Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på bibliotekssystemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK (söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven Wimnells systemtabell.

Denna redovisning inlagd på hemsidans introduktion den 3 juli 1999. Den 21 oktober flyttad till 102.

BUBL LINK http://bubl.ac.uk/link/ddc.html
BUBL LINK / 5:15 Catalogue of Internet Resources
Browse by Dewey Class
000 Generalities. Includes: reference, computing, the Internet, library and information science, museums, news, publishing.
100 Philosophy and psychology. Includes: ethics, paranormal phenomena.
200 Religion. Includes: bibles, religions of the world.
300 Social sciences.Includes: sociology, anthropology, statistics, politics, economics, law, government, public administration, social services, education, commerce, communications, standards, customs.
400 Language .Includes: linguistics, language learning, specific languages.
500 Natural sciences and mathematics. Includes: general science, mathematics, astronomy, physics, chemistry, earth sciences, palaeontology, biology, genetics, botany, zoology.
600 Technology (applied sciences). Includes: medicine, psychiatry, applied physics, engineering, agriculture, home economics, management, accounting, chemical engineering, food technology, metallurgy, manufacturing.
700 The arts. Includes: art, planning, architecture, photography, music, games, sport.
800 Literature and rhetoric. Includes: literature of specific languages.
900 Geography and history. Includes: geography and history of the ancient and modern world, archaeology.

BUBL LINK Catalogue of selected Internet resources
http://link.bubl.ac.uk/000/
http://link.bubl.ac.uk/philosophy/
http://link.bubl.ac.uk/religion/
http://link.bubl.ac.uk/socialsciences/
http://link.bubl.ac.uk/language/
http://link.bubl.ac.uk/science/
http://link.bubl.ac.uk/technology/
http://link.bubl.ac.uk/arts/
http://link.bubl.ac.uk/literature/
http://link.bubl.ac.uk/history/

NISS: http://www.niss.ac.uk/subject2/new95udc.html
UDC "Shelfmark" Order
Here is the Directory of Networked Resources with its subject headings in a "linear" UDC order - the order in which books are arranged on the shelf of a library classified by UDC.
0 Generalities
1 Philosophy
2 Religion. Theology
3 Social sciences
5 Science
6 Applied science
7 Arts
8 Languages. Linguistics. Literature
9 Geography. Biography. History


I det följande: länkar från http://link.bubl.ac.uk och http://www.niss.ac.uk
Inlagda i Sven Wimnells nedanstående systemtabell.

    

    


     O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter (SW-SYSTEM)
B:
100 Philosophy and psychology (DC) (BUBL LINK)
N:
1 Philosophy (DK) (NISS)

     O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

     O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
B:
010 Bibliography Includes: guides on citing references.
N:
01 Bibliography
011 Bibliographies
017 Library catalogues
     O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
B:
020 Library and information sciences Includes: library home pages, library operations, digital libraries. See also LIS subject terms, library catalogues
N:
02 Librarianship
     O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
B:
030 General encyclopaedic works Includes: encyclopaedia, thesauri, dictionaries..
N:
03 Reference works
     O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
     O....105 Övergripande om samhällsforskning och -planering
     O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
     O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
     O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.

     O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
     O....11/19 Individernas inre verkligheter.
    
     O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
     O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
     O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
     O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
     O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
     O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
     O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
     O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

B:
100 Philosophy: general resources
100 Philosophy: departments
100 Philosophy: journals
100 Philosophy: societies
107 Philosophy education
110 Metaphysics
120 Epistemology, causation, humankind
130 Paranormal phenomena
140 Specific philosophical schools and viewpoints
150 Psychology
160 Logic
170 Ethics (moral philosophy)
180 Ancient, medieval, oriental philosophy
190 Modern Western philosophy
001 Knowledge, humanities and research Includes: scholarship, humanities, research methods, research funding.
N:
1 Philosophy
14 Philosophical systems
15 On to Psychology
159 On to Psychology
159.9 Psychology
16 Logic
17 Ethics
00 Knowledge fundamentals
     O....2 Religiösa verksamheter o d
B:
200 Religion
N:
2 Religion. Theology
     O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
     O....21 Allmän religionsvetenskap
     O....22/28 Kristna religioner
     O....29 Icke kristna religioner o d

B:
200 Religion: general resources
200 Religion: education and research
210 Philosophy and theory of religion
230 Christianity: general resources
230 Christianity: journals
230.041 Bible
238 Christian creeds and catechisms
242 Christian writings
246 Christian art
252 Texts of sermons
268 Christian education
270 History of Christianity
280 Christian denominations
294.3 Buddhism
294.4 Jainism
294.5 Hinduism
294.6 Sikhism
295 Zoroastrianism
296 Judaism
297 Islam
297.93 Baha'i Faith
299.514 Taoism
299 Other religions
N:
21 Religious philosophy
22 Bible: Christianity
23 Christianity
29 All other religions
291 Comparative religion
292 Ancient Greek and Roman religions
293 Nordic mythology
294 Buddhism and Hinduism
294.3 Buddhism
294.5 Hinduism
295 Parseeism
296 Judaism
297 Islam
299 World Religions. Religions not mentioned
     O....3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
B:
300 Social sciences
N:
3 Social sciences
     O....31 Statistik och demografi
B:
310 Collections of general statistics . Includes: UK census and survey data, international economic statistics
N:
31 Demography. Sociology. Statistics
     O....32 Statsvetenskap
B:
320 Political science. Includes: civil liberties, human rights, international relations and migration.
N:
32 Politics
     O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

Nationalekonomiska delar av ekonomi som visas under 65


     O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
B:
340 Law Includes: United Nations, intellectual property, copyright, criminal justice
N:
34 Law 343 Criminal law
     O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
     O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
     O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
     O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
     O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

B:
350 Public administration . Includes: government departments and budgets.
N:
35 Government
352 Local government
353 Regional government
354 Central government
     O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
     O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
     O....37...om utbildning o d.
     O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
     O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

     O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
     O....40 Systemvetenskap

B:
003 Systems Includes: complexity, cybernetics, simulation.
N:
519.8 Operational research
     O....5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
B:
500 Natural sciences and mathematics
N:
5 Science
     O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
     O....51 Matematik
     O....52 Astronomi, rymdforskning    
     O....53 Fysik o d
     O....54 Kemi o d
     O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
     O....56 Paleontologi, arkeologi o d
     O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
     O....58 Botanik.
     O....59 Zoologi

B:
500 Natural sciences
510 Mathematics
520 Astronomy and allied sciences
530 Physics
540 Chemistry
550 Earth sciences
560 Palaeontology
570 Life sciences, biology
580 Plants
590 Animals
Archaeology. ( från 9)
N:
50 On to Environmental science
504 Environmental science
51 Mathematics
511 Number theory
512 Algebra
512.7 Algebraic geometry
514 Geometry
515 On to Topology: Mathematics
515.1 Topology: Mathematics
517 Analysis: Mathematics
519 Combinatorics, Probability, Cybernetics, OR
519.1 Combinatorics: Mathematics
519.2 Probability: Mathematics
519.7 Cybernetics, Mathematical
52 Astronomy
521 Theoretical astronomy
523 Solar system
528 Geodesy. Surveying
528.8 Remote sensing
528.9 Cartography. Mapping
53 Physics
537 Electricity
54 Chemistry
542 Laboratory chemistry
543 Analytical chemistry
544 Physical chemistry
548 Crystallography
549 Mineralogy
55 Earth sciences
550 On to Geophysics
550.3 Geophysics
550.34 Seismology
551 On to Geology
551.1 Geology
551.2 On to Volcanoes: Geology
551.21 Volcanoes: Geology
551.3 Glaciology/marine deposits
551.32 Glaciology
551.35 Marine deposits
551.4 Geomorphology
551.46 Oceanography
551.5 Meteorology
552 Petrology
556 Hydrosphere
56 Palaeontology
57 Biology
572 Anthropology
574 Ecology
575 Genetics
576 Cell biology. Cytology
577 Biochemistry. Molecular biology. Biophysics
579 Microbiology
58 Botany
59 Zoology
596 Vertebrata: Zoology
90 On to Archaeology
902 Archaeology
     O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
B:
600 Technology (applied sciences)
N:
6 Applied science
     O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
B:
600 Technology . Includes: patents and inventions.
     O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
B:
610 Medical sciences, medicine Includes: nursing, anatomy, health promotion, pharmacology, diseases, psychiatry.
630 (Agriculture and related technologies Includes: animal husbandry and ) veterinary science.
N:
61 Medical sciences
611 Anatomy
612 Physiology
613 Hygiene. Personal hygiene
614 Public health
615 Pharmacology. Therapeutics. Toxicology
616 Pathology
616.1 Circulatory system: Pathology
616.2 Respiratory system: Pathology
616.3 Digestive system: Pathology
616.4 Lymphatic, haematopoietic,
616.7 Musculoskeletal system: Pathology
616.8 Neurology
616.89 Psychiatry
616.9 Communicable diseases
617 Surgery
617.7 Ophthalmology
619 Veterinary science
     O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d). Tillverkning ingår i 66-69.
B:
620 Engineering and allied operations Includes: electronics, nanotechnology, aerospace, astronautics, robotics .
N:
62 Engineering
620 Materials testing/Power stations
620.1 Materials testing
620.4 Power stations
621 Mechanical engineering
621.0 On to Nuclear technology
621.03 On to Nuclear technology
621.039 Nuclear technology
621.3 Electrical engineering.
621.39 Telecommunication: Electrical
622 Mining
623 Military engineering
624 Civil engineering
625 Land transport: Civil engineering
626 Hydraulic engineering
626.8 Agricultural hydraulics
628 Public health engineering
628.1 Water supply: Public health
629 Transport vehicle engineering
629.7 Aerospace engineering
006 Standards
006.8 Materials and Quality: Standards
006.82 Materials: Standards
006.83 Quality: Standards
     O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske od
B:
630 Agriculture and related technologies . Includes: animal husbandry and (veterinary science).
N:
63 Agriculture and related sciences
630 Forestry
631 Agriculture
631.4 Soil science
632 Plant damage
633 Field crops: Horticulture
634 Horticulture
635 Gardening
636 Animal husbandry
637 Animal produce
638 Insect keeping. Bee keeping
639 Hunting. Fishing. Fish
     O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
     O....641 Matlagning. 642 Måltider, matservering, restauranger.
     O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
     O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
     O....645 Användning av inventarier o d.
     O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
     O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter mm.
     O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
     O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allmänt hushållsarbete.

B:
640 Home economics and family living. Includes: food research, cooking, furnishing
N:
64 Home Economics
640 Types of household: Home Economics
640.4 Hotels: Home Economics
     O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d
     O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
     O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
     O....6525-6529 Militära verksamheter
     O....653 Handelsverksamheter.
     O....654 Telekommunikationsverksamheter.
     O....655 Förlagsverksamheter o d.
     O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
     O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
     O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
     O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

B:
330 Economics. Includes: business, finance, environment, economic development, trade unions
355 Military science Includes: land, air and naval forces
380 Commerce, communications, transportation Includes: consumer information, international trade, EDI, business and the Internet, radio and television.
650 Management and auxiliary services Includes: accounting, marketing, information management, advertising.
004-006 Computing and the Internet Includes: computer science, data processing, networking, programming, programs. See also software archives, mathematics and computing subject terms
N:
33 Economics
330 On to Development studies
330.3 On to Development studies
330.34 Development studies
331 Employment. Job vacancies
355 Military science. War
368 Insurance
65 Management
654 Telecommunication: Management
655 Publishing: Management
656 Transport: Management
657 Accountancy: Management
658 Business: Management
659 On to Advertising
659.1 Advertising
018 Bookshops. Online bookstores

518 Computing
518.1 Application software
518.11 Application software A-F
518.110 Accountancy systems: Application software
518.111 Artificial intelligence: Application software
518.112 Calendar processors: Application software
518.113 Data analysis software
518.113.1 On to Data visualisation: Application software
518.113.11 Data visualisation: Application software
518.114 Database management systems: Application software
518.116 Desk top publishing: Application software
518.117 Educational software
518.12 Application software F-P
518.122 Graphics: Application software
518.122.1 Graphics: Application software
518.122.12 Computer aided design: Application software
518.122.13 Drawing programs: Application
518.122.15 Mapping programs: Application
518.123 Hypertext processors
518.124 Information retrieval software
518.128 Planning and management
518.129 Process control software
518.13 Application software P-Z
518.132 Simulation software
518.133 Software development tools
518.135 Statistical processors: Application software
518.138 Text processors: Application software
518.139 Training software
518.2 Utility programs
518.21 Utility programs A-D
518.216 Communications software
518.218 Data management: Utility
518.22 Utility programs D-F
518.225 File conversion programs
518.23 Utility programs G-P
518.237 Printing utilities: Computing
518.237.1 Font editors, Font libraries
518.237.12 Font libraries: Computing
518.24 Utility programs S-Z
518.243 Security systems: Utility
518.3 Systems software
518.31 Systems software
518.310 Device drivers: Systems
518.312 Operating systems: Computing
518.314 System monitors: Computing
518.4 On to Datasets
518.41 Datasets
518.410 Digitised data: Computing
518.412 Textual data: Computing
518.5 Hardware: Computing
518.7 Programming languages


     O....66/68 Tillverkning av varor
     O....66 Tillverkning av kemivaror o d
     O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
     O....68 Tillverkning av komplexvaror

B:
660 Chemical engineering Includes: metallurgy, biotechnology and food technology.
670 Manufacturing Includes: metalworking, textiles.
680 Manufacture for specific uses
N:
66 Chemical technology
661 Chemicals: Production
662 Explosives. Fuels
663 Industrial microbiology
664 Food: Chemical technology
669 Metallurgy: Chemical
67 Industry. Crafts
673 Non-ferrous metal artefacts: Industry
675 Leather industry
677 Textile industry
68 Finished articles: Industry
685 Sports equipment: Industry
     O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
B:
690 Buildings (Includes: construction, fire research.)
N:
69 Building industry
698 Decorating: Building industry
     O....7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
B:
700 The arts
N:
7 Arts
     O....70 Allmänt om konst o kultur.
B:
700 The arts: general resources
700 Fine and decorative arts: general resources
700 Fine and decorative arts: artists
701 Fine and decorative arts: philosophy
703 Fine and decorative arts: dictionaries and encyclopaedias
705 Fine and decorative arts: journals and magazines
706 Fine and decorative arts: organisations
707 Fine and decorative arts: art schools
709 History of art
     O....71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer
B:
710 Civic and landscape art
N:
71 Physical planning
711 Regional planning
712 Landscape planning
     O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
B:
720 Architecture
N:
72 Architecture
     O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
     O....74 Konsthantverk,formgivning av bruksföremål.Inredning
     O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafik, tecken.77 Fotografi
     O....78 Musik ( konserter o d 792)

B:
708 Art galleries and museums in the UK
708 Art galleries and museums worldwide
060 (General organisations and )museology. Includes: virtual tours of museum exhibits.
730 Plastic arts, sculpture
740 Drawing and decorative arts
750 Painting and paintings
760 Graphic arts, printmaking and prints
770 Photography and photographs
780 Music
002 The book Includes: book arts, book history.
N:
06 (Organizations. Associations.) Museums
73 Sculpture
74 Drawing
75 Painting
76 Graphic arts
77 Photography
78 Music
     O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
     O....7911-7913 Seder och bruk .
     O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
     O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
     O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
     O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips etc.

B:
390 Customs, etiquette, folklore Includes: mythology.
790 Recreational and performing arts
N:
39 Ethnology
396 Feminism. Women's studies
79 Recreation
791 Public entertainments
791.4 On to Cinema
791.43 Cinema. Films
792 Theatre
793 On to Dance
793.3 Dance
794 Board and table games
794.1 Chess
794.3 Backgammon
     O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
     O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
     O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i olika fysiska miljöer

B:
300 Social sciences: general resources Includes: social science gateways, research centres, mailing lists, data centres
301 Anthropology Includes: resources in cultural, physical and biological anthropology.
301-306 Sociology Includes: social interaction and processes, social groups and population.
307 Urban communities Includes: new towns, urban planning .Avser sociala miljöer.
360 Social problems and services, association Includes: primary care and services to people with mental and physical disabilities.
N:
30 Methodology : Social sciences
36 Social welfare and relief
     O....7957 Undervisning o d.
B:
370 Education Includes: school Internet use, distance education, university home pages.
N:
37 Education
372 Elementary education
373 On to Secondary education
373.5 Secondary education
374 Further education
376 Special education
377 Vocational education
378 Higher education
     O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
     O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

B:
060 General organisations (and museology Includes: virtual tours of museum exhibits.)
N:
06 Organizations. Associations. (Museums)
     O....796/799 Sport, idrott o d.
B:
796 Sport and outdoor actvities
N:
796 Sport
797 Water and aerial sports
     O....8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
B:
400 Language
800 Literature and rhetoric
N:
8 Languages. Linguistics. Literature
     O....80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
B:
400 Language: general resources
401 Language: philosophy and theory
403 Dictionaries and encyclopaedias
407 Language education and research
409 Languages spoken around the world
410 Linguistics
414 Phonology and phonetics
415 Grammar
419 Sign language
420 English language
430 German language
439 Scandinavian languages
439.7 Swedish language
440 French language
450 Italian language
459 Romanian language
460 Spanish language
469 Portuguese language
470 Latin language
480 Greek language
490 Other languages
N:
81 Linguistics. Languages
811 Languages
811.1 Indo-European languages
811.11 Germanic languages
811.111 English language
811.12 Italic languages
811.124 Latin language
811.13 Romance languages
811.133 On to French language
811.133.1 French language
811.134 Ibero-Romance languages
811.134.2 Spanish language
811.134.4 Galician language
811.14 Greek language (Hellenic)
811.15 Celtic languages
811.152 Goidelic languages
811.152.2 Scots Gaelic language
811.152.3 Manx language
811.153 Brythonic languages
811.153.1 Welsh language
811.153.2 Breton language
811.16 Slavic languages
811.3 On to Basque language
811.36 On to Basque language
811.361 Basque language
     O....81 Litteraturvetenskap, litteraturhistoria. 812/819 motsvarar 82/89.
     O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
     O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
     O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
     O....84 Fransk skönlitteratur o d
     O....85 Italiensk skönlitteratur o d
     O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
     O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
     O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
     O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d

B:
800 Literature: general resources
808.8 Literature: general collections
808 General rhetoric
808.02 Authorship, writing and editorial techniques
808.88 Quotations
808.899 Childrens literature
809.89 Women writers
809 Literary study and criticism
809 Literature in specific forms
809 Poetry: general resources
810 American literature in English
810 Canadian literature
820 English, Scottish and Irish literature
830 German literature
840 French literature
850 Italian literature
860 Spanish and Portuguese literature
870 Latin literature
880 Classical Greek literature
890 Literature in other languages
N:
82 Literature
821 Literature of individual languages
821.1 European literature
821.11 On to English literature
821.111 English literature
821.12 On to Latin literature
821.124 Latin literature
821.13 Romance languages literature
821.131 On to Italian literature
821.131.1 Italian literature
821.133 On to French literature
821.133.1 French literature
821.134 On to Spanish literature
821.134.2 Spanish literature
821.14 Greek literature
821.15 Celtic languages literature
821.152 Goedelic languages literature
821.152.2 Scots Gaelic literature
821.152.3 Manx literature

821.153 Brythonic languages literature
821.153.1 Welsh literature
821.153.2 Breton literature
821.16 Slavic languages literature
821.161 On to Russian literature
821.161.1 Russian literature
     O....9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
B:
900 Geography and history
N:
9 Geography. Biography. History
     O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
B:
070 News media, journalism, publishing Includes: booksellers and electronic publishing.
080 General collections Includes: collections of online books, texts, journals and magazines.
090 Manuscripts, rare books, other rare printed materials
N:
05 Periodicals
07 Journalism. Newspapers
09 Manuscripts
     O....91 Allmän geografi, reseskildringar.913/919 motsvarar 93/99.
B:
910 Geography and travel
N:
91 Geography
910 Travel: Geography

914 Europe: Geography 914.1 British Isles: Geography 914.11 Scotland: Geography 914.15 Ireland: Geography 914.2 England: Geography 914.29 Wales: Geography 914.3 Germany: Geography 914.35 On to Luxembourg: Geography 914.359 Luxembourg: Geography 914.36 Austria: Geography 914.37 Former Czechoslovakia: Geography 914.371 Czech Republic: Geography 914.376 Slovakia: Geography 914.38 Poland: Geography 914.39 Hungary: Geography 914.4 France: Geography 914.5 Italy: Geography 914.58 On to Malta: Geography 914.582 Malta: Geography 914.6 Spain: Geography 914.67 On to Andorra: Geography 914.672 Andorra: Geography 914.69 Portugal: Geography 914.7 Former European USSR: Geography 914.70 Russia: Geography 914.74 Baltic States: Geography 914.742 Estonia: Geography 914.743 Latvia: Geography 914.745 Lithuania: Geography 914.76 Byelorussia: Geography 914.79 Caucasus: Geography 914.792 On to Georgia (Gruziya): Geography 914.7922 Georgia (Gruziya): Geography

914.8 Scandinavia: Geography 914.80 Finland: Geography 914.81 Norway: Geography 914.85 Sweden: Geography 914.89 Denmark: Geography 914.9 Other European countries: Geography 914.91 On to Iceland: Geography 914.911 Iceland: Geography

914.92 Netherlands: Geography 914.93 Belgium: Geography 914.94 Switzerland: Geography 914.949 Liechtenstein: Geography 914.95 Greece: Geography 914.96 On to Albania: Geography 914.965 Albania: Geography 914.97 Balkans: Geography 914.971 Balkans: Geography 914.9711 Serbia: Geography 914.97115 Kosova: Geography 914.9712 Slovenia: Geography 914.9713 Croatia: Geography 914.9715 Bosnia and Herzegovina: Geography 914.9717 Macedonia: Geography 914.972 Bulgaria: Geography 914.98 Romania: Geography

915 Asia: Geography 915.1 China: Geography 915.12 On to Hong Kong/Macau: Geography 915.123 On to Hong Kong/Macau: Geography 915.1231 Hong Kong/Macau: Geography 915.12318 Macau: Geography 915.17 On to Mongolia: Geography 915.173 Mongolia: Geography 915.19 Korea: Geography 915.195 South Korea: Geography 915.2 Japan: Geography 915.29 Taiwan: Geography 915.3 Arabia: Geography 915.32 Saudi Arabia: Geography 915.36 Gulf States: Geography 915.362 United Arab Emirates: Geography 915.4 Indian subcontinent: Geography 915.40 India: Geography 915.47 Western India: Geography 915.49 On to Pakistan/Bangladesh: Geography 915.493 Bangladesh: Geography 915.6 Turkey: Geography 915.64 On to Cyprus: Geography 915.643 Cyprus: Geography 915.69 Levant: Geography 915.694 Israel: Geography 915.7 Former Asiatic USSR: Geography 915.71 Siberia: Geography 915.75 Former Soviet Central Asia: Geography 915.751 Uzbekistan: Geography 915.8 On to Afghanistan: Geography 915.81 Afghanistan: Geography 915.9 South-east Asia: Geography 915.91 Burma: Geography 915.92 On to Singapore: Geography 915.923 Singapore: Geography 915.926 Brunei: Geography 915.93 Thailand: Geography 915.94 Indonesia: Geography 915.95 Malaysia: Geography 915.96 Kampuchea: Geography 915.97 Vietnam: Geography 915.99 Philippines: Geography

916 Africa: Geography 916.1 Maghreb: Geography 916.11 Tunisia: Geography 916.12 Libya: Geography 916.2 Egypt: Geography 916.24 Sudan: Geography 916.3 Ethiopia: Geography 916.35 Eritrea: Geography 916.4 Morocco: Geography 916.48 Western Sahara: Geography 916.5 Algeria: Geography 916.6 West Africa: Geography 916.61 On to Mauretania: Geography 916.612 Mauretania: Geography 916.62 On to Mali: Geography 916.621 Mali: Geography 916.625 Burkina Fasso: Geography 916.626 Niger: Geography 916.63 Senegal: Geography 916.64 Sierra Leone: Geography 916.65 Gambia/Guinea/Cape Verde: Geography 916.651 Gambia: Geography 916.652 Guinea: Geography 916.658 Cape Verde: Geography 916.66 Liberia/Ivory Coast: Geography 916.662 Liberia: Geography 916.668 Ivory Coast: Geography 916.67 Ghana: Geography 916.68 Togo/Benin: Geography 916.681 Togo: Geography 916.682 Benin: Geography 916.69 Nigeria: Geography 916.699 On to Sao Tome and Principe: Geography 916.6995 Sao Tome and Principe: Geography 916.7 Central Africa: Geography 916.71 Cameroon/Equatorial Guinea: Geography 916.718 Equatorial Guinea: Geography 916.72 Gabon/Congo: Geography 916.721 Gabon: Geography 916.724 Congo: Geography 916.73 Angola: Geography 916.74 Central African Republic/Chad: Geography 916.741 Central African Republic: Geography 916.743 Chad: Geography 916.75 Zaire: Geography 916.759 Burundi/Rwanda: Geography 916.7597 Burundi: Geography 916.7598 Rwanda: Geography 916.76 Uganda/Kenya: Geography 916.761 Uganda: Geography 916.762 Kenya: Geography 916.77 Somalia: Geography 916.771 Djibouti: Geography 916.78 Tanzania: Geography 916.79 Mozambique: Geography 916.8 Southern Africa: Geography 916.80 South Africa: Geography 916.81 Botswana: Geography 916.83 On to Swaziland: Geography 916.834 Swaziland: Geography 916.86 On to Lesotho: Geography 916.861 Lesotho: Geography 916.88 Namibia: Geography 916.89 Zimbabwe/Zambia/Malawi: Geography 916.891 Zimbabwe: Geography 916.894 Zambia: Geography 916.897 Malawi: Geography 916.9 African islands: Geography 916.91 Madagascar: Geography 916.94 On to Comoros: Geography 916.941 Comoros: Geography 916.96 Seychelles: Geography 916.98 Mascarene Islands: Geography 916.981 Reunion: Geography 916.982 Mauritius: Geography

917 North America: Geography 917.1 Canada: Geography 917.2 Mexico and Central America: Geography 917.28 Central America: Geography 917.281 Guatemala: Geography 917.282 Belize: Geography 917.283 Honduras: Geography 917.284 El Salvador: Geography 917.285 Nicaragua: Geography 917.286 Costa Rica: Geography 917.287 Panama: Geography 917.29 Caribbean: Geography 917.291 Cuba: Geography 917.292 Jamaica 917.2929 Cayman Islands: Geography 917.293 Dominican Republic: Geography 917.294 Haiti: Geography 917.295 Puerto Rico: Geography 917.297 Leeward Islands: Geography 917.2971 U. S. Virgin Islands: Geography 917.2974 Guadeloupe: Geography 917.298 Windward Islands: Geography 917.2986 Barbados: Geography 917.2987 Trinidad and Tobago: Geography 917.2988 Netherlands Antilles: Geography 917.29881 Curacao: Geography 917.29882 Aruba: Geography 917.3 United States of America: Geography 917.4 North-eastern USA: Geography 917.41 Maine: Geography 917.43 Vermont: Geography 917.44 Massachusetts: Geography 917.45 Rhode Island: Geography 917.46 Connecticut: Geography 917.47 New York State: Geography 917.48 Pennsylvania: Geography 917.49 New Jersey: Geography 917.5 South-eastern USA: Geography 917.51 Delaware: Geography 917.52 Maryland: Geography 917.53 Washington DC: Geography 917.54 West Virginia: Geography 917.55 Virginia: Geography 917.56 North Carolina: Geography 917.57 South Carolina: Geography 917.58 Georgia: United States: Geography 917.59 Florida: Geography 917.6 South central USA: Geography 917.61 Alabama: Geography 917.63 Louisiana: Geography 917.64 Texas: Geography 917.66 Oklahoma: Geography 917.67 Arkansas: Geography 917.68 Tennessee: Geography 917.69 Kentucky: Geography 917.7 North central USA: Geography 917.72 Indiana: Geography 917.73 Illinois: Geography 917.74 Michigan: Geography 917.75 Wisconsin: Geography 917.76 Minnesota: Geography 917.77 Iowa: Geography 917.78 Missouri: Geography 917.8 Western USA: Geography 917.81 Kansas: Geography 917.82 Nebraska: Geography 917.83 South Dakota: Geography 917.86 Montana: Geography 917.88 Colorado: Geography 917.89 New Mexico: Geography 917.9 Pacific coast USA: Geography 917.91 Arizona: Geography 917.92 Utah: Geography 917.94 California: Geography 917.95 Oregon: Geography 917.96 Idaho: Geography 917.97 Washington State: Geography 917.98 Alaska: Geography 917.99 Hawaii: Geography

918 South America: Geography 918.1 Brazil: Geography 918.2 Argentina: Geography 918.3 Chile: Geography 918.4 Bolivia: Geography 918.5 Peru: Geography 918.6 Colombia/Ecuador: Geography 918.61 Colombia: Geography 918.66 Ecuador: Geography 918.7 Venezuela: Geography 918.8 Guyanas/Surinam: Geography 918.81 Guyana: Geography 918.82 French Guyana: Geography 918.83 Surinam: Geography 918.9 Paraguay/Uruguay: Geography 918.92 Paraguay: Geography 918.99 Uruguay: Geography

919 Oceania and polar regions: Geography 919.3 South West Pacific: Geography 919.31 New Zealand: Geography 919.32 New Caledonia: Geography 919.34 Vanuatu: Geography 919.4 Australia: Geography 919.5 On to Papua New Guinea: Geography 919.54 Papua New Guinea: Geography 919.6 Polynesia: Geography 919.61 Fiji/Tonga/Samoa: Geography 919.611 Fiji: Geography 919.612 Tonga: Geography 919.613 On to Western Samoa: Geography 919.6131 Western Samoa: Geography 919.63 Tahiti. French Polynesia: Geography 919.64 On to Pitcairn Islands: Geography 919.641 Pitcairn Islands: Geography 919.66 On to Marshall Islands: Geography 919.664 Marshall Islands: Geography 919.67 On to Guam: Geography 919.672 Guam: Geography 919.68 On to Nauru: Geography 919.685 Nauru: Geography 919.8 Arctic: Geography 919.88 Greenland: Geography 919.9 Antarctica: Geography


     O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
B:
920 Biography
929 Genealogy, names, insignia
N:
92 On to Biography
929 Biography
     O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
     O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
     O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
     O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
     O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
     O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
     O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
     O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

B:
900 History: general resources
900 History: departments
900 History: journals
909 World history
930 History of ancient world
940 History of Europe
941-2 History of the British Isles
950 History of Asia and the Far East
960 History of Africa
970 History of North America
980 History of South America
990 History of other parts of the world
N:
93 Ancient history
931 Ancient history (general)
934 India: Ancient history
936 Europe: Ancient history
937 Rome: Ancient history
938 Greece: Ancient history
94 History
940 Europe: History
95 On to Asia: History
950 Asia: History
96 On to Africa: History
960 Africa: History
97 On to North America: History
970 North America: History
973 United States of America: History
98 On to South America: History
980 South America: History
99 On to Oceania and polar regions: History
990 Oceania and polar regions: History

Tillbaka till 102 Bibliotek. Sökningsverksamheter.
© 1999 Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
991021. Denna sida har adressen http://www.wimnell.com/omr102a.html