108 Sammanfattningar om kunskaps-och åsiktssamhället. Samhällskunskap.Endast sådant av övergripande karaktär förs till 108.
(SAB del O. DC, DK delar 00)

Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

SAMHÄLLSGUIDEN.

SunetSamhällsguiden.

Samhällsguiden gjordes tidigare av Riksdagen. Nu görs den av Fritzes bokförlag. (http://www.fritzes.se) Som pappersbok och ej på Internet.

Förord

Med Samhällsguiden som hjälp kan du lätt ta reda på vilka regler som gäller i samhället och vart du ska vända dig i olika frågor. Boken är en guide där du hittar svar på frågor som uppstår i de flesta situationer i livet kring barn, skola, arbete, boende, sjukförsäkring, pension med mera. Här finns också information om hur Sverige och EU styrs, vad som gäller i fråga om skatter, försäkringar, lag och rätt.

Årets upplaga innehåller flera nya avsnitt – bland annat ett avsnitt om klimatförändringar där du får tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan. En annan nyhet är en etikguide, som hjälper dig att göra etiska inköp. För dig som är förälder finns två nya avsnitt – ett som handlar om barn och mobiltelefoner och ett om barn och internet. Där får du ta del av konkreta råd och checklistor.

Den här upplagan av Samhällsguiden, den nittonde, är aktualiserad med hänsyn till de förändringar som skett fram till augusti 2007. Arbetet har skett med hjälp av berörda myndigheter och organisationer. Stort tack till alla som hjälpt till!

Stockholm i augusti 2007

Fritzes

Innehållet i Samhällsguiden har uppdaterats med hjälp av följande myndigheter och organisationer:

Allmänhetens Pressombudsman

Allmänna Reklamationsnämnden

Arbetsmarknadsstyrelsen

Arbetsmiljöverket

Bolagsverket

Boverket

Brottsoffermyndigheten

Centrala studiestödsnämnden

Datainspektionen

Domstolsverket

EU-upplysningen

Finansdepartementet

Fiskeriverket

Folkhögskolornas informationstjänst

Försäkringskassan

Granskningsnämnden för Radio och TV

Högskoleverket

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Integrationsverket

Jordbruksdepartementet

Jordbruksverket

Jämställdhetsombudsmannen

Konsumenternas försäkringsbyrå

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kulturdepartementet

Lantmäteriverket

Mediarådet

Migrationsverket

Motormännens riksförbund

Myndigheten för internationella adoptioner

Naturvårdsverket

NUTEK

Patent- och registreringsverket

Pliktverket

Post- och telestyrelsen

Riksbanken

Riksdagen

Riksdagens ombudsmän

Rikspolisstyrelsen

Råd & Rön

Räddningsverket

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Samtrafiken i Sverige AB

Sjöfartsverket

Skatteverket

Skolverket

Socialstyrelsen

Svenska kyrkan

Sveriges konsumentråd

Tolk- och översättarinstitutet

Tullverket

Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Valmyndigheten

Verket för förvaltningsutveckling

Verket för högskoleservice

Vägverket


1. Familjen


1.1 Äktenskap
1.2 Ekonomi vid äktenskap
1.3 Äktenskapsskillnad
1.4 Sambor
1.5 Registrerat partnerskap
1.6 Födsel
1.7 Faderskap
1.8 Adoption
1.9 Vårdnad
1.10 Förmyndare
1.11 God man och förvaltare
1.12 Dödsfall
1.13 Begravning
1.14 Arv och testamente
1.15 Föräldrapenning och rätt till ledighet
1.16 Havandeskapspenning
1.17 Barnbidrag och flerbarnstillägg
1.18 Underhållsbidrag
1.19 Underhållsstöd
1.20 Adoptionskostnadsbidrag
1.21 Familjerådgivning

2. Utbildning


2.1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2.2 Grundskola och andra skolformer
2.3 Gymnasieskola
2.4 Universitet och högskolor
2.5 Vuxenutbildning och folkbildning
2.6 Folkhögskolor och studieförbund
2.7 Studiestöd

3. Totalförsvar


3.1 Totalförsvaret
3.2 Krisinformation
3.3 Befolkningsskydd och räddningstjänst
3.4 Totalförsvarsplikt
3.5 Hemvärnet
3.6 Samhällets säkerhet och beredskap

4. Arbetsmarknaden


4.1 Arbetsmarknadens organisationer
4.2 Kollektivavtal
4.3 Medbestämmande
4.4 Arbetskonflikter
4.5 Jämställdhet
4.6 Arbetsförmedling, yrkesval, arbetslöshet
4.7 Att arbeta i ett annat EU-land

5. Anställning


5.1 Anställningsavtal och -former
5.2 Anställningens upphörande
5.3 Arbetstid
5.4 Ledighet
5.5 Lönefrågor vid konkurs och företagsrekonstruktion
5.6 Sjuklön/sjukpenning
5.7 Arbetsmiljö och arbetsskador
5.8 Skadeståndsansvar
5.9 Jämställdhetslagen och JämO
5.10 Diskrimineringslagarna
5.11 Minderåriga, funktionshindrade, äldre och utländska arbetstagare

6. Bostad


6.1 Att skaffa bostad
6.2 Hyreslägenhet
6.3 Bostadsrättslägenhet
6.4 Andra upplåtelseformer av bostad
6.5 Hyresnämnd
6.6 Flyttning
6.7 Bostadsbidrag – bostadstillägg
6.8 Boendemiljö

7. Fastighet


7.1 Köp och försäljning av fastighet
7.2 Lagfart
7.3 Förköp, expropriation, hembud och förvärvstillstånd
7.4 Lån och pantbrev
7.5 Kapitalvinstbeskattning av fastigheter och bostadsrätter
7.6 Bygglov och anmälningar
7.7 Statligt stöd till ny- och ombyggnad av bostäder
7.8 Vatten och avlopp
7.9 Brand och brandredskap
7.10 Markanvändningsplaner
7.11 Fastighetsbildning m.m.
7.12 Dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter

8. Natur och miljö


8.1 Natur och allemansrätt
8.2 Avfall, vatten och avlopp
8.3 Miljövård
8.4 Miljöbalken
8.5 Naturvård och kulturminnesvård
8.6 Buller
8.7 Rökfria lokaler
8.8 Miljövård – vem gör vad?
8.9 Miljövårdsorganisationer
8.10 Klimatförändringar – hur kan jag påverka?

9. Folkhälsa, hälso- och sjukvård


9.1 Vem ansvarar för vad?
9.2 Akut sjuk
9.3 Misshandel
9.4 Våldtäkt
9.5 Hälsokontroller
9.6 Var kan du söka vård?
9.7 Öppen hälso- och sjukvård
9.8 Sjukhusvård
9.9 Psykiatrisk vård
9.10 Tandvård
9.11 Sex- och samlevnad
9.12 Vänta barn
9.13 Alkohol och andra beroenden
9.14 Vaccination
9.15 Sjukvård vid tillfällig vistelse utomlands
9.16 Blodgivning
9.17 Donation av organ och vävnader
9.18 Medicinsk information
9.19 Läkemedel
9.20 Din rätt som patient
9.21 Synpunkter på vården
9.22 Sjukförsäkringen
9.23 Avgifter för vården
9.24 Patient- och intresseföreningar
9.25 Sjukdomsbeskrivningar
9.26 Djursjukvård

10. Funktionshinder


10.1 Barn med funktionshinder
10.2 Studenter med funktionshinder
10.3 Utbildning för vuxna
10.4 Bostadsanpassning
10.5 Hjälpmedel
10.6 Taltidningar och talböcker
10.7 Vårdbidrag
10.8 Handikappersättning
10.9 Stöd och service till funktionshindrade
10.10 Bilstöd till funktionshindrade
10.11 Handikapporganisationer och råd
10.12 Handikappombudsmannen

11. Pension och pensionärer


11.1 Allmänt om pensionssystemet
11.2 Ålderspension
Ålderspension för födda 1937 eller tidigare
11.3 Sjuk- och aktivitetsersättning
11.4 Efterlevandepension
Kvinna född 1944 eller tidigare
Kvinna född 1945 eller senare
11.5 Tjänstepension
11.6 Bostadstillägg till pensionärer
11.7 Särskilda boendeformer
11.8 Hemtjänst
11.9 Färdtjänst och riksfärdtjänst
11.10 Pensionärsorganisationer och -råd

12. Socialtjänsten


12.1 Vem är socialtjänsten till för?
12.2 Socialtjänstens ansvar för barn
12.3 Ansvar för äldre
12.4 Ansvar för missbrukare
12.5 Ekonomiskt bistånd
12.6 Socialjour

13. Eget företag


13.1 Olika former av näringsverksamhet
13.2 Start av eget företag
13.3 Bokföring
13.4 Tillstånd att bedriva verksamhet
13.5 Stöd till småföretag m.m.
13.6 Konkurrens
13.7 Import och export av varor
13.8 Betalningar till och från utlandet
13.9 Överlåtelse och upphörande av ett företag
13.10 Konkurs, företagsrekonstruktion
13.11 Avgifter och skatteavdrag
13.12 Branschorganisationer m.m.

14. Skatter


14.1 Skattesystemet
14.2 Självdeklaration
14.3 Inkomst- och förmögenhetstaxering
14.4 Fastighetsskatt
14.5 Fastighetstaxering
14.6 Omprövning och överklagande av inkomst- och fastighetstaxeringen
14.7 Debitering och skattebetalning
14.8 Mervärdesskatt (moms)
14.9 Punktskatter
14.10 Arvs- och gåvoskatt, bouppteckning och gåvodeklaration

15. Trafik och fordon


15.1 Körkort
15.2 Fordonsregistrering
15.3 Köp och försäljning av motorfordon
15.4 Fordonsskatt
15.5 Vägavgift
15.6 Försäkring av fordon
15.7 Bestämmelser om fordon och trafik
15.8 Besiktning av fordon
15.9 Bilskrotning
15.10 Trafiksäkerhet
15.11 Felparkering, flyttning av fordon
15.12 Tågresor
15.13 Inrikes flyg, båt och bussresor

16. Post, tele, IT och radio


16.1 Post- och telestyrelsen
16.2 Tele
16.3 IT
16.4 Radio
16.5 Post
16.6 Klagomål på post- och teletjänster
16.7 Telefon och data
16.8 Tips till vuxna om barn och unga och mobiltelefoner
16.9 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för funktionshindrade
16.10 Hjälpmedel för funktionshindrade
16.11 TV, Radio

17. Köp och avtal – konsumentskydd


17.1 Konsumentvägledning
17.2 Priser
17.3 Betalning
17.4 Avtal
17.5 Konsumentens möjlighet att få rättelse
17.6 Lån
17.7 Kreditupplysning
17.8 Inkasso
17.9 Skuldsanering
17.10 Konsumentinformation
17.11 Etikguide till etiska inköp

18. Försäkringar


18.1 Allmänna och privata försäkringar
18.2 Socialförsäkringen
18.3 Försäkringar genom anställning
18.4 Privata personförsäkringar
18.5 Privata sakförsäkringar

19. Trossamfund och livsåskådning


19.1 Trossamfund
19.2 Stöd till trossamfund
19.3 Trossamfundens verksamhet
19.4 Dop
19.5 Konfirmation
19.6 Vigsel
19.7 Svenska kyrkan
19.8 Andra trossamfund i Sverige

20. Kultur


20.1 Olika kulturinstitutioner
20.2 Folkbildningsorganisationer
20.3 Bibliotek
20.4 Museer
20.5 Arkiv
20.6 Musik
20.7 Teater
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m.
20.9 Film och foto
20.10 Samlingslokaler
20.11 Upphovsrätt
20.12 Ersättningar och bidrag
20.13 Medier

21. Föreningsliv


21.1 Föreningsliv

22. Fritid och idrott


22.1 Idrott och friluftsliv
22.2 Jakt och vapen
22.3 Fiske

23. Turism


23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige

24. Individen och samhället


24.1 Våra fri- och rättigheter
24.2 Skydd mot diskriminering
24.3 FN-stadgan
24.4 Medborgarskap
24.5 Nationella minoriteter
24.6 Myndighet och förvaltarskap
24.7 Folkbokföring
24.8 Namnfrågor
24.9 Pass, nationellt identitetskort och andra identitetshandlingar
24.10 Personupplysning
24.11 Behandling av personuppgifter
24.12 Sveriges flagga

25. Så styrs Sverige


25.1 Demokrati
25.2 Den centrala förvaltningen
25.3 Den regionala förvaltningen
25.4 Den lokala förvaltningen

26. Delta och påverka


26.1 Rösträtt och val
26.2 Partier
26.3 Informationsvägar till riksdag och regering
26.4 Andra sätt att påverka
26.5 Offentlighetsprincipen
26.6 Yttrandefrihet
26.7 Regler för press, radio och TV

27. Sverige och Europa


27.1 EU-samarbetet
27.2 EU:s institutioner
27.3 Institutioner i samspel
27.4 Beslutsprocessen
27.5 Vem kan vad om EU?
27.6 Att studera i Europa
27.7 Liten EU-ordlista

28. Lag och rätt


28.1 Rättshjälp
28.2 Skydd för hotade och förföljda personer – besöksförbud
28.3 Rättegång i brottmål
28.4 Påföljder för brott
28.5 Kriminalvård
28.6 Rättegång i tvistemål (civilmål)
28.7 Utmätning och annan exekution
28.8 Hittegods
28.9 Fullmakt och ombud
28.10 Överklagande av myndighetsbeslut
28.11 JO och JK
28.12 Ansvar för offentligt anställda
28.13 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

29. Invandring och integration


29.1 Invandring och invandringsregler
29.2 Integration
29.3 Medborgarskap
29.4 Service och information till flyktingar
29.5 Myndigheter och riksförbund

30. Kriser och olyckor


30.1 Nödnummer och larm
30.2 Olycksfall och förgiftningar
30.3 Misshandel
30.4 Familjevåld
30.5 Brand
30.6 Försvinnanden – efterforskning

31. Internet


31.1 Personuppgifter på internet
31.2 Rätt till information
31.3 Handel på Internet
31.4 Upphovsrätt
31.5 Offentliga hemsidor och e-post
31.6 Sekretess

32. Försvara dig


Vart du vänder dig när du drabbats av ett beslut i samhället som du anser är fel

33. Studiefrågor


33.1 Familjen
33.2 Utbildning
33.3 Totalförsvar
33.4 Arbetsmarknaden
33.5 Anställning
33.6 Bostad
33.7 Fastighet
33.8 Natur och miljö
33.9 Folkhälsa, hälso- och sjukvård
33.10 Funktionshinder
33.11 Pension och pensionärer
33.12 Socialtjänsten
33.13 Eget företag
33.14 Skatter
33.15 Trafik och fordon
33.16 Post, tele, IT och radio
33.17 Köp och avtal – konsumentskydd
33.18 Försäkringar
33.19 Trossamfund och livsåskådning
33.20 Kultur
33.21 Föreningsliv
33.22 Fritid och idrott
33.23 Turism
33.24 Individen och samhället
33.25 Så styrs Sverige
33.26 Delta och påverka
33.27 Sverige och Europa
33.28 Lag och rätt
33.29 Invandring och integration
33.30 Kriser och olyckor
33.31 Internet

Adressregister


1 Riksdag och regering
2 Myndigheter m.m.
3 Rättsväsen
4 Länsstyrelser
5 Skattemyndigheter
6 Kommuner
7 Landsting
8 Organisationer


Samhällsguidens länkar har på Sven Wimnells områden 101-99 placerats på följande sätt:101
20.5 Arkiv


102
20.3 Bibliotek


20

19. Trossamfund och livsåskådning

19.1 Trossamfund
19.2 Stöd till trossamfund
19.3 Trossamfundens verksamhet
19.4 Dop
19.5 Konfirmation
19.6 Vigsel
19.7 Svenska kyrkan
19.8 Andra trossamfund i Sverige


32+6520-6524

25. Så styrs Sverige

25.1 Demokrati
25.2 Den centrala förvaltningen
25.3 Den regionala förvaltningen
25.4 Den lokala förvaltningen

32

26. Delta och påverka

26.1 Rösträtt och val
26.2 Partier
26.3 Informationsvägar till riksdag och regering
26.4 Andra sätt att påverka
26.5 Offentlighetsprincipen
26.6 Yttrandefrihet
26.7 Regler för press, radio och TV

32

27. Sverige och Europa

27.1 EU-samarbetet
27.2 EU:s institutioner
27.3 Institutioner i samspel
27.4 Beslutsprocessen
27.5 Vem kan vad om EU?
27.6 Att studera i Europa
27.7 Liten EU-ordlista


34

28. Lag och rätt

28.1 Rättshjälp
28.2 Skydd för hotade och förföljda personer – besöksförbud
28.3 Rättegång i brottmål
28.4 Påföljder för brott
28.5 Kriminalvård Till 7952-7956
28.6 Rättegång i tvistemål (civilmål)
28.7 Utmätning och annan exekution
28.8 Hittegods
28.9 Fullmakt och ombud
28.10 Överklagande av myndighetsbeslut
28.11 JO och JK
28.12 Ansvar för offentligt anställda
28.13 Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna

34+657

1. Familjen

1.1 Äktenskap
1.2 Ekonomi vid äktenskap
1.3 Äktenskapsskillnad
1.4 Sambor
1.5 Registrerat partnerskap
1.6 Födsel
1.7 Faderskap
1.8 Adoption
1.9 Vårdnad
1.10 Förmyndare
1.11 God man och förvaltare
1.12 Dödsfall
1.13 Begravning
1.14 Arv och testamente
1.15 Föräldrapenning och rätt till ledighet
1.16 Havandeskapspenning
1.17 Barnbidrag och flerbarnstillägg
1.18 Underhållsbidrag
1.19 Underhållsstöd
1.20 Adoptionskostnadsbidrag
1.21 Familjerådgivning

34+7952-7956

24. Individen och samhället

24.1 Våra fri- och rättigheter
24.2 Skydd mot diskriminering
24.3 FN-stadgan
24.4 Medborgarskap
24.5 Nationella minoriteter
24.6 Myndighet och förvaltarskap
24.7 Folkbokföring
24.8 Namnfrågor
24.9 Pass, nationellt identitetskort och andra identitetshandlingar
24.10 Personupplysning
24.11 Behandling av personuppgifter
24.12 Sveriges flagga

34

32. Försvara dig

Vart du vänder dig när du drabbats av ett beslut i samhället som du anser är fel


61

9. Folkhälsa, hälso- och sjukvård

9.1 Vem ansvarar för vad?
9.2 Akut sjuk
9.3 Misshandel
9.4 Våldtäkt
9.5 Hälsokontroller
9.6 Var kan du söka vård?
9.7 Öppen hälso- och sjukvård
9.8 Sjukhusvård
9.9 Psykiatrisk vård
9.10 Tandvård
9.11 Sex- och samlevnad
9.12 Vänta barn
9.13 Alkohol och andra beroenden
9.14 Vaccination
9.15 Sjukvård vid tillfällig vistelse utomlands
9.16 Blodgivning
9.17 Donation av organ och vävnader
9.18 Medicinsk information
9.19 Läkemedel
9.20 Din rätt som patient
9.21 Synpunkter på vården
9.22 Sjukförsäkringen
9.23 Avgifter för vården
9.24 Patient- och intresseföreningar
9.25 Sjukdomsbeskrivningar
9.26 Djursjukvård

61

30. Kriser och olyckor

30.1 Nödnummer och larm
30.2 Olycksfall och förgiftningar
30.3 Misshandel
30.4 Familjevåld
30.5 Brand
30.6 Försvinnanden – efterforskning


644+71

8. Natur och miljö

8.1 Natur och allemansrätt
8.2 Avfall, vatten och avlopp
8.3 Miljövård
8.4 Miljöbalken
8.5 Naturvård och kulturminnesvård
8.6 Buller
8.7 Rökfria lokaler
8.8 Miljövård – vem gör vad?
8.9 Miljövårdsorganisationer
8.10 Klimatförändringar – hur kan jag påverka?


647

17. Köp och avtal – konsumentskydd

17.1 Konsumentvägledning
17.2 Priser
17.3 Betalning
17.4 Avtal
17.5 Konsumentens möjlighet att få rättelse
17.6 Lån
17.7 Kreditupplysning
17.8 Inkasso
17.9 Skuldsanering
17.10 Konsumentinformation
17.11 Etikguide till etiska inköp

647

6. Bostad

6.1 Att skaffa bostad
6.2 Hyreslägenhet
6.3 Bostadsrättslägenhet
6.4 Andra upplåtelseformer av bostad
6.5 Hyresnämnd
6.6 Flyttning
6.7 Bostadsbidrag – bostadstillägg
6.8 Boendemiljö

647

7. Fastighet

7.1 Köp och försäljning av fastighet
7.2 Lagfart
7.3 Förköp, expropriation, hembud och förvärvstillstånd
7.4 Lån och pantbrev
7.5 Kapitalvinstbeskattning av fastigheter och bostadsrätter
7.6 Bygglov och anmälningar
7.7 Statligt stöd till ny- och ombyggnad av bostäder
7.8 Vatten och avlopp
7.9 Brand och brandredskap
7.10 Markanvändningsplaner
7.11 Fastighetsbildning m.m.
7.12 Dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter


32+6520-6524

25. Så styrs Sverige

25.1 Demokrati
25.2 Den centrala förvaltningen
25.3 Den regionala förvaltningen
25.4 Den lokala förvaltningen


6525-6529

3. Totalförsvar

3.1 Totalförsvaret
3.2 Krisinformation
3.3 Befolkningsskydd och räddningstjänst
3.4 Totalförsvarsplikt
3.5 Hemvärnet
3.6 Samhällets säkerhet och beredskap


91+653+656

23. Turism

23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige


654+656

16. Post, tele, IT och radio

16.1 Post- och telestyrelsen
16.2 Tele
16.3 IT
16.4 Radio
16.5 Post
16.6 Klagomål på post- och teletjänster
16.7 Telefon och data
16.8 Tips till vuxna om barn och unga och mobiltelefoner
16.9 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för funktionshindrade
16.10 Hjälpmedel för funktionshindrade
16.11 TV, Radio

654

31. Internet

31.1 Personuppgifter på internet
31.2 Rätt till information
31.3 Handel på Internet
31.4 Upphovsrätt
31.5 Offentliga hemsidor och e-post
31.6 Sekretess

654+656

Adressregister

1 Riksdag och regering
2 Myndigheter m.m.
3 Rättsväsen
4 Länsstyrelser
5 Skattemyndigheter
6 Kommuner
7 Landsting
8 Organisationer


654+656

16. Post, tele, IT och radio

16.1 Post- och telestyrelsen
16.2 Tele
16.3 IT
16.4 Radio
16.5 Post
16.6 Klagomål på post- och teletjänster
16.7 Telefon och data
16.8 Tips till vuxna om barn och unga och mobiltelefoner
16.9 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för funktionshindrade
16.10 Hjälpmedel för funktionshindrade
16.11 TV, Radio

654+656

Adressregister

1 Riksdag och regering
2 Myndigheter m.m.
3 Rättsväsen
4 Länsstyrelser
5 Skattemyndigheter
6 Kommuner
7 Landsting
8 Organisationer

656

15. Trafik och fordon

15.1 Körkort
15.2 Fordonsregistrering
15.3 Köp och försäljning av motorfordon
15.4 Fordonsskatt
15.5 Vägavgift
15.6 Försäkring av fordon
15.7 Bestämmelser om fordon och trafik
15.8 Besiktning av fordon
15.9 Bilskrotning
15.10 Trafiksäkerhet
15.11 Felparkering, flyttning av fordon
15.12 Tågresor
15.13 Inrikes flyg, båt och bussresor

91+653+656

23. Turism

23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige


657

14. Skatter

14.1 Skattesystemet
14.2 Självdeklaration
14.3 Inkomst- och förmögenhetstaxering
14.4 Fastighetsskatt
14.5 Fastighetstaxering
14.6 Omprövning och överklagande av inkomst- och fastighetstaxeringen
14.7 Debitering och skattebetalning
14.8 Mervärdesskatt (moms)
14.9 Punktskatter
14.10 Arvs- och gåvoskatt, bouppteckning och gåvodeklaration

657

18. Försäkringar

18.1 Allmänna och privata försäkringar
18.2 Socialförsäkringen
18.3 Försäkringar genom anställning
18.4 Privata personförsäkringar
18.5 Privata sakförsäkringar

657

11. Pension och pensionärer

11.1 Allmänt om pensionssystemet
11.2 Ålderspension
Ålderspension för födda 1937 eller tidigare
11.3 Sjuk- och aktivitetsersättning
11.4 Efterlevandepension
Kvinna född 1944 eller tidigare
Kvinna född 1945 eller senare
11.5 Tjänstepension
11.6 Bostadstillägg till pensionärer
11.7 Särskilda boendeformer
11.8 Hemtjänst
11.9 Färdtjänst och riksfärdtjänst
11.10 Pensionärsorganisationer och -råd

34+657

1. Familjen

1.1 Äktenskap
1.2 Ekonomi vid äktenskap
1.3 Äktenskapsskillnad
1.4 Sambor
1.5 Registrerat partnerskap
1.6 Födsel
1.7 Faderskap
1.8 Adoption
1.9 Vårdnad
1.10 Förmyndare
1.11 God man och förvaltare
1.12 Dödsfall
1.13 Begravning
1.14 Arv och testamente
1.15 Föräldrapenning och rätt till ledighet
1.16 Havandeskapspenning
1.17 Barnbidrag och flerbarnstillägg
1.18 Underhållsbidrag
1.19 Underhållsstöd
1.20 Adoptionskostnadsbidrag
1.21 Familjerådgivning


658

4. Arbetsmarknaden

4.1 Arbetsmarknadens organisationer
4.2 Kollektivavtal
4.3 Medbestämmande
4.4 Arbetskonflikter
4.5 Jämställdhet
4.6 Arbetsförmedling, yrkesval, arbetslöshet
4.7 Att arbeta i ett annat EU-land

658

5. Anställning

5.1 Anställningsavtal och -former
5.2 Anställningens upphörande
5.3 Arbetstid
5.4 Ledighet
5.5 Lönefrågor vid konkurs och företagsrekonstruktion
5.6 Sjuklön/sjukpenning
5.7 Arbetsmiljö och arbetsskador
5.8 Skadeståndsansvar
5.9 Jämställdhetslagen och JämO
5.10 Diskrimineringslagarna
5.11 Minderåriga, funktionshindrade, äldre och utländska arbetstagare

658

13. Eget företag

13.1 Olika former av näringsverksamhet
13.2 Start av eget företag
13.3 Bokföring
13.4 Tillstånd att bedriva verksamhet
13.5 Stöd till småföretag m.m.
13.6 Konkurrens
13.7 Import och export av varor
13.8 Betalningar till och från utlandet
13.9 Överlåtelse och upphörande av ett företag
13.10 Konkurs, företagsrekonstruktion
13.11 Avgifter och skatteavdrag
13.12 Branschorganisationer m.m.


70

20. Kultur

20.1 Olika kulturinstitutioner Även 7959
20.2 Folkbildningsorganisationer Till 7957
20.3 Bibliotek Till 102
20.4 Museer Till 73
20.5 Arkiv Till 101
20.6 Musik Till 78
20.7 Teater Till 792
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m. Till 794,795
20.9 Film och fotoTill 77,7914
20.10 Samlingslokaler
20.11 Upphovsrätt
20.12 Ersättningar och bidrag
20.13 MedierTill 7914, 90


644+71

8. Natur och miljö

8.1 Natur och allemansrätt
8.2 Avfall, vatten och avlopp
8.3 Miljövård
8.4 Miljöbalken
8.5 Naturvård och kulturminnesvård
8.6 Buller
8.7 Rökfria lokaler
8.8 Miljövård – vem gör vad?
8.9 Miljövårdsorganisationer
8.10 Klimatförändringar – hur kan jag påverka?


73
20.4 Museer


74
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m.


75-77
20.8 Bildkonst, konsthantverk m.m.
20.9 Film och foto


78
20.6 Musik


7914-7919
20.9 Film och foto
20.13 Medier


792
20.7 Teater


7951

12. Socialtjänsten

12.1 Vem är socialtjänsten till för?
12.2 Socialtjänstens ansvar för barn
12.3 Ansvar för äldre
12.4 Ansvar för missbrukare
12.5 Ekonomiskt bistånd
12.6 Socialjour

7951

10. Funktionshinder

10.1 Barn med funktionshinder
10.2 Studenter med funktionshinder
10.3 Utbildning för vuxna
10.4 Bostadsanpassning
10.5 Hjälpmedel
10.6 Taltidningar och talböcker
10.7 Vårdbidrag
10.8 Handikappersättning
10.9 Stöd och service till funktionshindrade
10.10 Bilstöd till funktionshindrade
10.11 Handikapporganisationer och råd
10.12 Handikappombudsmannen


34+7952-7956

24. Individen och samhället

24.1 Våra fri- och rättigheter
24.2 Skydd mot diskriminering
24.3 FN-stadgan
24.4 Medborgarskap
24.5 Nationella minoriteter
24.6 Myndighet och förvaltarskap
24.7 Folkbokföring
24.8 Namnfrågor
24.9 Pass, nationellt identitetskort och andra identitetshandlingar
24.10 Personupplysning
24.11 Behandling av personuppgifter
24.12 Sveriges flagga

7952-7956

29. Invandring och integration

29.1 Invandring och invandringsregler
29.2 Integration
29.3 Medborgarskap
29.4 Service och information till flyktingar
29.5 Myndigheter och riksförbund

28.5 Kriminalvård


7957

2. Utbildning

2.1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
2.2 Grundskola och andra skolformer
2.3 Gymnasieskola
2.4 Universitet och högskolor
2.5 Vuxenutbildning och folkbildning
2.6 Folkhögskolor och studieförbund
2.7 Studiestöd

7957

33. Studiefrågor

33.1 Familjen
33.2 Utbildning
33.3 Totalförsvar
33.4 Arbetsmarknaden
33.5 Anställning
33.6 Bostad
33.7 Fastighet
33.8 Natur och miljö
33.9 Folkhälsa, hälso- och sjukvård
33.10 Funktionshinder
33.11 Pension och pensionärer
33.12 Socialtjänsten
33.13 Eget företag
33.14 Skatter
33.15 Trafik och fordon
33.16 Post, tele, IT och radio
33.17 Köp och avtal – konsumentskydd
33.18 Försäkringar
33.19 Trossamfund och livsåskådning
33.20 Kultur
33.21 Föreningsliv
33.22 Fritid och idrott
33.23 Turism
33.24 Individen och samhället
33.25 Så styrs Sverige
33.26 Delta och påverka
33.27 Sverige och Europa
33.28 Lag och rätt
33.29 Invandring och integration
33.30 Kriser och olyckor
33.31 Internet

20.2 Folkbildningsorganisationer


7959

21. Föreningsliv

21.1 Föreningsliv

20.1 Olika kulturinstitutioner


796-799

22. Fritid och idrott

22.1 Idrott och friluftsliv
22.2 Jakt och vapen
22.3 Fiske


90
20.13 Medier


91+653

23. Turism

23.1 Turism
23.2 Utlandsresor
23.3 Införselbestämmelser
23.4 Ambassader och konsulat
23.5 Utländska turister i Sverige


SUNET:

SAMHÄLLE

Informationscentraler

Samhällsvetenskap


Samhällsvetenskap :

Carlsson, Jan - Religionssociolog teol. dr med bl a artiklar om religion och samhälle.

CEIFO - Information om forskning vid Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet. Här finns också IMER Bulletinen, en elektronisk tidskrift för forskningsområdet.

Centre for Advanced Studies in Leadership - Vid Handelshögskolan i Stockholm. Tillhandahåller forskningsmiljö där idéer om ledarskap kan utvecklas, utbytas och utmanas.

Centrum för forskning om offentlig sektor - CEFOS - Ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet inriktat på offentlig sektor. Här bedrivs forskningsprojekt med forskare från flera discipliner.

Centrum för kulturpolitisk forskning och debatt - Syftar till att initiera, genomföra och synliggöra forskning inom det kulturpolitisk området i Sverige.

Demografiska Avdelningen, Stockholms universitet - Demografiska Avdelningen presenterar sitt arbete och publikationer.

Framtiden är din - Framtidsställe om global etik, Earth Charter, framtida vetenskap och religion, meningen med livet. Författare, fotograf, civ.ing. Rolf Solheim. Författare Anne Solheim.

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet - En institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och den enda av sitt slag i Sverige. Skolan har fyra huvudsakliga uppgifter, grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning samt forskning.

Handelshögskolan vid Umeå universitet - Informerar om företagsekonomisk utbildning, kurser, forskning och publikationer.

Humaniora- och samhällsvetenskapsinfart - Vägvisare till humaniora och samhällsvetenskap på internet

idrottsforum.org - Nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift med vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt recensioner av böcker, om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora. Uppdateras 20 ggr/år. -

Inforsk, Umeå universitet - Inforskgruppen vid Umeå universitet studerar information och kommunikation inom vetenskapen. För tillfället bedrivs flera projekt om bl a internationalisering, forskningssamarbete, organisation och idéspridning inom vetenskapen.

Institutionen för freds- och konfliktforskning - Forskning och undervisning vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.

Institutionen för socialt arbete - Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet - Information om kurser, publikationer, seminarier, anställda och forskning vid institutionen. Viss information på engelska. Länkar till tidskrifterna Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift (NST) respektive Candide (tidskrift för examensarbeten vid Uppsala universitet)

Levnadsnivåundersökningen - LNU är en studie som år 2000 gjordes för femte decenniet i rad. Projektledare var professor Jan. O. Jonsson, Institutet för social forskning (SOFI).

Nordplus utbyte / kvinnoforskning - För studerande och läräre av kvinnoforskning. Deltagande universitet är Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn, och Oslo. Utbyte är koordinerat av Kristina-institutet vid Helsingfors universitet.

Psykologiska institutionen, Lunds universitet - Forskningsaktiviteten vid institutionens avdelningar. Seminarieschema och en del annan administrativ information.

Samhällsmodellen - Om verksamheter och beroenden i samhället. Länkar till företag, myndgheter, organisationer m m.

Socialgerontologigrupp - Presentation av vår verksamhet vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, dess forskning, publikationer, abstracts, samt en möjlighet att hämta hem vissa artiklar.

Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet - Institutionens utbildning, forskning, personal och internationella nätverk. Sociologiska institutionen, Lunds universitet - Information om utbildning och forskning vid institutionen. Lista över verksamma, information om kurser och seminarier.

Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet - Information om forskning och utbildning vid sociologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet - Sveriges äldsta sociologiska institution

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet - Information om kurser, seminarier och pågående forskning vid institutionen. -

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor - SCORE är ett mångvetenskapligt forskningscentrum inriktat på den offentliga sektorn, och utvecklar teori om organisationer, med forskare inom företagsekonomi, historia, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap.

Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD - SSD arkiverar och förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till Göteborgs universitet.

Varför ser alla web-sidor så lika ut? - Det beror på att det är enkla logiska regler som motiverar det mest vanliga webbsite-utseende. -Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1998, 1999 ,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr108.html