att jämställdhetslagen efterlevs. JämO tar emot anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet, granskar jämställdhetsplaner, ger råd om aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatser.

Kammarkollegiet - K.K. är central förvaltnings- myndighet för bl.a. Sveriges indelning, statlig egendom, permutation, fond- och förmögenhetsförvaltning, administrativ service, resegaranti, riskhantering.

Kemikalieinspektionen - Kemikalieinspektionen (KemI) är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö.

Kommerskollegium - Sveriges expertmyndighet för Europa och EU-frågor samt övrig utrikeshandel och handelspolitik.

Konjunkturinstitutet - Tillhandahåller riksdag och regering beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Detta görs i form av prognoser och analyser av det ekonomiska läget. Hemsidan visar institutets senaste prognoser och pressmeddelanden.

Konkurrensverket - Vår uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen. Vi har också ansvaret för tillsyn av offentliga upphandlingar.

Konsumentverket - Konsumentverket är den centrala myndigheten för konsumentfrågor. Verkets generaldirektör är också Konsumentombudsman(KO).

Kriminalvården - Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten minskar och att människans trygghet i samhället ökar.

Krisberedskapsmyndigheten - Arbetar med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationerminskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.

Kustbevakningen - Beskriver Kustbevakningens verksamhet;sjöövervakning, miljöräddningstjänst, samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, medverkan i intl. samarbete ang. gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss.

Lantmäteriet - Har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och ansvara för en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation.

Livsmedelsekonomiska institutet - Institutet är en ekonomisk analysmyndighet med verksamhetsfält jordbruk och livsmedel. Enligt regeringens instruktion skall institutet utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket - Den centrala tillsynsmyndigheten för livsmedelsfrågor. Här finns bland annat pressmeddelanden och information om användning av genteknik i livsmedelsproduktionen.

Lotteriinspektionen - Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Luftfartsverket - Ankomster/avgångar, tidtabeller, flygplatsinformation, flygnyheter, tips inför resan, branschsidor.

Läkemedelsförmånsnämnden - En myndighet som prissätter och beslutar om subvention av läkemedel.

Läkemedelsverket - Läkemedelsverket är en statlig myndighet vars uppgift är att tillgodose att den enskilde och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Länsstyrelserna

Medlingsinstitutet - En ny statlig myndighet med ansvar för medling i arbetstvister och med uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning.

MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor - Övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.

Migrationsverket - Ansvarar för verksamhetsområdena asyl,besök och bosättning samt medborgarskap. Migrationsverket ska verka för samverkan och samordning mellan berörda myndigheter så att verksamheten inom dessa verksamhetsområden är effektiv.

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning - Arbetar med pedagogisk utveckling och breddad rekrytering tillsammans med Sveriges universitet och högskolor.

Myndigheten för skolutveckling - Skall stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning.

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige - ISA - ISA är en myndighet under utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige. -

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL - En statlig myndighet med uppgift att stödja och initiera utveckling av flexibelt lärande inom kommunal vuxenutbildning och folkbildning.

Naturvårdsverket - Centrala miljömyndigheten i Sverige. Vårt uppdrag är att se till att miljöpolitiken genomförs effektivt och med hög kvalitet. Vi ska också bidra till att den utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Nordiska Afrikainstitutet - Har bedrivit sin verksamhet sedan 1962, är en självständig myndighet under det svenska utrikesdepartementet. Institutet finansieras av de nordiska länderna gemensamt.

Nutek, Verket för näringslivsutveckling - Stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner.

Nämnden för hemslöjdsfrågor - Gör insatser för att främja, öka intresset för och kunskapen om hemslöjd. Fördelar statligt stöd och initierar projekt samt samordnar hemslöjdskonsulenternas verksamhet.

Nätuniversitetet - Här hittar du IT-stödd distansutbildning hos Sveriges universitet och högskolor.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - En statlig myndighet dit personer som upplever sig diskriminerade på grund av hudfärg, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan vända sig.

Patent- och registreringsverket (PRV) - Ger skydd och ensamrätt för tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster inom alla våra områden.

Pliktverket - Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stödjer även militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring.

Polarforskningssekretariatet - Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

Post- och telestyrelsen - Förvaltningsmyndigheten inom post-, tele- och radioområdena.

Premiepensionsmyndigheten - PPM.

Revisorsnämnden - Statlig myndighet för godkännande och auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag samt tillsynen över dem.

Riksarkivet och landsarkiven - Statens arkiv är det gemensamma namnet för Riksarkivet och landsarkiven. Statens arkivs huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial.

Rikspolisstyrelsen - Information om hur polisen arbetar. Rapporter, dokument, blanketter, nyheter och pressmeddelanden samt kontaktuppgifter till samtliga polismyndigheter i Sverige.

Riksrevisionen

Rikstrafiken - Rikstrafikens uppgift är att ur resenärens perspektiv verka för ett samverkande långväga kollektivtrafiksystem av buss, flyg och tågtransporter.

Rymdstyrelsen - Central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling.

Räddningsverket - Statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. Verket genomför utbildningar inom skydd mot olyckor, risk och säkerhet. Internationellt har vi en hög beredskap för humanitära insatser.

Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är Sveriges myndighet för bilateralt internationellt utvecklingssamarbete, samt merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Sida stödjer insatser i nära 120 länder.

Sjöfartsverket - Svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.

Skatteverket - Det mesta för de flesta inom skatt, folkbokföring och bouppteckning samt indrivning. Skatteverket är en myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Skatteverket är tills vidare chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna.

Skogsstyrelsen - Myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras.

Skolverket - Nationell myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Vår uppgift är att ha samlad kunskap om hur barnomsorg, skola och vuxenutbildning ser ut och fungerar samt föra ut kunskapen. Vi ska bidra till att de nationella målen för barnomsorg, skola och vuxenutbildning förverkligas.

SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - Har en unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi.

Smittskyddsinstitutet - En statlig myndighet med uppgift att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar.

Småhusskadenämnden - Lämnar bidrag till åtgärder i fukt- och mögelskadade småhus.

Socialstyrelsen - Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd.

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd - Sisus främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. Sisus ska förbättra studiemöjligheterna för unga och vuxna med funktionshinder.

Specialpedagogiska institutet - En rikstäckande myndighet med ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

Språkrådet - Följer svenskans utveckling i tal och skrift. Ger ut ordböcker, skrivhandledningar och andra skrifter i språkliga frågor samt tidskriften Språkvård. Ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda.

Statens biografbyrå

Statens bostadskreditnämnd - Lämnar statliga kreditgarantier för finansiering av bostadsbyggande.

Statens fastighetsverk

Statens folkhälsoinstitut - Är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Följer upp och samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. Bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.

Statens geotekniska institut

Statens haverikommission, SHK - Tllkom år 1978. SHK arbetar med utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, kärnkrafts-, medicintekniska- olyckor samt tillbud. Webbplatsen innehåller även rapporter i PDF-format.

Statens institut för kommunikationsanalys - SIKA gör utredningar åt regeringen, utvecklar prognos- och planeringsmetoder för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik (SOS) inom transport- och kommunikationsområdet.

Statens institutionsstyrelse - SiS finns till för de ungdomar och vuxna missbrukare som haft det svårast i livet. SiS bedriver vård på LVM-hem och särskilda ungdomshem, ofta utan klientens samtycke.

Statens konstråd - Har till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. -

Statens kulturråd - Den myndighet som har ansvar för att förverkliga den statliga kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag.

Statens kärnkraftinspektion - Kontrollerar och övervakar säkerheten i svensk kärnkraft och övrig kärnteknisk verksamhet, inklusive slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. -

Statens medicinsk-etiska råd - SMER - Ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. -

Statens pensionsverk - Statens pensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster.

Statens strålskyddsinstitut - En tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en god avvägning mellan risk och nytta.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI - VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige.

Statistiska centralbyrån - SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i samhällsdebatt och i forskning.

Statskontoret - Stabsmyndighet till regeringen. Statskontoret analyserar, granskar och utvärderar offentlig förvaltning genom vårt uppdrag att bistå regeringen med underlag för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.

Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF - SPF leder och samordnar samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd.

Swedac - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet.

Svenska ambassaden i Madrid

Svenska ambassader och konsulat - Lista med länkar till ambassader och konsulat i utlandet.

Svenska Kraftnät - Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft, som omfattar landets 400 kV och 220 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Vi har även systemansvaret för el och naturgas i Sverige.

Svenska unescorådet - Kontaktorgan mellan FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) och Sverige. Vi ger regeringen råd kring Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco.

Sveriges ambassad i Kairo

Sveriges ambassad, Köpenhamn - Information om Sverige, visumregler, passansökningar, länkar m.m.

Sveriges Geologiska Undersökning - SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Sveriges riksbank

Säkerhetspolisen - Säkerhetspolisen förebygger och avslöjar brott mot rikets säkerhet, bekämpar terrorism och skyddar den centrala statsledningen.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Statlig myndighet och nationell lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till läshandikappade. Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala bibliotek.

Tillsyns- och föreskriftsrådet - Ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI - En myndighet under försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska försöksanstalten, FFA.

Tullverket - Nyheter, information, bestämmelser, utbildningar mm

Ungdomsstyrelsen - Statlig myndighet som verkar för att unga ska kunna leva ett självständigt liv, ha verkligt inflytande och ses som en resurs i samhället.

Valmyndigheten - Den statliga myndighet som på central nivå planerar och samordnar val i Sverige.

Vattenmyndigheterna - Samordnar arbetet med EG:s ramdirektiv för vatten. I Sverige finns fem vattendistrikten som fastställer miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för att nå en ökad kvalitet på vatten i respektive distrikt.

Verket för innovationssystem, Vinnova - En statlig myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.

Vetenskapsrådet - Myndighet under Utbildningsdepartementet med nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

VHS - Verket för högskoleservice - Arbetar med samordnad antagning av studenter samt med upphandlingsfrågor.

Vägverket

Yrkesvägledning , studier och arbetstagare inom låglöneyrken Yrkesvägledning och rådgivning går bland annat ut på att ge information, råd och vägledning om möjliga utbildningsvägar.

Åklagarmyndigheten - I Åklagarmyndigheten arbetar 1 100 personer. Det finns 43 åklagarkammare ute i landet. Riksåklagaren är högste chef för åklagarväsendet och den ende åklagare som får föra talan i Högsta domstolen.

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) - Har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut.


(16 april 2008)

Kommuner. Sveriges samtliga kommuners officiella hemsidor.: (16 april 2008)


Ale kommun - Kommunala verksamheter och service, politisk organisation, kommunikationer, kommunens näringslivsbolag, kulturella evenemang, sammanträden, fritid och föreningsliv.

Alingsås kommun - Information om kommunens förvaltningar och bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta om kommunen.

Alvesta kommun - Kommunala nämnder och styrelser, kultur, fritid, utbildning, social service, bibliotek, turistinformation och föreningsregister.

Aneby kommun - Aneby har ungefär 6700 invånare, varav drygt 3000 bor i tätorten. Trots att vi är en liten kommun finns det många företag och över 100 föreningar. Här finns närhet till naturen och möjligheter att bo och verka i en miljö som står för livskvalitet.

Arboga kommun

Arjeplogs kommun

Arvidsjaurs kommun

Arvika kommun - Information om turism, näringsliv, kommunal verksamhet, evenemang med mera.

Askersunds kommun - Välkommen till Askersund kommun skärgårdsidyllen mellan Vättern och Tiveden. Information till invånare, besökare, inflyttare och företagare.

Avesta kommun - Avesta stad, Krylbo köping och de tre landskommunerna Grytnäs, Folkärna och By sammanfördes 1967 till en storkommun.

Bengtsfors kommun - Medborgarinformation, näringlivsinformation, turism, evenemang m.m.

Bergs kommun

Bjurholms kommun

Bjuvs kommun - Beläget centralt i nordvästra Skåne. Består av Bjuv, Billesholm och Ekeby och har 14.200 invånare. Kolet var grunden till den gruv- och lerindustri som sedan byggdes upp i slutet av 1800-talet. Kommunvapnet är ett gruvschakt upplyst av ett gruvbloss.

Bodens kommun - Bodens Kommun, Bodens garnison, Bodens Turism, och en massa annat om Boden

Bollebygds kommun - Information till invånare och turister.

Bollnäs kommun - Information om vår kommun.

Borgholms kommun - Med information om kommunen samt turist- och näringslivsinformation.

Borlänge kommun - Borlänge kommuns informationsresurs.

Borås Stad - Information om kommunens förvaltningar och bolag, den politiska organisationen, omsorg, kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta om Borås.

Botkyrka kommun

Boxholms kommun - Boxholm som en del av sagolika Sommenbygden informerar om aktiviteter och service för besökare och boende.

Bromölla kommun - Samhällsinformation till invånare, företagare och turister. Informationsbas för kommunens förvaltningar. Extern information via statliga och regionala baser.

Bräcke kommun - Här hittar Du allt från utflyktsmål till kommunens resultatbudget.

Burlövs kommun

Båstad kommun

Dals-Eds kommun

Danderyds Kommun - Kommunens officiella webb-tjänst. Danderyd består av Enebyberg, Danderyd, Stocksund och Djursholm.

Degerfors Kommun

Dorotea kommun

Eda kommun -

Ekerö kommun - Rik på minnen och möjligheter.

Eksjö kommun - Ligger på Småländska höglandet och har 18.000 invånare och är känt som trähusstad med militära traditioner.

Emmaboda kommun - Beläget mitt i Glasriket och Vilhelm Mobergs utvandrarbygd, är en modern industrikommun med mycket kulturhistoria. Orten Emmaboda skapades som en järnvägsknut emellan Kalmar, Växjö och Karlskrona.

Enköpings kommun

Eskilstuna Kommun - Information och tjänster kring bygga & bo, utbildning & arbete, turism, kultur & fritid, vård & omsorg och näringsliv.

Eslövs kommun - Information om kultur, turism, näringsliv och aktuella händelser.

Essunga kommun - Information om kommunal service, näringsliv, turism och statistik.

Fagersta Kommun - Här finner du information angående kommunen, evenemang, turism och näringsliv.

Falkenbergs kommun - Information om allt som berör kommunen. -

Falköpings kommun

Falu kommun - Administrativt och kulturellt centrum i Dalarna. Residensstad. Kommunal service, politisk ledning samt turism, näringsliv, Agenda 21, Lugnet-anläggningarna och evenemang. Nyttiga Falu-länkar.

Finspångs Kommun - Information om verksamhet, kultur, turism, näringsliv och andra aktiviteter.

Flens Kommun - Kommun mitt i Sörmland.

Forshaga kommun - Ligger i Värmland, cirka tjugo kilometer norr om Karlstad, intill Klarälven.

Färgelanda kommun

Gagnefs kommun - Mötesplats i Dalarna. Information om turist- och friluftsaktiviteter. Presentation av kommunens näringslivsmöjligheter samt hur man kommer i kontakt med företrädare för kommunen. Länkar till företag i kommunen.

Gislaveds kommun - Gislaved kommun i Jönköpings län, Småland.

Gnesta kommun - Gnesta är en ung kommun i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Vintertid bor här drygt 10.000 personer. Gnesta kommun är en utpräglad småföretagarort med över 800 registrerade företag.

Gnosjö kommun

Gotlands kommun - Information om kommunal verksamhet och protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras. ]

Grums kommun - En kommun vid Vänerns strand, cirka 20 minuters bilväg från Karlstad. Bland orterna finns Borgvik, Värmskog och Liljedal. Här hittar du information om politisk organisation, förvaltningar, turism, kultur, fritid och näringsliv.

Grästorps kommun

Gullspångs kommun - Information om kommunens förvaltningar och bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta om kommunen.

Gällivare kommun

Gävle kommun - Information av samhällsservice, politik, turism mm.

Göteborgs stad

Götene Kommun - Kommunal information.

Habo kommun

Hagfors kommun

Hallsbergs kommun - Näringslivsenheten.

Hallstahammars kommun

Halmstads kommun - Information om Halmstads kommun.

Hammarö Kommun - Skärgårdskommunen i Värmland. Enda grannkommunen är Karlstad som ligger norr om oss.

Haninge kommun

Haparanda Kommun - Information om Haparanda Kommun.

Heby kommun

Hedemora kommun - Dalarnas äldsta stad.

Helsingborgs stad - Allt om staden och dess omgivningar med stadens officiella information. Kommun-, näringslivs-, och turistinformation. Helsingborg, Sundets Pärla, en av landets populäraste städer, både inom turism och näringsliv.

Herrljunga kommun

Hjo kommun

Hofors kommun

Huddinge kommun - Här hittar du information om Huddinge, den kommunala förvaltningen och dess verksamheter samt handlingar från flertalet nämnder. Här finns dessutom näringslivsinformation och föreningsinformation.

Hudiksvalls kommun - Fakta. Förvaltningar. Miljö. Turism. Kultur och fritid.

Hultsfreds kommun - Officiell hemsida för Hultsfreds kommun, info om kommunen, kommunikationer, turism m.m.

Hylte kommun

Håbo kommun

Hällefors kommun - Hällefors, hjärtat av Bergslagen.

Härjedalens kommun - Information om kommun, skola, företag och turism inom vår kommun.

Härnösands kommun - Porten till Höga Kusten.

Härryda kommun

Hässleholms kommun

Höganäs kommun

Högsby kommun

Hörby kommun - Kommunens officiella hemsida.

Höörs kommun - Välkommen till Skånes mitt.

Jokkmokks kommun

Järfälla kommun - Information om kommunala verksamheter, evenemang, m.m

Jönköpings kommun - Information om kommunal verksamhet, näringsliv, utbildning, kultur och fritid, turism, aktuella projekt, allmänna fakta m.m.

Kalix kommun - Kommunen med sin unika Kalixlöjrom och den fantastiska Kalixälven.

Kalmar kommun - Information om turism, företag, utbildning, kommunen, Agenda 21 och medborgarservice m.m. inom Kalmarregionen.

Karlsborgs kommun

Karlshamns kommun

Karlskoga kommun - Officiell hemsida. Kommunal information, turistguide, företag, föreningar mm.

Karlskrona kommun - Du får information om turism, näringsliv, utbildning och kommunal service m.m.

Karlstads kommun - Information om Karlstads kommun, beslut i kommunstyrelse och fullmäktige, ekonomi, evenemang, historia, skolor, barnomsorg, kultur och bibliotek m m.

Katrineholms kommun - Kommun- och turistinformation.

Kils kommun - Information om Kils kommun, näringslivet, barn och utbildning, boende, biblioteket, kultur och fritid, turism m.m.

Kinda kommun

Kiruna kommun - Besök Sveriges nordligaste kommun. Antingen på nätet eller i verkligheten.

Klippans kommun - Information om Klippans kommun, skolor, föreningar och näringsliv.

Knivsta kommun ]

Kramfors kommun - Information om kommunen och Höga Kusten.

Kristianstads kommun - Information om kommunens förvaltningar och bolag, kultur, utbildning, miljö, turism, kommunikationer m.m.

Kristinehamns Kommun - Där det mesta angående Kristinehamn publiceras.

Krokoms Kommun

Kumla kommun

Kungsbacka kommun

Kungsörs Kommun - Historia, turistmål, kommuninformation och kultur.

Kungälvs kommun

Kävlinge kommun - Officiell hemsida med information om kommunen, turism, kultur, näringsliv m.m.

Köpings kommun - Här finns information om sevärdheter, turism, näringsliv kommunal verksamhet m.m.

Laholms kommun

Landskrona kommun - Information om kommunen och dess omgivning, samhälls-. kommun-, turist-, och företagsinformation

Laxå kommun - Information om turism, näringsliv, utbildning och övrig service.

Lekebergs kommun

Leksands kommun - Utbildning,barnomsorg, turism, kultur, föreningsregister, näringsliv, bostäder och miljöarbete. Information om hur man kommer i kontakt med företrädare för kommunen.

Lerums kommun. - Driver en informationstjänst som i första hand riktar sig till medborgare i kommunen. Vår ambition är att täcka de flesta områden som lämpar sig för webb-baserad information och tjänster till kommunens innevånare.

Lessebo kommun

Lidingö stad - Kommunal information för Lidingöbor och andra intresserade.

Lidköpings kommun - Kommunal information.

Lilla Edets kommun

Lindesbergs kommun - Information om kommunal verksamhet, näringsliv, utbildning, kultur och fritid, turism, aktuella projekt, allmänna fakta m.m.

Linköpings kommun - Information om Linköping.

Ljungby kommun - Information om Ljungby kommun och dess historia, näringsliv, turism i Småland och annan regional info. -

Ljusdals Kommun

Ljusnarsbergs Kommun

Lomma kommun

Ludvika kommun - Information om Ludvika i södra Dalarna för näringsliv, turister och ortsbor.

Luleå kommun

Lunds kommun

Lycksele kommun

Lysekils Kommun

Malmö stad -

Malungs Kommun - Välkommen till Malung-Sälen, Sveriges skid- och skinnmetropol.

Malå kommun

Mariestads kommun - Vänerns pärla - här kan du bo och jobba sjönära.

Markaryds kommun - Information om kommunen, såsom kommuninfo, evenemang, e-postadresser, företag m.m.

Marks kommun - En medelstor kommun i sydvästra Sverige. Kommunen är ett paradis för turister och friluftsmänniskor. Näringslivet är profilerat mot textil och inredning. Under många år har kommunen bedrivit ett framgångsrikt miljöarbete.

Melleruds kommun

Mjölby kommun - Information Mjölby kommun som t.ex. turism, näringsliv, kommunal verksamhet, evenemangskalender m.m

Mora kommun

Motala kommun - Information om kommunen, utbildning, omsorg, turism, kultur, föreningsliv, näringsliv, bostäder och miljöarbete i Motala.

Mullsjö kommun - Presentation av kommunen, dess näringsliv och turistutbud.

Munkedals Kommun - Kommun centralt belägen i södra Bohuslän.

Munkfors kommun - Här finns information om Munkfors kommun.

Mölndals stad

Mönsterås kommun

Mörbylånga kommun - Information om vad vi på södra Öland kan erbjuda i form av service och allmänt utbud.

Nacka kommun - Information om Nacka kommun och aktiviteter i kommunen.

Nora kommun - Presenterar sina möjligheter och resurser för innevånare och gäster. De kommunala förvaltningarna och Turistbyrån beskriver sin verksamhet. Näringslivet. Utvecklingscentrum Hjernet. Datorteket. Noras vänorter.

Norbergs kommun - Med information om allt i kommunen. Evenemangskalender, länkar till företag i kommunen m.m. -

Nordanstigs kommun - I Hälsingland, mitt i Sverige, mitt i Norden.

Nordmalings kommun - Information om kommunen.

Norrköpings kommun - Presentation av kommunen och dess service. Fakta om utbildning, arbete och bostad. Information om kultur, fritid och miljöfrågor samt om turism och näringsliv i Norrköping.

Norrtälje kommun

Norsjö kommun

Nybro kommun - Information om kommun, näringsliv, turism, utbildning, bibliotek, kultur och fritid m m inom Nybro kommun.

Nykvarns kommun

Nyköpings kommun - Här finner du information om kommunen, näringslivet, turistinformation, evenemang mm.

Nynäshamns kommun - Kommunens officiella sida.

Nässjö kommun Ockelbo kommun - Information om kommunen.

Olofströms kommun

Orsa kommun

Orust kommun

Osby kommun

Oskarshamns kommun - Information om kommunal verksamhet t.ex. kultur, turism, samhälle, näringsliv, energifrågor, eu-verksamhet m.m.

Ovanåkers kommun - En presentation av kommunen, med dess bolag, kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta om kommunen.

Oxelösunds kommun -

Pajala kommun - En kommun i östra Norrbotten, Tornedalen. Cirka 100 kilometer norr om polcirkeln, 25 kilometer från närmaste gränsöverfart till Finland. Strategiskt mitt på nordkalotten. -

Partille Kommun

Perstorps kommun - Information om kommunen, organisation, skolor, turistinformation, emailaredesser, kartor och företag m.m.

Ragunda kommun - Information om kommunens organisation, turism, evenemang m.m.

Robertsfors kommun - Startar tillsammans med Barn- och Utbildningsnämnden Kultur- och Fritidsnämnden och Telias Globala Skola en Webserver med information från kommunen.

Ronneby kommun - Omfattande presentation av kommunen inkl. turism, fritid, kultur, näringsliv, IT-projekt, samhällsinformation, miljö, boende, kommunikationer, utbildning och jobb.

Rättviks kommun - Besök vår vackra bygd som omfattar allt från tystnaden i vår orörda natur, till festival med musik och dans.

Sala kommun - Här kan du se det mesta av vad Sala har att erbjuda, turism, kommuninformation, näringsliv och evenemang etc.

Salems kommun

Sandvikens kommun - Information om Sandvikens kommun.

Sigtuna kommun - Ligger vid sjön Mälaren på bekvämt pendelavstånd från Stockholm i syd och Uppsala i norr.

Simrishamns kommun

Sjöbo kommun

Skara Kommun - Sidor med länkar till förvaltningar, skolor, museer, bibliotek, näringsliv, turism med mera.

Skellefteå kommun - Information om kommunen, aktuella händelser, museum, föreningar, näringsliv och skolor.

Skinnskattebergs kommun

Skurups kommun - Information om Skurups kommun i södra Skåne.

Skövde kommun - Information om kommunen och om evenemang, turism, fritid, kultur, utbildning, barnomsorg, äldre- och handikappomsorg och aktuella projekt.

Smedjebackens kommun - Den vackra Bergslagskommunen, där du kan bo och leva i en underbar natur med historiska rötter.

Sollefteå kommun - Kommunens officiella hemsida med information om kommunen, turism, kultur m.m.

Sollentuna kommun - Kommun- och samhällsinformation.

Solna Stad

Sorsele kommun

Sotenäs kommun

Staffanstorps kommun - Information om Staffanstorps kommun i sydvästra Skåne.

Stenungsunds kommun - Kommunwebb med information om turism, utbildning, näringsliv, kultur, fritid m.m.

Stockholms stad - Officiell webb-tjänst som bland annat inkluderar en omfattande redaktionell guide till webb-tjänster i Storstockholm.

Storfors kommun

Storumans kommun - Här finns information om det mesta som rör kommunen.

Strängnäs kommun

Strömstads kommun

Strömsunds kommun - Här hittar du information om kommunens verksamheter, näringsliv, turism och mycket annat.

Sundbybergs stad - Nytt från Sundbybergs stad.

Sundsvalls kommun - Kommunal information i första hand för sundsvallsborna. Upptäck Sundsvall - länkar till annan information om Sundsvall.

Sunne kommun - Information om fritid, turism, utbildning och evenemang i kommunen.

Surahammars kommun

Svalövs kommun - Kommuninformation.

Svedala kommun - Kommunal information för invånare i Svedala och andra intresserade.

Svenljunga kommun

Säffle kommun

Säters kommun

Sävsjö kommun - Information om Sävsjö kommun, centralt i Småland.

Söderhamns kommun - Söderhamn - kustkommun i mitten av Sverige med goda kommunikationer och ett gott företagsklimat. I skog och skärgård erbjuds möjligheter till friluftsliv - för den aktive finns även här ett brett och aktivt föreningsliv.

Söderköpings kommun

Södertälje kommun

Sölvesborgs kommun - Medborgarservice, samt turism och övrig information för och om Sölvesborgs kommun.

Tanums kommun

Tibro kommun - Sveriges möbelcentrum. Tibro ligger i Västra Götalands län. På våra webbsidor finns information om bl a kommunal verksamhet, aktiviteter, näringsliv samt kartor över kommunen.

Tidaholms kommun

Tierps kommun - Kommunen och dess service. Information om förvaltningar, näringsliv, utbildning, kultur, miljö, fritid, turism, kommunikationer och allmänna fakta.

Timrå kommun - Skol- och kommuninformation.

Tingsryds kommun

Tjörns kommun - Information om förvaltningar, näringsliv, utbildning, kultur, miljö, fritid, turism m.m.

Tomelilla kommun - Den del av Öresundsregionen där du njuter av Österlens livskvalitet.

Torsby kommun

Torsås kommun

Tranemo kommun

Tranås kommun - Information om näringsliv, utbildning, turism, fritid, kultur, kommunal verksamhet m.m.

Trelleborgs kommun - Trelleborgs kommuns officiella hemsida med reportage, information och interaktiva tjänster vänder sig både till kommunivånare, turister och andra intresserade.

Trollhättans Stad

Trosa kommun - Information om kommunens organisation m.m.

Tyresö kommun - Information om Tyresö: Kommunala handlingar, turistinformation, näringslivsinformation, föreningar, öppna diskussionsforum för allmänheten, m.m. Tyresö Internetförening driver projektet på ideell grund tillsammans med kommunen och andra intresserade.

Täby kommun

Töreboda kommun

Uddevalla kommun - Information om kommunens förvaltningar och bolag, den politiska organisationen, kultur, utbildning, fritid, miljö, turism, kommunikationer samt fakta om kommunen.

Ulricehamns kommun

Umeå Kommun

Upplands Väsby kommun - Information om kommunens verksamheter, aktuellt, kunskap och kompetens, näringsliv och arbetsplatser, kulturåret 98 samt valet 98.

Upplands-Bro kommun

Uppsala kommun

Uppvidinge kommun

Vadstena kommun - Information om turism, kultur och allt annat som är värt att veta om Vadstena

Vaggeryds kommun - Ligger i natursköna Småland på västsidan av det Småländska Höglandet. En mindre kommun med många fördelar. Här är det gott att leva - välkommen att upptäcka oss!

Valdemarsviks kommun - Skärgårdsidyll i sydöstra Östergötland. Information om kommunal verksamhet, näringsliv, turism, utbildning och e-postadresser m.m.

Vallentuna kommun

Vansbro kommun

Vara kommun - En centralt placerad kommun i Västra Götaland. Kommunens hemsidor innehåller information om vad du kan se/göra, hur kommunen är uppbygd etc.

Varbergs kommun

Vaxholms Stad - Vaxholms Stad

Vellinge kommun - Officiell informationssida till kommuninvånare och andra kunder.

Vetlanda kommun - Komplett presentation.

Vilhelmina kommun - Officiell hemsida. Här ges en beskrivning av kommunens organisation, tips för turisten, lediga jobb i Vilhelmina, lediga bostäder mm

Vimmerby kommun

Vindelns kommun

Vingåkers kommun

Vårgårda kommun

Vänerborgs kommun

Vännäs kommun - Presentation av kommunorganisation, service, turism, utbildningar, näringsliv, föreningar och boende.

Värmdö kommun - Presentation av kommunen och dess service. Fakta om utbildning, omsorg, byggnadslov och planering Information om utbildning, bibliotek, kultur och fritid och miljöfrågor samt om turism.

Värnamo kommun - Information om kommunens organisation, förvaltningar, turism, evenemang m.m.

Västerviks kommun - Information om Västerviks kommun, speciellt om den kommunala servicen

Västerås stad - Stadens Internetsidor med medborgarinformation m.m.

Växjö kommun

Ydre kommun

Ystad kommun

Åmåls kommun - Information om kommunen.

Ånge kommun

Åre kommun - Informations- och marknadsplats för företag och organisationer i Åre kommun.

Årjängs kommun

Åsele kommun

Åstorps kommun

Åtvidabergs kommun

Älmhults kommun - Näringsliv, turism, kommun och samhälle.

Älvdalens kommun - Officiella fakta om kommunorganisation, arbetsmarknad och näringsliv samt allmän information om kulturen, språket, hembygdsgårdar, kyrkor mm. -

Älvkarleby kommun

Älvsbyns kommun

Ängelholms kommun - Information om Ängelholm. Kommun, näringsliv, turism, evenemang, medborgarinformation. -

Öckerö kommun

Ödeshögs kommun

Örebro kommun

Örkelljunga kommun

Örnsköldsviks kommun

Östersunds kommun - Informationskontor samt turistbyrå. -

Östhammars kommun

Östra Göinge kommun

Överkalix kommun

Övertorneå kommunLandsting och regioner. Sveriges samtliga landstings och regioners hemsidor.

Gotlands kommun - Information om kommunal verksamhet och protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras.

Jämtlands läns landsting - Innehåller information om landstingets verksamheter och vårdinformation. Allmänheten har också möjlighet att kommunicera med både politiker och tjänstemän i ledningen.

Landstinget Blekinge - Information om hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, forskning, kultur, regional utveckling, miljö, politisk ledning m.m.

Landstinget Dalarna

Landstinget Gävleborg - Här finner du landstingets gemensamma sidor. De innehåller information om hälso- och sjukvård, tandvård, politik, kultur, utbildning, forskning mm. Barn och ungdom har egna sidor och det går att skicka frågor till politiker.

Landstinget Halland - Nyheter och information om vår verksamhet. Vi kan bland mycket annat erbjuda dig hälso- och sjukvård med brett kunnande, god kvalitet och modern teknik inom räckhåll för alla i länet.

Landstinget i Jönköpings län - Landstingets vårdcentraler, tandvårdskliniker, Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Smålands musik och teater, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Lämna återbud, förnya recept, lär dig mer om egenvård m.m.

Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Uppsala län - Presentation av den service landstinget erbjuder länsinvånarna. Översiktlig information om organisationen. Telefonnummer inom landstinget.

Landstinget i Värmland

Landstinget i Västmanland

Landstinget i Östergötland

Landstinget Kronoberg

Landstinget Sörmland - Här kan du läsa om den service landstinget erbjuder länsinvånarna samt få en översiktlig information om organisationen. Det finns telefonnummer att finna inom landstinget. Frågelåda finns.

Landstinget Västernorrland

Norrbottens läns landsting

Region Skåne - Skåningarnas övergripande politiska organisation och utökade landsting med ansvar för både regionala utvecklingsfrågor och hälso-, sjuk- och tandvård.

Stockholms läns landsting - Serviceutbud och politisk samt administrativ organisation

Sveriges Kommunder och Landsting - Sveriges Kommuner och Landsting är intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner, 18 landsting och två regioner.

Västerbottens läns landsting En beskrivning av Västerbottens läns landstings organisation, verksamheter, politiska organisation m m.

Västra Götalandsregionen - På webbplatsen finner du information om Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, tandvård, tillväxt- och utvecklingsarbete mm. På webbplatsen finns också information om det politiska arbetet, handlingar och protokoll samt pressinformation.

Örebro läns landstingLänsstyrelser Sveriges samtliga länsstyrelsers hemsidor:


Länsstyrelsen Blekinge län - Information om länsstyrelsen och dess verksamhet. Information om länet.

Länsstyrelsen Dalarna - Här hittar du information om Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet, om trafik och kommunikationer, fiske, björnar, vargar, jämställdhet, turism i Dalarna och mycket mera.

Länsstyrelsen Gotlands län

Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen i Halland

Länsstyrelsen i Jämtlands län - Här finns information och fakta om länet och Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Jönköpings län - Här finner du aktuell information om vår verksamhet, information om bidrag och tillstånd, blanketter, rapporter med mera. Mycket material är nedladdningsbart och en del går att prenumerera på. Du kan också läsa om Jönköpings län.

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen i Västernorrlands län - Här kan du bl.a. få information om de mål och strategier vi har för utvecklingen av Sveriges bästa exportlän.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Information om länsstyrelsen och länet.

Länsstyrelsen Kalmar län - Information om vår organisation, våra arbetsuppgifter, EU och adresslistor.

Länsstyrelsen Uppsala - Uppsala län är ett av de snabbaste växande länen i Sverige. Länsstyrelsen arbetar för att vara samlande kraft för länets utveckling.

Länsstyrelsen Västerbottens län - välkommen till länsstyrelsen i västerbottens län

Länsstyrelsen Västmanlands län - Länsstyrelsen i Västmanland är en statlig/regional myndighet med myndighets och länsutvecklingsuppgifter.

Länsstyrelsen Örebro län

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelserna

Myndigheter under departementen i maj 2008.

Finansdepartementet.

Statskontoret

Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt, att redovisa effekter av statliga åtgärder och ge underlag för omprövning och effektivisering av statlig och statligt finansierad verksamhet. Statskontoret utför också uppdrag åt statliga kommittéer.

Verket för förvaltningsutveckling

Verket främjar myndighetsutveckling och kompetensförsörjning samt verkar för samarbete mellan myndigheter, stat och kommuner och mellan myndigheter och näringsliv. Verket är också expert på elektronisk förvaltning, i Sverige och utomlands.

Länsstyrelserna (21 st.)

Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.
Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR. Epost: sven.wimnell@telia.com
140410.Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr6520-6524.html