82 / 89 Skönlitteratur på olika språk.(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 800-899. DK 82-89)

Nobelpristagare i litteratur se område 81.Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mlndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

De bästa skönlitterära verken på svenska, och författare i världen genom tiderna.De bästa skönlitterära verken på svenska och författare i världen genom tiderna.


040526:

Forskning&Framsteg nr 2 2004 sid 14:

“ Strindberg forskarfavorit. Litteraturforskarna vid de större universiteten rankar Strindbergs Ett drömspel som bästa svenska litterära verk genom tiderna. Bland övriga i toppen hittar vi Fredmans epistlar och Drottningens juvelsmycke.

     Professorerna i litteraturvetenskap vid de större svenska lärosätena har tillfrågats av Forskning & Framsteg om vilka som är de bästa skönlitterära verken på svenska. De fick ange fem favoriter. Sammanlagt inkom tjugofem svar och då utkristalliserade sig följande lista (se nedan). August Strindberg visade sig vara den stora favoriten bland litteraturvetarna. Ett drömspel var det enskilda verk som fick flest röster, tätt följt av Carl Michael Bellmans Fredmans epistlar.
     Listan domineras av verk skrivna från och med sent 1800-tal till och med mitten av 1900-talet. En litterär guldålder?
     - Nja, det är nog snarare så att detta är en period som vi litteraturvetare är väl inlästa på. Efter hand får vi se vilka av dessa verk som kommer att platsa i den litterära kanonbildningen, säger Eva Lilja, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Till hennes egna favoriter hör just August Strindberg och Carl Jonas Love Almqvist.
     - Ett drömspel är en värdig etta, det är en mycket tät text av hög kvalitet. Det intressanta är att den även har lyriska kvaliteter och en lyrisk uppbyggnad. Dessutom fick den stor internationell betydelse.
     Listan i övrigt är litet orättvis mot Selma Lagerlöf, Gunnar Ekelöf och Hjalmar Bergman som fick många röster, men på olika verk. Detta tyder ändå på en jämn och bra produktion.
     Även några relativt nya böcker har letat sig in bland svaren, exempelvis Kerstin Ekmans Skraplotter (2003) och Dykungens dotter (1985) av Birgitta Trotzig. Ensam bland nyare verk att platsa på topp-20-listan är dock Sara Lidmans Jernbaneeposet. HH”

DE TJUGO BÄSTA SKÖNLlTTERÄRA VERKEN PÅ SVENSKA
1.     Ett drömspel (1902) av August Strindberg
2.     Fredmans epistlar(1790) av Carl Michael Bellman
3.     Drottningens juvelsmycke (1834) av Carl Jonas Love Almqvist
4.     Röda rummet (1879) av August Strindberg
5.     Gösta Berlings saga (1891) av Selma Lagerlöf
6.     Knseroch kransar(1926) av Birger Sjöberg
7.     Hans nådes tid (1960) av Eyvind Johnson
8.     Hercules (1658) av Georg Stiernhielm
        Nya dikter (1915) av Verner von Heidenstam
        Aniara (1956) av Harry Martinson
        Natt i marknadstältet (1957) av Lars Ahlin
12.   Fröken Julie (1888) av August Strindberg
        Hemsöboma (1887) av August Strindberg
14.   Kejsarn av Portugallien (1914) av Selma Lagerlöf
15.   Färjesång (1941) av Gunnar Ekelöf
        Sagan om Fatumeh (1966) av Gunnar Ekelöf
17.   Dvärgen (1944) av Pär Lagerkvist
18.   Den allvarsamma leken (1912) av Hjalmar Söderberg
        Utvandrarsviten (1949-59) av Vilhelm Moberg
        Jernbaneeposet (1977-96) av Sara Lidman020206:
EN LISTA FRÅN 1983 MED NÅGRA FÖRFATTARE OCH TITLAR.

   Någon kan tycka, att i listan fattas många namn, men listan är bara avsedd att ge en hum om
   skönlitteraturen genom tiderna och ska inte ses som en fullständig litteraturhistoria.
   Nobelpristagare i litteratur finns förtecknade på område 81.
    

Anonyma verk Gilgamesh-eposet ca 1600 f Kr
Echnatons solhymn ca 1300 f Kr
Bibeln ca 1000 f Kr- ca 150 e Kr
Sångernas bok ca 1000 f Kr- ca 300 f Kr
Mahabharata ca 400 f KR
Homeros ca 700 f Kr Iliaden ca 700 f Kr
Odysseen ca 700 f Kr
Sapfo ca 600 f Kr          
Aiskylos ca 525-456 f Kr Orestien 458 f Kr
Sofokles 496-406 f Kr Kung Oidipus    
Antigone    
Euripides ca 480-406 f Kr Hippolytos 428 f Kr
Medea 431 f Kr
Aristofanes ca 445-ca 380 f Kr Lysistrate 412 f Kr
Platon 427-347 f Kr Dialoger    
Vergilius 70- 19 f Kr Eneiden    
Horatius 65-8 f Kr          
Ovidius 43 f Kr-17 e Kr Metamorfoser    
Tacitus ca 55-ca 117 e Kr Germanerna    
Augustinus 354-430 e Kr Bekännelser    
Anonyma verk Beowulf ca 700
Rolandssången ca 1100
Tristan och Isolde ca 1150
Nibelungenlied ca 1200
Eddan ca 800-1100
Islänningasagan ca 1150-1300
Ebbe Skammelsson ca 1200-1300
Snorre Sturlason 1179-1241 Heimskringla     
Dante Alighieri 1265-1321 Divina Commedia ca 1320
Birgitta 1303-1373 Uppenbarelser    
Giovanni Boccaccio 1313-1375 Decamerone ca 1360
Geoffrey Chaucer ca 1340-1400 Canterbury Tales ca 1400
François Villon ca 1430-ca 1468 Stora testamentet 1461
François Rabelais ca 1494 - 1553 Gargantua 1534
Miguel de Cervantes Saavedra 1547- 1616Don Quijote 1605
William Shakespeare 1564-1616 Richard III 1592
Romeo och Julia 1594
En midsommarnattsdröm 1595
Köpmannen i Venedig 1596
Hamlet 1600
Macbeth 1605
Stormen 1611
Moliere 1622-1673 Tartuffe 1664
Den girige 1668
Den inbillade sjuke 1673
Jean Racine 1639-1699 Fedra 1677
Jean de La Fontaine 1621 - 1695 Fabler    
Olaus Petri ca 1495-1552 En swensk cröneka     
Lars Wivallius 1605- 1669         
Georg Stiernhielm 1598- 1672 Herkules 1658
Lasse Lucidor 1638-1674        
Daniel Defoe 1660 - 1731 Robinson Kruse 1719
Moll Flanders 1722
Jonathan Swift 1667-1745 Gullivers resor 1726
Ett ansprakslöst förslag 1729
Henry Fielding 1707-1754 Tom Jones 1749
Voltaire 1694-1778 Candide 1759
Montesquieu 1689-1755 Persiska brev 1721
Jean Jaques Rousseau Émile 1762
Samhällsfördraget 1762
Ludvig Holberg 1684-1754 Jeppe på berget 1723
Olof von Dalin 1708-1763 Sagan om hästen 1740
Then Swänska Argus 1732
Carl von Linne 1707-1778         
Carl Michael Bellman 1740- 1795 Fredmans epistlar 1790
Johan Henrik Kellgren 1751 - 1795         
Anna Maria Lenngren 1754-1817         
Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Den unge Werthers lidanden 1774
Faust 1832
Friedrich von Schiller 1759-1805 Rövarna 1781
Heinrich von Kleist 1777- 1811 Michael Kohlhaas 1808
E T A Hoffmann 1776-1822 Djävulselixiret     
Jacob och Wilhelm Grimm Tyska folksagor 1812
Heinrich Heine 1797 - 1856         
Georg Büchner 1813- 1837 Woyzeck 1836
JamesMacpherson 1736-1796 Ossians sånger 1762
William Wordsworth 1770- 1850         
Samuel Coleridge 1772-1834         
Walter Scott 1771-1832 Ivanhoe 1820
Lord Byron 1788- 1824 Don Juan 1819
Percy Bysshe Shelley 1792-1822         
John Keats 1795- 1821         
James Fennimore Cooper1789-1851 Den siste mohikanen 1826
Edgar Allan Poe 1809- 1849 Morden på Rue Morgue 1841
Victor Hugo 1802-1885 Ringaren i Notre Dame 1831
Samhällets olycksbarn 1862
Hans Christian Andersen 1805-1875 Eventyr fortalte for børn 1835
Per Daniel Amadeus Atterbom 1790-1855Lycksalighetens ö 1824
Erik Johan Stagnelius 1793-1823 Liljor i Saron 1821
Johan Olof Wallin 1779-1839 Psalmboken 1819
Erik Gustaf Geijer 1783 - 1847 Minnen 1834
Esaias Tegner 1782 - 1846 Frithiofs saga 1825
CarlJonas Love Almqvist 1793-1866 Drottningens juvelsmycke 1834
Det går an 1838
Johan Ludvig Runeberg 1804-1877 Fänrik Ståls sägner 1848
Honore de Balzac 1799- 1850 Pappa Goriot 1835
Charles Baudelaire 1821-1867 Ondskans blommor 1857
Gustave Flaubert 1821-1880 Madame Bovary 1856
Émile Zola 1840- 1902 Thérèse Raquin 1867
Den stora gruvstrejken 1885
Guy de Maupassant 1850-1893 Ett liv 1883
Arthur Rimbaud 1854-1891        
Charles Dickens 1812- 1870 Pickwickklubben 1836
Oliver Twist 1838
David Copperfield 1849
Robert Louis Stevenson 1850-1894 Skattkammarön 1883
Dr Jekyll och Mr Hyde 1886
Herman Melville 1819 - 1891 Moby Dick 1851
Walt Whitman 1819-1892 Leaves of grass 1855-1889
Jules Verne 1828-1905 En världsomsegling under havet    
Jorden runt på 80 dar 1873
Arthur Conan Doyle 1859-1930 Sherlock Holmes     
Mark Twain (Samuel Clemens) 1835-1910 Tom Sawyer 1876
Huckleberry Finns äventyr 1884
Fjodor Dostojevskij 1821- 1881 Döda huset 1861
Brott och straff 1866
Idioten 1868
Leo Tolstoj 1828- 1910 Krig och fred 1864
Anna Karenina 1873
Anton Tjechov 1860 - 1904 Måsen 1895
Körsbärsträdgården 1904
Bjørnstierne Bjørnson 1832-1910 Synnöve Solbakken 1857
Henrik Ibsen 1828 - 1906 Peer Gynt 1867
Ett dockhem 1879
En folkfiende 1882
Aleksis Kivi 1834 - 1872 Sju bröder 1870
Viktor Rydberg 1828-1895 Singoalla 1857
Victoria Benedictsson 1850-1888 Pengar 1885
August Strindberg 1849-1912 Mäster Olof 1872
Röda rummet 1879
Giftas 1884
Tjänstekvinnans son 1886
Fadren 1887
Hemsöborna 1887
Fröken Julie 1888
Ett drömspel 1901
Verner von Heidenstam 1859-1940 Vallfart och vandringsår 1888
Karolinerna 1897
Gustaf Fröding 1860-1911 Gitarr och dragharmonika 1891
Stänk och flikar 1896
Selma Lagerlöf 1858 - 1940 Gösta Berlings saga 1891
Jerusalem 1900
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 1906
Erik Axel Karlfeldt 1864-1931 Fridolins visor 1898
Hjalmar Söderberg 1869-1941 Martin Bircks ungdom 1901
Doktor Glas 1905
Joseph Conrad 1857-1924 Almayers dårskap 1895
James Joyce 1882- 1941 Odysseus 1922
George Orwell 1903-1950 1984 1949
Marcel Proust 1871-1922 På spaning efter den tid som flytt 1927
Jean-Paul Sartre 1905 - 1980 Äcklet 1938
Albert Camus 1913-1960 Främlingen 1942
Pesten 1947
Thomas Mann 1875-1955 Buddenbrooks 1901
Doktor Faustus 1947
Hermann Hesse 1877 - 1962 Stäppvargen 1927
Franz Kafka 1883-1924 Processen 1925
Slottet 1926
Erich Maria Remarque 1898-1970 På västfronten intet nytt 1929
Heinrich Böll 1917 Biljard klockan halv tio 1960
Katharina Blums förlorade heder 1974
Maxim Gorkij 1868- 1936 Min barndom 1913
Michail Sjolochov 1905 Stilla flyter Don 1928
Boris Pasternak 1890-1960 Doktor Zjivago 1958
Alexander Solsjenitsyn 1918 En dag i Ivan Denisovitjs liv 1962
Cancerkliniken 1968
Ernest Hemingway 1898- 1961 Farväl till vapnen 1929
Att ha och inte ha 1937
Klockan klämtar för dig 1940
Den gamle och havet 1952
John Steinbeck 1902-1968 Vredens druvor 1939
Norman Mailer 1923 De nakna och de döda 1948
Knut Hamsun 1859-1952 Markens gröda 1917
Cora Sandel 1880-1974 Kranes konditori 1945
Johannes V Jensen 1873- 1950 Himmerlandshistorier 1904
Martin Andersen-Nexö 1869-1954 Ditte Människobarn 1917
Halldór Kiljan Laxness 1902 Salka Valka 1931
Väinö Linna 1920 Okänd soldat 1954
Högt bland Saarijärvis moar 1959
Guillaume Apollinaire 1880-1918        
André Breton 1896-1966        
Carl Sandburg 1878- 1967 Chicago Poems 1916
T S Eliot 1888- 1965 Det öde landet 1922
Bernhard Shaw 1856- 1950 Pygmalion 1912
Eugene O'Neill 1888 - 1953 Lång dags färd mot natt 1956
Samuel Beckett 1906 I väntan på Godot 1952
Lyckans dar 1961
Bertolt Brecht 1898-1956 Tolvskillingsoperan 1928
Mutter Courage 1941
Arnold Wesker 1932 Trilogin 1959
Frederico Garcia Lorca 1899-1936 Blodsbröllop 1933
Dario Fo 1926 Tjuvar, lik och fala quinnor 1958
Ocols sång 1971
Miguel Angel Asturias 1899- 1974 Weekend i Guatemala 1956
Gabriel Garcia Marquez 1928- Hundra år av ensamhet 1967
Mario Vargas Llosa 1936- Staden och hundarna 1962
Pablo Neruda 1904-1973 Canto General 1952
Nicolas Guillén 1902        
Hjalmar Bergman 1883- 1931 Markurells i Wadköping 1919
Farmor och vår herre 1921
Clownen Jac 1930
Sigfrid Siwertz 1882 - 1970 Selambs 1920
LudvigNordström 1882-1942 Tomas Lack 1912
Gustaf Hellström 1882-1953 Snörmakar Lekholm får en idé1927
Elin Wägner 1882-1949 Åsa-Hanna 1918
Vilhelm Moberg 1898-1973 Raskens 1927
Rid i natt! 1941
Utvandrarserien 1949-1959
Eyvind Johnson 1900- 1975 Romanen om Olof 1934-1937
Strändernas svall 1946
Ivar Lo-Johansson 1901 Godnatt, jord 1933
Statarna 1936
Bara en mor 1939
Analfabeten 1951
Moa Martinson 1890 - 1964 Kvinnor och äppelträd 1933
Mor gifter sig 1936
Jan Fridegård 1897 - 1968 Jag Lars Hård 1935
Trägudars land 1940
Pär Lagerkvist 1891 - 1974 Ångest 1916
Onda sagor 1924
Bödeln 1933
Dvärgen 1944
Barabbas 1950
Sibyllan 1956
Edith Södergran 1892- 1923 Landet som icke är 1925
Elmer Diktonius 1896-1961 Hårda sånger 1922
Birger Sjöberg 1885-1929 Fridas bok 1922
Kriser och kransar 1926
Karin Boye 1900- 1941 Härdarna 1927
Kallocain 1940
Hjalmar Gullberg 1898 - 1961 Andliga övningar 1932
Dödsmask och lustgård 1952
Nils Ferlin 1898 - 1961 Barfotabarn 1033
Från mitt ekorrhjul 1957
Artur Lundkvist 1906 Glöd 1928
Korsväg 1942
Harry Martinson 1904 - 1978 Natur 1934
Nässlorna blomma 1935
Aniara 1956
Gunnar Ekelöf 1907-1968 sent på jorden 1932
Non serviam 1945
Diwan över fursten av Emgión 1965
Lars Ahlin 1915 Tåbb med manifestet 1943
Fångnas glädje 1947
Stig Dagerman 1923-1954 Ormen 1945
Nattens lekar 1947
Bränt barn 1948
Lars Gyllensten 1921 Senatorn 1958
Sokrates död 1960
Sara Lidman 1923 Tjärdalen 1953
Hjortronlandet 1955
Gruva 1968
Per Christian Jersild 1935 Stumpen 1973
Barnens ö 1976
Babels hus 1978
Per Olov Enquist 1934 Legionärerna 1968
Musikanternas uttåg 1978
Sven Delblanc 1931 Åminne 1970
Stenfågel 1973
Vinteride 1974
Stadsporten 1976
Kerstin Ekman 1933 Häxringarna 1974
Springkällan 1976
Änglahuset 1979
Tage Aurell 1895- 1975 Martina 1937
Per Olof Sundman 1922 Undersökningen 1958
Ingenjör Andrées luftfärd 1967
Per Anders Fogelström 1917 Mina drömmars stad 1960
Barn av sin stad 1962
Minns du den stad? 1964
I en förvandlad stad 1966
Stad i världen 1968
Folke Fridell 1904 Tack för mig grottekvarn 1945
Kurt Salomonsson 1929 Mannen utanför 1958
Sveket 1959
Birgitta Trotzig 1929 De utsatta 1957
En berättelse från kusten 1961
Erik Lindegren 1910-1968 Mannen utan väg 1942
Karl Vennberg 1910 Halmfackla 1944
Sju ord på tunnelbanan 1971
WernerAspenström 1918 Skriket och tystnaden 1946
Lars Forssell 1928 Snurra min jord 1958
Oktoberdikter 1971
Visor svarta och röda 1972
Tomas Tranströmer 1931 Hemligheter på vägen 1958
Sandro Key-Åberg 1922 Bildade människor 1964
Scenprator 1965
Lovsånger 1970
Göran Palm 1931 Världen ser dig 1964
En orättvis betraktelse 1966
Ett år på LM 1972
Sonja Åkesson 1926-1977 Husfrid 1963
Ljuva sextital 1970
Sagan om Siv 1974
Göran Sonnevi 1939 Det oavslutade språket 1972
Kent Andersson 1933 Hemmet 1967
Flotten 1967
Sandlådan 1968
Tillståndet 1971
Bengt Bratt 1937 Hemmet 1967
Exercis 1968
Tillståndet 1971
Hem till byn 1970
020206: Samma lista:
En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
© 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr82-89.html