36/39 Politisk planering. Planering av politiska / demokratiska styrningar.Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a Statens offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska krav om vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37, politiska krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska krav om sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En sammansatt avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk planering som gäller flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att placera problemen på någon av dem.

36/39 Politiska krav och politisk planering.
O Om politisk planering. O Planeringens mål och medel. O Välfärd, levnadsnivå, livskvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.

Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu
adressen http://wimnell.com

   På hemsidan ges en kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:
” Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen.”
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
   Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument
med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid.
De 129 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre siffror eller fler.
   De inledande dokumenten finns angivna nederst på denna sida.
I systemtabellen kan man se alla områdena på en gång, och man kan
klicka på på dem och komma till de 129 områdena.
   De inledande dokumenten har kompletterats med en kort introduktion
på engelska. To a short Introduction in English.

    Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. I områdena finns myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesversamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.
    Sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.
   På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med systemets utformning. Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påvera.
   Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 sidorna på hemsidan och göra bilagor. Web-innehavare som hänvisas till ändrar innehåll och adresser ibland. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera och införa deras ändringar. Men även om adresserna är felaktiga bidrar de till att förklara områdenas principiella innehåll
   I mars 2011 görs en ny revidering där mycket plockas bort och av tidsskäl inte mycket nytt läggs in. En del gammalt får ligga kvar därför att det belyser principiella innehåll trots att det inte är helt aktuellt.
   Portalen sverige.se har ändrats och har nu inte uppgifter om offentliga organisationer. Samhällsguiden finns inte längre på Internet, bara på papper i bokhandeln.
    Innehållet på sidorna kan minska men kompenseras av hänvisningar till särskilda bilagor.

    Förteckning över kompletterande bilagor med innehållsförteckningar
finns i :
Sven Wimnell 080203+++
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll.
(http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Här ett urval:

Om klassifikationssystem:

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell.
SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)


Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011+21 mars: Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare. +
Till socialdemokrater om kongressmaterialet och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

120214:
Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

120516:
Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

121029:
Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

130320:
Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


130330:
Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

130601:
Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


130601:
Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


131122:
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


131122:
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


131127:
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


131127:
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


131231:
Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


140315:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


140315:
Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


160112
Sven Wimnell 18 mars 2014: Socialdemokraterna inför valen 2014. Det som fanns på partiets hemsida på Internet den 18 mars 2014 inlagt på 22 politikområden
http://wimnell.com/omr36-39zzh.pdf


140405:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


140405:
Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


140405:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


140802:
Sven Wimnell 10 maj 2014: Svensk politik från vikingatiden till oppositionens valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf


140904:
Sven Wimnell 30 juni 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf


140904:
Sven Wimnell 4 september 2014: Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

140920:
Sven Wimnell 20 september 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf


141114:
Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem. Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf


141013:
Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållanden. Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf


141030:
Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015. Människornas levnadsförhållanden. Regeringen. Myndigheter. Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer. Bugetdebatten.
http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf


141114:
Sven Wimnell 12 nov 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar t o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf.pdf


141114:
Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf


141201:
Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 för de första 11 politikområdena..
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf


141201:
Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 om de sista 11 politikområdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf


141210:
Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf


150206:
Sven Wimnell 10 jan 2014: Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 januari 2015. Med förhandlingar och överenskommelser om hur man ska styra Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf


150206:
Sven Wimnell 31 januari 2015: Socialdemokraternas hemsida på internet. Människornas levnadsvillkor och utvecklingens krafter. Partiledardebatt och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf


150310:
Sven Wimnell 10 mars 2015: Utrikespolitisk debatt och några tidningsartiklar i 22 politikområden 28 januari - 27 februari 2015, med utvecklingen under perioden.
En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf


150403:
Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och ansvar.
http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf


150427:
Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag. Vårbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf


150516:
Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf


150516:
Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf


150516:
Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala universitet
http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf


150616:
Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur. Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens problem och partiets kongress 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf


150909:
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem. Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf


150910:
Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf


150911:
Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf


151110:
Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens problem. Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med hjälp av ett system för mänskliga verksamheter med helhetssyn på utvecklingen
http://wimnell.com/omr36-39zzzh.pdf


151130:
Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens problem. System för mänskliga verksamheter Hur ska man kunna förbättra världen?Förbättra de inre verkligheterna och politiken.
http://wimnell.com/omr36-39zzzi.pdf


160206:
Sven Wimnell 4 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar 27 december 2015 - 4 februari 2016
http://wimnell.com/omr36-39zzzj.pdf


160206:
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf


160326:
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen 5 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf


160326:
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf


160408:
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ? Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf


160429:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf


160504:
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf


160526:
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf


160526:
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf


160604:
Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf


160618:
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni. Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf


160910:
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. Om bostäder och skolor m m. Även om skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf


160910:
Till statsminister Stefan Löfven den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf


161010:
Sven Wimnell 10 oktober 2016: Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017. Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf


161111:
Sven Wimnell 9 november 2016: Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf


161204:
Sven Wimnell 3 december 2016: De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf


161221:
Sven Wimnell 20 december 2016: Ett bättre nytt år önskas. Kunskaper och etik. Statsministerns jultal. Tidningsartiklar 12-20 december 2016, Ett system för mänskliga verksamheter som styr utvecklingen. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf


170117:
Sven Wimnell 16 januari 2017: Att förbättra världen. Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga skatter för de lägsta inkomsterna. De måste kompenseras för det. Det behövs en politik för hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf


170205:
Sven Wimnell 5 februari 2017: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december 2016 till 3 februari 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf


170215:
Sven Wimnell 15 februari 2017: Socialdemokraterna och regeringen. Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf


170303:
Sven Wimnell 5 mars 2017:Läget i världen. Artiklar om läget 5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten. Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf


170319:
Sven Wimnell 19 mars 2017: Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf


1705111:
Sven Wimnell 5 april 2017: Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhållanden. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf


170511:
Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 2017 om utrikes förhållanden och terrorism. Bland annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan bli diktator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf


170511:
Sven Wimnell 9 maj 2017: Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhålanden och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf


170523:
Sven Wimnell 30 maj 2017 : Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf


170523:
Sven Wimnell 23 maj 2017: Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007. Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016. SCBs statistik om allt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf


170607:
Sven Wimnell 4 juni 2017: Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf


170623:
Sven Wimnell 23 juni 2017: Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf


170623:
Sven Wimnell 23 juni 1917: Tidningsartiklar 15 -23 juni 2017 om inrikes förhållanden samt protokoll till partiledardebatten i riksdagen 14 juni 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf


170910:
Sven Wimnell 10 september 2017: Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. Utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. Samhällsplanering. Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf


171016:
Sven Wimnell 16 oktober 2017: Alliansen och regeringen. Hushållens levnadskostnader, skatter och bidrag. Annat. Myndigheter. Levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. Riksdag, regering, budget, debatter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzp.pdf


171017:
Sven Wimnell 17 oktober 2017: Tidningsartiklar 13 september till 9 oktober 2017 om inrikes förhållanden i Sverige. Bilaga till sammanställning 16 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf


171229:
Sven Wimnell 24 december 2017: Samhällsplaneringens problem. Levnadsvillkor. Utvecklingens krafter. Mänskliga verksamheter. Utrikes och inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzr.pdf


17129:
Sven Wimnell 19 december 2017: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzs.pdf


171229:
Sven Wimnell 20 december 2017: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzt.pdf


181222:
Sven Wimnell 21 december 2018: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen: Innehåll i en stor sammanfattning 16 maj 2018 och artiklar från och med 1 november 2018 om klimatet och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzv.pdf


190102:
Sven Wimnell 2 januari 2018: Artiklar om utrikes förhållanden från 1 november till 21 december 2018. Komplement till redovisningen 21 december om samhällsplaneringens problem, klimatet och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzx.pdf


190124:
Sven Wimnell 22 januari 2019omr36-39zzzzy.pdf : Artiklar om klimat, regeringsbildning och svenska inrikes förhållanden 22 december 2018 - 22 januari 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzy.pdf

190124:
Sven Wimnell 23 januari 2019omr36-39zzzzz.pdf :Artiklar om utrikes och internationella förhållanden 22 dec 2018 - 22 jan 2019
http://wimnell.com/omr36-39zzzzz.pdf

190220:
Sven Wimnell 20 februari 2019omr36-39zzzzza.pdf :Samällsplaneringens problem. Något av det viktigaste och artiklar 23 januari - 15 februari om inre svenska förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzza.pdf

190224:
Sven Wimnell 21 februari 2019omr36-39zzzzzb.pdf :Artiklar 23 januari - 15 februari 2019 om utrikes och internationella förhållanden. Med introduktion och artiklar om klimat och Brexit samt Utrikesdeklaration 2019 och protokoll om utrikesdebatt i riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzb.pdf

190314:
Sven Wimnell 15 mars 2019omr36-39zzzzzc.pdf :Om Europa, klimatet, FNs mål, mänskliga verksamheter, inrikespolitik, bostadspolitik och artiklar 16 februari - 12 mars om Svenska inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzc.pdf

190314:
Sven Wimnell 16 mars 2019omr36-39zzzzzd.pdf :Om Europa, klimat, FNs mål och artiklar 16 februari - 12 mars om Klimat, Brexit och Utrikes och internationella förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzd.pdf

190422:
Sven Wimnell 22 april 2019omr36-39zzzzze.pdf :Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa. Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

190501:
Sven Wimnell 1 maj 2019omr40zp.pdf :Människornas verksamheter och grunderna för planering av framtiden för världen och Sverige. .
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

190527:
Sven Wimnell 27 maj 2019omr36-39zzzzzf.pdf :Tidningsartiklar 22 april - 27 maj 2019 om utrikes förhållanden och de första rapporterna om valet till EU-parlamentet den 26 maj 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzf.pdf

190606:
Sven Wimnell 5 juni 2019omr36-39zzzzzg.pdf :Tidningsartklar 22 april - 27 maj 2019 om inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzg.pdf

190711:
Sven Wimnell 11 juli 2019omr36-39zzzzzh.pdf :DN-artiklar 28 maj - 11 juli 2019 om utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzh.pdf

190809:
Sven Wimnell 9 augusti 2019omr36-39zzzzzi.pdf :Information om klimatkrisen på hemsidor hos museer m m, kulturpolitik. Agenda 2030. Regeringen, Sida, Utrikesdeklarationen. Artiklar om utrikes förhållanden 11 juli-1 augusti 2019.)
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzi.pdf

190901:
Sven Wimnell 1 september 2019omr36-39zzzzzj.pdf :DN-artiklar 2 - 31 augusti 2019 om utrikes förhållanden och litet om inrikes förhållanden i augusti .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzj.pdf

190920:
Sven Wimnell 20 september 2019omr36-39zzzzzk.pdf :Nya riksdagen och nya regeringen 2019/2020. Kommentarer. Artiklar 1-11 september 2019 om inrikes och utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzk.pdf

191005:
Sven Wimnell 5 oktober 2019omr36-39zzzzzl.pdf : Om Skolverkets förslag till nya kurs-och ämnesplaner för grundskolor och gymnasier. Och om aktuell politik och om forskning och undervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf

191022:
Sven Wimnell 22 oktober 2019omr36-39zzzzzn.pdf : Levnadsförhållanden och mänskliga verksamheter som styr världen. Hushåll. Politik. Regeringar. Statsbudgeten. Skatter.Bidrag. Inrikes och utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzn.pdf

191022:
Sven Wimnell 22 oktober 2019omr36-39zzzzzm.pdf : Tidningsartiklar om utrikes fšrhŒllanden 12 september till 7 oktober 2019 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf

191101:
Sven Wimnell 1 november 2019omr36-39zzzzzo.pdf : DN - artiklar 8-31 oktober 2019 om utrikes fšrhŒllanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzo.pdf

191215:
Sven Wimnell 15 december 2019omr36-39zzzzzp.pdf :Klimat, rasism och klasshat, utrikes politik, inrikespolitik. Aktörer: EU, riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner, fšretag m m och Verksamheter som styr utvecklingen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzp.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq1+2.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel1 Klimat och något om vŠ ärlden och FNs 17 m ål. och Kapitel 2 Mänskliga verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq1+2.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq3+4.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 3: Mänskliga rättigheter. Rasism och demokrati. Kapitel 4: Skola. forskning kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq3+4.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq5-7.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 5: Sjukv ård och hälsovå rd. Kapitel 6: F ö rsvar. Kapitel 7: brott och polis.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq5-7.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq8.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 8: Utrikes f ö rh ållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq8.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq9-13.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020.Kapitel 9: Om inrikes f ö rhå llanden och inrikespolitik. Kapitel 10:partiledardebatt. Kapitlen 11-13. Kapitel 11: milj ö er m m. Kapitel 12 Transporter o d. Kapitel 13 näringsliv, arbetsmarknad, l ö ner o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq9-13.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq14-15.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020.Kapitel 9: Kapitel 14: Akt ö rer i svenska politiken. Kapitel 15. DN-artiklar efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

200223:
Sven Wimnell 23 februari 2020omr36-39zzzzzq16-17.pdf :Samhällsplaneringens problem. Kapitel 16: En kort inledning om skatter m m och utredningar om svenska kommuner, KapitKapitel 17: DN-artiklar 17 januari - 21 februari 2020 om inrikes förh å llanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq16-17.pdf

200223:
Sven Wimnell 23 februari 2020omr36-39zzzzzq18.pdf :Samhällsplaneringens problem. Kapitel 18: DN-artiklar 17 januari - 21 febuari 2020 om utrikes fšrhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq18.pdf

200207:
Sven Wimnell 7 mars 2020omr36-39zzzzzr.pdf :Samhällsplaneringens problem.Klimatpolitiken. Coronaviruset. Mänskliga verksamheter. Planeringar för Sverige och världen. Utrikes och inrikes artiklar 22 februari - 4 mars 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzr.pdf

200325:
Sven Wimnell 25 mars 2020omr36-39zzzzzs.pdf :Samhällsplaneringens problem.Världen frŒn Big Bang till mars 2020. Planering av framtiden fšr världen och Sverige. Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och dess fouml;ljder.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzs.pdf

200330:
Sven Wimnell 30 mars 2020omr36-39zzzzzt.pdf :Utrikes och inrikes tidningsartiklar 21-28 mars 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzt.pdf

200405:
Sven Wimnell 5 april 2020omr36-39zzzzzu.pdf :Förslag till framtidsplanering för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

200407:
Sven Wimnell 7 april 2020omr36-39zzzzzv.pdf Aktörer, forskare och myndigheter för framtidsplanering av världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzv.pdf

200410:
Sven Wimnell 10 april 2020omr36-39zzzzzx.pdf :Utrikes DN-artiklar 29 mars - 4 april och inrikes DN-artiklar 29 mars - 9 april 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzx.pdf

200417:
Sven Wimnell 17 april 2020omr36-39zzzzzy.pdf :Planering av världen och Sverige. Vårbudgeten 2020 och anknytande artiklar, Samhällen, hushåll och utbildning i skolorna. Utrikes tidningsartiklar 5-16 april 2020 och inrikes 10-16 april.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzy.pdf

200425:
Sven Wimnell 125 april 2020omr36-39zzzzzz.pdf :Planering av världen och Sverige.Det beh övs en bra f örteckning över professorer. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 17-24 april 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzz.pdf

200506:
Sven Wimnell 6 maj 2020omr36-39zzzzzza.pdf :Planering av världen och Sverige. Debatt om vårbudgeten. Budgetmotioner. PŒminnelser. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 25 april - 4 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzza.pdf

200515:
Sven Wimnell 15 maj 2020omr36-39zzzzzzb.pdf :P åminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 5-12 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzb.pdf

200530:
Sven Wimnell 30 maj 2020omr36-39zzzzzzc.pdf :Regeringens klimatpolitik. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 13-22/23 maj 2020. NŒgra inrikes artiklar 24-29 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzc.pdf

200605:
Sven Wimnell 05 juni 2020omr36-39zzzzzzd.pdf Mediciner, tillbehör, test, vård och välfärd. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 23/24 maj - 3 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzd.pdf

200617:
Sven Wimnell 17 juni 2020omr36-39zzzzzze.pdf Bra klimatpolitik och för övrigt politik till bättre versioner än före viruset. Partiledardebatt. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 4 - 13 juni 2020 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzze.pdf

200626:
Sven Wimnell 26 juni 2020omr36-39zzzzzzf.pdf Klimatet.Klimatkollegiet.Coronakommissionen. Levnadskostnader och skattefördelningar. Viktiga artiklar 14-25 juni 2020. Utrikes och inrikes artiklar 14-21 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzf.pdf

200712:
Sven Wimnell 12 juli 2020omr36-39zzzzzzg.pdf Utvecklingen i Sverige och världen. Samhällsplaneringens problem. Ledare m m i juli. Utrikes och inrikes artiklar 22-30 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzg.pdf

200722:
Sven Wimnell 22 juli 2020omr36-39zzzzzzh.pdf Brysselavtalet, Sverige från franska revolutionen 1789. Skattereformer, levnadskostnader, bostadsbidrag som kompensation f ör f ör h öga inkomstskatter. Utrikes och inrikes DN-artiklar 1-17 juli 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

200808:
Sven Wimnell 8 aug 2020omr36-39zzzzzzi.pdf Till Statsministern, Socialministern, Socialfšrsäkringsministern, Vice statsministern Bostadsministern och Jonas Sjšstedt och Ulla Andersson i Vänsterpartiet.:
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzi.pdf :

200808:
Sven Wimnell 8 aug 2020omr36-39zzzzzzj.pdf DN huvudledare och DNs debattartlklar samt utrikes och inrikes artiklar 18 juli - 6 augusti 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzj.pdf

200820:
Sven Wimnell 20 aug 2020omr36-39zzzzzzk.pdf Något om Sverige och svenskarna. Socialministern, Socialförsäkringsministern och Bostadsministern. Länsstyrelser, SCB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges kommuner och regioner och Jämlikhetskommissionen
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzk.pdf

200828:
Sven Wimnell 28 aug 2020omr36-39zzzzzzl.pdf Några debattartiklar i DN 7 - 27 augusti. och utrikes och inrikes DN-artiklar 7 - 21/22 + 27 augusti 2020. Och kopia av brev om religionsämnet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzl.pdf

200904:
Sven Wimnell 4 sept 2020omr36-39zzzzzzm.pdf P åminnelse om skattsystem och låga inkomster. DNs debattartiklar 23 augusti - 4 september 2020 och utrikes och inrikes artiklar 23 augusti - 3 september. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzm.pdf

200906:
Sven Wimnell 6 sept 2020omr36-39zzzzzzn.pdf Några debattartiklar i DN 22 februari - 6 september 2020 och om samhällsplaneringens problem http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzn.pdf

200915:
Sven Wimnell 15 sept 2020omr36-39zzzzzzo.pdf Riksdagens öppnande. Kungen, regeringsförklaring, partiledardebatt. politik 8-14 september. Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar 4-14 september. Utredningar om politik sedan början av mars 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzo.pdf

200926:
Sven Wimnell 26 sept 2020omr36-39zzzzzzp.pdf Välfärden. Sveriges och världens historia. Mänskliga verksamheter. Statsbudgeten, riksdagsdebatt och kommentarer. Debattartiklar 15- 25 september. Utrikes och inrikes artiklar 15-20 september. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzp.pdf

201003:
Sven Wimnell 03 okt 2020omr36-39zzzzzzq.pdf Några nyheter och debattartiklar 26 september - 3 oktober 2020 och utrikes och inrikes artiklar 21 september - 3 oktober. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzq.pdf

201014:
Sven Wimnell 14 okt 2020omr36-39zzzzzzr.pdf Introduktion. Budgetmotioner. Framtidsförslag. Viktiga inrikes artiklar och debattartiklar 4 - 14 oktober 2020 samt utrikes och övriga inrikes artiklar 4 - 14 oktober http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzr.pdf

201026:
Sven Wimnell 26 okt 2020omr36-39zzzzzzrs.pdf USA och världen. Hur du har det på jobbet och svensk arbetsrätt. Debattartiklar och utrikes och inrikes DN-artiklar 15-25 oktober 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzs.pdf

201102:
Sven Wimnell 2 nov 2020omr36-39zzzzzzt.pdf Sverigedemokraterna. Arbetsrätten. Donald Trump. Sverige. Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. Regeringens verksamheter. Debattartiklar, Tidningsartiklar 26 - 31 oktober 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf

201114:
Sven Wimnell 14 nov 2020omr36-39zzzzzzu.pdf Om USA. Klimatet och FNs mål. Regeringen. Artiklar coronasjukan och annat. Debattartiklar 1 - 13 nov 2020. Presidentvalet i USA. Utrikes andra länder 1-11 november. Artiklar 1-11 november coronasjukan. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzu.pdf

201120:
Sven Wimnell 20 nov 2020omr36-39zzzzzzv.pdf Världen från Big Bang till början på mars 2020 och viktiga artiklar 12 - 17 november 2020. Debattartiklar 14 -20 november 2020 och utrikes och inrikes artiklar 12 - 17 november. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf

201127:
Sven Wimnell 27 nov 2020omr36-39zzzzzzx.pdf Om fördelningen av artiklar i kapitel 3.Debattartiklar i DN 21 - 27 november 2020. Utrikes och inrikes artiklar 18-24 november 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzx.pdf

201202:
Sven Wimnell 02 dec 2020omr36-39zzzzzzy.pdf DN-artiklar 25 november - 2 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy.pdf

201210:
Sven Wimnell 10 dec 2020omr36-39zzzzzzy1.pdf Samhällsplanering och tidningsartiklar. Debattartiklar 3 -10 december DN-artiklar 3 - 7 december 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy1.pdf

201218:
Sven Wimnell 18 dec 2020omr36-39zzzzzzy2.pdf Skatter och skattesystem. Debattartiklar 8 - 12 och DN-artiklar utrikes 8-13 inrikes 8 - 12 december 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy2.pdf

201223:
Sven Wimnell 23 dec 2020omr36-39zzzzzzy3.pdf Några aktuella artiklar 20 - 23 december. Debattartiklar 8 - 23 och inrikes artiklar 13-19 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy3.pdf

201228:
Sven Wimnell 28 dec 2020omr36-39zzzzzzy4.pdf Några artiklar efter 22 december 2020 och utredningar om skolor. Debattartiklar 8 - 28 december. Utrikes DN-artiklar 14-22 och inrikes 20-22 december http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy4.pdf

210103:
Sven Wimnell 3 jan 2021omr36-39zzzzzzy5.pdf Artiklar 2 januari. Utrikes DN-artiklar 23 - 31 och inrikes 23 - 29 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy5.pdf

210107:
Sven Wimnell 7 jan 2021omr36-39zzzzzzy6.pdf Om stora regioner och regionstyrelser. Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf

210112:
Sven Wimnell 12 jan 2021omr36-39zzzzzzy7.pdf USA 8 - 12 januari: slutet fšr president Trump. Samhällsplaneringens problem. FNs mänskliga rättigheter och mål och om utrikes och inrikes artiklar. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy7.pdf

210122:
Sven Wimnell 22 jan 2021omr36-39zzzzzzy8.pdf Fortsättning 12 januari 2021 om slutet fšr president Trump. Den nye USA-presidenten Biden. Sverige efter Trump. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy8.pdf

210130:
Sven Wimnell 30 jan 2021omr36-39zzzzzzy11.pdf Partiledardebatt i riksdagen den 13 januari 2021. Debattartiklar i DN 30 december - 24 januari 2021. Utrikes och inrikes DN-artikar 19 - 24 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy11.pdf

210207:
Sven Wimnell 07 feb 2021omr36-39zzzzzzy12.pdf Några artiklar 4 och 7 februari 2021 om människorna och världen. Debattartiklar 25 januari -7 februari. Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy12.pdf

210212:
Sven Wimnell 12 feb 2021omr36-39zzzzzzy13.pdf Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari- 6 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy13.pdf

210217:
Sven Wimnell 17 feb 2021omr36-39zzzzzzy14.pdf Utrikes och inrikes artiklar 7-12 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy14.pdf

210225:
Sven Wimnell 25 feb 2021omr36-39zzzzzzy15.pdf Levnadskostnader 2021, inkomstskatter och skattefördelning. Debattartiklar 8-19 februari. Utrikes och inrikes artiklar 13-19 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy15.pdf

210228:
Sven Wimnell 28 feb 2021omr36-39zzzzzzy16.pdf Samhällsplaneringens problem. Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och inrikes artiklar 17-22 februari http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy16.pdf

210307:
Sven Wimnell 07 mars 2021omr36-39zzzzzzy17.pdf Inrikes artiklar 23 februari - 4 mars 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy17.pdf

210409:
Sven Wimnell 09 april 2021omr36-39zzzzzzy18.pdf Utrikesartiklar 23 februari -12 mars och inrikes artiklar 5 -12 mars 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy18.pdf

210411:
Sven Wimnell 11 april 2021omr36-39zzzzzzy19.pdf Utrikes och inrikes artiklar 13 -23 mars 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy19.pdf

210407:
Sven Wimnell 07 april 2021omr36-39zzzzzzy20.pdf Utrikes och inrikes artiklar 24 mars-3 april 2021. Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy20.pdf

210417:
Sven Wimnell 17 april 2021omr36-39zzzzzzy21.pdf Utrikes och inrikes artiklar 4 - 14 april 2021. Debattartiklar i DN 7 - 14 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy21.pdf

210422:
Sven Wimnell 22 april 2021omr36-39zzzzzzy22.pdf Levnadskostnader 2021, skatter, skattefördelning, några samhällsproblem. vårbudget. Debattartiklar i DN 18-22 april 2021. Om samhällsplaneringens problem. Utrikes och inrikes artiklar15-18 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy22.pdf

210429:
Sven Wimnell 29 april 2021omr36-39zzzzzzy23.pdf Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större. Debattartiklar 23-28 april och några artiklar efter 24 april. Utrikes och inrikes artiklar 19-24 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy23.pdf

210503:
Sven Wimnell 3 april majomr36-39zzzzzzy24.pdf Jämlikhet, klimat och global samverkan, budgetmotioner och jobb. Debattartiklar 29 april - 3 maj 1921. Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 april. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy24.pdf

210510:
Sven Wimnell 10 majomr36-39zzzzzzy25.pdf Förstamajtal, välfärdspolitik och några sena artiklar i aktuella konflikter. Debattartiklar 4 - 9 maj 2021. Utrikes och inrikes artiklar 1 - 7 (5) maj. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy25.pdf

210517:
Sven Wimnell 17 majomr36-39zzzzzzy26.pdf Hur ska man kunna fšrbättra världen? några artiklar i maj 2021. Debattartiklar 9 - 14 maj. Utrikes och inrikes artiklar 8 - 12 maj. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy26.pdf

210522:
Sven Wimnell 22 majomr36-39zzzzzzy27.pdf N ågot av det senaste och debattartiklar 6 - 22 maj 2021. Utrikes och inrikes artiklar 13 - 20 maj 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy27.pdf

210601:
Sven Wimnell 01 juniomr36-39zzzzzzy28.pdf Finansministern om jämliket. Debattartiklar i DN 23 maj - 1 juni 2021 och inrikes och utrikes artiklar 21-27 maj 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy28.pdf

210609:
Sven Wimnell 09 juniomr36-39zzzzzzy29.pdf Artiklar i början av juni 2021. Debattartiklar 2 - 6 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 28 maj - 3 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy29.pdf

210615:
Sven Wimnell 15 juniomr36-39zzzzzzy30.pdf öst och Väst och inrikes och partledardbatt. Debattartiklar 7 - 13 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 4- 7 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy230.pdf

210623:
Sven Wimnell 23 juniomr36-39zzzzzzy31.pdf USA, Ryssland. Kina och inrikes regeringskris. Debattartiklar 14 - 22 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 8 - 14 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy31.pdf

210629:
Sven Wimnell 29 juniomr36-39zzzzzzy32.pdf Världen och regeringskrisen. Debattartiklar 24 - 28 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 15 - 19 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy32.pdf

210707:
Sven Wimnell 07 juliomr36-39zzzzzzy33.pdf Världen och regeringskrisen. Debattartiklar 29 juni - 8 juli 2021. Utrikes och inrikes artiklar 20 -23 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy33.pdf210707:
Sven Wimnell 14 juliomr36-39zzzzzzy34.pdf


Beskrivningar av olika slag. Ej kompletterad efter 2008. Nytt finns i ovanstående sammanställningar.Innehåll:

SOU några årgångar som exempel.

Länkar till Internet010106:

SOU år 2000 enligt http://www.fritzes.se
Andra årgångar och andra offentliga publikationer se
Fritzes förlag (http://www.fritzes.se)

SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning
Resten borttaget 13 mars 2021
2002-01-07Länkar till Internet:Uppdatering pågår.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2 020 Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
210103. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr36-39.html