36/39 Politisk planering. Planering av politiska / demokratiska styrningar.Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a Statens offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska krav om vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37, politiska krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska krav om sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En sammansatt avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk planering som gäller flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att placera problemen på någon av dem.

36/39 Politiska krav och politisk planering.
O Om politisk planering. O Planeringens mål och medel. O Välfärd, levnadsnivå, livskvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.

Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu
adressen http://wimnell.com

   På hemsidan ges en kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:
” Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen.”
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
   Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument
med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid.
De 129 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre siffror eller fler.
   De inledande dokumenten finns angivna nederst på denna sida.
I systemtabellen kan man se alla områdena på en gång, och man kan
klicka på på dem och komma till de 129 områdena.
   De inledande dokumenten har kompletterats med en kort introduktion
på engelska. To a short Introduction in English.

    Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. I områdena finns myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesversamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.
    Sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.
   På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med systemets utformning. Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påvera.
   Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 sidorna på hemsidan och göra bilagor. Web-innehavare som hänvisas till ändrar innehåll och adresser ibland. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera och införa deras ändringar. Men även om adresserna är felaktiga bidrar de till att förklara områdenas principiella innehåll
   I mars 2011 görs en ny revidering där mycket plockas bort och av tidsskäl inte mycket nytt läggs in. En del gammalt får ligga kvar därför att det belyser principiella innehåll trots att det inte är helt aktuellt.
   Portalen sverige.se har ändrats och har nu inte uppgifter om offentliga organisationer. Samhällsguiden finns inte längre på Internet, bara på papper i bokhandeln.
    Innehållet på sidorna kan minska men kompenseras av hänvisningar till särskilda bilagor.

    Förteckning över kompletterande bilagor med innehållsförteckningar
finns i :
Sven Wimnell 080203+++
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll.
(http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Här ett urval:

Om klassifikationssystem:

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell.
SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)


Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011+21 mars: Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare. +
Till socialdemokrater om kongressmaterialet och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

120214:
Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

120516:
Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

121029:
Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

130320:
Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


130320:
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


130330:
Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

130601:
Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


130601:
Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


131122:
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


131122:
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


131127:
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


131127:
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


131231:
Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


140315:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


140315:
Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


160112
Sven Wimnell 18 mars 2014: Socialdemokraterna inför valen 2014. Det som fanns på partiets hemsida på Internet den 18 mars 2014 inlagt på 22 politikområden
http://wimnell.com/omr36-39zzh.pdf


140405:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


140405:
Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


140405:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


140802:
Sven Wimnell 10 maj 2014: Svensk politik från vikingatiden till oppositionens valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf


140904:
Sven Wimnell 30 juni 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf


140904:
Sven Wimnell 4 september 2014: Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

140920:
Sven Wimnell 20 september 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf


141114:
Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem. Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf


141013:
Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållanden. Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf


141030:
Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015. Människornas levnadsförhållanden. Regeringen. Myndigheter. Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer. Bugetdebatten.
http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf


141114:
Sven Wimnell 12 nov 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar t o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf.pdf


141114:
Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf


141201:
Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 för de första 11 politikområdena..
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf


141201:
Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 om de sista 11 politikområdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf


141210:
Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf


150206:
Sven Wimnell 10 jan 2014: Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 januari 2015. Med förhandlingar och överenskommelser om hur man ska styra Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf


150206:
Sven Wimnell 31 januari 2015: Socialdemokraternas hemsida på internet. Människornas levnadsvillkor och utvecklingens krafter. Partiledardebatt och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf


150310:
Sven Wimnell 10 mars 2015: Utrikespolitisk debatt och några tidningsartiklar i 22 politikområden 28 januari - 27 februari 2015, med utvecklingen under perioden.
En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf


150403:
Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och ansvar.
http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf


150427:
Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag. Vårbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf


150516:
Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf


150516:
Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf


150516:
Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala universitet
http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf


150616:
Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur. Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens problem och partiets kongress 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf


150909:
Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem. Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf


150910:
Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf


150911:
Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf


151110:
Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens problem. Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med hjälp av ett system för mänskliga verksamheter med helhetssyn på utvecklingen
http://wimnell.com/omr36-39zzzh.pdf


151130:
Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens problem. System för mänskliga verksamheter Hur ska man kunna förbättra världen?Förbättra de inre verkligheterna och politiken.
http://wimnell.com/omr36-39zzzi.pdf


160206:
Sven Wimnell 4 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar 27 december 2015 - 4 februari 2016
http://wimnell.com/omr36-39zzzj.pdf


160206:
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf


160326:
Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen 5 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf


160326:
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf


160408:
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ? Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf


160429:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf


160504:
Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf


160526:
Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf


160526:
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf


160604:
Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf


160618:
Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni. Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf


160910:
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. Om bostäder och skolor m m. Även om skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf


160910:
Till statsminister Stefan Löfven den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf


161010:
Sven Wimnell 10 oktober 2016: Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017. Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf


161111:
Sven Wimnell 9 november 2016: Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf


161204:
Sven Wimnell 3 december 2016: De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf


161221:
Sven Wimnell 20 december 2016: Ett bättre nytt år önskas. Kunskaper och etik. Statsministerns jultal. Tidningsartiklar 12-20 december 2016, Ett system för mänskliga verksamheter som styr utvecklingen. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf


170117:
Sven Wimnell 16 januari 2017: Att förbättra världen. Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga skatter för de lägsta inkomsterna. De måste kompenseras för det. Det behövs en politik för hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf


170205:
Sven Wimnell 5 februari 2017: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december 2016 till 3 februari 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf


170215:
Sven Wimnell 15 februari 2017: Socialdemokraterna och regeringen. Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf


170303:
Sven Wimnell 5 mars 2017:Läget i världen. Artiklar om läget 5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten. Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf


170319:
Sven Wimnell 19 mars 2017: Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf


1705111:
Sven Wimnell 5 april 2017: Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhållanden. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf


170511:
Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 2017 om utrikes förhållanden och terrorism. Bland annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan bli diktator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf


170511:
Sven Wimnell 9 maj 2017: Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhålanden och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf


170523:
Sven Wimnell 30 maj 2017 : Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf


170523:
Sven Wimnell 23 maj 2017: Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007. Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016. SCBs statistik om allt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf


170607:
Sven Wimnell 4 juni 2017: Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf


170623:
Sven Wimnell 23 juni 2017: Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf


170623:
Sven Wimnell 23 juni 1917: Tidningsartiklar 15 -23 juni 2017 om inrikes förhållanden samt protokoll till partiledardebatten i riksdagen 14 juni 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf


170910:
Sven Wimnell 10 september 2017: Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. Utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. Samhällsplanering. Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf


171016:
Sven Wimnell 16 oktober 2017: Alliansen och regeringen. Hushållens levnadskostnader, skatter och bidrag. Annat. Myndigheter. Levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. Riksdag, regering, budget, debatter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzp.pdf


171017:
Sven Wimnell 17 oktober 2017: Tidningsartiklar 13 september till 9 oktober 2017 om inrikes förhållanden i Sverige. Bilaga till sammanställning 16 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf


171229:
Sven Wimnell 24 december 2017: Samhällsplaneringens problem. Levnadsvillkor. Utvecklingens krafter. Mänskliga verksamheter. Utrikes och inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzr.pdf


17129:
Sven Wimnell 19 december 2017: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzs.pdf


171229:
Sven Wimnell 20 december 2017: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzt.pdf
Beskrivningar av olika slag. Ej kompletterad efter 2008. Nytt finns i ovanstående sammanställningar.Innehåll:

SOU några årgångar som exempel.

Länkar till Internet010106:

SOU år 2000 enligt http://www.fritzes.se
Andra årgångar och andra offentliga publikationer se
Fritzes förlag (http://www.fritzes.se)

SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning
SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land
SOU 2000:091 Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. Bilagedel A och B
SFS 2000:1441 Stöd och service till vissa funktionshindrade, ändrad lag
SOU 2000:118 Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden
SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
SOU 2000:110 Konsumentskydd vid småhusbyggande
SoU 2000/01:11 Sjukhus med vinstsyfte, förnyad behandling
SOU 2000:121 Sjukfrånvaro och sjukskrivning
SOU 2000:114 Samverkan
SOU 2000:113 Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998. En sammanfattning
SOU 2000:112 Pension på institution
SOU 2000:127 Rättvis kommunal utjämning
SOU 2000:126 Vägvalet - Den narkotikapolitiska utmaningen
SOU 2000:103 Breakthrougs - A Swedish Biotechnology Policy
SOU 2000:119 Individuellt kompetenssparande - med start år 2002
SOU 2000:098 Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik
SoU 2000/01:06 Sjukhus med vinstsyfte
SOU 2000:125 Teknik och administration i valförfarandet
SOU 2000:124 Vuxenutbildning - en nyckelfråga i IT-samhället
SOU 2000:123 Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige?
SOU 2000:091 Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan. Lättläst version
SOU 2000:091 Health on Equal Terms - National Goals for Public Health
SOU 2000:086 Den nya läkemedelsförmånen - bilaga
SoU 2000/01:01 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
SOU 2000:122 Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa - bilaga
SOU 2000:122 Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa
SOU 2000:115 Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet
SOU 2000:108 Ett förbättrat djurskydd
SOU 2000:103 Att spränga gränser - särtryck
SOU 2000:078 Rehabilitering till arbete sammanfattning på engelska
SOU 2000:099 Domarutnämningar och domstolsledning - Del B
SOU 2000:099 Domarutnämningar och domstolsledning - Del A
SoU 2000/01:02 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1999 och Riksdagens revisorers förslag angående Allmänna arvsfonden
SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning
SOU 2000:101 Högskolans ledning
SOU 2000:109 En svensk hästpolitik
SOU 2000:103 Att spränga gränser
SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott
SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken
SOU 2000:104 Allmännyttan på 2000-talet
SoU 2000/01:05 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården
SOU 2000:097 Rätt underlag - rätt beslut
SOU 2000:107 Företagens syn på individuella kompetenskonton
SOU 2000:102 Expert på export?
SOU 2000:053 Non-hazardous Products
SOU 2000:095 Kooperativ hyresrätt
SOU 2000:041 Välfärd, ofärd och ojämlikhet
SOU 2000:078 Rehabilitering till arbete - talkassett
SOU 2000:078 Rehabilitering till arbete - lättläst version
SOU 2000:096 Självreglering inom elektroniska affärer - rapport från en hearing
SOU 2000:093 Statlig organisation för näringslivsutveckling
SOU 2000:045 Handla för att uppnå klimatmål!
SOU 2000:045 Emission Trading
SOU 2000:106 Medborgarskapskrav i svensk lagstiftning - sammanfattning på engelska
SoU 2000/01:04 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoU 2000/01:03 Personlig assistans till personer över 65 år
SOU 2000:092 Advantage Sweden
SOU 2000:090 Elnätsföretag - regler och tillsyn
SOU 2000:036 Underlagsrapport 9-11
SOU 2000:036 Underlagsrapport 13-15
SOU 2000:036 Befolkningsutveckling fram till år 2010 och därefter - prognoser för Sveriges lokala arbetsmarknader. Rapport 19
SOU 2000:100 Bibeln - texterna
SOU 2000:036 Underlagsrapport 16-18
SOU 2000:094 Fördelning av AP-fondens tillgångar
SOU 2000:088 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella m.m.
SOU 2000:036 Befolkningsutvecklingen och välfärd. Rapport 8
SOU 2000:081 Valdeltagande och Europaparlamentsval
SOU 2000:040 Välfärd och försörjning
SOU 2000:083 Two of a Kind?
SOU 2000:091 Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan
SOU 2000:036 Sverige och regional välfärd - Förslag till åtgärder för att motverka regionala obalanser i tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Rapport 12
SOU 2000:089 Minerallagen, markägarna och miljön
SOU 2000:085 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning
SOU 2000:055 Radio och TV i allmänhetens tjänst
SOU 2000:082 Högskolans styrning
SOU 2000:087 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande
SOU 2000:086 Den nya läkemedelsförmånen
SOU 2000:075 Statens insatser för form och design
SOU 2000:039 Välfärd och skola
SOU 2000:077 Omhändertagen - lättläst version
SOU 2000:001 En uthållig demokrati - lättläst version
SOU 2000:080 Offentligt anställdas bisysslor
SOU 2000:007 The Long-Term Survey of the Swedish Economy
SOU 2000:003 Ett seminarium om Välfärd vid vägskäl
SOU 2000:078 Rehabilitering till arbete
SOU 2000:077 Omhändertagen
SOU 2000:079 Mönster, form, design
SOU 2000:076 Hyresgästinflytande vid ombyggnad. Besittningsskydd vid lokalhyra. Andra hyresrättsliga frågor
SOU 2000:074 Att verka för fred - ett gemensamt fredscentrum i Sverige
SOU 2000:071 Principer för fördelning av AP-fondens tillgångar
SOU 2000:084 Forskning och utveckling för totalförsvarets behov
SOU 2000:073 Campus Kiruna
SOU 2000:036 Kommunal industripolitik och glokalt politiskt ansvar. Rapport 6
SOU 2000:069 Kraftavtal och leveranskoncessioner
SOU 2000:068 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur
SOU 2000:036 Den nya ekonomiska geografin - Rapport 3
SOU 2000:036 Regionalpolitik i praktiken - ett länsperspektiv. Rapport 7
SOU 2000:007 Bilaga 9. En åldrande befolkning - konsekvenser för svensk ekonomi
SOU 2000:070 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - problem och lösningar
SOU 2000:066 Offentlig administration av banker i kris
SOU 2000:064 Regional försöksverksamhet - tre studier
SOU 2000:065 Avdragsrätt för fackföreningsavgifter
SOU 2000:050 Från tombola till Internet
SOU 2000:067 Levande skärgård
SOU 2000:072 Sjukförsäkringen - basfakta och utvecklingsmöjligheter
SOU 2000:036 Lokalt utvecklingsarbete och småskaliga entreprenörer - en strategisk allians i framtidsorienterande förändringsprocesser? Rapport 4
SOU 2000:062 Ny konkurstillsyn - bilagor
SOU 2000:062 Ny konkurstillsyn
SOU 2000:058 Jämställdhet och IT
SOU 2000:036 Kommunikationerna och den regionala utvecklingen. Rapport 5
SOU 2000:061 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen
SOU 2000:056 Vindikation av stöldgods
SOU 2000:063 Samordning av sjö- och flygräddningstjänsterna
SOU 2000:060 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.
SOU 2000:059 Bestämmelser om alkoholdrycker
SOU 2000:007 Bilaga 7. Vad är hållbar utveckling?
SOU 2000:030 .se? English Version
SOU 2000:014 Adressat okänd. Om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik - lättläst version
SOU 2000:049 Samtal inför ett nytt årtusende
SOU 2000:048 EG-rätten och den svenska rättsinformationen
SOU 2000:052 Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Del 2
SOU 2000:052 Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Del 1
SOU 2000:057 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter
SOU 2000:054 Det militära försvarets materielförsörjning
SOU 2000:047 Mångfald i högskolan
SOU 2000:053 Varor utan faror
SOU 2000:046 Punktskatterna. Reformerade betalningsregler m.m.
SOU 2000:044 Från byggsekt till byggsektor - bilaga 1. Byggteknik
SOU 2000:007 Bilaga 8. Will There Be a Helping Hand
SOU 2000:051 Individuellt kompetenssparande (IKS)
SOU 2000:044 Från byggsekt till byggsektor - särtryck till Byggkostnadsdelegationens betänkande
SOU 2000:044 Från byggsekt till byggsektor - Bilaga 2. Byggprocessen
SOU 2000:044 Från byggsekt till byggsektor
SOU 2000:036 Lokala arbetsmarknader i konkurrens - arbetskraftens rörlighet under 1990-talet. Rapport 1
SOU 2000:044 Från byggsekt till byggsektor - bilaga 3. Byggkostnader och konkurrens
SOU 2000:037 Välfärdens förutsättningar - arbetsmarknad, demokrati och segregation
SOU 2000:022 Från politik till praktik. De svenska steriliseringslagarna 1935-1975
SOU 2000:026 Körkortsingripanden
SOU 2000:023 Förslag till svensk klimatstrategi
SOU 2000:001 En uthållig demokrati - talkassett
SOU 2000:043 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten
SOU 2000:032 Uppehållstillstånd för adopterade
SOU 2000:028 Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet
SOU 2000:036 Värdet av att flytta och att stanna - om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden - Rapport 2
SOU 2000:036 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik
FöU 1999/2000:04 Totalförsvarsplikten m.m.
SOU 2000:035 Ren luft på väg
SOU 2000:042 Barnmisshandel
SOU 2000:034 Likformig och neutral fastighetsbeskattning
SOU 2000:025 Den centrala polisen
SOU 2000:033 Bruksvärde, förhandling och hyra. En utvärdering - bilaga
SOU 2000:033 Bruksvärde, förhandling och hyra. En utvärdering
SOU 2000:021 Totalförsvarsplikten
SOU 2000:006 Döden angår oss alla - lättläst version
SOU 2000:031 Jämställdhet och IT
SOU 2000:011 Finanssektorns framtid - volym D
SOU 2000:011 Finanssektorns framtid - volym C
SOU 2000:011 Finanssektorns framtid - volym B
SOU 2000:011 Finanssektorns framtid - volym A
SOU 2000:030 .se?
SOU 2000:029 Starka konsumenter i en gränslös värld
SOU 2000:024 2000-säkringen i Sverige
SOU 2000:038 Välfärd, vård och omsorg
SOU 2000:027 Export av statligt förvaltningskunnande
SOU 2000:028 Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet - sammanfattning
SOU 2000:019 Från dubbla spår till elevhälsa
SOU 2000:018 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete
SOU 2000:014 Adressat okänd
SOU 2000:020 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975
SOU 2000:012 Avgasrening 2000
SOU 2000:001 En uthållig demokrati
SOU 2000:016 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet
SOU 2000:013 Statsgarantier för investeringar i bostäder
SOU 2000:023 Svensk klimatstrategi - del 2
SOU 2000:011 Finanssektorns framtid
SOU 2000:009 Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden
SOU 2000:015 Forum för världskultur - delrapport
SOU 2000:010 Fastighetstaxering - precision, påverkansmöjligheter, individuell bedömning
SOU 2000:007 Bilaga 8. Kommer det att finnas en hjälpande hand?
SOU 2000:017 Folkbokföring efter stat-kyrkareformen m.m.
SOU 2000:014 Adressat okänd. Om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik - talkassett
SOU 2000:008 Framtida godstransporter
SOU 2000:007 Bilaga 1. Sveriges ekonomi - scenarier fram till år 2015
SOU 2000:007 Långtidsutredningen 1999/2000
SOU 2000:006 Utveckla kvaliteten i den palliativa vården - bilaga till SOU 2000:6
SOU 2000:006 Döden angår oss alla
SOU 2000:005 Försäkringsmedicinskt centrum
SOU 2000:004 Svensk tillämpning av EG:s konkurrensregler
SOU 2000:003 Välfärd vid vägskäl
SOU 2000:006 Utveckla kvaliteten i den palliativa vården - bilaga till SOU 2000:6, talkassett
SOU 2000:006 Döden angår oss alla - talkassett
SOU 2000:006 Döden angår oss alla - punktskrift
SOU 2000:002 Olika bostadsrättsfrågor
SOU 2000:007 Bilaga 5. Sveriges internationella konkurrenskraft
SOU 2000:007 Bilaga 6. Är arbetsmarknaden öppen för alla?
SOU 2000:007 Bilaga 2. Miljö och ekonomi
SOU 2000:007 Bilaga 4. Kretsloppsanpassning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv
SOU 2000:007 Bilaga 3. Svenskt näringsliv på rätt väg?


SOU 2001

SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige 2002-01-14
SOU 2001:104 Utredningen om ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser 2002-01-14
SOU 2001:102 Resurs i retur 2002-01-10
SOU 2001:107 Yrkeshögskoleutbildning - inriktning, utformning och kvalitetskriterier 2002-01-09
SOU 2001:106 Kollektivtrafik med människan i centrum 2002-01-07
SOU 2001:103 En modernare rättegång 2002-01-07
SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi
                      för samhället. Expert- och forskningsrapporter. Bilagedel 2002-01-07
SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället 2002-01-07
SOU 2001:092 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 2002-01-07
SOU 2001:110 Utlandsmyndigheternas medverkan i utlänningsärenden m.m. 2002-01-02
SOU 2001:085 Perspektiv på ubåtsfrågan 2001-12-20
SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik - del 2 2001-12-18
SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik - del 1 2001-12-18
SOU 2001:097 Regler för Riksrevisionen 2001-12-18
SOU 2001:093 Snabbare lagföring 2 - Förenklad brottsutredning 2001-12-18
SOU 2001:035 Nuclear Waste 2001 2001-12-18
SOU 2001:108 Kärnavfall - nuets ansvar och kommande generationers frihet 2001-12-13
SOU 2001:099 Offentliga valförberedelser 2001-12-13
SOU 2001:098 Stöd från Försvarsmakten 2001-12-13
SOU 2001:094 Kartellbekämpning 2 - övriga frågor 2001-12-13
SOU 2001:105 Extraordinära händelser i kommuner och landsting 2001-12-11
SOU 2001:100 Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar 2001-12-06
SoU 2001/02:04 Schengenintyg 2001-12-06
SoU 2001/02:01 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2001-12-06
SOU 2001:088 Lagrådets arbetsvillkor 2001-12-04
SOU 2001:087 Mot ökad koncentration - förändring av polisens verksamhet 2001-12-04
SOU 2001:089 Att tänka efter före 2001-11-26
SOU 2001:083 Utländsk valuta - Ägarhypotek 2001-11-26
SOU 2001:091 Arbetstiden - lag eller avtal 2001-11-21
SOU 2001:096 En rättvisare värld utan fattigdom - kassett 2001-11-19
SOU 2001:096 En rättvisare värld utan fattigdom 2001-11-19
SOU 2001:090 Digital TV - modernisering av marknätet 2001-11-15
SOU 2001:082 Utvärdering av det fria handredskapsfisket 2001-11-14
SoU 2001/02:03 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2001-11-14
SoU 2001/02:02 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel 2001-11-14
SOU 2001:084 Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV 2001-11-12
SOU 2001:077 Handel med elcertifikat 2001-11-07
SOU 2001:086 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap 2001-11-06
SOU 2001:081 Utbetalning av aktivitetsstödet 2001-11-05
SOU 2001:078 Validering av vuxnas kunskap och kompetens 2001-11-05
SOU 2001:077 Handel med elcertifikat - bilagedel 2001-11-05
SOU 2001:076 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 2001-11-05
SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället. Kassett 2001-10-31
SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi
                     för samhället. Expert- och forskningsrapporter. Bilagedel. Kassett 2001-10-31
SOU 2001:079 Välfärdsbokslut för 1990-talet 2001-10-29
SOU 2001:075 www.kommundatabas.NU! 2001-10-25
SOU 2001:080 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 2001-10-15
SOU 2001:074 Kartellbekämpning 2001-10-12
SOU 2001:079 Välfärdsbokslut för 1990-talet - punktskrift 2001-10-07
SOU 2001:079 Välfärdsbokslut för 1990-talet - lättläst version 2001-10-07
SOU 2001:079 Välfärdsbokslut för 1990-talet - kassett 2001-10-07
SOU 2001:056 Funktionshinder och välfärd - lättläst version 2001-10-07
SOU 2001:070 Konsulärt bistånd till svenskar utomlands 2001-09-25
SOU 2001:072 Barnmisshandel - bilagedel 2001-09-24
SOU 2001:072 Barnmisshandel 2001-09-24
SOU 2001:071 Rättsinformation under 2000-talet 2001-09-21
SOU 2001:057 Välfärdens finansiering och fördelning 2001-09-21
SOU 2001:069 Timsemester - ett diskussionsunderlag 2001-09-17
SOU 2001:067 Enskild eller allmän väg? 2001-09-17
SOU 2001:056 Funktionshinder och välfärd 2001-09-17
SOU 2001:068 Förslag till formskyddslag 2001-09-10
SOU 2001:073 Elnätsföretag 2001-09-04
SOU 2001:048 Real Participation 2001-08-28
SOU 2001:048 Att vara med på riktigt - lättläst version 2001-08-28
SOU 2001:066 Garanterad transportstandard för Gotland 2001-08-21
SOU 2001:065 Skilda valdagar och vårval? 2001-08-21
SOU 2001:055 Barns och ungdomars välfärd 2001-08-21
SOU 2001:054 Ofärd i välfärden 2001-08-21
SOU 2001:059 Snabbare lagföring 1 - några förslag till förenklingar 2001-08-20
SOU 2001:051 Transportsystemet i Stockholmsregionen 2001-08-20
SOU 2001:041 Vulnerability and Security in a New Era - A Summary 2001-08-20
SOU 2001:063 Offentliga Sverige på nätet 2001-07-12
SOU 2001:062 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU 2001-07-09
SOU 2001:061 Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi 2001-07-09
SOU 2001:058 Kvicksilver i säkert förvar 2001-07-09
SOU 2001:053 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde 2001-07-03
SOU 2001:047 En handläggningslag. Förfarandet hos försäkringskassorna 2001-07-03
Dir. 2001:054 Principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och
                     beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred, tilläggsdirektiv 2001-07-03
SOU 2001:052 Välfärdstjänster i omvandling 2001-07-02
SOU 2001:050 Kontroll i kommunkontosystemet 2001-07-02
SOU 2001:048 Att vara med på riktigt - bilagedel 2001-06-28
SOU 2001:048 Att vara med på riktigt 2001-06-28
SOU 2001:044 Jämställdhet - transporter och IT 2001-06-26
SOU 2001:064 Transportörsansvar 2001-06-25
SOU 2001:042 Reformerat sotningsväsende 2001-06-19
SOU 2001:060 Validering i kommunerna år 2000 2001-06-18
SOU 2001:049 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut 2001-06-18
SOU 2001:043 Jämställdhet - transporter och IT. Underlagsrapporter 2001-06-18
SOU 2001:046 karriärvägledning.se.nu - sammanfattning och goda exempel 2001-06-08
SOU 2001:045 karriärvägledning.se.nu 2001-06-08
SOU 2001:039 Ett effektivt diskimineringsförbud 2001-06-08
SOU 2001:035 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2001 2001-06-06
SOU 2001:041 Säkerhet i en ny tid 2001-05-31
SOU 2001:040 En ny yrkeshögskoleutbildning 2001-05-17
SOU 2001:038 Ägande och struktur inom jord och skog 2001-05-09
SOU 2001:037 Lagrådets sammansättning 2001-05-02
SOU 2001:036 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre 2001-05-02
Dir. 2001:021 Översyn av Försvarets materielverk 2001-05-02
SOU 2001:034 Behovet av ekonomisk statistik 2001-04-26
SOU 2001:026 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen 2001-04-11
SOU 2001:013 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen. Kassett 2001-04-10
SOU 2001:033 Patentprocessen m.m. 2001-04-05
SOU 2001:031 Mera värde för pengarna 2001-04-05
SOU 2001:030 Sjöfylleri 2001-04-05
SOU 2001:020 Tänk nytt, tänk hållbart! 2001-04-05
SOU 2001:032 Domstolarnas register och personuppgiftslagen 2001-04-02
SOU 2001:029 Fordonslag m.m. 2001-04-02
SOU 2001:028 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet 2001-04-02
SOU 2001:027 Allmännyttiga bostadsföretag och kommunernas boendeplanering 2001-04-02
SOU 2001:008 Prioriteringar i vården - Lättläst version 2001-03-26
SOU 2001:010 Children in Homosexual Families. Summary 2001-03-19
SOU 2001:015 Frivilligheten och samhällsberedskapen 2001-03-13
SOU 2001:025 Skattetillägg m.m. 2001-03-12
SOU 2001:024 Ur fattigdomsfällan 2001-03-12
SOU 2001:014 Sexualbrotten 2001-03-12
SOU 2001:023 Personal för ett nytt försvar 2001-03-08
SOU 2001:022 Forskning och utveckling för totalförsvaret 2001-03-08
SOU 2001:019 Vissa grundlagsfrågor 2001-03-08
SOU 2001:013 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen 2001-03-08
SOU 2001:021 Försvarsmateriel på nya villkor 2001-02-27
SOU 2001:006 Döden angår oss alla 2001-02-26
SOU 2001:012 Fristående gymnasieskolor - hot eller tillgång? 2001-02-21
SOU 2001:011 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar 2001-02-15
SOU 2001:018 Barn och misshandel 2001-02-14
SOU 2001:016 Alternativmedicinska behandlingsmetoder för djur 2001-02-14
SOU 2001:017 Översyn av fartygssäkerhetslagen 2001-02-12
SOU 2001:008 Prioriteringar i vården - talkassett 2001-02-06
SOU 2001:005 Forum för Levande historia 2001-02-05
SOU 2001:010 Barn i homosexuella familjer - Del B 2001-02-01
SOU 2001:010 Barn i homosexuella familjer - Del A 2001-02-01
SOU 2001:009 Reglerna kring och inställningen till frivillig
                     jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster 2001-02-01
SOU 2001:007 Radon - del 2 2001-02-01
SOU 2001:007 Radon - del 1 2001-02-01
SOU 2001:008 Prioriteringar i vården 2001-01-31
SOU 2001:003 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken 2001-01-23
SOU 2001:008 Prioriteringar i vården - Punktskrift 2001-01-17
SOU 2001:002 Effektiv användning av naturresurser 2001-01-15
SOU 2001:004 Kemikalieinspektionen 2001-01-10
SOU 2001:001 Ny aktiebolagslag 2001-01-09
SOU 2001:001 Aktieägarregister 2001-01-09

Fråga till fritzes 030214, http://www.fritzes.se : SOU under 2002.
Sökresultat: Det finns 229 publikation/er som matchar din sökning

Dir. 2002:157 Ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor, tilläggsdirektiv 2002-12-27

Dir. 2002:149 Översyn av studiehjälpen, tilläggsdirektiv 2002-12-27

SOU 2002:115 Skärpning gubbar! 2002-12-20

SOU 2002:114 Gemensamt genomförande - avtal för bättre klimat 2002-12-20

SOU 2002:112 Law and Information Technology. Swedish Views 2002-12-20

SOU 2002:111 Skydd för forskningsverksamhet 2002-12-20

SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning 2002-12-20

SOU 2002:087 Rikets säkerhet och den personliga integriteten 2002-12-20

SFS 2002:1088 Tillsyn enligt miljöbalken, ändrad förordning 2002-12-20

SFS 2002:1087 Innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, ändrad förordning 2002-12-20

SFS 2002:1086 Utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön, förordning 2002-12-20

SOU 2002:095 Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen 2002-12-19

SOU 2002:094 Övervakningen av nazister och högerextremister 2002-12-19

SOU 2002:093 Övervakningen av »SKP-komplexet» 2002-12-19

SOU 2002:092 Det grå brödraskapet 2002-12-19

SOU 2002:091 Hotet från vänster 2002-12-19

SOU 2002:090 Den farliga fredsrörelsen 2002-12-19

SOU 2002:089 Politisk övervakning och personkontroll 1969-2002 2002-12-19

SOU 2002:088 Politisk övervakning och personkontroll 1945-1969 2002-12-19

Fritzes FS - Prenumeration 2003 2002-12-13

SOU 2002:086 Etisk prövning av djurförsök 2002-12-13 SoU 2002/03:01 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2002-12-13

Dir. 2002:141 Översyn av reglerna om reducerade mervärdesskattesatser m.m. 2002-12-12

SOU 2002:102 Legal Information and the Internet 2002-12-10

SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet 2002-12-09

SOU 2002:105 Klart som vatten 2002-12-09

Sjuk eller frisk? Vård eller straff? 2002-12-06

SOU 2002:104 Investeringsfonder 2002-12-04

SOU 2002:047 Våra skatter? 2002-12-03

SFS 2002:0860 Svenska unescorådet, ändrad instruktion 2002-12-03

SOU 2002:106 Visstidsutbildning vid statliga resurscenter 2002-12-02

NORD 2002:006 Nöjda så in i Norden? 2002-12-02

SOU 2002:097 Ordning och reda bland allmänna handlingar 2002-11-27

SOU 2002:081 Riksdagens roll i EU 2002-11-27

SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader 2002-11-25

SoU 2002/03:02 Barn i väpnade konflikter 2002-11-22

SOU 2002:100 Uthållig användning av torv 2002-11-20

SOU 2002:099 Barns skador i Sverige 2002-11-19

SFS 2002:0795 Forum för Levande historia, instruktion 2002-11-19

SOU 2002:084 Ett internationellt kommunalförbund - bilagor 2002-11-18

SOU 2002:084 Ett internationellt kommunalförbund 2002-11-18

SOU 2002:096 Allmänhetens tillgång till EU-relaterad information 2002-11-15

SOU 2002:098 Internationella brott och svensk jurisdiktion. Del 2 2002-11-13

SOU 2002:101 Företagsutveckling på regional nivå 2002-11-12

SOU 2002:098 Internationella brott och svensk jurisdiktion. Del 1 2002-11-12

SOU 2002:083 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät 2002-10-30

SOU 2002:046 Plats för slutförvaring av kärnavfall 2002-10-30

Bildning och kunskap 2002-10-29

SOU 2002:080 Koncentrerad arbetsskadehandläggning - för likformighet och rättvisa 2002-10-22

SOU 2002:074 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - del 2 2002-10-04

SOU 2002:074 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv - del 1 2002-10-04

SOU 2002:079 Svenska unescorådet i framtiden - en översyn 2002-10-02

SOU 2002:077 Sametingets roll i det svenska folkstyret 2002-10-02

Dir. 2002:115 Kommission för analys av behovet av åtgärder som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet 2002-10-01

SOU 2002:073 Förbättrad statistik om hushållens inkomster 2002-09-30

SOU 2002:078 Arkiv för alla - nu och i framtiden 2002-09-26

TemaNord 2002:540 Nordiske patientrettigheder 2002-09-25

SOU 2002:076 Ohälsa till följd av tandfyllningsmaterial 2002-09-23

SOU 2002:075 Utrota svälten 2002-09-16

SFS 2002:0710 Folke Bernadotte-akademin, instruktion 2002-09-10

SOU 2002:072 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter 2002-09-03

SOU 2002:068 Sociala skillnader i skaderisker 2002-08-29

SOU 2002:071 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer 2002-08-28

SOU 2002:069 Människosmuggling och offer för människohandel 2002-08-28

Dir. 2002:095 Översyn av det allmännas ingripanden vid ungdomsbrott 2002-08-22

Ds 2002:040 Lag om elcertifikat 2002-08-19

Dir. 2002:066 Innovativ verksamhet inom kommuner och landsting 2002-08-15

SOU 2002:067 Industrisamhällets kulturarv 2002-08-13

SOU 2002:070 Polisverksamhet i förändring - del 1 2002-07-31

SOU 2002:060 Lag om elektronisk kommunikation 2002-07-23

Ds 2002:032 Welfare in Sweden 2002-07-16

Dir. 2002:085 Utvärdering av digital radio m.m., tilläggsdirektiv 2002-07-11

SOU 2002:066 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter 2002-07-09

SOU 2002:063 Kärnavfall - forskning och teknikutveckling 2002-07-09

Ds 2002:037 Registrering av hyresförmedlare 2002-07-09

Dir. 2002:091 Rådet för kommunala analyser och jämförelser 2002-07-09

Dir. 2002:088 Genomförande av EG:s direktiv om allmän produktsäkerhet 2002-07-09

Dir. 2002:081 Översyn av polisens arbetsuppgifter, tilläggsdirektiv 2002-07-09

Dir. 2002:073 Ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor, tilläggsdirektiv 2002-07-09

SOU 2002:059 Omställningsavtal 2002-07-08

Dir. 2002:093 Frågor om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister och byggfelsförsäkringar 2002-07-08

SOU 2002:065 En vägtrafikinspektion 2002-07-03

SOU 2002:064 Vissa vägtrafikskattefrågor 2002-07-03

SOU 2002:061 Framtidens nämndemän 2002-07-02

SOU 2002:056 Investeringsfonder. Förslag till ny lag 2002-07-02

SOU 2002:050 Miljöbalken under utveckling 2002-07-02

Dir. 2002:087 Översyn av reglerna om fastighetsskatt på småhus m.m., förmögenhetsskatt samt arvs- och gåvoskatt 2002-06-28

SOU 2002:057 Ny organisation för Patent- och registreringsverket 2002-06-26

Dir. 2002:078 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 2002-06-26

SOU 2002:058 Tid - för arbete och ledighet 2002-06-24

SOU 2002:052 Beskattning av småföretagare - Del 2. Generationsskiften 2002-06-24

SOU 2002:052 Beskattning av småföretagare - Del 1. 3:12-reglerna 2002-06-24

SOU 2002:048 Rätt på spåret 2002-06-24

SOU 2002:055 IT-stomnät till vissa kommuner 2002-06-18

SOU 2002:054 En ny prisinformationslag 2002-06-18

SOU 2002:045 Snabbare lagföring 4 - Ett snabbförfarande för brottmål 2002-06-18

SOU 2002:044 Snabbare lagföring 3 - Snatteribrott 2002-06-18

Ds 2002:021 Lärobok för regelnissar 2002-06-18

SOU 2002:029 Bilagedel D. Tillgänglighet och boende 2002-06-17

SOU 2002:029 Bilagedel C. Äldre arbetskraft ur ett företagsekonomiskt perspektiv 2002-06-17

SOU 2002:029 Bilagedel B. Demografisk utveckling och påverkan på ekonomin 2002-06-17

SOU 2002:029 Bilagedel A. Att åldras 2002-06-17

FiU 2001/02:27 Vissa motioner inom finansutskottets beredningsområde 2002-06-14

SOU 2002:053 Tandvården till 2010 2002-06-13

SfU 2001/02:18 Krisplan mot ohälsa 2002-06-13

Rättspsykiatrisk vård 2002-06-11

SOU 2002:062 Kunskapsläge sjukförsäkringen 2002-06-11

SOU 2002:051 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken 2002-06-10

SOU 2002:049 Arbetstiden - livets gränser 2002-06-10

MJU 2001/02:22 Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen 2002-06-10

KU 2001/02:38 Några sekretessfrågor m.m. 2002-06-10

SoU 2001/02:19 Folkhälsofrågor 2002-06-07

SOU 2002:047 Våra skatter? Volym B 2002-06-05

SOU 2002:047 Våra skatter? Volym A 2002-06-05

SoU 2001/02:23 Barnpolitiken 2002-06-05

KrU 2001/02:20 Vissa spel- och lotterifrågor 2002-06-05

LU 2001/02:26 Ändringar i förmånsrättsordningen m.m. 2002-06-04

SOU 2002:040 Statlig skog och skyddad mark - Del 1. Presentation av förvaltare 2002-05-29

SOU 2002:040 Statlig skog och skyddad mark - Del 2. Organisationsförslag 2002-05-28

SOU 2001:079 Välfärdsbokslut för 1990-talet - lättläst version 2002-05-28

SoU 2001/02:24 Uppskov med behandling av ärende 2002-05-28

SOU 2002:043 Ett utvidgat skydd mot diskriminering 2002-05-27

SOU 2002:041 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning 2002-05-27

SoU 2001/02:20 Märkningsdirektivet om tobaksvaror 2002-05-27

SoU 2001/02:21 Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning 2002-05-23

SfU 2001/02:13 Riksdagens revisorers förslag om uppehållstillstånd för asylsökande 2002-05-23

Dir. 2002:062 Organisationskommitté för ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser 2002-05-23

SOU 2002:042 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor 2002-05-22

SoU 2001/02:09 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. 2002-05-22

SoU 2001/02:13 Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. 2002-05-21

SOU 2002:036 Euro till jordbruket - spekulation eller säkerhet? 2002-05-16

TemaNord 2002:515 Have a 'good participation' 2002-05-06

SOU 2002:037 Osmo Vallo 2002-05-06

SOU 2002:034 Muskövarvet - utveckling eller avveckling? 2002-05-06

SOU 2002:039 STYROM 2002-05-02

SOU 2002:035 Ny handelsbolagsbeskattning

2002-05-02

SOU 2002:033 Ändrad indelning? 2002-05-02

SoU 2001/02:18 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2001 2002-04-26

SoU 2001/02:16 Behandling av ofrivillig barnlöshet 2002-04-25

SoU 2001/02:08 Vissa tobaksfrågor 2002-04-25

SOU 2002:038 Digital Radio 2002-04-24

SOU 2002:025 Vårt digitala tjänstesamhälle - vision 2011+ 2002-04-24

SoU 2001/02:17 En förstärkt Barnombudsman 2002-04-24

LU 2001/02:10 Ersättningsrättsliga frågor 2002-04-23

BoU 2001/02:10 Vissa fastighetsrättsliga frågor 2002-04-23

TU 2001/02:10 Trafiksäkerhet m.m. 2002-04-22

LU 2001/02:19 Näringsförbud m.m. 2002-04-19

Dir. 2002:043 Översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut 2002-04-19

AU 2001/02:04 Arbetsliv 2002-04-19

SOU 2002:032 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - en samlad utvärdering 2002-04-18

Dir. 2002:047 Översyn av studiehjälpen 2002-04-18

SoU 2001/02:22 Rätt till arv för judiska efterlevande 2002-04-17

SOU 2002:031 Vinst för vården 2002-04-16

SOU 2002:030 Märk - värdig jämställdhet 2002-04-15

SoU 2001/02:12 Äldrepolitik 2002-04-15

SfU 2001/02:08 Migration och asylpolitik 2002-04-15

TU 2001/02:08 IT och telekommunikationer 2002-04-12

SoU 2001/02:14 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. 2002-04-12

SoU 2001/02:15 Nationell narkotikahandlingsplan 2002-04-11

SoU 2001/02:10 De nya läkemedelsförmånerna 2002-04-11

SOU 2002:015 IT och äldre 2002-04-10

SKIFS 2002:01 Säkerhet vid slutförvaring av kärnämne och kärnavfall, föreskrifter och allmänna råd 2002-04-10

SOU 2002:029 Riv ålderstrappan! 2002-04-09

SOU 2002:026 Frigivning från livstidsstraff 2002-04-09

SOU 2002:027 Mål i mun - lättläst sammanfattning 2002-04-04

SOU 2002:027 Mål i mun - bilagor 2002-04-03

SOU 2002:027 Mål i mun 2002-04-03

SOU 2002:028 Rapport till regeringen om den allmänna inriktningen på arbetet gällande en nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2002-04-02

Dir. 2002:032 Genomförande av några patenträttsliga konventioner m.m. 2002-03-26

Dir. 2002:019 Kvinnor på ledande poster i näringslivet 2002-03-26

SOU 2002:024 Vem använder Internet och varför? 2002-03-25

SOU 2002:023 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten - en vägtrafikinspektion 2002-03-25

SOU 2002:020 Internet Guide 2002-03-25

KrU 2001/02:11 Radio- och TV-frågor 2002-03-25

JuU 2001/02:13 Polisfrågor 2002-03-25

FöU 2001/02:05 Naturkatastrofer m.m. 2002-03-25

FöU 2001/02:04 Samhällets räddningstjänst och sotningsväsendet m.m. 2002-03-25

Prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet 2002-03-22

SOU 2002:022 Arbetstiden - internationell jämförelse av arbetstid 2002-03-19

SOU 2002:021 Att äga sin lägenhet 2002-03-19

Dir. 2002:039 Översyn av lagen (1996:1030) om underhållsstöd 2002-03-19

Dir. 2002:028 Vissa företagsskattefrågor 2002-03-19

Ds 2002:005 Reformerade bank- och finansieringsrörelseregler 2002-03-18

SkU 2001/02:16 Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning 2002-03-14

SOU 2002:019 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen 2002-03-12

SOU 2002:016 Stabiliseringspolitik i valutaunionen 2002-03-12

SoU 2001/02:11 Socialtjänstfrågor 2002-03-11

FiU 2001/02:13 Vissa finansmarknads-, försäkringsrörelse- och kreditupplysningsfrågor 2002-03-11

SOU 2002:018 Personlig integritet i arbetslivet 2002-03-07

SOU 2001:096 En rättvisare värld utan fattigdom 2002-03-06

SOU 2002:020 Guide på Internet 2002-03-05

SOU 2002:017 Riksrevisionen - organisation och resurser 2002-03-05

SOU 2002:020 Guide på Internet - lättläst 2002-03-04

SOU 2002:011 Långsiktig utvecklingsstrategi för transportsystemet i Stockholm-Mälardalsregionen 2002-03-04

SOU 2002:016 Stabiliseringspolitik i valutaunionen - bilagedel 2002-02-27

SOU 2002:013 Vår anhöriginvandring 2002-02-22

SoU 2001/02:07 Handikappolitik 2002-02-18

SoU 2001/02:06 Alkoholpolitik 2002-02-18

SOU 2002:014 Statlig tillsyn 2002-02-15

SOU 2001:080 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden 2002-02-15

SOU 2002:012 Arbetstiden - Kortare arbetstid eller mer ledigt? 2002-02-12

SOU 2002:010 Reformerad räddningstjänstlagstiftning 2002-02-07

SOU 2002:009 Skatt på avfall i dag - och i framtiden 2002-02-07

MJU 2001/02:05 Livsmedelskontroll och genteknik 2002-02-07

SOU 2002:007 Konkurrensen på elmarknaden 2002-02-04

SOU 2002:008 Företrädaransvar 2002-02-01

SOU 2001:110 Utlandsmyndigheternas medverkan i utlänningsärenden m.m. 2002-02-01

SOU 2001:100 Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar 2002-01-30

SoU 2001/02:05 Bildande av ett familjemedicinskt institut 2002-01-30

SOU 2002:001 Samordning och regress - ersättning vid personskada 2002-01-28

SOU 2001:056 Funktionshinder och välfärd - talkassett 2002-01-28

SOU 2001:056 Funktionshinder och välfärd - punktskrift 2002-01-28

SOU 2002:003 Psykisk störning, brott och ansvar 2002-01-23

SOU 2001:105 Extraordinära händelser i kommuner och landsting 2002-01-23

KOM-dokument 125/2001 Fullbordande av den inre marknaden för energi 2002-01-21

SOU 2002:004 Gränsövervakningen under höjd beredskap 2002-01-16

SOU 2002:002 Datainspektionen 2002-01-16

SOU 2002:006 Arbetstiden - pengarna eller livet 2002-01-15

SOU 2001:109 Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige 2002-01-14

SOU 2001:104 Utredningen om ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser 2002-01-14

SOU 2001:102 Resurs i retur 2002-01-10

SOU 2002:005 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet - Del 2. Bilagor 2002-01-09

SOU 2002:005 Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet - del 1 2002-01-09

SOU 2001:107 Yrkeshögskoleutbildning - inriktning, utformning och kvalitetskriterier 2002-01-09

SOU 2001:106 Kollektivtrafik med människan i centrum 2002-01-07

SOU 2001:103 En modernare rättegång 2002-01-07

SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället. Expert- och forskningsrapporter. Bilagedel 2002-01-07

SOU 2001:095 Att motverka hemlöshet - en sammanhållen strategi för samhället 2002-01-07

SOU 2001:092 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet 2002-01-07Länkar till Internet:Uppdatering pågår.Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
171229. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr36-39.html