73 Formgivning och visning av skulptur, konstföremål , museiföremål o d.730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv, forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734 Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer, kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor, standard. 737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388 Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.

739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od. 7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar. 7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394 Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395 Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger. 7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning. (SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 )Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mölndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:
Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
Om politik m m. Område 36-39:

Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll

Om museer.
IT-kommissionen.
LänkarOm museer.

DN. 080303 Sid Kultur 9:

" Bildningstemplens förvandling.
De flesta museer är barn av en epok med andra kunskapsideal än vår. Men om de överger sin friktionsfria estetik och söker öppnare dialog kan de spela en ny och central roll i framtidens kulturliv.”
"Museer i Sverige - med eller utan fri entré- är oerhört uppskattade av publiken, vi toppar Europaligan över antalet besök per invånare. Museerna är också mer attraktiva som publika arrangemang än både allsvenskan i fotboll och elitserien i ishockey, som tillsammans drog 4,2 miljoner besök senaste säsongen. Mot det kan museerna ställa 18 miljoner besök 2006, lika många som biograferna.

Diskussioner om museers tillgänglighet och bildningssträvan förs nu intensivt, men borde fördjupas: om museer erbjuder bildning, vad är då det? Har fri entré skapat ojämlika villkor?

Först det senare: när tankarna på fri entré på de statliga museerna lanserades var det många som pekade på publikframgången på de brittiska museerna, men föregångarna fanns närmre än så: länsmuseer och kommunala museer här hemma hade brutit mark, infört fri entré och skapat höga besökssiffror sedan 1980-talet.

Många av dessa museer ute i landet har besökssiffror under 2007 som liknar de nationellas. Bohusläns museum har omkring 300 000 besök per år, lika många som Moderna museet. Arbetets museum i Norrköping har omkring 200 000 besökare per år, ungefär lika många som Nordiska maseet. Murberget (länsmuseet i Västenorrland) hade förra året 84 000 besökare och lägger sig därmed mellan de statliga Sjöhistoriska och Historiska museet. Alltså: Regioner och flera kommuner har gått före, det är staten som släpat efter och som nu åter höjt tröskeln för många människors tillgång till museerna.

Liksom kulturen i stort är museer barn av sin tid. Tidsandan, de dominerande ideologierna, påverkar museerna liksom den påverkar konst och vetenskap. De stora museerna speglar vecklingen från stark kungamakt till medborgerlighet och demokrati, men med eftersläpning.

Nationalmuseum som innebar att de kungliga samlingarna öppnades, stod färdigt 1866 och var då bara ett av många motvarande nationella europeiska museer. 1800-talets Europa präglades av effekterna av Napoleonkrigen, nationers enande (Italien och Tyskland) och kolonialismen. Museerna förhärligade och befäste de unga nationerna och legitimerade kolonialvälden.

Nordiska museet som öppnade i det nya huset 1907, hade däremot en stark folklig prägel. Museet lyfte fram en försvinnande allmogekultur tryfférad med fiskare, samer och hantverkare. Bara arbetarna, den nya klassen, lyste med sin frånvaro. Nationen, det gemensamma, kom därmed att argumentera mot arbetarrörelsen och mot en samhällssyn byggd på klassanalys. Den framväxande demokratin med krav på politiskt inflytande möttes med nation, folkdräkter och på 20-talet Milles staty av Gustav Vasa i centralhallen, inspirerad av en brun ideologi långt ut på högerkanten.

Studentrörelsen kring 1968 medförde en fördjupad syn på demokratin inom museerna. Det var främst etnologer som drev på utvecklingen, nu kunde arbetare både finnas med och presenteras som subjekt i den historiska utvecklingen. Det främsta exemplet är utställningen "Land du välsignade” av Eva Persson (Riksutställningar/Nordiska museet) 1973. Samarbete med konstnärer utvecklade utställningnen som medium, innehåll och form samverkade och stärkte på så sätt presentationen av kulturhistoriska synteser.

Folkbildningen har spelat en viktig roll på museerna under hela 1900-talet, och följer förändringar inom museiideologin. Till en början hade den en starkt hierarkisk form, senare en alltmer demokratisk med studiecirklar och gräv-där-du står-rörelse.

Den normativa, bildande ambitionen, med förmedling av expertens kunskap är ännu vad många menar med bildning, det märks inte minst i den pågående museidiskussionen. Men forskningen har ett mer utvecklat bildningsbegrepp, med utgångspunkt också hos den kunskapssökande.

Idéhistorikern Bernt Gustafsson har påpekat att bildningstanken uppvisar en ständig rörelse mellan fria processer och förebilder, mål (förståelse) och resultat (mätbart vetande). Han framhåller att när bildning blir liktydig med ett färdigt gods som skall inhämtas, ett stoff att lära, en tradition att tradera, så förlorar bildningstanken sin dynamik och betydelse i den kulturella och samhälleliga utvecklingen.

Bernt Gustafsson pekar på berättelsernas betydelse och på den särställning de kan ha som farkoster för vår förflyttning mellan olika tider. När vi tar del av berättelser - (utställningar, litteratur) och möter det mänskliga livet gestaltat på ett helt annat sätt, förändras vår tolkning av de liv vi själva lever. De öppnar också för förflyttningar i och genom det förflutna på ett sätt som gör det möjligt för oss att inte bara omtolka vårt här och nu, utan också stärka möjligheterna att uppfatta andra, vidare framtidshorisonter.

Utställningen är ett medium med unika möjligheter och kvaliteter. Den kan skapa rum och miljöer som förmår fånga, förflytta och lyfta oss mot något tidigare okänt. Just det okända framhålls av vissa forskare som ett viktigt element i bildningen. I resor genom tiden och möten med andra erfarenheter kan något sättas på spel, vi kan förstå annorlunda.

Hur museer har tagit till sig en mer demokratisk folkbildningsambition och nya dynamiska utställningsidéer varierar. I sin analys av hur museer uppfattar sitt uppdrag och hur de hanterar balansgången mellan olika roller, har forskaren Magdalena Hillström definierat fyra kategorier. Två av dem går tillbaka på museernas klassiska lärdomskultur: uppgifterna som folkbildare och som bevarare av samlingar och sakarkiv. Två drar mer åt spektakelkultur och kan kallas "historieteater" och skattkammarupplevelser. Folkbildningsambitionen kan exemplifieras med aids-utställningen på Världskulturmuseet i Göteborg; sakarkiven med samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet; historieteatern med "Historieland" på Jamtli i Östersund; och skattkammaridén med "Mittens rike" på Öst-asiatiska museet.

Museerna har unika men delvis outnyttjade förutsättningar i dagens kulturliv. De har en stor publik, är förhållandevis befriade från finkulturstämpeln och skulle med sina samlingar och folkbildningstraditioner kunna utveckla dynamiska och viktiga roller inom kulturlivet. Den tidsanda av samling och framåtskridande som präglade det tidiga 1900-talets borgerlighet och vetenskap finns självklart inte i dag, inte heller de krav på en mer demokratisk historiesyn som präglade 1970-talet. Den bildningstörstande allmänhet som bar upp både Nordiska museet kring 1910 och nya basutställningar på länsmuseerna under 1970-talet finns inte heller. Folkrörelserna har försvagats dramatiskt och idén om en kollektiv samhällelig identitet framstår som föråldrad.

Vetenskapen är i dag mer sluten i sin professionella sfär, inget gemensamt nationellt projekt ger bildningen ett samlande mål och vare sig universiteten, Högskoleverket eller Vetenskapsrådet prioriterar det som kallats den tredje uppgiften: att föra ut vetenskapens rön till den breda allmänheten. Tvärtom är det sådant som excellens och internationell orientering som premieras.

Allt detta borde kunna erbjuda museerna en ny och central roll att spela - samtidigt som tjänster på museerna kan komma att bli alltmer attraktiva för de många forskarutbildade inom främst humaniora som har svårt att forma en mer traditionell akademisk framtid.

Hur museerna själva hanterar den nya situationen kommer på sikt att ha större betydelse än frågan om fri entré. Ett svagt samhällsengagemang, en förlegad bildningssyn och anställda med yrkesroller formade för och av akademierna kan försvaga museerna och försvåra utvecklingen mot att bli bildande, aktiva aktörer i kulturliv och samhällsdebatt. För att föra folkbildningskulturen vidare in i 2000-talet behöver museerna tvärtom både stärka sina samhällsanalyser och vässa sina kulturhistoriska synteser.

Samhällsfrågor som den globala uppvärmningen, demokratins ställning och en allt starkare hat/intoleranskultur kan stå som exempel på bildningsuppgifter som mer tar fasta på dynamiken och ifrågasättandet av auktoriteter än på färdigt gods att inhämta och traditioner att upprepa.

Och om demokratins ställning värderas som en av våra framtidsfrågor behöver museerna utveckla den del av bildningen som hittills varit den svagaste - nämligen den som lyfter fram konflikter, oenigheter och besvärligheter. Tyvärr pekar många tendenser i dagens museivärld snarast åt ett annat håll. I utställningen "Sápmi" på Nordiska museet och i klimatutställningen på Naturhistoriska riksmuseet råder exempelvis en stark strävan efter överslätande samförstånd snarare än diskuterande konfliktperspektiv. "Industriland" på Arbetes Museum i Norrköping visar större lyhördhet för externa finansiärer än för omtanke om publiken och demokrati.

Utvecklingen av utställningen som gestaltande medium tycks gå i en likartad riktning, mot en till synes alltmer friktionsfri estetik. Arkitektkontor med vana från varuexponering på mässor och i varuhus anlitas för att ge budskapen en "professionell" inramning ("Skor" på Livrustkammaren, "Säpmi" på Nordiska museet). Att utveckla utställningen som konstnärligt medium skulle kunna innebära dialoger mellan estetik och innehåll som höjer ett utställningsbesök kvalitativt. De erfarenheter av att utveckla mediet som finns hos till exempel Riksutställningar skulle kunna brukas av betydligt fler, det enda som behövs är egentligen insikt om fördelarna med samverkan.

Museiledningar som gör andra val än kanon och konsensus skulle ge besökare möjligheter att både se och förstå annorlunda. Då behåller bildningstanken sin dynamik och betydelse i den kulturella och samhälleliga utvecklingen och museer kan rymma både förflutenhet och vitala, intressanta och besvärliga processer kring det som skall bli framtid.

Museer behöver inte bara vara av sin tid. De kan också vara för sin tid och för en framtid, vitala aktörer i ett kulturliv som vill bidra till fler dialoger av vikt - inte färre.

KAJSA ALTHÉN essa@dn.se

BERNT GUSTAFSSON (red) "Bildningens förvandlingar" Daidalos, 2007.
MAGDALENA HILLSTRÖM "Ansvaret för kulturarvet" Linköpings universitet, 2006.
JÖRN ROSEN "Berättande och förnuft" Daidalos, 2004.
KAJSA ALTHÉN är utredare på Tema Q, Linköpings universitet, och journalist. “


IT-kommissionen.

IT-kommissionen nedlagd.


010415:

Från IT-kommissionens skrivelse till Regeringen 2001-03-20. (Se 654):
" Hitta rätt i kulturarvet
     Inom kultursektorn har arbete pågått under lång tid med att systematisera och digitalisera information bl.a. hos museer, bibliotek och arkiv. På biblioteksområdet finns LIBRIS som den gemensamma ”generalkatalogen”, tillsammans med folkbibliotekens system BURK och alla större bibliotek har egna biblioteksadministrativa system med digitala kataloger och funktioner bl.a. för hantering av interurbanlån och extern sökning, bl.a. via Internet. Museerna har på motsvarande sätt arbetat fram system och principer för föremålsbeskrivning utifrån internationella samverkansprojekt och de olika museernas hittillsvarande erfarenheter av datoriserade kataloger mm. Syftet har här bl.a. varit att göra samlingarna tillgängliga för forskare både i Sverige och utomlands, samt i ökande grad även för en bredare intresserad allmänhet. På arkivområdet har digitaliseringen inte kunnat täcka mer än en bråkdel av materialet. Den hittills mest utnyttjade tekniken har varit mikrografi, på senare år kombinerad med förmedling av material på CD. Ett grundelement i dagens system är den Nationella Arkivdatabasen, NAD som förvaltas av Riksarkivet.
     Länge har det varit en ambition att kunna samutnyttja och samsöka i de olika och delvis överlappande informationsmängder som finns i museer, bibliotek och arkiv, t ex efter uppgifter och material som berör en person, en plats eller andra företeelser. Där har en viktig diskussion gällt en organisatorisk samordning, kanske också sammanslagning, av de tre typerna av institutioner. En annan har gällt digitaliseringen av information och vilka behov och krav som olika samsökningstjänster kan och bör tillgodose.
     Utvecklingen i Norden och i vissa andra EU-länder, bl.a. Storbritannien, har den senaste tiden gått emot ett ökat integrationstänkande. Det kan väntas öka förutsättningarna för ett mer fruktbart internationellt samarbete kring principer och standards för även digitalisering av information. ”Digitalisering av kulturarvet” är också ett allt mer centralt ämne i EU:s satsningar på innehåll och tjänsteutveckling. I sammanhanget kommer bevarandefrågorna behöva lyftas fram - digital lagringsteknik är en del av lösningen men samtidigt kanske en del av ett framtida problem.
     Ett genomgripande arbete har utförts, med bas i Sydsverige, för att pröva samutnyttjande av information i praktiken mellan de tre institutionstyperna och skapa förutsättningar för samsökning (bl.a. informationsstrukturering, terminologi och kvalitetsgranskning).
     Förutsättningar finns därför för en förnyad satsning på ökad tillgänglighet till central information om kulturarvet.

IT-kommissionens rekommendation
     Kulturrådet, i samverkan med Riksarkivet och Kungliga Biblioteket, eller en särskild utredning bör ges i uppdrag att utarbeta en strategi för fortsatt digitalisering av information i arkiv, bibliotek och museer i sådan form att samsökning och ökad samverkan underlättas. Strategin kan bygga på befintliga planer hos resp institutioner, och omfatta uppgifter som kan uppfattas som okomplicerade att digitalisera. Att göra kulturinstitutionernas redan digitaliserade material tillgängligt på Internet i en enhetlig form bör prioriteras i ett första skede. Parallellt med denna del av strategiarbetet bör mer forskningsinriktade insatser göras för att se hur ett integrerat informationsmaterial bäst bör väljas ut, struktureras och bearbetas för att ge användarna internt inom institutionerna, nationellt och internationellt bästa utbyte av de framtida tjänsterna. "
73 Från Statistiska centralbyrån (SCB) på Intertnet 070602:

I 73 ingår museer enligt Kulturrådet.

Kultur och fritid

Publicering av statistik sker bl.a. på: Statens kulturråds webbplats

Museer

Länksymbol Museer och konsthallar

 Ansvarig myndighet är Statens kulturråd

Läs även SCB:s tidskrift Välfärd.

Kortadress : www.scb.se/KUMyndigheter under departementen i maj 2008.

Kulturdepartementet.

Webbplatsen för Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet 1900.

Moderna museets webbplats

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom konstmuseiområdet.

Naturhistoriska riksmuseets webbplats

Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och utveckling samt om människans biologi och naturmiljö. Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi, molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.

Riksutställningars webbplats

Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.

Statens försvarshistoriska museers webbplats

Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.

Statens historiska museers webbplats

Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

Statens maritima museers webbplats

Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Statens museer för världskulturs webbplats

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också placerade i Göteborg.

Regionala museer

Regionala museer inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör Sveriges regionala kulturarvet.

Blekinge museums webbplats

Bohusläns museums webbplats

Dalarnas museums webbplats

Jämtlands läns museums webbplats

Jönköpings läns museums webbplats

Kalmar konstmuseums webbplats

Kalmar läns museums webbplats

Kulturen i Lunds webbplats

Länsmuseet Gotlands fornsals webbplats

Länsmuseet Gävleborgs webbplats

Länsmuseet Halmstads webbplats

Länsmuseet Varbergs webbplats

Länsmuseet Västernorrlands webbplats

Malmö museers webbplats

Naturhistoriska museet i Göteborgs webbplats

Norrbottens museums webbplats

Regionmuseet Kristianstads webbplats

Regionmuseum Västra Götalands webbplats

Smålands museums webbplats

Stockholms läns museums webbplats

Sörmlands museums webbplats

Upplandsmuseets webbplats

Värmlands museums webbplats

Västerbottens museums webbplats

Västergötlands museums webbplats

Västmanlands läns museums webbplats

Örebro läns museums webbplats

Östergötlands länsmuseums webbplats

Bildmuseets webbplats

Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post: info@bildmuseet.umu.se

Judiska Museet i Stockholms webbplats

Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se

Stiftelsen jtte - Svenskt fjäll- och samemuseums webbplats

Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

Stiftelsen Arbetets museums webbplats

Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post: info@arbetetsmuseum.se

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhems webbplats

Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se

Stiftelsen Föremålsvård i Kirunas webbplats

Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

Stiftelsen Nordiska museets webbplats

Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Arts webbplats

Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se

Stiftelsen Skansens webbplats

Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se

Stiftelsen Tekniska museets webbplats

Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post: info@tekniskamuseet.se

Stiftelsen Thielska galleriets webbplats

Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post: thielska.galleriet@telia.com

Strindbergsmuseets webbplats

Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post: info@strindbergsmuseet.se

Zornsamlingarnas webbplats

Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se


Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
© 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ,2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr73.html