354 Mellanfolkliga centrala organ,
FN, EU o d.(SAB politiska delar av Od. DC, DK politiska delar av 35)

I 354 ingår FNs, EUs egna dokument. Färdiga lagar och förordningar, internationella traktat o d hänförs till 34. Statsvetenskapliga avhandlingar om församlingarna ingår i 32. Politiska krav utanför församlingarna ingår i 36/39. Opolitiska delar , t ex ämnen om pennor, dörrvakter, belysning etc ingår i 652.
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Det följande är gammalt.
Uppgifter om FN och EU i december 2010 finns i
Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Europeiska unionen EU.
Stora och små steg under svenskt ordförandeskap.
från http://www.eu2001.se
Svenska regeringens årsbok om EU 2001.

Förenta nationerna FN.
Ekonomisk och social utveckling.
Från FN informationskontor 021110.
FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER.Europeiska unionen EU.

Europeiska unionen EU
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten och Europeiska unionens övriga organ hälsar er välkomna till sin gemensamma server.

Nyheter
Tillgång till EU-institutionernas pressmeddelanden, tidsplanen för kommande evenemang, den officiella växelkursen för euron, den senaste statistiken och andra tjänster i samband med aktuella händelser.

Abc
Grundläggande information om Europeiska unionen, medborgarnas rättigheter, Huvudfrågor som euron och sysselsättningen, tillgång till offentliga handlingar, lagtexter och andra juridiska dokument, publikationer och databaser, och informationskällor

Institutioner
Allmän presentation och direkt tillgång till institutionernas hemsidor: Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska gemenskapernas domstol, Revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska investeringsbanken, Europeiska centralbanken, samt byråer och andra organ

Politik
Tillgång till gällande lagstiftning indelad efter ämnesområde, pågående lagstiftning, genomförandet av den gemensamma politiken, stöd och lån från EU, statistik och publikationer.


Huvudfrågor Brevlåda Senaste nytt? Sökning Information EUs första sida.

Europaparlamentet.    Nyheter  Sakregister   Ordlista   Parlamentetets första sida.

ABC PRESSTJÄNSTEN
Europaparlamentet: en översikt
Europaparlamentets ledamöter
Månadstidningen EP-NYTT
Besök vid parlamentet
Kontakt med medborgarna
Framställning
Tolkning
Uttagningsprov och praktikplatser
Nyttiga adresser
    

  Euro
Meddelanden från ordföranden
Info från sammanträdesperioden
News Report (EN) Direct Info (FR)
  EbS, TV, radio och foto
News Alert (EN) Direct Agenda (FR)
EU:s övriga presstjänster
Background information (EN)
Synthèses (FR)
    

VERKSAMHET REFERENSMATERIAL
Sammanträdesperioder
OEIL - lagstiftningsförfaranden (EN) + (FR)
Parlamentsutskott
Tillfälliga utskott
Utfrågningar och konferenser
Kalender och föredragningslistor
Parlamentsfrågor
Interparlamentariska delegationer
Förlikningskommittén (EN - FR)
AVS-EUs gemensamma församling (EN)
Viktiga EU-frågor
Fördrag och bakgrundsdokument
EP:s arbetsordning
EG:s officiella tidning (EGT)
Studier och referensdokument
Bulletiner
STOA (Scientific and Technological Options Assessment) (EN)

Ordföranden     Politiska grupper     EU:sinstitutioner     Nationella parlament     EP:informationskontor     Europeiska ombudsmannen     EUROPA


Information från de politiska grupperna      Nyheter     Sakregister

PSE Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
PPE Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
ELDR Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
UPE Gruppen Union för Europa
GUE/NGL Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
V Gruppen De gröna i Europaparlamentet
ARE Gruppen Europeiska radikala alliansen
I-EDN Gruppen Oberoende för Nationernas Europa

European Institutions. EU:s institutioner     Addresses, Telephone, Fax     

Web Sites of European Union Institutions:
European Ombudsman: http://www.euro-ombudsman.eu.int
European Parliament:http://www.europarl.eu.int
Council of the European Union:http://ue.eu.int
European Commission: http://europa.eu.int
European Commission: information serviceshttp://europa.eu.int/geninfo/icom-de.htm
European Commission: representations in Member States http://europa.eu.int/comm/offices.htm
European Commission: External Delegations in third countrieshttp://europa.eu.int/comm/sg/citguide/en/citgu35.htm
Court of Justice of the European Communities: http://www.curia.eu.int
European Court of Auditors:http://www.eca.eu.int
Economic and Social Committee: http://www.esc.eu.int
Committee of the Regions of the European Union: http://www.cor.eu.int
European Investment Bank:http://www.eib.org http://www.bei.org
European Central Bank:http://www.ecb.int
Office for Official Publications:http://www.eudor.eu.int
Office for Official Publications - EUR-OP:http://eur-op.eu.int/
Office for Official Publications - sales agents: http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.htm
European Documentation Centres - EDC:http://www.epms.nl/www/exsa/cdeen.htm
Statistical Office of the European Communities: http://europa.eu.int/eurostat.html
Joint Research Centres:http://www.jrc.org/jrc
European Social Fund: http://europa.eu.int/en/comm/dg05/esf/index.htm
CEDEFOP:http://www.cedefop.gr
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: http://europa.eu.int/agencies/efilwc
European Environment Agency: http://www.eea.dk
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products: http://www.eudra.org/emea.html
Office for Harmonization in the Internal Market:http://europa.eu.int/agencies/ohim/ohim.htm
European Training Foundation:http://www.etf.it
European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction: http://www.EMCDDA.org
European Agency for Safety at Work: http://www.eu-osha.es
Community Plant Variety Office: http://www.cpvo.fr
European Police Office - EUROPOL: http://www.europol.eu.int

Services
Who's who in the European Union? - Interinstitutional Directory:http://europa.eu.int/ideaen.html
CELEX:http://www.europa.eu.int/celex
RAPIDhttp://www.europa.eu.int/en/comm/spp/rapid.html
European Commission Host Organisation (ECHO): http://www2.echo.lu
European Terminology Database "Eurodicautom": http://www2.echo.lu/edic
Information Society Project Office (ISPO): http://www.ispo.cec.be
Community Research and Development Information Service (CORDIS): http://www.cordis.lu
Official Journal, Treaties, Legislation - EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex
Euro-Site:http://euro.eu.int
Your rights in Europe: Citizens First: http://citizens.eu.int

Other Sites
National Parliament Web Servers: http://www.europarl.eu.int/dg4/cerdp/en/public/parlweb.htm
Governmental Web Servers: http://europa.eu.int/en/gonline.html
UK Presidency (1 January to 30 June 1998): http://presid.fco.gov.uk/newfront.shtml
Austrian Presidency (1 July to 31 December 1998): http://www.austria.gv.at/europa/europa.htm
German Presidency (1 January to 30 June 1999): http://www.eu-praesidentschaft.de
Council of Europe http://www.coe.fr
European Court of Human Rights: http://www.dhcour.coe.fr
Council of European Municipalities and Regions: http://www.ccre.org
Congress of Local and Regional Authorities of Europe: http://www.coe.fr/cplre/
Collection of links on local government: http://www.elgo.co.uk/elglink.htm
Collection of environment-related links: http://www.eea.dk/frlinks.htm
European Youth Parliaments: http://europa.eu.int/en/comm/dg22/pje/

European Parliament, 29 January 1999


Europaparlamentet och de nationella parlamenten.     What's New?     Index

Relations between the EP and Parliaments of the MEMBER STATES
Relations between the EP and Parliaments of the APPLICANT COUNTRIES
Conference of Speakers of the Parliaments of the European Union
Interparliamentary Assemblies
Conference of the European Affairs Committees of the Parliaments of the European Union (COSAC)
European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD)
Links to National Parliaments' Websites


Länkar till de nationella parlamentens websidor.

AUSTRIA Parlament - Parliament
BELGIUM Kamer van volksvertegenwoordigers - Chambre des représentants
Senaat - Sénat
DENMARK Folketing
FINLAND Eduskunta
FRANCE Assemblée nationale
Sénat
GERMANY Bundestag - Bundesrat
GREECE
IRELAND Dáil - Seanad
ITALY Camera dei Deputati - Senato della Repubblica
LUXEMBOURG Chambre des Députés
NETHERLANDS Eerste Kamer - Tweede Kamer
PORTUGAL Assembleia da República
SPAIN Congreso de los Diputados
Senado
SWEDEN Riksdagen
UNITED KINGDOM House of  Lords - House of  Commons
European Parliament 1998

Europaparlamentets informationskontor     Nyheter      Sakregister

Athinai - Barcelona - Berlin - Bonn - Bruxelles/Brussel - Den Haag - Dublin - Edinburgh - Helsinki - København - Lisboa - London - Luxembourg - Madrid - Marseille - Milan - Paris - Roma - Stockholm - Strasbourg - Wien - - (Europeiska Kommissionen)
010712: från http://www.eu2001.se

Stora och små steg under svenskt ordförandeskap.


När Sverige den 1 juli 2001 lämnar över ordförandeklubban till Belgien lämnar Sverige också över en dagordning där många viktiga punkter bockats av. Här följer ett axplock på viktiga framsteg och beslut som fattas under det gångna halvåret. 

Utvidgning
Stats- och regeringscheferna beslutade i Göteborg att det ska vara möjligt för de kandidatländer som är redo att avsluta förhandlingarna senast 2002. Länderna ska då kunna delta som EU-medlemmar i valet till Europaparlamentet 2004. Under det svenska ordförandeskapet har man också löst ett antal svåra förhandlingsfrågor, som arbetskraftens rörlighet, miljö och markförvärv.

Sysselsättning
Ett nytt mål för sysselsättningen slogs fast på toppmötet i Stockholm i mars: bland de över 55 år i EU ska minst 50% vara sysselsatta år 2010 (mot 38 % sysselsatta idag). Ett nytt delmål har också etablerats för 2005: den allmänna sysselsättningsgraden ska då vara 67% och för kvinnor 57%. Kvalitet i arbetet ska främjas genom åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, öka kompetensutvecklingen, stärka jämställdheten och förbättra arbetsorganisationen. I Stockholm diskuterades också den demografiska utvecklingen för första gången av EU:s stats- och regeringscheferna.

Miljö
På EU-toppmötet i Göteborg antogs en strategi för hållbar utveckling, som innebär att ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av ett beslut ska undersökas innan beslut fattas. Beslut om konkreta mål har fattats vad gäller till exempel transporter och naturresurser.

Utrikespolitik
° Under det svenska ordförandeskapet har relationerna EU-Ryssland förstärkts, bland annat genom ökat samarbete om miljöfrågor, ekonomi och handel och diskussioner om framtida ryskt WTO-medlemskap.
° EU har under året engagerat sig i Mellanösternkonflikten och givit starkt enat stöd för slutsatserna i Mitchellrapporten, där det bland annat finns krav på att allt våld ska upphöra och att de israeliska bosättningarna ska stoppas.
° Relationen mellan EU och den nya amerikanska administrationen med president George W Bush i spetsen fick också hög prioritet. I Göteborg konstaterades en enighet mellan EU och USA om en plattform som ska göra det möjligt att lansera nya WTO-förhandlingar i höst. Man har också enats om att föra en gemensam politik för fred i Mellanöstern.
° Efter Göran Perssons resa till Nordkorea förklarade sig Kim Jong-II positiv till att inleda en MR-dialog med EU och att diskutera Nordkoreas behov av ekonomiska reformer och förutsättningarna för humanitärt bistånd.
° EU har också under våren lyckats utforma en samlad politik vad gäller utvecklingen på västra Balkan.

Öppenhet
Öppenheten har varit en svensk hjärtefråga och i början av maj klubbades nya öppenhetsregler för EU:s institutioner igenom. Reglerna omfattar alla kategorier av handlingar och innebär att offentliga register måste upprättas för alla inkomna handlingar. De nya reglerna inkräktar inte på medlemsländernas nationella lagstiftning.

Handelspolitik
Under ordförandehalvåret tog EU ett beslut som ger de 48 minst utvecklade länderna i världen tullfri import till EU för alla varor utom bananer, ris och socker. För dessa genomförs en gradvis avveckling av tullarna. Bananerna blir tullfria 2006, socker och ris 2009. Diskussioner har också förts med USA kring en ny WTO-runda.

Inre marknaden
Stats- och regeringscheferna enades i mars om att en avreglering av de europeiska gas- och elmarknaderna är nödvändig. Ett genombrott har också åstadkommits i förhandlingarna om att skapa ett gemensamt patent i Europa. EU-länderna har dessutom åtagit sig att på nationell nivå påskynda lagstiftningen för den inre marknaden.

Jordbrukspolitik
Den allvarliga situationen med mul- och klövsjukan kom upp till diskussion på toppmötet i Stockholm. Frågan har också diskuterats av jordbruksministrarna vid ett flertal tillfällen. Konkret har ett beslut om tilläggs- och ändringsbudget för finansiering av BSE-åtgärder tagits. 

Asyl- och migration
EU-ländernas asyl- och migrationspolitik ska samordnas och flera stora steg har tagits i detta arbete under det svenska ordförandeskapet. Tillfälligt skydd för fördrivna personer, gemensamma straffgränser för människosmuggling och transportöransvar är några av de områden där viktiga beslut fattats. 

Säkerhets- och försvarspolitik
Beslut har fattas om ett intensifierat samarbete med FN för militär och civil krishantering. Konkreta mål för hur den civila krishanteringen ska fungera har också satts upp, bland annat ska 2000 personer för räddningstjänst och 1000 poliser kunna mobiliseras med kort varsel.010712:

från http://www.eu2001.se

Allmänna frågor
I allmänna rådet möts utrikesministrarna och i vissa fall handelsministrarna. Mötena behandlar utrikespolitiska, handelspolitiska och övergripande frågor om till exempel EU:s institutioner.

Jordbruk
Jordbruksministrarna diskuterar allt från djurhållning och livsmedel till stöd för till exempel ekologiska lantbruk.

Ekofin
När medlemsländernas ekonomi- och finansministrar träffas kallas det för Ekofinråd. Frågor som tas upp är bland andra den ekonomiska samordningen. 

Miljö
Miljöministrarna beslutar om frågor som rör till exempel klimatförändringar, kemikalier och ekologiskt hållbar utveckling. 

Transport och telekommunikation
De ministrar som är ansvariga för transport och telekommunikationsområdet (inklusive IT) bildar tillsammans detta ministerråd.

Sysselsättning och socialpolitik
Socialministrarna avhandlar främst frågor kring sysselsättningen, men även andra frågor om exempelvis jämställdhet tas upp i detta råd.

Fiske
Ministerrådet för fiskefrågor prioriterar just nu bland annat integreringen av miljöhänsyn inom fiskeområdet.

Industri och energi
Ministrarna med ansvar för industri och energi fattar beslut som berör näringslivet, t ex företagsfrågor. Även energisektorn behandlas inom detta ministerråd.

Rättsliga och inrikes frågor
Här hanteras frågor som rör polis och straffrättsligt samarbete. Länderna företräds av justitieministrarna, eller i vissa fall av asyl och migrationsministrarna.

Inremarknad, konsument och turism
Inom detta område deltar olika ministrar från varje EU-land beroende på vilka frågor som ska behandlas.

Forskning
De ministrar som ansvarar för forskning arbetar just nu mycket med skapandet av ett europeiskt område för forskning.

Budget
Inom detta område fattar ministrarna beslut om EU:s budget. 

Kultur och audiovisuella frågor
När kulturministrarna träffas diskuterar de bland annat mångfalden inom kultur- och massmedieområdet.

Bistånd
När biståndsfrågor och frågor om ett effektivt utvecklingssamarbete med länder utanför EU avhandlas är det biståndsministrarna som samlas till möte.

Utbildning- och ungdomsfrågor
Utbildningsfrågor hanteras av utbildningsministrarna som även har hand om allmänna frågor om ungdomspolitiken.

Hälso- och sjukvårdsfrågor
Folkhälsofrågor diskuteras inom EU och vid dessa tillfällen deltar de ministrar som ansvarar för hälsa och sjukvårdsfrågor.020528:
Sven Wimnell 020528 pdf-fil : Svenska regeringens årsbok om EU 2001.
(http://wimnell.com/omr353d.pdf)
En version där avsnitten huvudsakligen ordnats enligt SW klassifikationssystem.


Förenta nationerna FN.


Förenta nationerna FN.     (United Nations Home Page.)     Länkar:


About the UN

UN in Brief
UN Secretaries-General
Principal Organs of the UN
Deputy UN Secretary-General
UN Charter
UN Member States
Statute of the International
Court of Justice

UN Reform
Universal Declaration of Human Rights
Facts About the United Nations
Image and Reality
History of the UN
Milestones
Major Achievements
50th Anniversary
UN Headquarters - New York
UN Office in Geneva

UN in Brief

HOW THE UN WORKS
WHAT THE UN DOES FOR PEACE
WHAT THE UN DOES FOR JUSTICE AND EQUAL RIGHTS
WHAT THE UN DOES FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE
WHAT THE UN DOES FOR DEVELOPMENT

The General Assembly
The Security Council
UN Charter
The Economic and Social Council
The Trusteeship Council
The International Court of Justice
The Secretariat

The International Labour Organization (ILO) formulates policies and programmes to improve working conditions and employment opportunities, and defines international labour standards as guidelines for Governments;

The Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) works to raise levels of nutrition and standards of living, to improve agricultural productivity and food security, and to better the conditions of rural populations;

The UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) promotes education for all, cultural development, protection of the world's natural and cultural heritage, press freedom and communication;

The World Health Organization (WHO) coordinates programmes aimed at solving health problems and the attainment by all people of the highest possible level of health: it works in areas such as immunization, health education and the provision of essential drugs;

The World Bank group provides loans and technical assistance to developing countries to reduce poverty and advance sustainable economic growth;

The International Monetary Fund (IMF) facilitates international monetary cooperation and financial stability, and provides a permanent forum for consultation, advice and assistance on financial issues;

The International Civil Aviation Organization (ICAO) sets international standards necessary for the safety, security, efficiency and regularity of air transport, and serves as the medium for cooperation in all areas of civil aviation;

The Universal Postal Union (UPU) establishes international regulations for the organization and improvement of postal services, provides technical assistance and promotes cooperation in postal matters;

The International Telecommunication Union (ITU) fosters international cooperation for the improvement and use of telecommunications of all kinds, coordinates usage of radio and TV frequencies, promotes safety measures and conducts research;

The World Meteorological Organization (WMO) promotes scientific research on the atmosphere and on climate change, and facilitates the global exchange of meteorological data and information;
The International Maritime Organization (IMO) works to improve international shipping procedures, encourages the highest standards in marine safety, and seeks to prevent marine pollution from ships;

The World Intellectual Property Organization (WIPO) promotes international protection of intellectual property and fosters cooperation on copyrights, trademarks, industrial designs and patents;

The International Fund for Agricultural Development (IFAD) mobilizes financial resources for better food production and nutrition among the poor in developing countries;

The UN Industrial Development Organization (UNIDO) promotes the industrial advancement of developing countries through technical assistance, advisory services and training;

The International Atomic Energy Agency (IAEA), an autonomous intergovernmental organization under the aegis of the UN, works for the safe and peaceful uses of atomic energy;

The UN and the World Trade Organization (WTO), the major entity overseeing international trade, cooperate in assisting developing countries' exports through the Geneva-based International Trade Centre.

Peace and Security
General Information
United Nations Peacekeeping
- 50 Years of UN Peacekeeping
- United Nations Documentation Research Guide: Special Section on Peacekeeping
General Assembly
Disarmament
UN Special Commission(UNSCOM)
Special Representatives or Envoys of the Secretary-General
Preventive Action and Peacemaking
Security Council
Electoral Assistance
Question of Palestine
Special Reports:
Algeria Report of Eminent Panel


United Nations - Economic and Social Development.

Environment
Human Rights
Human Settlements
Narcotic Drugs
Population
Prevention of Crime
Social Development
Statistics
Sustainable Development
Trade
Women
Index

Bodies, meetings, documentation
Research and analysis

National governments
Regional cooperation
DESA and other Secretariat entities
Economic and Social Council
UN news
Aktualiteter:
DESA vacancy announcements
World Economic Situation and Prospects for 1999
ECESA paper on international financial architecture
DESA discussion paper series
ESA index report on financing for development
International Year of Older Persons - 1999
ESA web page on Africa and LDCs


International Law.

The International Court of Justice
International Criminal Court - Post-conference developments
- Diplomatic Conference (June-July 1998, Rome, Italy)
Codification, Development and Promotion of International Law
International Law Commission
International Trade Law
Law of the Sea
Treaties
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
Verdicts on the crime of genocide by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
United Nations Documentation Research Guide: special section on international law


Human Rights.

General Information
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
United Nations Documentation Research
Guide : Special Section on Human Rights

Verdicts on the crime of genocide by the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
UN Briefing Papers : Human Rights Today
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)
Universal Declaration of Human Rights
UN High Commissioner for Human Rights
Treaties
MICIVIH -- International Civilian Mission in Haiti
MINUGUA -- UN Mission for the Verification of Human Rights in Guatemala


Humanitarian Affairs

General Information
Refugees
United Nations Office for the Iraq Programme
OCHA-Online
Land Mines
ReliefWeb


Övriga länkar på FNs första sida:

Conferences and Events
Här bara några få rubriker.
Se mera på FNs länk.
UN Journal Programme of daily meetings
Conferences and Meetings Calendar
Special Events at Headquarters Calendar
Conferences and Observances Overview

General Information
Information for Delegations
Employment Opportunities
Information Guide for Services to the Public
UN Joint Staff Pension Fund
Media Accreditation Procurement Division
Dag Hammarskjöld Library (DHL)
Image and Reality CyberSchool Bus
UN Chronicle
UN Briefing Papers -- The World Conferences
General Telephone Directory
UN/NGO Link
United Nations Staff College Project
United Nations International School
Association of Former International Civil Servants

Civil Society / Business
The United Nations is increasingly building relationships with civil society and business. See how the work of the UN can be of relevance to you:
The United Nations & Civil Society
The United Nations & Business

Audio, Visual, Webcast

Publications and Sales
UN Sales Publications
Online Publications
UN Chronicle
Africa Recovery
Image and Reality
The Quotable Kofi Annan
The UN in our Daily Lives
UN Briefing Papers : Human Rights Today
UN Bookshop
UN Stamps

Databases
Audio Visual
UN in Action Video Catalogue
Security Council Meetings on Film and Video

Statistics and Indicators
MBS On-line
Social IndicatorsGeneral Assembly Meetings
on Film and Video
Treaties
International Treaties
ECLAC: Economic Commission for Latin America and the Caribbean
Bibliographic database
UN Document Symbols: Guide
UN Info Quest (UN-I-QUE). (1946 onwards)
Humanitarian Affairs
Land Mines
REFWORLD (refugees)
ReliefWeb
United Nations Information System on the Question of Palestine
About UNISPAL . UNISPAL
Peacekeeping Training Courses Database
NGO Directories
NGOs associated with DPI
NGOs in consultative Status with the ECOSOC

What's New on the UN Web

United Nations Documents
United Nations Documentation: Research Guide
UN Secretary-General
Daily List of Documents Issued at Headquarters
Security Council
Documents Alert
General Assembly
UN Conference Documents
Economic and Social Council
UN Documents in German
UN-I-QUE (UN Info Quest)

UN around the World
Official Web Locator for the UN System
List of Member States
World Map of UN Web Sites
Permanent Missions to the UN New York Geneva
Departments, Offices, Programmes and Regional Commissions
UN Information Centres
Depository Libraries

UNITED NATIONS MEMBER STATES
    
Från FN informationskontor 021017: (http://www.un.dk/swedish/main/ek_och_soc_utveckling_main.htm)

Ekonomisk och social utveckling.

En förutsättning för bestående världsfred är social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser - mätt i budgetmedel och personalinsatser - till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i utvecklingsländer. 1,3 miljarder människor är djupt fattiga. Medan världens 24 rikaste länder i genomsnitt har en inkomst per invånare på 23 420 dollar, har de 49 fattigaste 360 dollar i inkomst per invånare. Förhållandet är 65 mot 1. Skillnaden har blivit allt större under de senaste åren, och det är ett av de svåraste problemen som världen har idag.

Generalförsamlingen har betonat behovet av förändrade internationella ekonomiska relationer så att utvecklingsländer får sin rättvisa plats i världsekonomin. I en rad utvecklingsstrategier för tioårsperioder, antagna sedan 1961, har församlingen rekom-menderat åtgärder för att samordna staters och internationella organisationers ansträngningar att minska klyftan mellan rika och fattiga länder.

En handlingsplan för att främja ett internationellt samarbete för utveckling utarbetades 1995 av generalförsamlingen och baserades på generalsekreterarens rapport Dagordning för utveckling (An Agenda for Development) från 1994.

Aktuella världskonferenser anvisar praktiska vägar att lösa globala problem. De har haft eller har följande inriktning: miljö och utveckling (1992), befolkning och utveckling (1994), social utveckling (1995), förbättring av kvinnors ställning (1995), bostadsfrågor (1996) och food security (1996). FN arbetar nu på att få alla medlemsländer att genomföra de beslut som tagits under dessa konferenser.

Utvecklingsbistånd

Direkt under generalförsamlingen arbetar flera program för att främja FN:s ekonomiska och sociala mandat.

FN:s utvecklingsprogram, United Nations Development Fund (UNDP), är det viktigaste i arbetet för social och ekonomisk utveckling. UNDP arbetar i 174 länder och territorier med att stötta tekniskt samarbete. Det är FN:s största program för hållbar utveckling.

FN:s barnfond, United Nations Children's Fund (UNICEF), är den ledande organisationen när det handlar om långsiktiga program för barns överlevande, beskydd och utveckling. För närvarande ger UNICEF bistånd till 150 länder. De viktigaste biståndsområdena är vaccinering, hälsovård, näringsförbättring och grundskoleutbildning.

Många andra FN-program arbetar för utveckling tillsammans med regeringar och frivilliga organisationer. FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme (UNEP), arbetar för sunda principer inom miljöområdet. Världslivsmedelsprogram-met, World Food Programme (WFP), är världens största inter-nationella organisation för livsmedelsbistånd, både när det gäller krishjälp och utvecklingsprogram. FN:s befolkningsfond, United Nations Population Fund (UNFPA), är den största internationella organisationen som hjälper till med befolkningsfrågor i utvecklingsländer. FN:s centrum för boende- och bebyggelse-frågor, United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS), arbetar för att hjälpa de över 600 miljoner människor som lever under hälsofarliga förhållanden. FN:s konferens för handel och utveckling, United Nations Conference on Trade and Develop-ment (UNCTAD), arbetar för ökad internationell handel, speciellt stöttas utvecklingsländernas försök att öka sitt deltagande i den globala ekonomin.Från FN informationskontor 021110.

(http://www.un.dk/swedish/Briefing_papers/Globalisering/main.htm)

"Den största utmaning vi står inför idag är att garantera att globaliseringen blir en positiv kraft för all världens människor, istället för att lämna miljarder bakom sig i elände. Allomfattande globalisering måste byggas på marknaden, men marknadskrafterna ensamma kommer inte att uppnå det. Det krävs en större ansträngning för att skapa en delad framtid som baseras på vår gemensamma mänsklighet i alla dess former."

Ur generalsekreterare Kofi Annans Millennierapport

1

Viktig statistik

 • Av världens 6 miljarder människor lever 1,2 miljarder i extrem fattigdom eller på en inkomst på en dollar eller mindre.
 • Tre miljarder människor lever på två dollar eller mindre.
 • Industriländer, där 19% av världens befolkning bor, står för 71% av den globala handeln med varor och tjänster, 58% av direkta utlandsinvesteringar och 91% av all Internetanvändning.
 • Mer än 1,5 miljarder dollar växlas på världens växlingskontor varje dag.
 • Utländska investeringar uppgick till 400 miljarder dollar 1997 – sju gånger så mycket som på 70-talet.
 • Mellan 1983 och 1993 ökade försäljningen av USAs statsobligationer från 30 miljarder dollar till 500 miljarder dollar om året.
 • Internationella banklån ökade från 265 miljarder dollar 1975 till 4,2 biljoner dollar 1994.
 • Världens 200 rikaste människor mer än fördubbade sina nettotillgångar under de fyra åren före 1998, till mer än 1 biljon dollar. De rikaste miljardärernas totala rikedom är mer än det sammanlagda BNP för alla minst utvecklade länder med 600 miljoner invånare.

2

Globalisering – en kraft som inte kan stoppas

Det fanns en tid då Coca Cola var det iögonfallande kännetecknet på ett globalt företag som sålde sin produkt i praktiskt taget alla länder på alla språk. Men nu har världen vant sig vid att MacDonald’s säljer hamburgare i Moskva, Peking och Karachi, medan Toyota-lastbilar kör runt i Sahelområdet i Afrika och Sonys TV-apparater har en central placering i hem över hela världen.

Det är en gyllene tidsålder för affärer, kommers och handel. Aldrig tidigare har det i världen funnits en sådan möjlighet att sälja så många varor till så många människor som det finns just nu.

Det är inte endast stora företag som är med i denna explosion – även om de dominerar. Omedelbar information och kommunikation har gjort att folk i Guyana kan marknadsföra handgjorda hängmattor genom Internet, och till och med de omkring 50 människor på det avlägsna Pitcairn Island i Stilla havet kan sälja sina konsthantverk överallt.

Med omedelbar information och kommunikation kan alla få allting överallt. Marknaderna är nu globala och många företag är ofta rikare och mäktigare än många länder.

Det har alltid funnits handel mellan länder och samhällen, men aldrig på en nivå som ens närmar sig dagens. En kombination av minskade handelshinder, finansiell liberalisering och en teknisk revolution har fullständigt förändrat affärslivet i alla industriländer.

 • Världens länder exporterar tio gånger så mycket som de gjorde 1950, och mer pengar – mer än 1,5 biljoner dollar om dagen – rör sig över landsgränserna. 1973 var den siffran endast 15 miljarder dollar.
 • Fler människor än någonsin reser: 590 miljoner personer åkte till utlandet 1996 mot omkring 260 miljoner 1980.
 • Fler människor ringer till utlandet än tidigare och betalar mindre. Ett tre minuter långt telefonsamtal från New York till London kostade 245 dollar 1930. 1990 kostade det bara 3 dollar.

Globaliseringen stannar inte här. Med Internet och avancerad telekommunikation kan säljare och tekniska experter i Indien svara på frågor från kunder i USA. Försäkringsfolk kan arbeta och ha sitt eget kontor tusentals kilometer från huvudkontoret, i olika delar av landet, i olika länder och på olika kontinenter.

Mer handel, fler marknader, mer affärsverksamhet, mer information, fler jobb, fler möjligheter. Detta är vad en globaliserad värld kan bjuda på.

Globaliseringen har redan fört med sig ett betydligt välstånd till områden i världen som länge varit fattiga, men också ännu mer välstånd till områden som klarade sig bra redan innan. I Öst- och Sydostasien har länder skiftat till exportbaserade ekonomier för att komma högre och snabbare upp på utvecklingsstegen. I Kinas kustområden har en global marknadsorienterad affärsverksamhet hjälpt miljontals människor att höja sin levnadsstandard.

Denna virvelvind av ekonomisk aktivitet har fört med sig många fördelar och välgång till många människor. Det har blivit en snabbare ekonomisk tillväxt, högre levnadsstandard, snabbare förbättringar och nya möjligheter för både individer och länder. Som följd av en revolution inom information och teknologi har världen blivit en mindre och mera integrerad planet än tidigare.

Men om globaliseringen kan medföra välstånd kan den också ta bort:

 • De miljardtals dollar till investeringar som sköljde upp på Asiens kuster i mitten av 90-talet tog en abrupt vändning 1997 och lämnade miljontals människor i fattigdom, i vad som blev känt som Asiens finansiella kris, trots att dess verkningar var så vitt spridda att de drabbade länder på praktiskt taget varje kontinent. Denna olyckliga ekonomiska situation var den femte allvarliga monetära och finansiella kris de senaste två decennierna, och alla har de lämnat spår av finansiell förödelse och fall från Ryssland till Latinamerika.
 • Globaliseringes fördelar har stort sett gått förbi hälften av världens befolkning, eller nära tre miljarder människor som lever på mindre än två dollar om dagen. Detta är människor som inte har fått del av det nya välståndet, som inte är uppkopplade till Internet, och som i de flest fall saknar de kunskaper som behövs för att ta del av denna nya ekonomiska värld.
 • I Centralasien och Östeuropa, där många länder inte har gått över till en global ekonomi lever nu fler människor i fattigdom än för tio år sedan.
 • Trots alla diskussioner om globalisering tar huvudparten av världen inte del av den. Enligt FN:s generalsekreterare Kofi Annan har uppskattningsvis halva jordens befolkning aldrig ens tagit emot eller ringt ett telefonsamtal.

Generalsekreteraren hävdar att trots alla problem kan globaliseringen bli en positiv kraft för världens människor. "Jag är övertygad om att globaliseringen kan gynna mänskligheten som helhet. Men det står klart att miljontals människor just nu – kanske till och med majoriteten av den mänskliga rasen - nekas dessa fördelar. De är fattiga, inte för att de har fått del av för mycket globalisering, utan för att de fått för liten del av den eller inte fått ta del av den alls."

Men generalsekreteraren tillstår att globaliseringen medför många faror. Icke desto mindre menar han att globaliserigen "för människor närmare varandra, och ger oss valmöjligheter som våra far- och morföräldrar inte ens kunde drömma om. Den möjliggör en mer effektiv producering, och tillåter några av oss, åtminstone, att förbättra vår levnadsstandard. Men tyvärr upplevs inte dessa föredelar av alla. De långsiktiga verkningarna av positiva förändringar är helt enkelt för långt borta för miljontals av våra medmänniskor för att vara meningsfulla. Miljontals människor lever fortfarande i utkanten av världsekonomin. Ännu fler miljoner upplever inte globaliseringen som en möjlighet, utan som en upplösande eller förödande kraft: som ett angrepp på deras materiella levnadsstandard eller deras traditionella sätt att leva. Och de som känner sig marginaliserade på detta sätt blir fler och fler."

Tal till generalförsamlingen, New York, 21 september 1998 (SG/SM/6707)

motreak

Globaliseringens motreaktion

Det är tydligt att alla inte är positiva till globaliseringen. Många människor tycker inte om globaliseringen eftersom den leder till att rika och mäktiga affärsintressen tränger sig in i en lokal tradition och hotar ett bestämt levnadssätt. Det var många som jublade när en fransk bonde vandaliserade McDonald’s. Starbucks kaféer har varit populära måltavlor för människor som protesterar mot globaliseringen.

I mer traditionella samhällen hotar globaliseringen kulturella och religiösa grundpelare. I både industriländer och utvecklingsländer känner sig många människor hotade, och hotas rent faktiskt, av globaliseringsprocessen. En globaliserad ekonomi medför en mängd utmaningar - allt från att skydda lokala kulturer till att skydda miljön och lokala arbeten.

Motståndet är mycket tydligt. Under Världshandelsorganisationens (WTO) misslyckade möte i Seattle i december 1999 om ytterligare utvidgning av den internationella handeln orsakade tusentals demonstranter, som inte hade annat gemensamt än motvilja mot globaliseringen, stora oroligheter. Fackföreningar protesterade av rädsla för att ett nytt handelsavtal skulle uppmuntra företag att flytta verksamheten utomlands. Miljöaktivister protesterade av rädsla för att globala handelsavtal skulle undergräva inhemskt miljöskydd. Och där fanns också nationalister som fruktade att ytterligare globalisering skulle minska nationell suveränitet och möjligen leda till mindre frihet och förlust av rättigheter.

Antingen den uppfattas som en jättelik förödande kraft som krossar allt i sin väg, eller som en bärare av en bättre framtid, är globalisering ett fenomen mitt ibland oss. Globaliseringen är som vädret – en källa till ändlösa diskussioner, men lite kan göras åt det. Men precis som vädret är det en kraft som människan kan anpassa sig till.

avvägn 

Avvägning av intressen

På internationell nivå har utvecklingsländer och industriländer helt olika intressen. I utvecklingsländer, där fattigdomen är ett akut problem, lägger man vikt på utveckling till nästan vilket pris som helst. Genom att understryka att industriländerna industrialiserades då man inte tog hänsyn till miljö och då arbetsförhållandena var förskräckliga, vidhåller utvecklingsländerna att de utan bistånd inte har något annat val än att utvecklas så gott de kan.

Utvecklingsländer har också bett internationella samfundet om hjälp att skjuta fram eller efterskänka deras jättelika skulder. Dessa länder är tvungna att betala tillbaka lån som tagits under korrupta diktatorregimer, eller som föreslogs av donatorer för att finansiera utvecklingsplaner som gick om intet. Ofta stiger dessa skuldåterbetalningar till mycket mer än länderna kan spendera på andra nödvändigheter som hälsa och utbildning.

Bistånd – både ekonomiskt och tekniskt - har varit helt otillfredsställande hävdar utvecklingsländerna. Statistiska rapporter stödjer det påståendet och visar att den finansiella hjälp som rika länder har gett till fattiga har fallit markant det senaste decenniet. Det har funnits initiativ från internationella finansiella institutioner och från några donatorländers regeringar att avskriva skulder, men hittills har väldigt få länder kvalificerat sig till dessa program och skuldavskrivningen går långsamt.

Industriländer säger å andra sidan att debatten om utländskt bistånd inte är relevant. De påpekar att det viktigaste är de stora direktinvesteringarna som den privata sektorn gör. De utvecklingsländer som önskar dra till sig investeringar bör anpassa sig till den globala ekonomins behov vad gäller regering och infrastruktur.

Utländska investeringar i kombination med en exportorienterad ekonomi har redan visat sig vara en kraftig styrka för utveckling och har varit drivkraften bakom de s.k. "asiatiska tigrarnas" extraordniära tillväxt de senaste decennierna – både före och efter den asiatiska finanskrisen. Länder som Sydkorea, Thailand, Filippinerna och Kina har alla haft glädje av stora utländska investeringar och har erfarit en snabb ekonomisk tillväxt som har fått miljontals människor ut ur fattigdomen. Men även om de sammanlagda utländska investeringarna har ökat, går de flesta till ett land – Kina - och i de flesta andra är investeringarna från utlandet mycket små.

Dessutom framförs argumentet att de flesta utvecklingsländer måste arbeta för att göra sig attraktiva för utländska investerare. Detta innebär - har dessa länder fått veta - att de måste upprätta regeringar som är stabila, demokratiska, pålitliga och präglade av öppenhet för att skapa en miljö där affärsliv kan frodas.

 • Även om en fjärdedel av alla utländska direktinvesteringar nu går till utvecklingsländer, får inte alla del av dem. Asien får mer än tjugo gånger så mycket i utländska investeringar som länder söder om Sahara i Afrika, där behovet är störst. En av orsakerna till varför vissa utvecklingsländer misslyckas att dra till sig utländska investeringar är bristen på information om investeringsmöjligheter i dessa länder. Att råda bot på detta är syftet med ett nytt gemensamt initiativ från FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) och Internationella handelskammaren. Detta initiativ omfattar bl.a. att publicera investeringsvägledningar som beskriver möjligheter och villkor i de minst utvecklade länderna, och att främja dialogen mellan regeringar och potentiella investerare. Tjugoåtta företag, av vilka några är mycket stora, stödjer initiativet och bidrar till projektet. Det gör också länder som Kina, Finland, Frankrike, Indien och Norge.

roll 

Företagens roll och ansvar

Stora företag har fått extraordinär makt i takt med att deras världsomfattande operationer har resulterat i en maximering av vinsterna. Denna makt är ofta långt större än regeringarnas. Med bokstavligt talat inga globala regler eller föreskrifter har företagen kunnat arbeta fritt på den internationella marknaden och flytta fabriker dit där priset på arbetskraft och resurser är lågt.

Men företagen själva upptäcker att det finns begränsningar inom denna typ av "vilda västern-aktiviteter". Med antingen en glimt av samvete eller plötslig klarsyn, har många företag insett att man inte kan uppträda helt ohämmat och att man måste ta ansvar för vad man gör.

 • Några företag har varit tvungna att lära sig detta den hårda vägen. Union Carbide lärde sig detta när deras kemiska fabrik i Bhopal i Indien släppte ut gas som dödade 6000 människor. Och Exxon lärde sig detta när deras tanker, Exxon Valdez, släppte ut ca 40 ton råolja utanför Alaskas kust, med det resultat att företagets årliga omsättning föll från 9,9 miljarder dollar till 4,8 miljarder dollar åtta år senare. Saneringen efter miljökatastrofen kostade dessutom företaget omkring en miljard dollar.

Katastrofhändelser som dessa är välkända och relativt sällsynta. Ändå finns det ett alltjämt växande nätverk av frivilligorganisationer som har gjort det till sin specialitet att offentliggöra multinationella företags försyndelser, som dåligt miljöskydd, bristande anställningsvillkor och kränkningar av de mänskliga rättigheterna. För att förhindra alltför mycket dålig publicitet som allvarligt kan begränsa profiten, eller i vissa fall åstadkomma den reaktion som är önskvärd, har många företag infört olika koder för uppträdande för deras globala verksamhet.

För att engagera företag i en dialog om socialt ansvar har FN:s generalsekreterare föreslagit en kodex med nio punkter – Global Compact- som bygger på redan existerande internationella avtal om miljö, mänskliga rättigheter och de anställdas rättigheter. Ett stort antal företag har lovat att de står fast vid dessa principer. Några av företagen har varit utsatta för allvarlig kritik av sin tidigare praxis. Ett av dessa företag är det amerikanska företaget Nike som tillverkar sportskor och sportkläder, och som kritiserats för att ha utnyttjat arbetskraft i utvecklingsländerna.

 • Philip Knight, Nikes grundare och vd, sa på ett möte i FN om Global Compact-initiativet: "När vi startade det företag som senare skulle komma att bli Nike, hade jag aldrig kunnat drömma om att ett litet Oregon-företag som sålde gymnastikskor från bagageutrymmet från en gammal Valiant skulle bli en symbol för globalisering. Men det har det." Han tillade: "På många sätt har Nike blivit en passande symbol för vad som är rätt – och på vad som behöver rättas till – i en ekonomi med ett ökat beroende mellan parter. Vi är ett litet företag med multinationella mått mätt, men vi har fabriker i 50 länder. På var och en finns det olika juridiska, sociala, finansiella och ekonomiska system. Detta innebär att Nike och tusentals andra företag har en imponerande uppgift: att definiera i vad vårt globala ansvar består, och hur vi skall agera i många värdländer".

utv 

Utvecklingsländerna är försiktiga

Utvecklingsländerna är emellertid oroliga att ställas inför villkor. De måste redan gå med på en mängd villkor för att få lån från Internationella valutafonden (IMF) eller Världsbanken – och vissa av dessa villkor har varit mer till skada än till hjälp. Som en följd härav är de tveksamma med hänsyn till större ansvar inför företagen. Även om de stödjer arbetsnormer, miljöskydd och mänskliga rättigheter, är många av dessa länder oroliga för att de bara är en rökridå för större protektionism i de rikare länderna. De befarar att utan resurser kommer de vara hopplöst oförmögna att driva igenom dessa principer, för att sedan bli föremål för sanktioner. Deras fruktan är inte ogrundad, eftersom USAs f.d. president Bill Clinton tog upp frågan om sanktioner under WTO-förhandlingarna i Seattle.

Utvecklingsländerna har också varit långsamma med att stödja Global Compact-initiativet, eftersom många menar att principerna avspeglar den rika världens synpunkter. Kontroll av monopolen, att utländska företag bidrar till utvecklingsländernas skatteunderlag och att länderna själva får ta del av den moderna teknologin är i stället av större intresse för utvecklingsländerna.

nya

Nya utmaningar

Ingen världsregering kan reglera globaliseringens alla sidor, och mycket få människor önskar en sådan. Men för att kunna hantera globaliseringen och försäkra att alla får del av fördelarna måste man få till stånd en mer global styrning – ett system av internationella lagar som baseras på multilaterala principer som fastställer grundreglerna för alla deltagare i den globala ekonomin.

Många områden av ömsesidigt beroende behöver global uppmärksamhet. Fördelarna ev en globaliserad ekonomi måste ledsagas av ett större globalt samarbete för att förhindra och tygla "globala dåligheter" som spridning av ekonomiska kriser, epidemier, miljöförstöring, kriminalitet och narkotika. Man måste också bedriva samarbete inom den makroekonomiska politiken, om handel och bistånd, och om behovet av ett rättvist system för att skydda intellektuell egendom.

För närvarande finns det organisationer som arbetar med många av dessa områden, men i det stora hela är deras insatser okoordinerade och får inget stöd av det internationella samfundet. För att uppnå ett större sammanhang i ansträngningarna måste man arbeta mot brister och de existerande strukturerna förbättras. Meningen med global styrning är inte att dominera nationella regeringar och övermanna kulturer och samfund, utan att definiera mål, sätta normer och kontrollera om de hålls.

FN – som består av 189 medlemsländer – är en del av svaret på detta. Men för att effektivt ta itu med människors behov, måste FN emellertid inte bara få stöd från regeringar, utan också från samhället i allmänhet, den privata sektorn, politiker, lokala myndigheter, den vetenskapliga världen och många andra.

Generalsekreteraren menar att omvärldens ansvar för de fattiga, som ett resultat av globaliseringen, inte endast är ett moraliskt krav, utan också som en sak i allmänhetens intresse. Varje land måste fortfarande bära huvudansvaret för de egna ekonomiska tillväxtprogrammen och fattigdomsbekämpning. "Att eftersträva en värld utan extrem fattigdom är en utmaning för oss alla. Det är en utmaning vi måste klara", uppmanar han i sin Millennierapport.

Med detta föreslår generalsekreteraren konkreta åtgärder och uppmanar särskilt industriländer att:

 • Ge gratis tillgång till sina marknader för varor som producerats i fattiga länder.
 • Genomföra program för skuldlättnader, däribland avskriva alla officiella skulder för tungt skuldtyngda fattiga länder som i gengäld skall förbinda sig till att arbeta för att reducera fattigdomen bland befolkningen.
 • Tillämpa en mer generös biståndspolitik.
 • Samarbeta med läkemedelsföretag och andra samarbetspartners för att utveckla ett vaccin mot HIV/AIDS.
 • Göra en särskild insats för att främja utveckling i Afrika.

info 

Information på Internet

UN Development Programme (UNDP): http://www.undp.org/

UN Department of Economic and Social Affairs (DESA): http://www.un.org

World Summit for Social Development and its five-year review: http://www.un.org/socialsummit

UN Secretary-General Kofi Annan's Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/

World Trade Organization: http://www.wto.org

World Bank: http://www.worldbank.org/

Corporate Watch: http://www.go.com/

Business for Social Responsibility: http://www.bsr.org/

Inter-Press Service: http://www.ips.org/

Inter-Parliamentary Union (IPU): http://www.ipu.org/

Transparency International: http://www.transparency.de/index.html

Friedrich Ebert Stiftung: http://www.fes.de/

Ford Foundation: http://www.fordfound.org/

Publikationer

An Agenda for Development, United Nations, 1997

Change: Threat or Opportunity for Human Progress?, UNDP, 1991

Overcoming Human Poverty 2000, UNDP, 2000

Human Development Report 1997, UNDP

United Nations Information Centre for the Nordic Countries, June 2001FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER.

Delar från Svenska FN-förbundets hemsida: Se särskild sida som nås med följande länk:
FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER. (http://wimnell.com/omr93b.html)Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr354.html