655 Förlagsverksamheter o d.Kunskapsförmedling, kulturspridning, förlagsverksamhet o d . 6550 Allmänt. 6555 Bokförlag, speciella frågor om bokhandel. O Telegrambyråer. O Tidnings- o tidskriftsförlag, tidningdistribution. O Musik o teaterförlag. O Bildförlag, filmförlag. O Radio-TV-bolag. O Övriga förlagsverksamheter o d.
(SAB delar A, Ad. DC delar 07, 686. DK del 655)
Länkar till bilagor till forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem finns i:
Sven Wimnell 080203+++ Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Observera att bilagor med äldre datum delvis kan vara inaktuella.
Länkar till de senaste bilagorna finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan

Om man vill komma till ett annat av de 129 områdena:
Klicka på Till Sven Wimnells systemtabell. eller Till popup-tabell.
och klicka där på önskat område.
Om världshistorien och svenska historien finns i:
Sven Wimnell 080201+ 5 april 2014: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)

De första femtio åren av FNs historia finns i:
FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Länkar till fackföreningar och företagareföreningar finns i:
Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf
Här finns tusentals länkar.

Länkar till statliga myndigheter m m finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf

Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK.

Länkar till universitet och högskolor, utbildning och forskning finns i:
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Länkar till statistik finns i:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)
Här finns bl a statistik för område 658 samlat under en rubrik för området.

Länkar till mänskliga rättigheter finns i :
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Länkar till världsarvslistan finns i :
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

En beskrivning av klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter finns i:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

En äldre delvis inaktuell beskrivning av företagsplanering finns i:
Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Länkar i Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog finns i :
Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)
Så såg länkarna ut 1999. Många tusen utvalda länkar i alla ämnen, sorterade som böckerna på biblioteket. 2014 kan de vara ändrade, sök på
Länkkatalogen: http://webbkatalog.molndal.se/default.htm
Q EKONOMI OCH NÄRINGSVÄSEN.:
http://webbkatalog.molndal.se/xq.htm
Qb Företagsekonomi :
http://webbkatalog.molndal.se/xqb.htm
O SAMHÄLLS- OCH RÄTTSVETENSKAP:
http://webbkatalog.molndal.se/xo.htm
Oha Arbete och arbetsmarknad:
http://webbkatalog.molndal.se/xoha.htm


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
Här finns bl a uppgifter om SAB, DC och DK och Mölndal 2014

Beskrivningar och länkar om sociala miljöer, världen, våld, diskriminering, skolan och mobbning och mycket annat finns i :
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Folkbildning, studieförbund, utbildning, forskning, skolan, civilsamhället, kultursamhället o d behandlas i:
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Läget i början av 2014, hushållsbudgetar, boende, hushållsinkomster, välfärdsfördelning, skatter, utbildning, bibliotekssystem mm finns i:
Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Länkar till särskilda utredningar som hör till området här finns bland de förtecknade länkarna i det följande under rubriken:
Andra områden än 40 och 36-39.På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.

Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.

Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de 129 sidorna.

På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikations-systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara undersöka verksamheterna i de olika områdena.

Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera dem och deras ändringar.

I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort. Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.

Härefter länkar till några bilagor efter den 19 oktober 2003:
länkar betecknade område 40.
länkar betecknade område 36-39,
länkar betecknade andra områden än 40 och 36-39.
Därefter beskrivningar daterade efter 2013 och
beskrivningar daterade 2013 och tidigare:
Om klassifikationssystem m m, område 40 :

Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
En lång beskrivning om Klassifikationssystemet och forskningsarbetet om samhällspaneringens problem. Med bilder.

Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)


Sven Wimnell 031020:Om hård och mjuk infostruktur. Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt. (http://wimnell.com/omr40b.pdf)

031105 Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.pdf (http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://wimnell.com/omr40d.pdf)

Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor (http://wimnell.com/omr40f.pdf) Beakta datum.

Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Från Internet 050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. (http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 040505: Ny gymnasieskola. (http://wimnell.com/omr40vb.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://wimnell.com/omr40z.pdf)

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten. (http://wimnell.com/omr40za.pdf)

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdfPolitiken är en viktig förutsättning för utvecklingen. Om politik m m. Område 36-39:
Svensk politik blev särdeles intressant redan 2005 inför valet 2006, och politiken har följts sedan dess i en serie utredningar som innehåller politik men också mycket annat, bl a klassifikationssystem:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. (http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning.
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o d.
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za. (http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf)

Sven Wimnell 10 april 2010 :En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
(http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf)

Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Sven Wimnell 20 december 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Sven Wimnell 30 december 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Sven Wimnell 18 feb 2011: Till socialdemokraternas valberedning.
Om politik för en ny partiledare.
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på ny
politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf


Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf


Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf


Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf


Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf


Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf


Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf


Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf


Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar.
http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf


Sven Wimnell 3 april 2014: Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d och bibliotekssystem.
http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf


Andra områden än 40 och 36-39:

Sven Wimnell 991006: SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals biblioteks länkkatalog. En sammanställning från Mölndals stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna ordnade enligt Sven Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

Sven Wimnell 080524+100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080427: Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. (http://wimnell.com/omr102i.pdf)

Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr106b.html)

Skoldatanätet och klassifikationssystemet för verksamheter
(http://wimnell.com/omr107b.html)

Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

http://wimnell.com/omr32b.pdf (tillägg 100510) Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1

Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html

Sven Wimnell 080216: Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216. http://wimnell.com/omr353g.pdf

Delar på område 353 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 353 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr353h.html

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf)

Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer under departementen fördelade på områden i SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/omr61a.pdf)

Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html

030419:På väg mot 24-timmarsmyndighete
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter .
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr6525-6529d.html Sven Wimnell 20 oktober 2001. Samhällsplanering och företagsplanering. 41 sidor (http://wimnell.com/omr658b.pdf)
(I denna sammanställning finns hänvisningar till en gammal adress för Sven Wimnells hemsida. Adressen är ändrad och är nu http://wimnell.com)

Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/omr658e.pdf)

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida. http://wimnell.com/omr658f.pdf

Delar på område 658 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 658 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr658h.html

Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr66-68b.html

Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30. http://wimnell.com/omr69b.pdf

Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. Slutrapport 2002-06-18. http://wimnell.com/omr69c.pdf

Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps." pdf(http://wimnell.com/omr69d.html)

Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html

Sven Wimnell 11 januari 2012 Kulturutredningar och kulturbudgetar http://wimnell.com/omr70c.pdf

Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html

Fysisk planering i det digitala samhället TELDOK Rapport 148 av Gösta Blücher, Daniel Niklasson, Jan-Evert Nilsson och Anders Törnqvist. (Avskrift i liggande format av Sven Wimnell 030404. Avstavning o d justerat 041227) (http://wimnell.com/omr71c.pdf)

Att utbilda arkitekter Sveriges Arkitekters utbildningspolicy (http://wimnell.com/omr71d.pdf)

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/omr71e.pdf)

Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs
http://wimnell.com/omr71h.pdf

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering.
Artiklar, beskrivningar o d före 2009. http://wimnell.com/omr71j.html

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 16 juni 2011: Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf

Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (http://wimnell.com/omr7914b.pdf)

Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7952-7956b.html

Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning, diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011. (http://wimnell.com/omr7957b.pdf)

Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html

Delar på område 796-799 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 796-799 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr796-799b.html

En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. (wimnell.com/omr82-89b.pdf)

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf

Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/omr91b.pdf

Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html

FNs historia och verksamheter (http://wimnell.com/omr93b.html)

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. (http://wimnell.com/omr93c.pdf)Beskrivningar av olika slag daterade 2013 och tidigare,
Nytt finns i ovanstående sammanställningar.

Beskrivningarna var intressanta när de lades in. Vilket värde de har nu är okart. Men de belyser vad området handlar om, och det är en viktig uppgift. Vad som hänt senare behandlas i de sammanställningar som förtecknats här tidigare. Det allra senaste finns på entrésidan. För att komma dit klicka på Till Entrésidan


Innehåll:

Bonniers skapar två förlagsjättar. 080516.

Kanske inaktuella nu:
Föreningen Svenska Läromedelsproducenter.
http://www.laromedel.nu/
Studentlitteraturs kataloger.
Liber / Grundskolan KATALOGER.
Liber / Gymnasiet.
Liber / Högskola & Universitet.
Bonnier Utbildning.
Kataloger från Gleerups.
Svenska förläggarföreningen. SvF.
Förlags- och Medieförbundet.

Länkar till Internet.DN 16 MAJ 2008:

Bonniers skapar två förlagsjättar.

"Bonnierförlagen samlar sina förlag i två kolosser. l den ena finns fackböckerna, l den andra enheten läggs den skönlitterära utgivningen."


"BONNIERFÖRLAGEN beståri dag av totalt ett tjugotal förlag, bokklubbar och ett distributionsföretag. Men nu samlas de illustrerade fackböckerna i ett än så länge namnlöst förlag, som blir Sveriges största.

Dessutom föses de gamla anrika förlagen Albert Bonniers, Wahlström&Widstrand, Forum och Bonnier Carlsen ihop i en andra enhet, också den störst i landet. Dit kommer också de icke illustrerade fackböckerna att höra. Även i fortsättningen kommer böckerna att ges ut under de gamla förlagsnamnen, men däremot försvinner de tidigare förlagscheferna från sina poster. De har nu fått andra arbetsuppgifter. Någon personalminskning är inte väntad. För bokklubbarna ändras inget.

DEN ÖKADE KONKURRENSEN på bokmarknaden, och en vilja att stärka tunga kvalitetsböcker inom illustrerad facklitteratur, anger Bonnierförlagens vd Jacob Dalberg som skäl till omstruktureringen.

- Får vi en ännu större kraftsamling kring den illustrerade fackboksutgivningen i ett förlag kommer vi att nå en bättre lönsamhet, säger Jacob Dalborg.

Tillsammans får de bägge enheterna en årsomsättning på 400 miljoner kronor.

Bonnierförlagens ommöblering i sin redaktionsstruktur innebär samordningsvinster. Redan tidigare har pr-avdelningarna slagits ihop. Likaså sköter en it-avdelning allt som skickas ut över nätet.

Marknadsavdelningarna är också sammanslagna. Men Jacob Dalberg svarar bestämt nej på frågan om de två nyajätteenheterna är en del i en fortsatt sammanslagning.

ANNA BORNÉ MINBERGER, i dag chef för Bonnier Carlsen, blir chef för den litterära utgivningen.

- Om vi har en klokare intern konkurrens kan vi hjälpa författarskap och titlar ytterligare, säger Anna Borné Minberger.

Richard Ekström kommer från Semic och ska ansvara för fack- boksdelen.

FREDRIK SÖDERLING

fredrik.soderling@dn.se 08-738 12 07"020407:

Föreningen Svenska Läromedelsproducenter.

FSL har 25 medlemsförlag. Nedan hittar du adresser till våra medlemsförlag.

Adastra Läromedel AB

Akademiförlagt Corona AB Studentlitteratur AB

Almqvist & Wiksell Är numera ett varumärke inom Liber AB

Appia. Ingår numera i Studentlitteratur AB

Argument Förlag

Athena Lär AB E-post: athena.lar@telia.com

Beta Pedagog AB

Bilda Förlag

Bonnier Utbildning AB

Corona Förlag AB

Ekelunds Förlag AB

Elevdata i Malmö AB

Festo AB Didactic

Folkuniversitetets förlag

Fortbildning AB

Förlagshuset Gothia AB

Gleerups Utbildning AB

Hallgren & Fallgren Studieförlag AB

Hans Richter Läromedel

Interskol Förlag AB

Kursverksamhetens Förlag Se Folkuniversitetets förlag

Liber AB

LT:s förlag Se Natur och Kultur, Bokförlaget

Natur och Kultur, Bokförlaget

Psykologiförlaget AB

SICA Läromedel

Specialpedagogiska institutet

Studentlitteratur AB

Uppsjö Läromedel AB

Utbildningsradion AB,Sveriges Förlaget

Vår Skola Förlag AB

Sidan senast uppdaterad: 2002-01-07


I det följande några exempel från läromedelsproducenterna.http://www.laromedel.nu/

Ett samlat, ständigt uppdaterat och överskådligt utbud av läromedel för skolor, kommuner, läromedelscentraler, bokhandlare m.fl runt om i landet. Laromedel.nu innehåller ca 15 000 titlar från 46 producenter. Här kan Du hitta läromedel för förskola, grundskola och gymnasium. Du hittar också fortbildningsmaterial för lärare.

Tag ämneslänkarna från Grundskolan och Gymnasiet 2000.


Grundskolan (http://www.laromedel.nu/books/grundskola_k.asp)
Välj skolår: 1  2  3  4  5  6  7  8  9
ADL   (1 titlar)
Barnkunskap   (10 titlar)
Bild   (89 titlar)
Biologi   (266 titlar)
Datalära   (121 titlar)
Engelska   (1670 titlar)
Finska   (2 titlar)
Franska   (315 titlar)
Fria aktiviteter   (37 titlar)
Fysik   (145 titlar)
Geografi   (553 titlar)
Hemkunskap   (19 titlar)
Historia   (396 titlar)
Idrott och hälsa   (25 titlar)
Kemi   (131 titlar)
Maskinskrivning   (7 titlar)
Matematik   (1256 titlar)
Musik   (119 titlar)
Naturkunskap   (298 titlar)
NO-ämnen   (472 titlar)
O(long-f)   (702 titlar)
Pedagogik   (56 titlar)
Religionskunskap   (322 titlar)
Samhällskunskap   (311 titlar)
SO-ämnen   (268 titlar)
Spanska   (138 titlar)
Svenska   (3279 titlar)
Teknik   (109 titlar)
Tyska   (412 titlar)
/övriga ämnen   (48 titlar)

Gymnasiet 2000 (http://www.laromedel.nu/books/gymnasium2000_g.asp)Studentlitteraturs kataloger.Här kan du ladda ner våra kataloger!
Här kan du ladda ner våra senaste kataloger. Materialet är sparat i pdf-format. För att kunna läsa filerna behöver du Acrobat Reader som kostnadsfritt kan hämtas hos Adobe.


Skola/Vuxenutbildning

Skola/Vuxenutbildning
Katalog grundskolan år 6-9

Studentlitteraturs utgivning för grundskolan år 6-9.

Ladda ner katalogen (4,7 MB)


Skola/Vuxenutbildning
Katalog Gymnasium Vuxenutbildning

Studentlitteraturs utgivning för Gymnasium Vuxenutbildning.

Ladda ner katalogen (4,4 MB)
Universitet/Högskola

Forskningsmetodik och vetenskapsteori
Böcker om grundläggande metod såväl som mer avancerade böcker om specifika metoder.

Ladda ner katalogen (3,7 MB)


Företagsekonomi (nyhetssupplement)
Studentlitteraturs senaste utgivning inom området företagsekonomi.

Ladda ner katalogen (2,1 MB)


Juridik
Titlar inom beskattning, upphovsrätt och övrig juridik.

Ladda ner katalogen (713 K)


Teknik/Matematik/It
I år har vi slagit ihop våra tidigare kataloger Teknik och Matematik/Statistik till en samlad katalog.

Ladda ner katalogen (3,3 MB)


Vård/Omvårdnad/Omsorg
Böcker för högskolans hälso- och sjukvårdsutbildningar samt för yrkesverksamma inom hela sjukvårdssektorn.

Ladda ner katalogen (1,0 MB)


Naturvetenskap
Nu finns våra naturvetenskapliga titlar samlade i en egen katalog.

Ladda ner katalogen
Lärarutbildning och pedagogik
De senaste årens utgivning inom pedagogikområdet. Och många nyheter!

Ladda ner katalogen (2,0 MB)


Medicin/Biovetenskap
Aktuella böcker för de medicinska och biovetenskapliga utbildningarna.

Ladda ner katalogen (1,6 MB)


Nationalekonomi
En broschyr med ett urval aktuella böcker inom nationalekonomi.

Ladda ner katalogen (448 K)Politik och samhälle
Statsvetenskap, sociologi, socialt arbete, socialpsykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, organisation och ledarskap.

Ladda ner katalogen (2,9 MB)

Psykologi
Aktuella böcker i psykologi och närliggande vetenskaper.

Ladda ner katalogen (2,0 MB)Språk och humaniora
Nyheter 2002 samt hela vår backlist inom det språkvetenskapliga såväl som det historisk-filosofiska området.

Ladda ner katalogen (1,7 MB)
 


Liber / Grundskolan KATALOGER

Katalogerna finns att ladda ner som pdf-filer. (Du behöver acrobat reader (hämta här) för att läsa och skriva ut dem.)

Grundskolan F-3. 100 sidor,  6 MB

Grundskolan 4-6. 108 sidor,  6 MB

Grundskolan 6-9. Svenska. Svenska som andraspråk. Främmande språk. 76 sidor, 3 MB

Grundskolan 6-9. SO-ämnen . 28 sidor, 2 MB

Grundskolan 7-9. Matematik.   NO-ämnen. 28 sidor, 2 MBLiber / Gymnasiet.

Byggprogrammet

Databöcker

Ekonomisidan

Engelska

Kemisidan

Matematiksidan

Mediesidan

Tekniksidan

ProgrammeringLiber / Högskola & Universitet

DATABÖCKER

PSYKOLOGI

FÖRETAGSEKONOMI

SKOLLEDARE

FÖRFATTNINGSHANDBOKEN

SKRIVA OCH FORSKA

INGENJÖRSSIDAN

SOCIAL OMSORG

MEDICIN & VÅRD

SOCIALT ARBETE

PEDAGOGIK

SVENSKA

Förutom dessa hemsidor har Liber utgivning för högskolan i följande ämnen:
Allmän språkvetenskap
Barn och ungdomsvetenskap
Ekonomisk historia
Främmande språk
Historia
Juridik/Rättsvetenskap
Kost-/Hushållsvetenskap
Medie/Kommunikationsv/Journalistik
Nationalekonomi
Offentlig administration
Sociologi
Statsvetenskap/Samhällskunskap
Tekniska/Naturvetenskapliga ämnenBonnier Utbildning.

Här kan du se och köpa våra böcker
Grundskolekataloger
Förskolekatalog
Grundskolan F-6
Grundskolan 6-9
Kiwikatalog

Gymnasiekataloger
Svenska, Främmande språk, Sfi
Matematik, Naturvetenskap
Omvårdnad, Barn och fritid
Samhällsvetenskap, Medieprogrammet
Ekonomi-Handel-Data

Arbetsliv - Arbetsmiljö
Barn och fritidsprogrammet
Främmande språk
Företagsekonomi - Handel
Förskoleklassen
Idrott och hälsa
Matematik
Medieprogrammet
Naturvetenskap
Omvårdnadsprogrammet
Projektarbete 100 poäng
Psykologi
Samhällsorienterade ämnen
Svenska
ÖvrigtKataloger från Gleerups

Filerna nedan ligger i pdf-format. För att kunna läsa och skriva filen behöver du Acrobat Reader, som kan hämtas gratis här.  
 
Skolår F-9 
Förskola - Skolår 1 
Svenska F-3 
Svenska 2-4 
Svenska 4-6 
Svenska 6-9 
Svenska som andra språk 
Matematik F-6 
Matematik 6-9 
Engelska F-9 
Tyska/franska 6-9 
NO/SO F-6 
NO 6-9 
SO 6-9 
Kartor 
Data 
Lärarlitteratur 
Multimedia 
Bandböcker 
 
Gymnasieskola/Vuxenutbildning 
Svenska 
Svenska som andra språk 
Engelska 
Engelska - Vuxenutbildning 
Tyska 
Franska Latin/Språkpedagogik 
Matematik/Fysik 
Biologi/Kemi/Naturkunskap 
Geografi/Kartor/Samhällskunskap 
Historia/Religionskunskap/Filosofi/Psykologi 
Ekonomi/Data 
Fordon/El 
Lärarlitteratur/Distans/BandböckerLäromedelsförfattarnas förening


020408:

Svenska förläggarföreningen. SvF.

Medlemsförteckning. SvF har 76 medlemsförlag.

Affidavit Förlags AB Dotterbolag: Sportförlaget i Europa AB, Årets Bilsport Förlag AB
Alfabeta Bokförlag AB
Allt om Hobby AB
Bokförlaget Arena
Arvinius Förlag AB
Bokförlaget Atlantis AB. E-post: mail@atlantis-publishers.se
Bokförlaget Atlas
Berghs Förlag AB E-post: info@berghsforlag.se
Bibliotekstjänst AB (publ.)
F&D

Bonnierförlagen AB. Ej medlem utan koncern av medlemmar: Albert Bonniers Förlag AB, Bonnier Carlsen Bokförlag AB, Bokförlaget Forum AB, Bonnier Audio AB samt AB Wahlström & Widstrand. Dessutom ingår i koncernen: Bonnier Lexikon,
Bonnier Utbildning AB , (medlem i FSL) samt Förlaget Rebus

Albert Bonniers Förlag (En del av Bonnierförlagen AB)
Bonnier Audio AB . (En del av Bonnierförlagen AB)
Bonnier Carlsen Bokförlag (En del av Bonnierförlagen AB)

Brombergs Bokförlag AB
Byggförlaget
Carlsson Bokförlag AB
Bokförlaget Cordia AB
Ehrlingförlagen AB
Ekelunds Förlag AB
Ekerlids Förlag AB
Eriksson & Lindgren Bokförlag AB
Bokförlaget T. Fischer & Co
Bengt Forsberg Förlag AB
Bokförlaget Forum AB(En del av Bonnierförlagen AB)
Gedins Förlag. E-post: gedins@perigab.se
Gidlunds Förlag AB
Hallgren & Fallgren Studieförlag AB
Bokförlaget HEGAS AB
Hundskolan i Sollefteå AB
Lars Hökerbergs Bokförlag E-post: hokerbook@ebox.tninet.se
ICA Förlaget AB
Industrilitteratur AB
Informationsförlaget
Kooperativa institutet ek. för.
Leopard Förlag
LL-förlaget/Centrum för lättläst
Bokförlaget Robert Larson AB
Liber AB
Libris Media AB
Bokförlaget Lind & Co
LTs förlag AB. Ingår numera i Bokförlaget Natur och Kultur
Läkemedelsakademin i Stockholm AB
Bokförlaget Natur och Kultur. Titlar utges även under förlagsnamnen Legenda .
Nordiska Bokhandelns Förlag. E-post: info@hk.akademibokhandeln.se

P.A. Norstedt och Söner AB. Ej medlem utan koncern av medlemmar: Norstedts Förlag Norstedts Ordbok, Bokförlaget Prisma samt Rabén Sjögren Bokförlag. Dessutom ingår i koncernen: Tiden, Pan samt samt Bokförlaget Tivoli

Norstedts Förlag. (En del av P.A. Norstedt och Söner AB)
Norstedts Ordbok (En del av P.A. Norstedt och Söner AB)

Bokförlaget Nya Doxa AB. E-post: david.stansvik@nya-doxa.se
Bokförlaget Opal AB
Ordfront Förlag AB
Piratförlaget
Bokförlaget Prisma(En del av P.A. Norstedt och Söner AB)
Psykologiförlaget AB
Rabén & Sjögren Bokförlag(En del av P.A. Norstedt och Söner AB)
Reader´s Digest AB
Schultz Förlag AB
Bokförlaget SEMIC
Bokförlaget Settern AB
SNS Förlag (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle)
Sober Förlags AB
Sportförlaget i Europa AB
Stenströms Bokförlag AB
Studentlitteratur AB
AB Svensk Byggtjänst
Svenska Förlaget liv & ledarskap AB
Svenska institutet
Sveriges Utbildningsradio AB
Tre Böcker Förlag AB. Tre Böcker Förlag AB i Förlagshuset:
Tryckeriförlaget AB. E-post: leif.lindberg@home.se
Uppsala Publishing House AB
AB Wahlström & Widstrand(En del av Bonnierförlagen AB)
B Wahlströms Bokförlag AB
Valentin förlag AB
Verbum Förlag AB. Titlar utges även under förlagsnamnen EFS Förlaget samt Text & Tanke Förlag
Årets Bilsport Förlag AB

Uppdaterad:02-02-08020408:

Förlags- och Medieförbundet.

En sammanställning av FoM:s medlemsföretag (1998-11-21).

Affärsdata i Sverige AB, STOCKHOLM

Affärsförlaget i Stockholm AB, STOCKHOLM

Affärsledarna A & L Förlags HB, STOCKHOLM

Affärsvärlden Förlag AB, STOCKHOLM

Agi, Aktuell Grafisk Information AB, MALMÖ

Akademiförlaget i Göteborg AB, GÖTEBORG

Bokförlaget AKVARISTEN AB, GÖTEBORG

Aller Specialtidningar AB, HELSINGBORG

Allers Förlag AB, HELSINGBORG

AB Allhem, MALMÖ

Appelberg Group AB, STOCKHOLM

Appelberg Publications AB, STOCKHOLM

Appelberg Store Danmark AB, LUND

AT Produktion AB, STOCKHOLM

Atlantic Förlags AB, STOCKHOLM

Berghs Förlag AB, STOCKHOLM

Bonnier Företagsinformation AB, STOCKHOLM

Bonnier Interaktiv AB, STOCKHOLM

Bonnier Media AB, STOCKHOLM

Bonnier Multimedia AB, STOCKHOLM

Bonnier Service AB, STOCKHOLM

Bonnier Telenor Företagsinfo AB, STOCKHOLM

AB Bonnierföretagen, STOCKHOLM

Bonnierförlagen AB, STOCKHOLM

Bonniers Mediauniversitet AB, STOCKHOLM

Bonniers Specialtidningsförlag AB, STOCKHOLM

Bonniers Veckotidningar AB, STOCKHOLM

Bröderna Lindströms Förlags AB, STOCKHOLM

Bylin & Bylund Förlag AB, BROMMA

Canal + Television AB, STOCKHOLM

Canal Digital Sverige AB, STOCKHOLM

Caravan Press AB, SOLNA

Chrono AB, SOLNA

Bokförlaget Cordia AB, STOCKHOLM

Corona Förlag AB, MALMÖ

Dagens IT Förlag AB, STOCKHOLM

Dagens Medicin Förlag HB, STOCKHOLM

Dahl & Co Information AB, MALMÖ

Digital Illusions CE AB, GÖTEBORG

Direktmedia Bjelkholm,Laestadius, Olofsson AB, GBG

Dorab AB, BANKERYD

G Ekströms Förlag AB, LINKÖPING

emmet annonsbyrå AB, STOCKHOLM

Energica Förlag AB, ORSA

Esselte AB, SOLNA

Flow Interactive Sweden AB, STOCKHOLM

Fria Media i Blekinge AB, KARLSKRONA

Fria Radiobolaget i Borås AB, BORÅS

AB Fritidsförlaget i Kungsbacka, KUNGSBACKA

C E Fritzes AB, STOCKHOLM

C W K Gleerups Utbildningscentrum AB, MALMÖ

Golden Hits Radio AB, STOCKHOLM

Guidenförlaget AB, BROMMA

Hachette Sverige HB, STOCKHOLM

Helsinki Media Company Oy Finland, Filial Stockholm

HM Informationsgruppen AB, HUDIKSVALL

Hälsa & Helhet Förlags AB, ORSA

Ingenjörsförlaget AB, STOCKHOLM

Inkassotjänst i Sverige AB, HELSINGBORG

Stiftelsen Invandrartidningen, STOCKHOLM

AB Jaktjournalen, KUNGSBACKA

JKL AB, STOCKHOLM

Kajsa & Gro Kommunikation AB, STOCKHOLM

Kanal 5 AB, STOCKHOLM

Kanal Skaraborg AB, SKÖVDE

Kompass Sverige AB, STOCKHOLM

KREAB AB, STOCKHOLM

KreditFakta kreditupplysningar i Norden AB, STHLM

Liber AB, STOCKHOLM

Libris Media AB, ÖREBRO

Lokala Katalogen i Skellefteå AB, SKELLEFTEÅ

Lokaldelen i Sverige AB, HALMSTAD

LRF Media AB, STOCKHOLM

Sten Malmer & Partners AB, GÖTEBORG

AB Mediatrender, SMEDJEBACKEN

Medströms AB, STOCKHOLM

Medströms dataförlag i Stockholm AB, STOCKHOLM

Medströms Dataförlag i Växjö AB, VÄXJÖ

Mentor Communications AB, STOCKHOLM

Mentor Gruppen AB, STOCKHOLM

Mentor Online AB, STOCKHOLM

Mentor Respons AB, STOCKHOLM

Milvus Förlagsaktiebolag, ÅRE

Mängda Produktion Syd AB, MALMÖ

Mängda Utveckling AB, HELSINGBORG

Månadens Bok, STOCKHOLM

Stiftelsen Bokförlaget Natur och Kultur, STOCKHOLM

Nerenius & Santrus Förlag AB, STOCKHOLM

AB NORDREPORTERN, UMEÅ

Norrköpings Radio & Co AB, LINKÖPING

Norstedts Juridik AB, STOCKHOLM

Norstedts Ordbok AB, STOCKHOLM

NRJ Media AB, STOCKHOLM

Nya Branschförlaget i Sthlm AB, STOCKHOLM

AB Nyhetsbyrån Direkt, STOCKHOLM

Förlags AB Nytt Liv, GÖTEBORG

PAR Adressregistret AB, STOCKHOLM

Pressdata i Stockholm AB, STOCKHOLM

Pressnet Publishing Sverige AB, STOCKHOLM

Radio City Stockholm AB, STOCKHOLM

Radio Hit FM melodicum AB, VÄXJÖ

Radio Match AB, JÖNKÖPING

Radio Nova AB, NYKÖPING

Radio Q AB, STOCKHOLM

Radio Stella AB, HELSINGBORG

Radiobokningen HB, STOCKHOLM

RBG Broadcasting AB, STOCKHOLM

RBM Broadcasting AB, STOCKHOLM

RBS Broadcasting AB, STOCKHOLM

Reklammakarna i Sundsvall AB, SUNDSVALL

Reklamradio FMK AB, KALMAR

Resum Förlag AB, STOCKHOLM

Radioprogramföretaget RPF AB, STOCKHOLM

RUAB RadioUndersökningar AB, STOCKHOLM

S & H Förlag AB, STOCKHOLM

SEMIC International AB, SUNDBYBERG

SIX AB, STOCKHOLM

Stockholm Södra Reklambyrå AB, SOLNA

Tidnings AB Svensk Bokhandel, STOCKHOLM

Svensk Medicin Information AB SVAR, STOCKHOLM

Svensk Radiopartner Radio City AB, KARLSTAD

Svenska Aller AB, HELSINGBORG

Svenska Musikförläggareföreningen, STOCKHOLM

SverigeBarometern AB, ÅRE

TeleKonvertering AB, STOCKHOLM

TH FÖRLAG, KRISTIANSTAD

Titel Data AB, STOCKHOLM

Today Press AB, UPPSALA

TV 4 Sydost AB, VÄXJÖ

TV Norrbotten AB, LULEÅ

TV-Fyrstad AB, UDDEVALLA

TV-Huset SVF AB, JÖNKÖPING

TV4 Norr AB, SUNDSVALL

Typoform AB, STOCKHOLM

Uppsala Musikradio City 106,5 AB, UPPSALA

B Wahlströms Bokförlag AB, STOCKHOLM

Veckomagasinet Petrus AB, STOCKHOLM

Verbum AB, STOCKHOLM

Verko Maskinkontakt AB, ASKIM

Videofilmaren Hans Clausen AB, LERDALA

Viköga Kommanditbolag, ASKIM

Vinyl 107 AB, STOCKHOLM

1998-11-21


Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.
Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
©1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, Sven Wimnell, arkitekt SAR : Epost: sven.wimnell@telia.com
140410. Denna sida har adressen http://wimnell.com/omr655.html