Sven Wimnells hemsida
Sven Wimnells hemsida
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

Entrésidan
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har sedan 15 år tillbaka på hemsidan grupperats i 129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade 1-9.

Klickning på vita rader ger menyer. Klicka sedan ämne och klicka >>>

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter :


2 Religiösa verksamheter o d :

3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter:

4 Sambandsforskningsverksamheter :

5 Naturforsknings- och matematikverksamheter :

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter :

7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer :

8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur :

9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi :

Vid återgång till popuptabellen kan "stäng" användas.

På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning, varvid den senaste läggs underst.

De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas här i kronologisk ordning med den senaste allra överst:

Sven Wimnell 14 juliomr36-39zzzzzzy34.pdf Utrikes och inrikes DN-artiklar 9-14 juli 2021. Debattartiklar 9-14 juli 2021. Samhallsplanerimgens problem. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy34.pdfSven Wimnell 07 juliomr36-39zzzzzzy33.pdf Världen och regeringskrisen. Debattartiklar 29 juni - 8 juli 2021. Utrikes och inrikes artiklar 20 -23 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy33.pdfSven Wimnell 29 juniomr36-39zzzzzzy32.pdf Världen och regeringskrisen. Debattartiklar 24 - 28 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 15 - 19 juni 2021 vhttp://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy32.pdfSven Wimnell 23 juniomr36-39zzzzzzy31.pdf USA, Ryssland. Kina och inrikes regeringskris. Debattartiklar 14 - 22 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 8 - 14 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy31.pdf

Sven Wimnell 15 juniomr36-39zzzzzzy30.pdf öst och Väst och inrikes och partledardbatt. Debattartiklar 7 - 13 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 4- 7 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy30.pdf

Sven Wimnell 09 juniomr36-39zzzzzzy29.pdf Artiklar i början av juni 2021. Debattartiklar 2 - 6 juni 2021. Utrikes och inrikes artiklar 28 maj - 3 juni 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy29.pdf

Sven Wimnell 01 juniomr36-39zzzzzzy28.pdf Finansministern om jämliket. Debattartiklar i DN 23 maj - 1 juni 2021 och inrikes och utrikes artiklar 21-27 maj 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy28.pdf

Sven Wimnell 22 majomr36-39zzzzzzy27.pdf N ågot av det senaste och debattartiklar 6 - 22 maj 2021. Utrikes och inrikes artiklar 13 - 20 maj 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy27.pdf

Sven Wimnell 17 majomr36-39zzzzzzy26.pdf Hur ska man kunna förbättra världen? några artiklar i maj 2021. Debattartiklar 9 - 14 maj. Utrikes och inrikes artiklar 8 - 12 maj. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy26.pdf

Sven Wimnell 10 majomr36-39zzzzzzy25.pdf Förstamajtal, välfärdspolitik och några sena artiklar i aktuella konflikter. Debattartiklar 4 - 9 maj 2021. Utrikes och inrikes artiklar 1 - 7 (5) maj. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy25.pdf

Sven Wimnell 3 april majomr36-39zzzzzzy24.pdf Jämlikhet, klimat och global samverkan, budgetmotioner och jobb. Debattartiklar 29 april - 3 maj 1921. Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 april. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy24.pdf

Sven Wimnell 29 april 2021omr36-39zzzzzzy23.pdf Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är större. Debattartiklar 23-28 april och några artiklar efter 24 april. Utrikes och inrikes artiklar 19-24 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy23.pdf

Sven Wimnell 22 april 2021omr36-39zzzzzzy22.pdf Levnadskostnader 2021, skatter, skattefördelning, några samhällsproblem. vårbudget. Debattartiklar i DN 18-22 april 2021. Om samhällsplaneringens problem. Utrikes och inrikes artiklar15-18 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy22.pdf

Sven Wimnell 17 april 2021omr36-39zzzzzzy21.pdf Utrikes och inrikes artiklar 4 - 14 april 2021. Debattartiklar i DN 7 - 14 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy21.pdf

Sven Wimnell 07 april 2021omr36-39zzzzzzy20.pdf Utrikes och inrikes artiklar 24 mars-3 april 2021. Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy20.pdf

Sven Wimnell 11 april 2021omr36-39zzzzzzy19.pdf Utrikes och inrikes artiklar 13 -23 mars 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy19.pdf

Sven Wimnell 09 april 2021omr36-39zzzzzzy18.pdf Utrikesartiklar 23 februari -12 mars och inrikes artiklar 5 -12 mars 2021 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy18.pdf

Sven Wimnell 07 mars 2021omr36-39zzzzzzy17.pdf Inrikes artiklar 23 februari - 4 mars 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy17.pdf

Sven Wimnell 28 feb 2021omr36-39zzzzzzy16.pdf Samhällsplaneringens problem. Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och inrikes artiklar 17-22 februari http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy16.pdf

Sven Wimnell 25 feb 2021omr36-39zzzzzzy15.pdf Levnadskostnader 2021, inkomstskatter och skattefördelning. Debattartiklar 8-19 februari. Utrikes och inrikes artiklar 13-19 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy15.pdf

210217:
Sven Wimnell 17 feb 2021omr36-39zzzzzzy14.pdf Utrikes och inrikes artiklar 7-12 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy14.pdf

210212:
Sven Wimnell 12 feb 2021omr36-39zzzzzzy13.pdf Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari- 6 februari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy13.pdf

210207:
Sven Wimnell 07 feb 2021omr36-39zzzzzzy12.pdf Några artiklar 4 och 7 februari 2021 om människorna och världen. Debattartiklar 25 januari -7 februari. Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy12.pdf

Sven Wimnell 30 jan 2021omr36-39zzzzzzy11.pdf Partiledardebatt i riksdagen den 13 januari 2021. Debattartiklar i DN 30 december - 24 januari 2021. Utrikes och inrikes DN-artikar 19 - 24 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy11.pdf

Sven Wimnell 22 jan 2021omr36-39zzzzzzy8.pdf Fortsättning 12 januari 2021 om slutet för president Trump. Den nye USA-presidenten Biden. Sverige efter Trump. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy8.pdf

Sven Wimnell 12 jan 2021omr36-39zzzzzzy7.pdf USA 8 - 12 januari: slutet för president Trump. Samhällsplaneringens problem. FNs mänskliga rättigheter och mål och om utrikes och inrikes artiklar. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy7.pdf

Sven Wimnell 7 jan 2021omr36-39zzzzzzy6.pdf Om stora regioner och regionstyrelser. Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf

Sven Wimnell 3 jan 2021omr36-39zzzzzzy5.pdf Artiklar 2 januari. Utrikes DN-artiklar 23 - 31 och inrikes 23 - 29 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy5.pdf

Sven Wimnell 28 dec 2020omr36-39zzzzzzy4.pdf Några artiklar efter 22 december 2020 och utredningar om skolor. Debattartiklar 8 - 28 december. Utrikes DN-artiklar 14-22 och inrikes 20-22 december http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy4.pdf

Sven Wimnell 23 dec 2020omr36-39zzzzzzy3.pdf Några aktuella artiklar 20 - 23 december. Debattartiklar 8 - 23 och inrikes artiklar 13-19 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy3.pdf

Sven Wimnell 18 dec 2020omr36-39zzzzzzy2.pdf Skatter och skattesystem. Debattartiklar 8 - 12 och DN-artiklar utrikes 8-13 inrikes 8 - 12 december 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy2.pdf

Sven Wimnell 10 dec 2020omr36-39zzzzzzy1.pdf Samhällsplanering och tidningsartiklar. Debattartiklar 3 -10 december DN-artiklar 3 - 7 december 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy1.pdf

Sven Wimnell 02 dec 2020omr36-39zzzzzzy.pdf DN-artiklar 25 november - 2 december 2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy.pdf

Sven Wimnell 27 nov 2020omr36-39zzzzzzx.pdf Om fördelningen av artiklar i kapitel 3.Debattartiklar i DN 21 - 27 november 2020. Utrikes och inrikes artiklar 18-24 november 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzx.pdf

Sven Wimnell 20 nov 2020omr36-39zzzzzzv.pdf Världen från Big Bang till början på mars 2020 och viktiga artiklar 12 - 17 november 2020. Debattartiklar 14 -20 november 2020 och utrikes och inrikes artiklar 12 - 17 november. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf

Sven Wimnell 14 nov 2020omr36-39zzzzzzu.pdf Om USA. Klimatet och FNs mål. Regeringen. Artiklar coronasjukan och annat. Debattartiklar 1 - 13 nov 2020. Presidentvalet i USA. Utrikes andra länder 1-11 november. Artiklar 1-11 november coronasjukan. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzu.pdf

Sven Wimnell 2 nov 2020omr36-39zzzzzzt.pdf Sverigedemokraterna. Arbetsrätten. Donald Trump. Sverige. Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. Regeringens verksamheter. Debattartiklar, Tidningsartiklar 26 - 31 oktober 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf

Sven Wimnell 26 okt 2020omr36-39zzzzzzs.pdf USA och världen. Hur du har det på jobbet och svensk arbetsrätt. Debattartiklar och utrikes och inrikes DN-artiklar 15-25 oktober 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzs.pdf

Sven Wimnell 14 okt 2020omr36-39zzzzzzr.pdf Introduktion. Budgetmotioner. Framtidsförslag. Viktiga inrikes artiklar och debattartiklar 4 - 14 oktober 2020 samt utrikes och övriga inrikes artiklar 4 - 14 oktober http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzr.pdf

Sven Wimnell 03 okt 2020omr36-39zzzzzzq.pdf Några nyheter och debattartiklar 26 september - 3 oktober 2020 och utrikes och inrikes artiklar 21 september - 3 oktober. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzq.pdf

Sven Wimnell 26 sept 2020omr36-39zzzzzzp.pdf Välfärden. Sveriges och världens historia. Mänskliga verksamheter. Statsbudgeten, riksdagsdebatt och kommentarer. Debattartiklar 15- 25 september. Utrikes och inrikes artiklar 15-20 september. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzp.pdf

Sven Wimnell 15 sept 2020omr36-39zzzzzzo.pdf Riksdagens öppnande. Kungen, regeringsförklaring, partiledardebatt. politik 8-14 september. Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar 4-14 september. Utredningar om politik sedan början av mars 2020. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzo.pdf

Sven Wimnell 6 sept 2020omr36-39zzzzzzn.pdf Några debattartiklar i DN 22 februari - 6 september 2020 och om samhällsplaneringens problem http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzn.pdf

Sven Wimnell 4 sept 2020omr36-39zzzzzzm.pdf P åminnelse om skattsystem och låga inkomster. DNs debattartiklar 23 augusti - 4 september 2020 och utrikes och inrikes artiklar 23 augusti - 3 september. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzm.pdf

Sven Wimnell 28 aug 2020omr36-39zzzzzzl.pdf Några debattartiklar i DN 7 - 27 augusti. och utrikes och inrikes DN-artiklar 7 - 21/22 + 27 augusti 2020. Och kopia av brev om religionsämnet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzl.pdf

Sven Wimnell 20 aug 2020omr36-39zzzzzzk.pdf Något om Sverige och svenskarna. Socialministern, Socialförsäkringsministern och Bostadsministern. Länsstyrelser, SCB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Boverket, Sveriges kommuner och regioner och Jämlikhetskommissionen
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzk.pdf

Sven Wimnell 8 aug 2020omr36-39zzzzzzj.pdf DN huvudledare och DNs debattartlklar samt utrikes och inrikes artiklar 18 juli - 6 augusti 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzj.pdf

Sven Wimnell 8 aug 2020omr36-39zzzzzzi.pdf Till Statsministern, Socialministern, Socialförsäkringsministern, Vice statsministern Bostadsministern och Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson i Vänsterpartiet.:
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzi.pdf :

Sven Wimnell 22 juli 2020omr36-39zzzzzzh.pdf Brysselavtalet, Sverige från franska revolutionen 1789. Skattereformer, levnadskostnader, bostadsbidrag som kompensation f ör f ör h öga inkomstskatter. Utrikes och inrikes DN-artiklar 1-17 juli 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

Sven Wimnell 12 juli 2020omr36-39zzzzzzg.pdf Utvecklingen i Sverige och världen. Samhällsplaneringens problem. Ledare m m i juli. Utrikes och inrikes artiklar 22-30 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzg.pdf

Sven Wimnell 26 juni 2020omr36-39zzzzzzf.pdf Klimatet.Klimatkollegiet.Coronakommissionen. Levnadskostnader och skattefördelningar. Viktiga artiklar 14-25 juni 2020. Utrikes och inrikes artiklar 14-21 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzf.pdf

Sven Wimnell 17 juni 2020omr36-39zzzzzze.pdf Bra klimatpolitik och för övrigt politik till bättre versioner än före viruset. Partiledardebatt. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 4 - 13 juni 2020 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzze.pdf

Sven Wimnell 05 juni 2020omr36-39zzzzzzd.pdf Mediciner, tillbehör, test, vård och välfärd. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 23/24 maj - 3 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzd.pdf

Sven Wimnell 30 maj 2020omr36-39zzzzzzc.pdf :Regeringens klimatpolitik. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 13-22/23 maj 2020. Några inrikes artiklar 24-29 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzc.pdf

Sven Wimnell 15 maj 2020omr36-39zzzzzzb.pdf :P åminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 5-12 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzb.pdf

Sven Wimnell 6 maj 2020omr36-39zzzzzza.pdf :Planering av världen och Sverige. Debatt om vårbudgeten. Budgetmotioner. Påminnelser. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 25 april - 4 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzza.pdf

Sven Wimnell 125 april 2020omr36-39zzzzzz.pdf :Planering av världen och Sverige.Det beh övs en bra f örteckning över professorer. Utrikes och inrikes tidningsartiklar 17-24 april 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzz.pdf

Sven Wimnell 17 april 2020omr36-39zzzzzy.pdf :Planering av världen och Sverige. Vårbudgeten 2020 och anknytande artiklar, Samhällen, hushåll och utbildning i skolorna. Utrikes tidningsartiklar 5-16 april 2020 och inrikes 10-16 april.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzy.pdf

Sven Wimnell 10 april 2020omr36-39zzzzzx.pdf :Utrikes DN-artiklar 29 mars - 4 april och inrikes DN-artiklar 29 mars - 9 april 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzx.pdf

Sven Wimnell 7 april 2020omr36-39zzzzzv.pdf :Aktörer, forskare och myndigheter för framtidsplanering av världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzv.pdf

Sven Wimnell 5 april 2020omr36-39zzzzzu.pdf :Förslag till framtidsplanering för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

Sven Wimnell 30 mars 2020omr36-39zzzzzt.pdf :Utrikes och inrikes tidningsartiklar 21-28 mars 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzt.pdf

Sven Wimnell 25 mars 2020omr36-39zzzzzs.pdf :Samhällsplaneringens problem.Världen från Big Bang till mars 2020. Planering av framtiden för världen och Sverige. Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och dess följder.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzs.pdf

200207:
Sven Wimnell 7 mars 2020omr36-39zzzzzr.pdf :Samhällsplaneringens problem.Klimatpolitiken. Coronaviruset. Mänskliga verksamheter. Planeringar för Sverige och världen. Utrikes och inrikes artiklar 22 februari - 4 mars 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzr.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq1+2.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel1 Klimat och något om v ärlden och FNs 17 mål. och Kapitel 2 Mänskliga verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq1+2.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq3+4.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 3: Mänskliga rättigheter. Rasism och demokrati. Kapitel 4: Skola. forskning kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq3+4.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq5-7.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 5: Sjukv ård och hälsovå rd. Kapitel 6: F ö rsvar. Kapitel 7: brott och polis.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq5-7.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq8.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 8: Utrikes f ö rh ållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq8.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq9-13.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020.Kapitel 9: Om inrikes f ö rhå llanden och inrikespolitik. Kapitel 10:partiledardebatt. Kapitlen 11-13. Kapitel 11: milj ö er m m. Kapitel 12 Transporter o d. Kapitel 13 näringsliv, arbetsmarknad, l ö ner o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq9-13.pdf

200206:
Sven Wimnell 06 februari 2020omr36-39zzzzzq14-15.pdf :Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 2019-16 januari 2020.Kapitel 9: Kapitel 14: Akt ö rer i svenska politiken. Kapitel 15. DN-artiklar efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

200223:
Sven Wimnell 23 februari 2020omr36-39zzzzzq16-17.pdf :Samhällsplaneringens problem. Kapitel 16: En kort inledning om skatter m m och utredningar om svenska kommuner, KapitKapitel 17: DN-artiklar 17 januari - 21 februari 2020 om inrikes förh å llanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq16-17.pdf

200223:
Sven Wimnell 23 februari 2020omr36-39zzzzzq18.pdf :Samhällsplaneringens problem. Kapitel 18: DN-artiklar 17 januari - 21 febuari 2020 om utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq18.pdf

Sven Wimnell 15 december 2019omr36-39zzzzzp.pdf :Klimat, rasism och klasshat, utrikes politik, inrikespolitik. Aktörer: EU, riksdagen, regeringen, myndigheter, kommuner, företag m m och Verksamheter som styr utvecklingen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzp.pdf

Sven Wimnell 1 november 2019omr36-39zzzzzo.pdf : DN - artiklar 8-31 oktober 2019 om utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzo.pdf

Sven Wimnell 22 oktober 2019omr36-39zzzzzm.pdf : Tidningsartiklar om utrikes förhållanden 12 september till 7 oktober 2019 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf

Sven Wimnell 22 oktober 2019omr36-39zzzzzn.pdf : Levnadsförhållanden och mänskliga verksamheter som styr världen. Hushåll. Politik. Regeringar. Statsbudgeten. Skatter.Bidrag. Inrikes och utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzn.pdf

Sven Wimnell 5 oktober 2019omr36-39zzzzzl.pdf : Om Skolverkets förslag till nya kurs-och ämnesplaner för grundskolor och gymnasier. Och om aktuell politik och om forskning och undervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf

Sven Wimnell 20 september 2019omr36-39zzzzzk.pdf :Nya riksdagen och nya regeringen 2019/2020. Kommentarer. Artiklar 1-11 september 2019 om inrikes och utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzk.pdf

Sven Wimnell 1 september 2019omr36-39zzzzzj.pdf :DN-artiklar 2 - 31 augusti 2019 om utrikes förhållanden och litet om inrikes förhållanden i augusti .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzj.pdf

Sven Wimnell 9 augusti 2019omr36-39zzzzzi.pdf :Information om klimatkrisen på hemsidor hos museer m m, kulturpolitik. Agenda 2030. Regeringen, Sida, Utrikesdeklarationen. Artiklar om utrikes förhållanden 11 juli-1 augusti 2019.)
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzi.pdf

Sven Wimnell 11 juli 2019omr36-39zzzzzh.pdf :DN-artiklar 28 maj - 11 juli 2019 om utrikes förhållanden. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzh.pdf

Sven Wimnell 5 juni 2019omr36-39zzzzzg.pdf :Tidningsartklar 22 april - 27 maj 2019 om inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzg.pdf

Sven Wimnell 27 maj 2019omr36-39zzzzzf.pdf :Tidningsartiklar 22 april - 27 maj 2019 om utrikes förhållanden och de första rapporterna om valet till EU-parlamentet den 26 maj 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzf.pdf

Sven Wimnell 1 maj 2019omr40zp.pdf :Människornas verksamheter och grunderna för planering av framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

Sven Wimnell 22 april 2019omr36-39zzzzze.pdf :Bostadsbidrag för barnfamiljer och nya för barnlösa. Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

Sven Wimnell 16 mars 2019omr36-39zzzzzd.pdf :Om Europa, klimat, FNs mål och artiklar 16 februari - 12 mars om Klimat, Brexit och Utrikes och internationella förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzd.pdf

Sven Wimnell 15 mars 2019omr36-39zzzzzc.pdf :Om Europa, klimatet, FNs mål, mänskliga verksamheter, inrikespolitik, bostadspolitik och artiklar 16 februari - 12 mars om Svenska inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzc.pdf

Sven Wimnell 21 februari 2019omr36-39zzzzzb.pdf :Artiklar 23 januari - 15 februari 2019 om utrikes och internationella förhållanden. Med introduktion och artiklar om klimat och Brexit samt Utrikesdeklaration 2019 och protokoll om utrikesdebatt i riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzb.pdf

Sven Wimnell 20 februari 2019omr36-39zzzzza.pdf :Samällsplaneringens problem. Något av det viktigaste och artiklar 23 januari - 15 februari om inre svenska förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzza.pdf

Sven Wimnell 23 januari 2019omr36-39zzzzz.pdf :Artiklar om utrikes och internationella förhållanden 22 dec 2018 - 22 jan 2019
http://wimnell.com/omr36-39zzzzz.pdf

Sven Wimnell 22 januari 2019omr36-39zzzzy.pdf : Artiklar om klimat, regeringsbildning och svenska inrikes förhållanden 22 december 2018 - 22 januari 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzy.pdf

Sven Wimnell 2 januari 2019: Artiklar om utrikes förhållanden från 1 november till 21 december 2018. Komplement till redovisningen 21 december om samhällsplaneringens problem, klimatet och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzx.pdf


Sven Wimnell 21 december 2018: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen: Innehåll i en stor sammanfattning 16 maj 2018 och artiklar från och med 1 november 2018 om klimatet och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzv.pdf


Sven Wimnell. 16 maj 2018: Boende och bostadsbygge. Levnadsförhållanden, skatter. SCB-statistik. Boverket. SOM-institutet.Vårbudgeten. Första maj och veckor därefter. Löner. TVdebatt. Regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr40zo.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3: FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges riksdag och Sveriges kommuner, landsting och länsstyrelser.
http://wimnell.com/omr40zm.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2018 de 3 av 3: Samhällsplaneringens problem. Sveriges regering och artiklar om de politiska partierna och deras problem.
http://wimnell.com/omr40zn.pdf


Sven Wimnell 20 december 2017: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzt.pdf


Sven Wimnell 19 december 2017: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzs.pdf


Sven Wimnell 24 december 2017: Samhällsplaneringens problem. Levnadsvillkor. Utvecklingens krafter. Mänskliga verksamheter. Utrikes och inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzr.pdf


Sven Wimnell 17 oktober 2017: Tidningsartiklar 13 september till 9 oktober 2017 om inrikes förhållanden i Sverige. Bilaga till sammanställning 16 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf


Sven Wimnell 16 oktober 2017: Alliansen och regeringen. Hushållens levnadskostnader, skatter och bidrag. Annat. Myndigheter. Levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. Riksdag, regering, budget, debatter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzp.pdf


Sven Wimnell 10 september 2017: Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. Utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. Samhällsplanering. Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf


Sven Wimnell 23 juni 1917: Tidningsartiklar 15 -23 juni 2017 om inrikes förhållanden samt protokoll till partiledardebatten i riksdagen 14 juni 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf


Sven Wimnell 23 juni 2017: Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf


Sven Wimnell 4 juni 2017: Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf


Sven Wimnell 23 maj 2017: Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007. Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016. SCBs statistik om allt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf


Sven Wimnell 30 maj 2017 : Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf


Sven Wimnell 9 maj 2017: Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhålanden och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf


Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 2017 om utrikes förhållanden och terrorism. Bland annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan bli diktator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf


Sven Wimnell 5 april 2017: Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhållanden. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf


Sven Wimnell 19 mars 2017: Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens verksamheter. http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf

Sven Wimnell 5 mars 2017:Läget i världen. Artiklar om läget 5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten. Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf


Sven Wimnell 15 februari 2017: Socialdemokraterna och regeringen. Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf


Sven Wimnell 5 februari 2017: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december 2016 till 3 februari 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf


Sven Wimnell 16 januari 2017: Att förbättra världen. Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga skatter för de lägsta inkomsterna. De måste kompenseras för det. Det behövs en politik för hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf


Sven Wimnell 20 december 2016: Ett bättre nytt år önskas. Kunskaper och etik. Statsministerns jultal. Tidningsartiklar 12-20 december 2016, Ett system för mänskliga verksamheter som styr utvecklingen. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf


Sven Wimnell 3 december 2016: De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf


Sven Wimnell 9 november 2016: Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf


>Sven Wimnell 10 oktober 2016: Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017. Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf


Till statsminister Stefan Löfven den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf


Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. Om bostäder och skolor m m. Även om skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf


Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni. Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf


Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf


Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf


Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter om allt de vill visa upp m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf


Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf


Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf


Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ? Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf


Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf


Sven Wimnell 1 april 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Tillägg till utredningen 5 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf


Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf


Sven Wimnell 4 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och debattartiklar 27 december 2015 - 4 februari 2016
http://wimnell.com/omr36-39zzzj.pdf


Sven Wimnell 28 dec 2015: Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. SOU 2015:88. Berör hela verksamhetsområdet 7 med planering av fysiska och sociala miljöer och sociala beteenden.
http://wimnell.com/omr70d.pdf


Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens problem. System för mänskliga verksamheter Hur ska man kunna förbättra världen?Förbättra de inre verkligheterna och politiken.
http://wimnell.com/omr36-39zzzi.pdf


Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens problem. Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med hjälp av ett system för mänskliga verksamheter med helhetssyn på utvecklingen
http://wimnell.com/omr36-39zzzh.pdf


Sven Wimnell 25 oktober 2015:Kommentarer till “Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden. http://wimnell.com/omr40zj.pdf “
http://wimnell.com/omr40zk.pdf


Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf


Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf


Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes förhållanden 12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf


Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem. Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf


Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur. Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhällsplaneringens problem och partiets kongress 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf


Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala universitet
http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf


Sven Wimnell 11 maj 2015: De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf


Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omr36-39zzza.pdf


Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag. Vårbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf


Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och ansvar.
http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf


Sven Wimnell 10 mars 2015: Utrikespolitisk debatt och några tidningsartiklar i 22 politikområden 28 januari - 27 februari 2015, med utvecklingen under perioden.
En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf


Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
http://wimnell.com/omr109b.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2015: Socialdemokraternas hemsida på internet. Människornas levnadsvillkor och utvecklingens krafter. Partiledardebatt och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf


Sven Wimnell 10 jan 2014: Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 januari 2015. Med förhandlingar och överenskommelser om hur man ska styra Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf


Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf


Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 om de sista 11 politikområdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf


Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 27 okt - 27 nov 2014 för de första 11 politikområdena..
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf


Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten.
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf


Sven Wimnell 12 nov 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar t o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf.pdf


Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015. Människornas levnadsförhållanden. Regeringen. Myndigheter. Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer. Bugetdebatten.
http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf


Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållanden. Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf


Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem. Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf


Sven Wimnell 20 september 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf


Sven Wimnell 4 september 2014: Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf


Sven Wimnell 30 juni 2014: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf


Sven Wimnell 10 maj 2014: Svensk politik från vikingatiden till oppositionens valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf


Sven Wimnell 080201+5 april2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 18 mars 2014: Socialdemokraterna inför valen 2014. Det som fanns på partiets hemsida på Internet den 18 mars 2014 inlagt på 22 politikområden
http://wimnell.com/omr36-39zzh.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privahushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011+ 21 mars: Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete.
http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za.
(http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)
På Sven Wimnells hemsida, http://wimnell.com , ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:

” Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen.” Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter .

Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid. De 129 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre siffror eller fler.

Till hemsidans inledande dokument:
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
To a short Introduction in English.
" Problems in Planning. How can we make the World a better place?
An Encyclopedic Classification of Human Activities."

En kopia av popup-tabellen finns i början här ovanför.
Nya läsare börjar lämpligen med introduktionen och avsnittet om forskningsarbetet. Systemtabellen och popuptabellen innehåller samma hänvisningar och man kan välja den tabell som passar en bäst.

I det följande här nedan finns en förminskad systemtabell där man kan se alla områdena på en gång, som man kan klicka på och som leder till de 129 områdena.

Efter tabellen finns några uppgifter om innehållet i de 129 områdena och om revideringar.

Verksamheter i Sverige och i världen. För att förklara och illustrera de olika verksamhetsområdenas innehåll har i områdena lagts in texter av olika slag. Inlägg tom 090101 finns på det inledande dokumentet Verksamheter i Sverige och i världen. Uppgifter om kompletteringar / revideringar efter 090101 ligger sist i det följande på denna sida.

Till omåde 40 Området gäller systemvetenskap och infostruktur, och innehåller många viktiga utredningar om det uppjorda klassifikationssystemet och den samhällsförändringsfilosofi som systemet bygger på.

Förteckning över kompletterande utredningar med innehållsförteckningar finns i :
Sven Wimnell 080203+++
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Hemsidan med alla dokumenten är inlagda på Internet våren 1998. Uppgifter är daterade och omdateras när de vartefter revideras eller kompletteras. Hemsidan har före 2007 haft annan adress, se om det i slutet på denna sida.

Web-innehavare som hänvisas till ändrar innehåll och adresser ibland. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera och här införa deras ändringar. Men även om adresserna är felaktiga bidrar de till att förklara områdenas principiella innehåll

I de särskilda utredningarna kan felaktigt stå att område 80 underindelas i 803-819. Som läsaren borde förstå ska det naturligtvis vara 803-809.

Söktjänsten google: http://www.google.com


Här en förminskad systemtabell:

O....1 Psykologiska och filosofiska
        verksamheter

O....10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.
        Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om
         samband
O....105 Övergripande om forskning
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
________________________________________________

O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
________________________________________________

O....3 Politikvetenskaper.Politiska
        verksamheter.

O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas
        verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
________________________________________________

O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. Systemvetenskap. Infostruktur.
O....41-49. Samband o samordning mellan olika
        verksamheter.
________________________________________________

O....5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
________________________________________________

O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska
         verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d.
         Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,
        jakt, fiske

O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.
O....646 Personlig hygien o d, klädvård
        (utom 648 tvätt o d).

O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård,
        allm. hushållsarbete.

O....65 Adm, distribution, kommunikation,
        organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling
        o-marknad
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o
        anläggningar
________________________________________________

O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.

O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar,
         arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk.Planering sociala miljöer
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
________________________________________________

O....8 Språk. Litteraturvetenskap.
        Skönlitteratur.

O....80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
________________________________________________

O....9 Saklitterärt. Allmän geografi och historia.
        Biografi.

O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och
        forntidshist.
O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och
        i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o
        Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien.
        Rymden
    

   

I vart och ett av de 129 verksamhetsområdena finns i början en summarisk beskrivning av verksamheter och hänvisningar till det svenska bibliotekssystemet SAB, universella decimaklassifikationen UDK (i forskningsprojektet kallat DK) och det amerikanska Dewey- systemet (DC).

SAB-systemet används på svenska bibliotek: stadsbibliotek, kommunbibliotek, skolbibliotek, universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket, Riksdagsbiblioteket etc. Studier av böckerna på biblioteken är bra komplement till framställningen här. Mer om SAB finns på http://wimnell.com/omr40t.pdf

Sedan kommer länkar och beskrivningar.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.Inlägg tom 090101 finns på "Verksamheter i Sverige och i världen.":
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
    
Område     
    
Kompletteringar/revideringar efter 090101:
Redovisas inte här varje gång revidering skett i något område. På områdena anges dock datum för senaste ändring.
03 (Verksamheter i Sverige kompletterad 031120+ 041006+050524+070101.
04 050107: I systemtabellen tillkommit omr41-49.
05 050107: I popuptabellen tillkommit omr 41-49.
10-99 070514: länkar borttagna för uppdatering.
01 081112: gamla hänvisningar till 102 och 40m.pdf borttagna )
36-39 090207: Inlagt omr36-39y.pdf
40 090207: Inlagt omr 36-39y.pdf
36-39 090328: inlagt omr36-39z.pdf
40 090328: inlagt omr 36-39z.pdf
107 090328: Ändrat artikeln om skolans institutioner.
36-39 100201: inlagt omr36-39za.pdf
40 100201: inlagt omr36-39za.pdf
36-39 100201: inlagt omr36-39zb.pdf
40 100201: inlagt omr36-39zb.pdf
40 100201: Kommentar 2010 på omr40m.pdf: sverige.se lades ner 080305.
40 100201: omr40n.pdf kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV.
40 100201: omr40o.pdf kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV.
40 100201: omr40p.pdf: Ej aktuell 2010.
40 100201: omr40q.pdf kompletterad 100201 med SNI 2007.
40 100201: omr40t.pdf: 2010 ej aktuell ifråga om CPV och SNI.
40 100201: omr40zf.pdf Reviderad/kompletterad 100201
40 100201: omr102h.pdf: sverige.se lades ner 080305.
40 100211: 40q.pdf och 40t.pdf kompletterade, 40zf.pdf 100211.
36-39 100306: inlagt omr36-39zasid344-354.pdf
36-39 100306: inlagt omr36-39zasid365-379.pdf
40 100306: inlagt omr36-39zasid344-354.pdf
40 100306: inlagt omr36-39zasid365-379.pdf
36-39 100310: inlagt omr36-39zc.pdf
40 100310: inlagt omr36-39zc.pdf
36-39 100410: inlagt omr36-39zd.pdf
40 100410: inlagt omr36-39zd.pdf
40 100424: lagt in omr36-37ze647.pdf
36-39 100424: lagt in omr36-37ze647.pdf
36-39 101025: lagt in omr36-39ze.pdf och omr36-39zf.pdf
40101025: lagt in omr36-39ze.pdf och omr36-39zf.pdf
40101101: lagt in 71h.pdf Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
71101101: lagt in 71h.pdf Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
36-39 101130: lagt in omr36-39zg.pdf
40101130: lagt in omr36-39zg.pdf
36-39101220: lagt in omr36-39zh.pdf
40101220: lagt in omr36-39zh.pdf
36-39101230: Lagt in omr 36-39zj.pdf
40101230:Lagt in omr 36-39zj.pdf
36-39110218: Lagt in 36-39zk.pdf
40110218: Lagt in 36-39zk.pdf
alla110301: Alla sidor på hemsidan har justerats.
40 110323: 36-39zk reviderad
36-39110323: 36-39zk reviderad
7951110323: reviderad
641110328: inlagt livsmedelsverkets webbkarta.
658110330: lagt in webbkartor för Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Vinnova, Arbetsmiljöverket och FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
40110408: lagt in 40zg
40110421: lagt in 36-39zl
36-39110421: lagt in 36-39zl
40110429: lagt in 71i.pdf
71110429: lagt in 71i.pdf
40110510: lagt in 36-39zm.pdf
36-39110510: lagt in 36-39zm.pdf
40110521: lagt in 103a.pdf
36-39110521: lagt in 103a.pdf
103110521: lagt in 103a.pdf
40110526: lagt in 36-39zn.pdf
36-39110526: lagt in 36-39zn.pdf
40110608: lagt in 71j.html och 71k.pdf
71110608: lagt in 71j.html och 71k.pdf+ reviderat omr71.html
91120109: Lagt in 91b.pdf
40120127:lagt in 91b.pdf , 36-39zo och 70.c.pdf
36-39120127: lagt in 36-39zo.pdf
70120127:lagt in 70c.pdf
40120127:lagt in 36-39zo.pdf+70c.pdf
40120214:lagt in 36-39zp.pdf
36-39120214:lagt in 36-39zp.pdf
40120228:lagt in 71m.pdf
71120228:lagt in 71m.pdf
40 120410: lagt in 40zh.pdf
40 120516: lagt in 36-39zq.pdf
36-39120516: lagt in 36-39zq.pdf
7957 120516: lagt in 40zh.pdf
93 120516: lagt in nya presidenter i Frankrike och Ryssland
7952-7956 120601: 1 juni 2012 kompletterat 7952-7956d.pdf
40 120601: 1 juni 2012 kompletterat 7952-7956d.pdf
40 121029: lagt in 36-39zr.pdf
36-39 121029: lagt in 36-39zr.pdf
70 130217: komplettering om planering av sociala miljöer
79 130217: komplettering om planering av sociala miljöer
7011-7913: 130217: komplettering om planering av sociala miljöer
40 130320: lagt in 36-39zs-zx
36-39 130320: lagt in 36-39zs-zx
36-39 130330: lagt in 36-39zy.pdf
40 130330: lagt in 36-39zy.pdf
40 130601: lagt in 36-39zz.pdf
40 130601: lagt in 36-39zzas.pdf
36-39130601: lagt in 36-39zz.pdf
36-39130601: lagt in 36-39zzas.pdf
36-39 131122: lagt in 36-39zza.pdf och 36-39zzb.pdf
40 131122: lagt in 36-39zza.pdf och 36-39zzb.pdf
40 131127: lagt in 36-39zzd1 och 26-39zzd2
36-39 131127: lagt in 36-39zzd1 och 26-39zzd2
40 131231: lagt in 36-39zze.pdf
36-39 131231: lagt in 36-39zze.pdf
40 140315: lagt in 36-39zzf.pdf och g.pdf
36-39 140315: lagt in 36-39zzf.pdf och g.pdf
36-39 140405: lagt in 36-39zzi.pdf , zzj.pdf och 658f.pdf
40 140405: lagt in 36-39zzi.pdf , zzj.pdf och 658f.pdf
658 140405: lagt in 36-39zzi.pdf , zzj.pdf och 658f.pdf
140410: entrésidan reviderad
658 140802: lagt in 36-39zzk.pdf
36-39 140904: lagt in 36-39zzl. pdf och 36-39zzm.pdf
40 140904: lagt in 36-39zzl. pdf och 36-39zzm.pdf
36-39 140920: lagt in 36-39zzn.pdf
40 140920: lagt in 36-39zzn.pdf
36-39 141013: lagt in 36-39zzp.pdf
40 141013: lagt in 36-39zzp.pdf
36-39 141030: lagt in 36-39zzq.pdf
40 141030: lagt in 36-39zzq.pdf
36-39 141114 lagt in 36-39zzr.pdf
40 141114 lagt in 36-39zzr och 36-39zzo+40zi.pdf
36-39 141201 lagt in 36-39zzs1+36-39zzs2
40 141201 lagt in 36-39zzs1+36-39zzs2
36-39 141210: lagt in 36-39zzt.pdf
40 141210: lagt in 36-39zzt.pdf
40 150206. lagt in 36-39zzu.pdf och 36-39zzv.pdf
36-39 150206. lagt in 36-39zzu.pdf och 36-39zzv.pdf
109 150206 lagt in 109b.pdf
40 150310 lagt in 36-39zzx.pdf
36-39 150310 lagt in 36-39zzx.pdf
40 150403 lagt in 36-39zzy.pdf
36-39 150503 lagt in 36-39zzy.pdf
40 150427 lagt in 36-39zzz.pdf
36-39 150427 lagt in 36-39zzz.pdf
40 150516 lagt in 3639zzza.pdf ,36-39zzzb.pdf och 36-39zzzc.pdf
36-39 150516 lagt in 3639zzza.pdf , 36-39zzzb.pdf och 36-39zzzc.pdf
40 150616 lagt in 36-39zzzd.pdf
36-39 150616 lagt in 36-39zzzd.pdf
40 150909 lagt in 36-39zzze.pdf
36-39 150909 lagt in 36-39zzze.pdf
40 150911 lagt in 36-39zzzf.pdf och 36-39zzzg.pdf
36-39 150911 lagt in 36-39zzzf.pdf och 36-39zzzg.pdf
40 151001 lagt in 40zj.pdf
40 151025 lagt in 40zk.pdf
40 151110 lagt in 36-39zzzh
36-39 151110 lagt in 36-39zzzh.pdf
40 151130 lagt in 36-39zzzi.pdf
36-39 151130 lagt in 36-39zzzi.pdf
36-39 16012 lagt in 36-39zzh.pdf
40 160112 lagt in 70d.pdf
40 16012 lagt in 70d.pdf
70 160112 lagt in 70d.pdf
36-39 160206 lagt in 36-39zzzj.pdf och 36-39zzzk.pdf
40 160206 lagt in 36-39zzzj.pdf och 36-39zzzk.pdf
36-39 160326 lagt in 36-39zzzl.pdf + 36-39zzzm.pdf
40 160326 lagt in 36-39zzzl.pdf + 36-39zzzm.pdf
36-39 160408 lagt in 36-39zzzn.pdf
40 160408 lagt in 36-39zzzn.pdf
36-39 160429 lagt in 36-39zzzo.pdf
40 160429 lagt in 36-39zzzo.pdf
36-39 160504 inlagt 36-39zzzp.pdf
40 160504 inlagt 36-39zzzp.pdf
36-39 160509+16+26 lagt in 36-39zzzq.pdf
40 160509+16+26 lagt in 36-39zzzq.pdf
36-39 160526 lagt in 36-39zzzr.pdf
40 160526 lagt in 36-39zzzr.pdf
36-39 160604 lagt in 36-39zzzs.pdf
40 160604 lagt in 36-39zzzs.pdf
36-39 160618 lag in 36-39zzzt.pdf
40 160618 lag in 36-39zzzt.pdf
36-39 161010 lagt in 36-39zzzu+v+x.pdf
40 161010 lagt in 36-39zzzu+v+x.pdf
36-39 161111 lagt in 36-39zzzy.pdf
40 161111 lagt in 36-39zzzy.pdf
36-39 161204 lagt in 36-39zzzz.pdf
40 161204 lagt in 36-39zzzz.pdf
93 161214 lagt in ny generalsekreterare FN
36-39 161221 lagt in 36-39zzzza.pdf
40 161221 lagt in 36-39zzzza.pdf
36-39 170117 lagt in 36-39zzzzb.pdf
40 170117 lagt in 36-39zzzzb.pdf
36-39 170205 lagt in 36-39zzzzc.pdf
40 170205 lagt in 36-39zzzzc.pdf
36-39 170215 lagt in 36-39zzzzd.pdf
40 170215 lagt in 36-39zzzzd.pdf
36-39 170303 lagt in 36-39zzzze.pdf
40 170303 lagt in 36-39zzzze.pdf
36-39 170319 lagt in 36-39zzzzf.pdf
40 170319 lagt in 36-39zzzzf.pdf
36-39 170511 lagt in 36-39zzzzg.pdf
40170511 lagt in 36-39zzzzg.pdf
36-39 170511 lagt in 36-39zzzzh.pdf
40 170511 lagt in 36-39zzzzh.pdf
36-39 170511 lagt in 36-39zzzzi.pdf
40 170511 lagt in 36-39zzzzi.pdf
36-39 170523 lagt in 36-39zzzzj.pdf
40 170523 lagt in 36-39zzzzj.pdf
36-39 170523 lagt in 36-39zzzzk.pdf
40 170523 lagt in 36-39zzzzk.pdf
36-39170607 lagt in 36-39zzzzl.pdf
40 170607 lagt in 36-39zzzzl.pdf
36-39 170623 lagt in 36-39zzzzm.pdf och 36-39zzzzn.pdf
40 170623 lagt in 36-39zzzzm.pdf och 36-39zzzzn.pdf
36-39 1770910 lagt in 36-39zzzzo.pdf
40 1770910 lagt in 36-39zzzzo.pdf
36-39 171017 lagt in 36-39zzzzp.pdf+36-39zzzzq.pdf
40 171017 lagt in 36-39zzzzp.pdf+36-39zzzzq.pdf
36-39 171229 lagt in 36-39zzzzr.pdf+ 36-39zzzzs.pdf + 36-39zzzzt.pdf
40 171229 lagt in 36-39zzzzr.pdf+ 36-39zzzzs.pdf + 36-39zzzzt.pdf
40 180320 lagt in 40zl.pdf, 40zm.pdf och 40zn.pdf
40 180516 lagt in 40zo.pdf
40 181222 lagt in 36-39zzzzv.pdf
36-39 181222 lagt in 36-39zzzzv.pdf
40 190102 lagt in 36-39zzzzx.pdf
36-39 190102 lagt in 36-39zzzzx.pdf
40 190124 lagt in 36-39zzzzy.pdf och 36-39zzzzz.pdf
36-39 190124 lagt in 36-39zzzzy.pdf och 36-39zzzzz.pdf
40 190220 lagt in 36-39zzzzza.pdf
36-39 190220 lagt in 36-39zzzzza.pdf
40 190224 lagt in 36-39zzzzzb.pdf
36-39 190224 lagt in 36-39zzzzzb.pdf
40 190314 lagt in 36-39zzzzzc.pdf och 36-39zzzzzd.pdf
36-39 190314 lagt in 36-39zzzzzc.pdf och 36-39zzzzzd.pdf
40 190422 lagt in 36-39zzzzze.pdf
36-39 190422 lagt in 36-39zzzzze.pdf
40 190501 lagt in 40zp.pdf
36-39 190501 lagt in 40zp.pdf
40 190527 lagt in 36-39zzzzzf.pdf
36-39 190527 lagt in 36-39zzzzzf.pdf
40 190606 lagt in 36-39zzzzzg.pdf
36-39 190606 lagt in 36-39zzzzzg.pdf
40 190711 lagt in 36-39zzzzzh.pdf
36-39 190711 lagt in 36-39zzzzzh.pdf
40 190809 lagt in 36-39zzzzzi.pdf
36-39190809 lagt in 36-39zzzzzi.pdf
40 190901 lagt in 36-39zzzzzj.pdf
36-39190901 lagt in 36-39zzzzzj.pdf
40 19920 lagt in 36-39zzzzzk.pdf
36-39 19920 lagt in 36-39zzzzzk.pdf
40 191005 lagt in 36-39zzzzzl.pdf
36-39 191005 lagt in 36-39zzzzzl.pdf
40 191022 lagts in36-39zzzzzn.pdf
36-39 191022 lagts in36-39zzzzzn
40 191207 lagts in 36-39zzzzzm.pdf+o
36-39 191207 lagts in 36-39zzzzzm +o
40 191215 lagts in 36-39zzzzzp.pdf
36-39 191215 lagts in 36-39zzzzzp.pdf
40 200206+23 lagt in 36-39zzzzzq1-18.pdf
36-39 200206+23 lagt in 36-39zzzzzq1-18.pdf
40200207 lagt in 36-39zzzzzr.pdf
36-39 200207 lagt in 36-39zzzzzr.pdf
40 200325 lagt in 36-39zzzzzs.pdf
36-39 200325 lagt in 36-39zzzzzs.pdf
40 200405 lagt in 36-39zzzzzt.pdf + u
36-39 200405 lagt in 36-39zzzzzt.pdf + u
40 200407 lagt in 36-39zzzzzv.pdf
36-39 00407 lagt in 36-39zzzzzv.pdf
40 200417 lagt in 36-39zzzzzx.pdf +y
36-39200417 lagt in 36-39zzzzzx.pdf + y
40 200506 lagt in 36-39zzzzzza
36-39200506 lagt in 36-39zzzzzza.pdf
40200515 lagt in 36-39zzzzzzb.pdf
36-39200515 lagt in 36-39zzzzzzb.pdf
40 200530 lagt in 36-39zzzzzzc.pdf
36-39200530 lagt in 36-39zzzzzzc.pdf
40200605 lagt in 36-39zzzzzzd.pdf
36-39 200605 lagt in 36-39zzzzzzd.pdf
40 200617 lagt in 36-39zzzzzze.pdf
36-39200617 lagt in 36-39zzzzzze.pdf
40200626 lagt in 36-39zzzzzzf.pdf
36-39200626 lagt in 36-39zzzzzzf.pdf
40200712 lagt in 36-39zzzzzzg.pdf
36-3900712 lagt in 36-39zzzzzzg.pdf
40200722 lagt in 36-39zzzzzzh.pdf
36-39 200722 lagt in 36-39zzzzzzh.pdf
40 200808 lagt in 36-39zzzzzzi + j.pdf
36-39 200808 lagt in 36-39zzzzzzi + j.pdf
40 200820 lagt in 36-39zzzzzzk.pdf
36-39 200820 lagt in 36-9zzzzzzk.pdf
40b200828 lagt in 36-39zzzzzzl.pdf
36-39 200828 lagt in 36-39zzzzzzl.pdf
40 200904 lagt in 36-39zzzzzzm.pdf
36-39 200904 lagt in 36-39zzzzzzm.pdf
40 200906 lagt in 36-39zzzzzzn.pdf
36-39 200906 lagt in 36-39zzzzzzn.pdf
40 200915 lagt in 36-39zzzzzzo.pdf
36-39 200915 lagt in 36-39zzzzzzo.pdf
40 200926 lagt in 36-39zzzzzzp.pdf
36-39 200926 lagt in 36-39zzzzzzp.pdf
40201003 lagt in 36-39zzzzzzq.pdf
36-39201003 lagt in 36-39zzzzzzq.pdf
40 201014 lagt in 36-39zzzzzzr.pdf
36-39201014 lagt in 36-39zzzzzzr.pdf
40201026 lagt in 36-39zzzzzzs.pdf
36-39 201026 lagt in 36-39zzzzzzs.pdf
40 201102 lagt in 36-39zzzzzzt.pdf
36-39 201102 lagt in 36-39zzzzzzt.pdf
40 201114 lagt in 36-39zzzzzzu.pdf
36-39201114 lagt in 36-39zzzzzzu.pdf
40201120 lagt in 36-39zzzzzzv.pdf
36-39201120 lagt in 36-39zzzzzzv.pdf
40 201127 lagt in 36-39zzzzzzx.pdf
36-39201127 lagt in 36-39zzzzzzx.pdf
40201202 lagt in 36-39zzzzzzy.pdf
36-39201202 lagt in 36-39zzzzzzy.pdf
40 201210 lagt in 36-39zzzzzzy1.pdf
36-39 201210 lagt in 36-39zzzzzzy1.pdf
40 201218 lagt in 36-39zzzzzzy2.pdf
36-39 201218 lagt in 36-39zzzzzzy2.pdf
40201223 lagt in 36-39zzzzzzy3.pdf
36-39 201223 lagt in 36-39zzzzzzy3.pdf
40 201228 lagt in 36-39zzzzzzy4.pdf
36-39201228 lagt in 36-39zzzzzzy4.pdf
40 210103 lagt in 36-39zzzzzzy5,pdf
36-39 210103 lagt in 36-39zzzzzzy5.pdf
40 210107 lagt in 36-39zzzzzzy6.pdf
36-39210107 lagt in 36-39zzzzzzy6.pdf
40 210112 lagt in 36-39zzzzzzy7.pdf
36-39210112 lagt in 36-39zzzzzzy7.pdf
40 210122 lagt in 36-39zzzzzzy8.pdf
36-39 210122 lagt in 36-39zzzzzzy8.pdf
40 210130 lagt in 36-39zzzzzzy11.pdf
36-39210130 lagt in 36-39zzzzzzy11.pdf
40 210207 lagt in 36-39zzzzzzy12.pdf
36-39 210207 lagt in 36-39zzzzzzy12.pdf
40210212 lagt in 36-39zzzzzzy13.pdf
36-39210212 lagt in 36-39zzzzzzy13.pdf
40210217 lagt in 36-39zzzzzzy14.pdf
36-39210217 lagt in 36-39zzzzzzy14.pdf
40210225 lagt in 36-39zzzzzzy15.pdf
36-39210225 lagt in 36-39zzzzzzy15.pdf
40210228 lagt in 36-39zzzzzzy16.pdf
36-39210228 lagt in 36-39zzzzzzy16.pdf
49210307 lagt in 36-39zzzzzzy17.pdf
36-39210307 lagt in 36-39zzzzzzy17.pdf
40210407 lagt in 36-39zzzzzzy20.pdf
36-39210407 lagt in 36-39zzzzzzy20.pdf
40210409 lagt in 36-39zzzzzzy18.pdf
36-39210409 lagt in 36-39zzzzzzy18.pdf
40210411 lagt in 36-39zzzzzzy19.pdf
36-39210411 lagt in 36-30zzzzzzy19.pdf
40210417 lagt in 36-39zzzzzzy21.pdf
36-39210417 lagt in 36-39zzzzzzy21.pdf
40210422 lagt in 36-39zzzzzzy22.pdf
36-39210422 lagt in 36-39zzzzzzy22.pdf
40210429 lagt in 36-39zzzzzzy23.pdf
36-39210429 lagt in 36-39zzzzzzy23.pdf
40210503 lagt in 36-39zzzzzzy24.pdf
36-39210503 lagt in 36-39zzzzzzy24.pdf
40210510 lagt in 36-39zzzzzzy25.pdf
36-39210510 lagt in 36-39zzzzzzy25.pdf
40210517 lagt in 36-39zzzzzzy26.pdf
36-39210517 lagt in 36-39zzzzzzy26.pdf
40210522 lagt in 35-39zzzzzzy27.pdf
36-39210522 lagt in 36-39zzzzzzy27.pdf
40210601 lagt in 36-39zzzzzzy28.pdf
36-39210601 lagt in 36-39zzzzzzy28.pdf
40210609 lagt in 36-39zzzzzzy29.pdf
36-39210609 lagt in 36-39zzzzzzy29.pdf
40210615 lagt in 35-39zzzzzzy30.pdf
36-39210615 lagt in 36-39zzzzzzy30.pdf
40210623 lagt in 36-39zzzzzzy31.pdf
36-39210623 lagt in 36-39zzzzzzy31.pdf
40210629 lagt in 36-39zzzzzzy32.pdf
36-39210623 lagt in 36-39zzzzzzy32.pdf
402107007 jagt in 36-39zzzzzzy33.pdf
36-39 §107007 lagt in 36-39zzzzzzy33-pdf
40 +36-39 25 juli lagt i y34
Adress till länk till Internet: http://192.168.8.1/html/home. Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har haft adressen
http://web.telia.com/~u86105430/
( Före 1 juli 1999 : /~u86100311/ )
På adressen /~u86105430/ finns länkar till dokument på :
http://web.telia.com/~u86107412/
http://web.telia.com/~u86119281/
http://web.telia.com/~u86119282/
http://web.telia.com/~u86119283/

Adressen för Sven Wimnells hemsida har 070101 ändrats till http://wimnell.com Allt på de gamla adresserna har 100514 tagits bort.
Inne i pdf-filer kan finnas kvar gamla adresser eftersom det är svårt att ändra i pdf-filer.


Denna sida, entrésidan : ©1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019. 2020,2021 Sven Wimnell, arkitekt SAR.
E-post: sven.wimnell@telia.com
210707 Denna sida har adressen http://wimnell.com